Mode:     
24 Tháng Mười 2021
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Thời khóa biểu Minimize
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 (lần 2) áp dụng ngày 20/9/2021
Thời khoá biểu HK1 năm học 2021-2022. Áp dụng ngày 06/9/2021
Thời khóa biểu ôn tập TN THPT năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 24/5/2021.
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 18/01/2021.
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 07/9/2020.
Các tin khác
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 19/02/2019
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 12/01/2017
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 15/02/2016 19/01/2016
Thời khóa biểu HK2-15-16 áp dụng từ ngày 04/01/2016 02/01/2016
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 07/9/2015 04/09/2015
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 17/8/2015 04/09/2015
Thời khóa biểu HK2-14-15 áp dụng từ ngày 05/01/2015 03/01/2015
Thời khóa biểu 2-HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014 22/10/2014
Thời khóa biểu HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014 22/10/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 10/3/2014 23/03/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 17/02/2014 11/02/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 30/12/2013 27/12/2013
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 04/11/2013 31/10/2013
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 09/9/2013 07/09/2013
Thời khóa biểu Thể dục - QPAN HK1 năm học 2013-2014 27/08/2013
TKB GV và HS HK2-2012-2013 từ 02/5/2013, chỉ áp dụng cho ca sáng, ca chiều không thay đổi 18/04/2013
Thời khóa biểu GV và HS HK2-2012-2013 áp dụng từ 18/3/2013 16/03/2013
Thời khóa biểu GV và HS HK2-2012-2013 áp dụng từ 31/12/2012 31/12/2012
Thời khóa biểu TD và GDQP HK2-2012-2013 áp dụng từ 31/12/2012 31/12/2012
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)