Mode:     
22 Tháng Ba 2018
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Thời khóa biểu Minimize
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017
Thời khóa biểu HS HK1-16-17 áp dụng từ ngày 05/9/2016
Thời khóa biểu GV HK1-16-17 áp dụng từ ngày 05/9/2016
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 15/02/2016
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 04/01/2016
Các tin khác
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 07/9/2015 04/09/2015
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 17/8/2015 04/09/2015
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)