28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Lý Công nghệ Minimize
Dề vật lý ôn thi tnpt 2022-03
Lượt xem (263)  Bình luận (0)
Dề vật lý ôn thi tnpt 2022-02
Lượt xem (222)  Bình luận (0)
Dề vật lý ôn thi tnpt 2022
Lượt xem (285)  Bình luận (0)
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 11_21-22
Lượt xem (277)  Bình luận (0)
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 10_21-22
Lượt xem (221)  Bình luận (0)
Các tin khác
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 12_21-22 04/04/2022
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 12- 21-22 12/03/2022
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 11- 21-22 12/03/2022
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 10 21-22 12/03/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 12_21-22 14/01/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 11_21-22 14/01/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 10_21-22 14/01/2022
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 10 -hk1-2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 11 -hk1ca sáng -2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 11 -hk1-ca chiều 2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 12 -hk1-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả ktgk1 vật lý 12-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả ktgk1 vật lý 11-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả vật lý 10-2021-2022 08/11/2021
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối kỳ 2 vật lý 12-2020-2021 09/05/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)