25 Tháng Sáu 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP KHỐI 12 CỦA TỔ SỬ
CÂU HỎI THU HOẠCH TRẢI NGHIỆM LỚP 12 NGÀY 21.02.2019
Cập nhật bởi: sdcd_vvb - Vào ngày: 21/02/2019 7:24:00 CH - Số lượt xem: 241

CÂU HỎI THU HOẠCH TRẢI NGHIỆM

( Ngày 21/2/2019) 

Câu 1 Cảm nhận em sau chuyến đi trải nghiệm ngày 21 tháng 02 năm 2019 tại Sơn Mỹ.

Câu 2 Tên gọi, thời gian thành lập và sản phẩm chuyên môn hoá của Khu phức hợp cơ khí và Ôtô Trường Hải Quảng Nam là gì?

Câu 3 Thuận lợi và khó khăn của Khu phức hợp cơ khí và Ôtô Trường Hải Quảng Nam là gì?

                                                                        HẾT

[Trở về]
Các tin khác
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 12-HK2-2018-2019 (18/04/2019)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12 HK2.2018-2019 (10/04/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN GDCD LỚP 12-2019 (31/03/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12-2019 (31/03/2019)
ĐÁP ÁN THI KHẢO SÁT MÔN LỊCH SỬ LỚP 12-2019 (31/03/2019)
CÂU HỎI ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK2.18-19 (20/03/2019)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA 12.HK1.2018-2019 (06/12/2018)
ĐỀ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT GDCD 12.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
ĐÊ-ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.2018-2019 (06/11/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HK1 MÔN ĐỊA LÝ 12-18-19. (17/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK1.18-19 (14/10/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN ĐỊA LÝ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 (19/04/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 2.17-18 (08/03/2018)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT1 TIẾT MÔN ĐỊA LÝ 12-17-18 (07/03/2018)
ĐỀ THI THỬ HKI-SỬ 12-17-18 (29/12/2017)
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-CD 12-17-18 (26/12/2017)
MA TRẬN ĐỀ THI HKI-SỬ 12-17-18 (26/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KT HK1 MÔN ĐỊA 12-17-18 (09/12/2017)
BAI TẬP TRẮC NGHIỆM SỬ 12-ON THI HKI (09/12/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 KIỂM TRA HỌC KỲ 1.17-18 (09/12/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT CÔNG DÂN 12 HỌC KỲ 2.16-17.PHƯƠNG (17/05/2017)
ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1TIẾT CÔNG DÂN 12 HỌC KỲ 1.16-17.PHƯƠNG (17/05/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CD 12. HỌC KÌ 2.16-17 (21/03/2017)
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12.HK2.16-17 (16/03/2017)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016-2017 MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (17/01/2017)
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT SỬ 12. HỌC KÌ 1.16-17 (03/11/2016)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)