28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Hướng dẫn tự học khối 12 Minimize
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC BÀI 26,27,28 VẬT LÝ 12
Lượt xem (140)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VẬT LÝ 12 BÀI TÁN SẮC - GIAO THOA ÁNH SÁNG - MẪU NGUYÊN TỬ BO
Lượt xem (408)  Bình luận (0)
Đề tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lý năm 2021
Lượt xem (281)  Bình luận (0)
TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Lượt xem (375)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LÝ THUYẾT CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
Lượt xem (464)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LÝ THUYẾT CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
Lượt xem (451)  Bình luận (0)
ÔN TẬP PHẦN GIAO THOA SÓNG CƠ THI TNTHPT 2020
Lượt xem (325)  Bình luận (0)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VẬT LÝ 12
Lượt xem (836)  Bình luận (2)
TRÁC NGHIỆM VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG
Lượt xem (435)  Bình luận (0)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)