06 Tháng Bảy 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 11
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 09/05/2017 4:59:05 CH - Số lượt xem: 4951

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

KIỂM TRA HK2 LỚP 11 NĂM HỌC 2016-2017

DANH SÁCH HỌC SINH

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110001

Mai Thị Hoàng

Anh

Nữ

04/09/2000

11C2

2

110002

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

Nữ

27/03/2000

11C4

3

110003

Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/06/2000

11C8

4

110004

Phùng Thị Kim

Anh

Nữ

22/06/2000

11C11

5

110005

Trương Thị Hồng

Ánh

Nữ

19/10/2000

11C3

6

110006

Huỳnh Thị Thu

Ba

Nữ

06/03/2000

11C1

7

110007

Phan Văn

Bản

Nam

28/11/2000

11C8

8

110008

Hoàng Văn Quốc

Bảo

Nam

23/06/2000

11C11

9

110009

Hồ Anh

Bảo

Nam

13/06/2000

11C2

10

110010

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

30/06/2000

11C4

11

110011

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

14/02/2000

11C3

12

110012

Phạm Văn

Bảo

Nam

22/05/2000

11C11

13

110013

Phạm Việt

Bảo

Nam

26/03/2000

11C11

14

110014

Trương Hoàng

Bảo

Nam

08/08/2000

11C7

15

110015

La Thị Kim

Bình

Nữ

02/01/2000

11C3

16

110016

Thái Yên

Bình

Nam

8/4/2000

11C5

17

110017

Trần Minh

Chánh

Nam

10/11/2000

11C10

18

110018

Hồ Thị Hoàng

Châu

Nữ

20/10/2000

11C5

19

110019

Nguyễn Trần Anh

Châu

Nam

17/06/2000

11C3

20

110020

Phan Lê Ngọc

Châu

Nữ

22/05/2000

11C1

21

110021

Trang Thanh

Châu

Nam

01/01/2000

11C1

22

110022

Nguyễn Đại

Chiến

Nam

02/01/2000

11C10

23

110023

Phan Văn

Chiến

Nam

10/04/2000

11C9

24

110024

Phạm Minh

Chiến

Nam

21/11/2000

11C11

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110025

Lê Văn

Chinh

Nam

28/02/2000

11C8

2

110026

Lê Hoàng

Chỉnh

Nam

12/10/2000

11C5

3

110027

Nguyễn Văn

Chính

Nam

14/03/2000

11C7

4

110028

Trần Thị Kim

Cúc

Nữ

20/02/2000

11C11

5

110029

Trần Khắc

Cường

Nam

26/05/2000

11C1

6

110030

Phan Nguyễn Thanh

Danh

Nam

15/02/2000

11C8

7

110031

Trương Xuân

Danh

Nam

25/03/2000

11C8

8

110032

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

Nữ

09/05/2000

11C6

9

110033

Trần Thị Phương

Dung

Nữ

13/07/2000

11C5

10

110034

Nguyễn Cẩm

Duyên

Nữ

27/10/2000

11C9

11

110035

Nguyễn Thị

Duyên

Nữ

02/12/1999

11C8

12

110036

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Nữ

15/07/2000

11C4

13

110037

Trần Hoàng Ngọc

Duyên

Nữ

19/10/2000

11C3

14

110038

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

10/09/2000

11C1

15

110039

Nguyễn Thành

Dũng

Nam

10/06/2000

11C5

16

110040

Trần Xuân

Dũng

Nam

21/01/2000

11C6

17

110041

Dương Tấn Hải

Dương

Nam

23/09/2000

11C5

18

110042

Trần Hữu

Đang

Nam

12/12/1999

11C7

19

110043

Nguyễn Tiến

Đạt

Nam

17/04/2000

11C3

20

110044

Trương Thành

Đạt

Nam

13/11/2000

11C4

21

110045

Trịnh Ngọc

Định

Nam

15/04/2000

11C3

22

110046

Huỳnh Nguyễn Cẩm

Đoan

Nữ

25/02/2000

11C11

23

110047

Nguyễn Hữu

Đoan

Nam

17/11/2000

11C6

24

110048

Lê Kim

Đô

Nam

13/11/2000

11C8

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110049

