01 Tháng Sáu 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2016-2017
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 28/05/2017 5:36:22 CH - Số lượt xem: 4844

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Toán

Văn

Điểm
TBCM

XL

HL

XL

HK

1

Trần Thị Trâm

Anh

25/2/2001

10C1

8.8

6.6

8.5

Giỏi

Tốt

2

Trần Thị Anh

Dung

25/6/2001

10C1

8.3

7.7

8.5

Giỏi

Tốt

3

Trần Hoàng Nhật

Huyền

9/6/2001

10C1

8.7

6.6

8.6

Giỏi

Tốt

4

Tống Thục

Kha

9/11/2001

10C1

9.9

7.3

9.0

Giỏi

Tốt

5

Lê Minh

Lợi

4/10/2001

10C1

9.4

7.1

8.9

Giỏi

Tốt

6

Ca Thị Diễm

My

5/2/2001

10C1

9.3

7.1

8.9

Giỏi

Tốt

7

Trần Lê Thị Trà

My

10/3/2001

10C1

8.0

7.1

8.6

Giỏi

Tốt

8

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

15/9/2001

10C1

8.3

7.0

8.5

Giỏi

Tốt

9

Võ Thị Hoài

Ngọc

17/8/2001

10C1

9.5

7.1

8.7

Giỏi

Tốt

10

Nguyễn Thảo

Nguyên

2/4/2001

10C1

7.8

8.5

8.8

Giỏi

Tốt

11

Lê Viết

Nhân

5/8/2001

10C1

9.9

6.6

8.8

Giỏi

Tốt

12

Lê Thị Vân

Nhi

7/8/2001

10C1

9.4

7.1

8.9

Giỏi

Tốt

13

Phạm Thị

Nhi

3/6/2001

10C1

8.3

7.0

8.3

Giỏi

Tốt

14

Nguyễn Văn

Nhiên

11/5/2001

10C1

9.3

6.7

8.6

Giỏi

Tốt

15

Châu Thị Quỳnh

Như

8/1/2001

10C1

8.8

8.0

8.8

Giỏi

Tốt

16

Phan Quỳnh

Như

23/8/2001

10C1

8.2

6.8

8.3

Giỏi

Tốt

17

Hồ Thanh

Phúc

11/5/2001

10C1

8.8

7.1

8.6

Giỏi

Tốt

18

Trần Nhật

Phương

2/12/2001

10C1

8.8

7.5

8.8

Giỏi

Tốt

19

Dương Đại

Phước

5/1/2001

10C1

9.2

6.7

8.7

Giỏi

Tốt

20

Nguyễn Hữu

Phước

4/9/2001

10C1

8.7

6.6

8.5

Giỏi

Tốt

21

Đoàn Vinh

Quang

1/1/2001

10C1

8.8

7.8

8.7

Giỏi

Tốt

22

Trần Anh

Quyền

2/10/2001

10C1

9.7

6.9

8.6

Giỏi

Tốt

23

Ngô Diễm

Quỳnh

19/12/2001

10C1

8.3

7.2

8.4

Giỏi

Tốt

24

Lý Ngọc

Thái

30/1/2001

10C1

8.9

7.6

8.6

Giỏi

Tốt

25

Nguyễn Ngọc

Tình

23/12/2001

10C1

8.6

6.9

8.4

Giỏi

Tốt

26

Phạm Thị Thu

Trang

28/3/2001

10C1

8.9

7.2

8.5

Giỏi

Tốt

27

Nguyễn Thị Mai

Trinh

9/2/2001

10C1

8.2

7.1

8.5

Giỏi

Tốt

28

Đoàn Công

Trí

16/5/2001

10C1

8.9

7.2

8.8

Giỏi

Tốt

29

Huỳnh Bảo Phương

Uyên

9/3/2001

10C1

8.7

7.3

8.6

Giỏi

Tốt

30

Trần Khánh

Uyên

