Mode:     
04 Tháng Chín 2015
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Thời khóa biểu Minimize
Thời khóa biểu HK2-14-15 áp dụng từ ngày 05/01/2015
Thời khóa biểu 2-HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014
Thời khóa biểu HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 10/3/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 17/02/2014
Các tin khác
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 30/12/2013 27/12/2013
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 04/11/2013 31/10/2013
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 09/9/2013 07/09/2013
Thời khóa biểu Thể dục - QPAN HK1 năm học 2013-2014 27/08/2013
TKB GV và HS HK2-2012-2013 từ 02/5/2013, chỉ áp dụng cho ca sáng, ca chiều không thay đổi 18/04/2013
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0510.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)