28 Tháng Mười Một 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THỜI KHÓA BIỂU
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 04/11/2013
Cập nhật bởi: lequydon - Vào ngày: 31/10/2013 8:30:15 CH - Số lượt xem: 4666

Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 04/11/2013

[Trở về]
Các tin khác
Thời khóa biểu HK1 năm học 2022-2023 áp dụng ngày 05/9/2022 (03/09/2022)
Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 (lần 2) áp dụng ngày 14/02/2022 (09/02/2022)
Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 (lần 1) áp dụng ngày 17/1/2022 (17/01/2022)
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 (lần 2) áp dụng ngày 20/9/2021 (19/09/2021)
Thời khoá biểu HK1 năm học 2021-2022. Áp dụng ngày 06/9/2021 (04/09/2021)
Thời khóa biểu ôn tập TN THPT năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 24/5/2021. (22/05/2021)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 18/01/2021. (16/01/2021)
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 07/9/2020. (05/09/2020)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 (19/02/2019)
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 (12/01/2017)
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 15/02/2016 (19/01/2016)
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 04/01/2016 (02/01/2016)
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 07/9/2015 (04/09/2015)
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 17/8/2015 (04/09/2015)
Thời khóa biểu HK2-14-15 áp dụng từ ngày 05/01/2015 (03/01/2015)
Thời khóa biểu HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014 (22/10/2014)
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 10/3/2014 (23/03/2014)
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 17/02/2014 (11/02/2014)
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 30/12/2013 (27/12/2013)
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 09/9/2013 (07/09/2013)
Thời khóa biểu GV và HS HK2-2012-2013 áp dụng từ 31/12/2012 (31/12/2012)
Thời khóa biểu TD và GDQP HK2-2012-2013 áp dụng từ 31/12/2012 (31/12/2012)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)