Nguyễn Văn

Đô

Nam

22/08/2000

11C11

2

110050

Phạm Vũ Khắc

Ghi

Nam

01/01/2000

11C10

3

110051

Bùi Minh

Giang

Nữ

21/04/2000

11C4

4

110052

Cao Thị Trúc

Giang

Nữ

01/06/2000

11C9

5

110053

Huỳnh Hà

Giang

Nữ

07/04/2000

11C3

6

110054

Lê Cẩm

Giang

Nữ

29/09/2000

11C7

7

110055

Nguyễn Ngọc

Giang

Nam

21/11/2000

11C4

8

110056

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

Nữ

28/05/2000

11C11

9

110057

Nguyễn Trịnh Châu

Giang

Nữ

23/09/2000

11C6

10

110058

Võ Thị Thuỳ

Giang

Nữ

27/02/2000

11C11

11

110059

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

Nữ

12/04/2000

11C2

12

110060

Nguyễn Thu

Nữ

04/12/2000

11C4

13

110061

Lê Ngọc

Hải

Nam

25/12/1999

11C8

14

110062

Nguyễn Dương

Hải

Nam

21/09/1999

11C5

15

110063

Nguyễn Thành

Hải

Nam

30/04/2000

11C5

16

110064

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

Nữ

09/11/2000

11C3

17

110065

Ca Thị Bích

Hạ

Nữ

07/05/2000

11C3

18

110066

Ngô Quang Nhật

Hạ

Nữ

25/05/2000

11C4

19

110067

Nguyễn Ngô Nhật

Hạ

Nữ

20/10/2000

11C4

20

110068

Bùi Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

22/02/2000

11C7

21

110069

Phan Võ Đình

Hạnh

Nam

03/04/2000

11C4

22

110070

Lê Thị Thu

Hằng

Nữ

04/09/2000

11C1

23

110071

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

21/01/2000

11C5

24

110072

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

02/09/2000

11C3

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110073

Trương Thị Thanh

Hằng

Nữ

06/05/2000

11C7

2

110074

Võ Thị Thu

Hằng

Nữ

25/10/2000

11C4

3

110075

Kiều Ngọc

Hân

Nữ

31/05/2000

11C2

4

110076

Lê Thị Quỳnh

Hân

Nữ

03/09/2000

11C2

5

110077

Bùi Công

Hậu

Nam

11/05/2000

11C6

6

110078

Đào Tiến

Hậu

Nam

20/08/2000

11C4

7

110079

Huỳnh Kim

Hậu

Nam

01/01/2000

11C1

8

110080

La Thành

Hậu

Nam

03/02/2000

11C2

9

110081

Phan Văn

Hậu

Nam

20/04/2000

11C6

10

110082

Châu Thị Mỹ

Hiền

Nữ

02/02/2000

11C11

11

110083

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

28/04/2000

11C11

12

110084

Nguyễn Thị Hồng

Hiền

Nữ

24/06/2000

11C8

13

110085

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

06/08/2000

11C1

14

110086

Võ Thị Thu

Hiền

Nữ

18/01/2000

11C10

15

110087

Đỗ Trung

Hiếu

Nam

31/07/2000

11C4

16

110088

Đỗ Xuân

Hiếu

Nam

12/01/2000

11C8

17

110089

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

21/09/2000

11C5

18

110090

Phạm Thị

Hiếu

Nữ

10/01/2000

11C7

19

110091

Trần Thị

Hiếu

Nữ

09/12/2000

11C11

20

110092

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

05/06/2000

11C2

21

110093

Dương Thị Thanh

Hoà

Nữ

27/02/2000

11C2

22

110094

Đoàn Đức

Hoà

Nam

01/02/2000

11C10

23

110095

Nguyễn Đình

Hoà

Nam

30/09/2000

11C10

24

110096

Nguyễn Thị Thái

Hoà

Nữ

30/05/2000

11C8

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110097

Trần Văn

Hoà

Nam

05/06/2000

11C9

2

110098

Phạm Như

Hoài

Nữ

18/09/2000

11C6

3

110099

Đặng Xuân

Hoàng

Nam

26/05/2000

11C11

4

110100

Đường Thượng

Hoàng

Nam

25/05/2000

11C8

5

110101

Lê Bá