4/7/2001

10C1

8.9

7.1

8.3

Giỏi

Tốt

31

Phạm Thị Ngọc

Vy

9/3/2001

10C1

8.8

7.1

8.8

Giỏi

Tốt

32

Trần Châu Ngọc

Yến

21/3/2001

10C1

9.4

8.4

9.1

Giỏi

Tốt

33

Lê Thị Hoàn

Linh

13/6/2001

10C10

8.4

6.8

8.5

Giỏi

Tốt

34

Nguyễn Thị Ly

Ly

26/3/2001

10C10

8.7

7.2

8.3

Giỏi

Tốt

35

Lý Ngọc

Toàn

29/7/2001

10C10

8.0

6.8

8.0

Giỏi

Tốt

36

Huỳnh Thị

Vinh

5/9/2001

10C10

8.0

6.7

8.3

Giỏi

Tốt

37

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

1/1/2001

10C11

8.0

8.3

8.6

Giỏi

Tốt

38

Huỳnh Thị

Thúy

26/6/2001

10C11

8.1

7.6

8.4

Giỏi

Tốt

39

Nguyễn Hoàng

Trâm

13/5/2001

10C11

8.4

8.2

8.5

Giỏi

Tốt

40

Nguyễn Thị

Trinh

19/12/2001

10C11

8.1

7.5

8.4

Giỏi

Tốt

41

Nguyễn Dương

Đoàn

18/9/2001

10C2

9.0

7.0

8.8

Giỏi

Tốt

42

Trịnh Nguyễn Thu

Hằng

1/2/2001

10C2

9.5

8.1

8.6

Giỏi

Tốt

43

Hồ Hải Bảo

Hân

28/7/2001

10C2

9.0

7.3

8.7

Giỏi

Tốt

44

Ca Thị Minh

Huyền

17/6/2001

10C2

9.0

6.5

8.3

Giỏi

Tốt

45

Trần Thị Bảo

Ngân

1/9/2001

10C2

9.2

6.8

8.7

Giỏi

Tốt

46

Võ Hoàng

Phương

1/1/2001

10C2

8.4

6.7

8.5

Giỏi

Tốt

47

Lê Nhật

Thanh

14/4/2001

10C2

8.7

6.6

8.2

Giỏi

Tốt

48

Nguyễn Thị Cẩm

Thạch

22/3/2001

10C2

8.6

6.7

8.8

Giỏi

Tốt

49

Nguyễn Lê Hoài

Thương

1/5/2001

10C2

8.1

7.9

8.3

Giỏi

Tốt

50

Nguyễn Thị

Thương

5/6/2001

10C2

8.3

7.0

8.2

Giỏi

Tốt

51

Phan Thị Hoài

Thương

27/7/2001

10C2

8.0

8.3

8.2

Giỏi

Tốt

52

Phạm Tiểu

Vy

2/9/2001

10C2

9.2

7.3

8.8

Giỏi

Tốt

53

Dương Trần Mỹ

Ý

4/4/2001

10C2

8.3

6.5

8.6

Giỏi

Tốt

54

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

26/8/2001

10C3

8.3

7.5

8.5

Giỏi

Tốt

55

Trương Thị Phương

Dung

19/9/2001

10C3

8.4

7.0

8.3

Giỏi

Tốt

56

Cao Thùy

Dương

24/1/2001

10C3

9.7

7.7

8.5

Giỏi

Tốt

57

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

11/4/2001

10C3

8.5

7.2

8.5

Giỏi

Tốt

58

Nguyễn Thị Cẩm

Hân

14/8/2001

10C3

8.6

6.9

8.2

Giỏi

Tốt

59

Trần Lê Hương

Lâm

18/2/2001

10C3

8.1

6.7

8.0

Giỏi

Tốt

60

Mai Thành

Long

5/11/2001

10C3

9.2

6.7

8.3

Giỏi

Tốt

61

Nguyễn Lê Nhật

Minh

5/11/2001

10C3

9.2

7.2

8.8

Giỏi

