07 Tháng Hai 2023
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Thời khóa biểu Minimize
Thời khóa biểu HK2 năm học 2022-2023 áp dụng ngày 16/01/2023
Thời khóa biểu HK1 năm học 2022-2023 áp dụng ngày 05/9/2022
Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 (lần 2) áp dụng ngày 14/02/2022
Thời khóa biểu HK2 năm học 2021-2022 (lần 1) áp dụng ngày 17/1/2022
Thời khóa biểu HK1 năm học 2021-2022 (lần 2) áp dụng ngày 20/9/2021
Các tin khác
Thời khoá biểu HK1 năm học 2021-2022. Áp dụng ngày 06/9/2021 04/09/2021
Thời khóa biểu ôn tập TN THPT năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 24/5/2021. 22/05/2021
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 18/01/2021. 16/01/2021
Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021. Áp dụng ngày 07/9/2020. 05/09/2020
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 19/02/2019
Thời khóa biểu HK2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 12/01/2017
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 07/9/2015 04/09/2015
Thời khóa biểu HK1-15-16 áp dụng từ ngày 17/8/2015 04/09/2015
Thời khóa biểu HK1-14-15 áp dụng từ ngày 18/8/2014 22/10/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 10/3/2014 23/03/2014
Thời khóa biểu HK2-13-14 áp dụng từ ngày 17/02/2014 11/02/2014
Thời khóa biểu HK1-13-14 áp dụng từ ngày 09/9/2013 07/09/2013
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)