Hoàng

Nam

03/09/2000

11C5

6

110102

Nguyễn Việt

Hoàng

Nam

28/10/2000

11C1

7

110103

Phạm Đình

Hoàng

Nam

17/05/2000

11C11

8

110104

Võ Ngọc

Hoàng

Nam

09/01/2000

11C9

9

110105

Đoàn Văn

Hội

Nam

28/06/2000

11C7

10

110106

Đoàn Ngọc

Huy

Nam

01/01/2000

11C9

11

110107

Lâm Gia

Huy

Nam

31/07/2000

11C2

12

110108

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

28/10/2000

11C10

13

110109

Trần Gia

Huy

Nam

19/11/2000

11C11

14

110110

Trần Minh

Huy

Nam

24/11/1999

11C8

15

110111

Trần Văn

Huy

Nam

20/07/2000

11C7

16

110112

Trương Quang

Huy

Nam

31/10/2000

11C4

17

110113

Võ Gia

Huy

Nam

09/01/2000

11C9

18

110114

Đỗ Thị Mỹ

Huyền

Nữ

30/08/1999

11C10

19

110115

Nguyễn Xuân

Hùng

Nam

14/05/2000

11C4

20

110116

Trần Huy

Hùng

Nam

15/03/2000

11C5

21

110117

Trần Việt

Hùng

Nam

18/06/2000

11C11

22

110118

Lê Đông

Hưng

Nam

30/12/2000

11C8

23

110119

Nguyễn Ngọc

Hưng

Nam

28/08/2000

11C11

24

110120

Nguyễn Tiến

Hưng

Nam

20/07/2000

11C6

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110121

Trần Ngọc

Hưng

Nam

01/01/2000

11C8

2

110122

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

22/11/2000

11C5

3

110123

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Nữ

20/03/2000

11C10

4

110124

Trần Thị Thu

Hương

Nữ

28/07/2000

11C9

5

110125

Nguyễn Thanh

Hữu

Nam

06/03/2000

11C2

6

110126

Nguyễn Cao Minh

Kha

Nam

14/05/2000

11C7

7

110127

Trần Vy

Kha

Nữ

12/10/2000

11C2

8

110128

Trần Chí

Khang

Nam

22/10/2000

11C7

9

110129

Huỳnh Uyên

Khanh

Nữ

26/04/2000

11C4

10

110130

Nguyễn Minh

Khánh

Nam

09/10/2000

11C1

11

110131

Nguyễn Thị Kim

Khánh

Nữ

08/03/2000

11C11

12

110132

Nguyễn Đức

Khiêm

Nam

27/04/2000

11C9

13

110133

Trần Vĩnh

Khiêm

Nam

02/03/2000

11C9

14

110134

Đinh Tư

Khoa

Nam

03/07/2000

11C11

15

110135

Nguyễn Hoàng

Kiên

Nam

08/04/2000

11C3

16

110136

Lê Thị Mỹ

Kiều

Nữ

13/10/2000

11C10

17

110137

Nguyễn Thị Thu

Kiều

Nữ

25/04/2000

11C2

18

110138

Nguyễn Thị

Lanh

Nữ

22/06/2000

11C8

19

110139

Lê Huỳnh Khánh

Lâm

Nam

09/01/2000

11C7

20

110140

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

25/09/2000

11C1

21

110141

Phan Hoàng

Lâm

Nam

20/04/2000

11C4

22

110142

Trần Văn

Lập

Nam

27/04/2000

11C11

23

110143

Đoàn Văn

Lễ

Nam

14/05/2000

11C6

24

110144

Thái Thị Mỹ

Lệ

Nữ

03/06/2000

11C9

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110145

Huỳnh Thị Kim

Liên

Nữ

13/01/2000

11C6

2

110146

Nguyễn Thị

Liễu

Nữ

19/09/2000

11C7

3

110147

Mai Ngọc

Linh

Nữ

01/01/2000

11C3

4

110148

Nguyễn Thị Thu

Linh

Nữ

20/01/2000

11C9

5

110149

Nguyễn Văn

Linh

Nam

05/01/2000

11C6

6

110150

Phạm Thị Thuỳ

Linh

Nữ

24/06/2000

11C3

7

110151

Thái Văn

Linh

Nam

15/11/2000

11C5

8

110152

Từ Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/10/2000

11C9

9

110153

Võ Thị Thảo

Linh

Nữ

04/10/2000

11C10

10

110154

Trần Thị Kim

Loan

Nữ

04/03/2000

11C6

11

110155

Bùi Đình

Long

Nam

06/04/2000

11C7

12

110156

Huỳnh Tấn Gia

Long

Nam

11/04/2000

11C3

13

110157

Huỳnh Văn