Tốt

62

Nguyễn Hồng Bảo

Ngọc

7/9/2001

10C3

8.9

6.6

8.3

Giỏi

Tốt

63

Trương Tân Kỷ

Nguyên

1/1/2001

10C3

9.2

7.3

8.6

Giỏi

Tốt

64

Võ Thị Thảo

Nguyên

11/6/2001

10C3

9.4

7.5

8.6

Giỏi

Tốt

65

Đỗ Huệ

Tâm

8/3/2001

10C3

8.1

7.3

8.7

Giỏi

Tốt

66

Nguyễn Thị Mai

Thiện

17/3/2001

10C3

8.0

6.8

8.5

Giỏi

Tốt

67

Lê Ngọc Hạnh

Trang

9/9/2001

10C3

9.0

7.2

8.5

Giỏi

Tốt

68

Nguyễn Cao Bảo

Uyên

23/5/2001

10C3

8.0

7.4

8.3

Giỏi

Tốt

69

Nguyễn Thị Tường

Vi

5/6/2001

10C3

8.2

7.6

8.4

Giỏi

Tốt

70

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

1/11/2001

10C4

8.7

6.5

8.5

Giỏi

Tốt

71

Phạm Thị Thanh

Hiền

24/3/2001

10C4

8.2

9.1

8.3

Giỏi

Tốt

72

Nguyễn Minh

Thi

4/2/2001

10C4

7.5

8.0

8.4

Giỏi

Tốt

73

Phan Thị

Tuyết

6/9/2001

10C4

8.7

8.0

8.8

Giỏi

Tốt

74

Phạm Tường

Vy

1/11/2001

10C4

8.8

7.6

8.6

Giỏi

Tốt

75

Huỳnh Minh

Phúc

30/3/2001

10C5

9.0

7.1

8.5

Giỏi

Tốt

76

Ca Nhật

Dương

1/12/2001

10C7

8.1

7.7

8.3

Giỏi

Tốt

77

Phạm Thị Thu

Hòa

25/12/2001

10C7

8.7

7.0

8.4

Giỏi

Tốt

78

Lê Thị Bích

Hợp

24/8/2001

10C7

8.5

7.9

8.5

Giỏi

Tốt

79

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

14/2/2001

10C8

8.4

6.5

8.2

Giỏi

Tốt

80

Phạm Hương

Nhi

28/8/2001

10C9

9.0

6.5

8.1

Giỏi

Tốt

81

Huỳnh Thị Thu

Ba

06/03/2000

11C1

8.6

7.8

8.7

Giỏi

Tốt

82

Trần Thị Mỹ

Duyên

10/09/2000

11C1

8.0

7.0

8.2

Giỏi

Tốt

83

Lê Thị Thu

Hằng

04/09/2000

11C1

9.2

7.3

8.8

Giỏi

Tốt

84

Huỳnh Kim

Hậu

01/01/2000

11C1

8.6

6.8

8.2

Giỏi

Tốt

85

Phan Thị Thu

Hiền

06/08/2000

11C1

8.9

7.4

8.5

Giỏi

Tốt

86

Nguyễn Minh

Khánh

09/10/2000

11C1

8.1

6.7

8.0

Giỏi

Tốt

87

Nguyễn Ngọc

Lâm

25/09/2000

11C1

9.0

6.8

8.4

Giỏi

Tốt

88

Võ Thị Hiếu

Ngân

30/09/2000

11C1

8.7

7.5

8.6

Giỏi

Tốt

89

Võ Thị Thảo

Ngân

25/09/2000

11C1

8.7

8.0

8.4

Giỏi

Tốt

90

Lê Tấn

Sang

20/07/2000

11C1

9.5

7.9

8.7

Giỏi

Tốt

91

Nguyễn Quang

Thắng

13/07/2000

11C1

8.8

6.9

8.4

Giỏi

Tốt

92

Lê Trần Ngọc

Trâm

22/08/2000

11C1

8.3

6.9

8.4

Giỏi

Tốt

93

Nguyễn Ngọc

Trường

25/09/2000

11C1

9.1

6.7

8.5

Giỏi

Tốt

