04 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ LÝ
ÔN TẬP PHẦN GIAO THOA SÓNG CƠ THI TNTHPT 2020
Cập nhật bởi: lkt_ttc - Vào ngày: 20/05/2020 8:03:34 SA - Số lượt xem: 22
[Trở về]
Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Tên của bạn
Email  
Ý kiến
Gửi đi   Hủy bỏ
Các tin khác
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VẬT LÝ 12 BÀI TÁN SẮC - GIAO THOA ÁNH SÁNG - MẪU NGUYÊN TỬ BO (11/04/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC VẬT LÝ 12 (27/02/2020)
TRÁC NGHIỆM VẬT LÝ 12 - CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG (08/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LÝ THUYẾT CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG (08/02/2020)
TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (08/02/2020)
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC LÝ THUYẾT CHƯƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (08/02/2020)
KIỂM ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 12 HK1 - 2017-2018 (30/12/2017)
KIỂM ĐỊNH KỲ VẬT LÝ 12 HK1 - 2017-2018 (30/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VẬT LÝ 12 HK1 - 2017-2018 (30/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VẬT LÝ 12 - 2017-2018 (30/12/2017)
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ VẬT LÝ 12 - 2017-2018 (30/12/2017)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)