Long

Nam

10/02/2000

11C7

14

110158

Lê Hoàng

Long

Nam

05/08/2000

11C8

15

110159

Nguyễn Đức

Long

Nam

19/04/2000

11C6

16

110160

Nguyễn Tuấn Xuân

Long

Nam

19/03/2000

11C6

17

110161

Trần Đức

Long

Nam

24/08/2000

11C7

18

110162

Nguyễn Khánh

Lộc

Nam

18/12/2000

11C6

19

110163

Phạm Minh

Lợi

Nam

29/02/2000

11C5

20

110164

Phạm Thị Ngọc

Lợi

Nữ

18/05/2000

11C5

21

110165

Nguyễn Viết

Luận

Nam

21/02/2000

11C6

22

110166

Nguyễn Thị Ngọc

Luyến

Nữ

04/06/2000

11C10

23

110167

Trần Thị Mỹ

Luyến

Nữ

20/02/2000

11C1

24

110168

Dương Mai Thảo

Ly

Nữ

01/01/2000

11C3

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110169

Lê Thị Thiên

Nữ

26/03/2000

11C1

2

110170

Nguyễn Thị

Mai

Nữ

13/01/2000

11C10

3

110171

Trần Viết

Mân

Nam

17/10/2000

11C2

4

110172

Lê Công

Minh

Nam

05/08/2000

11C10

5

110173

Nguyễn Cao

Minh

Nam

15/09/2000

11C3

6

110174

Nguyễn Thị Kim

Minh

Nữ

12/01/2000

11C5

7

110175

Nguyễn Văn

Minh

Nam

31/10/2000

11C11

8

110176

Trần Văn

Mới

Nam

30/09/2000

11C6

9

110177

Lê Hoài

My

Nữ

21/08/2000

11C9

10

110178

Nguyễn Lê Nhật

My

Nữ

17/10/2000

11C4

11

110179

Nguyễn Thị Hoàng

My

Nữ

10/11/2000

11C4

12

110180

Nguyễn Thị Trà

My

Nữ

24/02/2000

11C3

13

110181

Nguyễn Tiểu

My

Nữ

31/10/2000

11C3

14

110182

Lê Việt

Na

Nữ

15/11/2000

11C6

15

110183

Lê Thị Bích

Nga

Nữ

20/03/2000

11C3

16

110184

Phan Thị Thảo

Ngân

Nữ

19/07/2000

11C6

17

110185

Trần Nguyễn Thanh

Ngân

Nữ

13/08/2000

11C1

18

110186

Trương Thị Thuỷ

Ngân

Nữ

02/08/2000

11C8

19

110187

Võ Thị Hiếu

Ngân

Nữ

30/09/2000

11C1

20

110188

Võ Thị Thảo

Ngân

Nữ

25/09/2000

11C1

21

110189

Hồ Mỹ

Nghi

Nữ

08/01/2000

11C2

22

110190

Trần Phạm Hữu

Nghĩa

Nam

08/01/2000

11C11

23

110191

Hồ Thị Mỹ

Ngọc

Nữ

11/05/2000

11C8

24

110192

Phạm Thị Như

Ngọc

Nữ

19/12/2000

11C11

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110193

Đặng Thị Thảo

Nguyên

Nữ

09/04/2000

11C8

2

110194

Nguyễn Ngọc

Nguyên

Nữ

19/08/2000

11C1

3

110195

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

03/01/2000

11C9

4

110196

Trần Thị Kim

Nguyên

Nữ

31/05/2000

11C7

5

110197

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

24/06/2000

11C9

6

110198

Trần Minh

Nguyệt

Nữ

08/11/2000

11C10

7

110199

Đinh Thị Thanh

Nhàn

Nữ

01/05/2000

11C9

8

110200

Nguyễn Trí

Nhân

Nam

19/02/2000

11C4

9

110201

Đặng Minh

Nhật

Nam

24/04/2000

11C2

10

110202

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

16/08/2000

11C2

11

110203

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

01/08/2000

11C8

12

110204

Huỳnh Thị Ý

Nhi

Nữ

16/02/2000

11C9

13

110205

Lương Thị Thảo

Nhi

Nữ

20/11/2000

11C2

14

110206

Mai Phan Long

Nhi

Nữ

13/04/2000

11C4

15

110207

Ngô Thị Kiều

Nhi

Nữ

03/02/2000

11C3

16

110208

Nguyễn Vũ Yến

Nhi

Nữ

07/09/2000

11C3

17

110209

Trần Ngọc Tú

Nhi

Nữ

14/01/2000

11C4

18

110210

Trần Thị Hồng

Nhi

Nữ

10/11/2000

11C11

19

110211

Tưởng Thị Hoàng

Nhi

Nữ

20/07/2000

11C10

20

110212

Võ Hoài

Nhi

Nữ

25/03/2000

11C2

21

110213

Lê Thị Cẩm