94

Lê Thị Thanh

Uyên

30/12/2000

11C1

8.5

6.8

8.5

Giỏi

Tốt

95

Nguyễn Phạm Lâm

Viên

26/11/2000

11C1

9.6

7.7

9.0

Giỏi

Tốt

96

Nguyễn Như

Ý

11/06/2000

11C1

9.4

7.1

8.2

Giỏi

Tốt

97

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

15/08/2000

11C10

8.6

7.4

8.5

Giỏi

Tốt

98

Trương Thị Phương

Nhung

19/6/2000

11C10

9.7

8.2

9.1

Giỏi

Tốt

99

Nguyễn Thị Tường

Vy

24/11/2000

11C10

8.3

6.8

8.1

Giỏi

Tốt

100

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

28/05/2000

11C11

7.7

8.1

8.1

Giỏi

Tốt

101

Nguyễn Thị

Hiền

28/04/2000

11C11

8.5

7.0

8.2

Giỏi

Tốt

102

Đặng Xuân

Hoàng

26/05/2000

11C11

8.5

6.5

8.1

Giỏi

Tốt

103

Nguyễn Thị Kim

Khánh

08/03/2000

11C11

8.3

7.0

8.0

Giỏi

Tốt

104

Hồ Anh

Bảo

13/06/2000

11C2

8.5

6.6

8.5

Giỏi

Tốt

105

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

12/04/2000

11C2

8.9

7.8

9.1

Giỏi

Tốt

106

Kiều Ngọc

Hân

31/05/2000

11C2

8.0

7.1

8.0

Giỏi

Tốt

107

Trần Thị Minh

Hiếu

05/06/2000

11C2

8.6

7.2

9.0

Giỏi

Tốt

108

Dương Thị Thanh

Hoà

27/02/2000

11C2

8.3

6.7

8.9

Giỏi

Tốt

109

Nguyễn Thị Thu

Kiều

25/04/2000

11C2

8.4

7.8

8.7

Giỏi

Tốt

110

Nguyễn Quang

Nhật

16/08/2000

11C2

8.4

7.0

8.5

Giỏi

Tốt

111

Võ Hoài

Nhi

25/03/2000

11C2

8.1

7.6

8.4

Giỏi

Tốt

112

Nguyễn Thị Phương

Tâm

08/03/2000

11C2

8.0

7.2

8.2

Giỏi

Tốt

113

Đinh Nhật

Tân

12/04/2000

11C2

8.5

6.6

8.6

Giỏi

Tốt

114

Lê Thị Phương

Trinh

19/12/2000

11C2

8.4

7.0

8.5

Giỏi

Tốt

115

Nguyễn Thị Kiều

Vi

07/07/2000

11C2

8.7

6.8

8.7

Giỏi

Tốt

116

Võ Thị Tường

Vy

05/08/2000

11C2

8.4

7.0

8.6

Giỏi

Tốt

117

La Thị Kim

Bình

02/01/2000

11C3

8.3

7.5

8.5

Giỏi

Tốt

118

Nguyễn Trần Anh

Châu

17/06/2000

11C3

8.5

6.9

8.1

Giỏi

Tốt

119

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

09/11/2000

11C3

8.6

7.2

8.3

Giỏi

Tốt

120

Lê Thị Bích

Nga

20/03/2000

11C3

8.7

6.8

8.1

Giỏi

Tốt

121

Ngô Thị Kiều

Nhi

03/02/2000

11C3

8.3

7.0

8.2

Giỏi

Tốt

122

Lê Thị Cẩm

Nhung

29/10/2000

11C3

8.0

7.4

8.3

Giỏi

Tốt

123

Nguyễn Kiến

Quốc

30/09/2000

11C3

8.8

7.0

8.5

Giỏi

Tốt

124

