07 Tháng Hai 2023
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
CTD-MTD-TOÁN TIN
Cau truc de kiem tra HKI 2012-2013 -Toan 11
Cập nhật bởi: tt_nttl - Vào ngày: 18/12/2012 2:39:47 CH - Số lượt xem: 1183

Cau truc de kiem tra HKI 2012-2013 -Toan 11

[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
ĐỀ - ĐÁP ÁN KTGKI KHỐI 12-2022-2023 (03/01/2023)
ĐỀ - ĐÁP ÁN KTGKI KHỐI 11-2022-2023 (03/01/2023)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 12 (22-23) (30/12/2022)
MA TRẬN - ĐẶC TẢ ĐỀ HỌC KỲ 1 - TOÁN 11 (22-23) (30/12/2022)
MA TRẬN - ĐẶC TẢ ĐỀ HỌC KỲ 1 - TOÁN 10 (22-23) (30/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - TOÁN 11 (2022-2023) (30/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 11 (22-23) - SỐ 1 (30/12/2022)
MA TRẬN - ĐẶC TẢ GIỮA KỲ 1 - TOÁN 11 (22-23) (30/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 10 (22-23) - SỐ 2 (30/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 - TOÁN 10 (22-23) - SỐ 1 (30/12/2022)
MA TRẬN - ĐẶC TẢ GIỮA KỲ 1 - TOÁN 10 (22-23) (30/12/2022)
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 11 - 22-23 (30/12/2022)
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 11 - 22-23 (30/12/2022)
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÁN 10 - 22-23 (30/12/2022)
PPCT(CHUYÊN ĐỀ) - TOÁN 10 ( 22-) (30/12/2022)
PPCT - TOÁN 10 (KHÔNG CHUYÊN ĐỀ) 22-23 (30/12/2022)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 12 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 12 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 11 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 11 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 12 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 11 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 12 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 11 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 12 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 11 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 TIN 10 NĂM HỌC 2022-2023 (29/12/2022)
MA TRẬN ĐẶC TẢ TIN HỌC 10 GK1 (29/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I - TOÁN 10 (2022-2023) (28/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I - TOÁN 11 (2022-2023) (28/12/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) (04/06/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐỀ KTHK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐỀ KTHK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 (06/05/2022)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022 (05/04/2022)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)