Nguyễn Thị Phương

Thảo

05/01/2000

11C3

8.3

6.8

8.2

Giỏi

Tốt

125

Lê Thị Quý

Thạch

10/08/2000

11C3

8.5

7.1

8.3

Giỏi

Tốt

126

Lê Mỹ

Uyên

13/06/2000

11C3

8.2

6.6

8.2

Giỏi

Tốt

127

Nguyễn Lê Châu

Yên

12/10/2000

11C3

8.3

8.2

8.6

Giỏi

Tốt

128

Nguyễn Lê Nhật

My

17/10/2000

11C4

8.9

6.8

8.1

Giỏi

Tốt

129

Phạm Thị Minh

Thư

02/08/2000

11C5

8.0

7.8

8.6

Giỏi

Tốt

130

Lê Vũ Huyền

Trang

27/02/2000

11C5

8.5

6.8

8.3

Giỏi

Tốt

131

Trần Văn

Mới

30/09/2000

11C6

8.4

7.4

8.3

Giỏi

Tốt

132

Trần Thị Hoài

Ân

24/12/1999

12C1

8.3

6.6

8.1

Giỏi

Tốt

133

Trương Bảo

Ngọc

15/03/1999

12C1

8.0

7.4

8.1

Giỏi

Tốt

134

Nguyễn Thị Hồng

Ni

02/09/1999

12C1

9.3

7.0

8.4

Giỏi

Tốt

135

Lê Xuân

Phúc

19/09/1999

12C1

9.8

6.6

8.4

Giỏi

Tốt

136

Phạm Thị Như

Quỳnh

11/06/1999

12C1

9.3

6.8

8.2

Giỏi

Tốt

137

Nguyễn Chánh

Tín

03/12/1999

12C1

9.0

6.5

8.3

Giỏi

Tốt

138

Lê Minh

Tuấn

26/09/1999

12C1

8.5

8.0

8.4

Giỏi

Tốt

139

Nguyễn Thị Hoàng

Uyên

08/12/1999

12C1

8.5

7.7

8.3

Giỏi

Tốt

140

Nguyễn Thị Thùy

Dung

06/01/1999

12C2

9.0

6.5

8.1

Giỏi

Tốt

141

Huỳnh Thị Thùy

Dương

05/03/1999

12C2

8.2

7.5

8.2

Giỏi

Tốt

142

Bùi Minh

Hiếu

16/09/1999

12C2

8.7

6.6

8.4

Giỏi

Tốt

143

Trần Ngọc

Hiếu

05/10/1999

12C2

9.2

6.5

8.4

Giỏi

Tốt

144

Nguyễn Mai

Hoàn

07/09/1999

12C2

8.0

6.5

8.0

Giỏi

Tốt

145

Bùi Văn Nguyên

Huy

26/05/1999

12C2

8.5

6.6

8.2

Giỏi

Tốt

146

Huỳnh Thị Mỹ

Hương

08/10/1999

12C2

8.9

7.7

8.6

Giỏi

Tốt

147

Phan Thùy

Linh

03/12/1999

12C2

8.8

6.6

8.3

Giỏi

Tốt

148

Trần Thị Thảo

My

12/05/1999

12C2

9.2

6.8

8.4

Giỏi

Tốt

149

Ngô Thị Hoài

Trâm

05/02/1999

12C2

8.4

6.6

8.5

Giỏi

Tốt

150

Phan Bùi Mỹ

Trinh

24/05/1999

12C2

8.8

8.8

8.9

Giỏi

Tốt

151

Phan Tuấn

Anh

12/06/1999

12C3

8.3

6.7

8.2

Giỏi

Tốt

152

Phạm Ngọc

Ánh

24/02/1999

12C3

8.6

7.1

8.3

Giỏi

Tốt

153

Nguyễn Kim Quỳnh

Giao

21/10/1999

12C3

8.2

7.0

8.1

Giỏi

Tốt

154

Đoàn Lê Kim

Hiếu

25/11/1999

12C3

8.5

7.1

8.0

Giỏi

Tốt

155

Lê Minh

25/09/1999

12C3

9.2

6.9

8.3

Giỏi

Tốt

156

Huỳnh Thị Kim

Ngân

23/07/1999