18 Tháng Năm 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 19/08/2017 10:41:07 SA - Số lượt xem: 6376

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C1 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Trương Thị Lợi

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Huỳnh Thị Thu

Ba

Nữ

06/03/2000

12C1

2

Phan Lê Ngọc

Châu

Nữ

22/05/2000

12C1

3

Trang Thanh

Châu

Nam

01/01/2000

12C1

4

Trần Khắc

Cường

Nam

26/05/2000

12C1

5

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

10/09/2000

12C1

6

Lê Thị Thu

Hằng

Nữ

04/09/2000

12C1

7

Huỳnh Kim

Hậu

Nam

01/01/2000

12C1

8

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

06/08/2000

12C1

9

Nguyễn Việt

Hoàng

Nam

28/10/2000

12C1

10

Nguyễn Minh

Khánh

Nam

09/10/2000

12C1

11

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

25/09/2000

12C1

12

Lê Thị Thiên

Nữ

26/03/2000

12C1

13

Võ Thị Hiếu

Ngân

Nữ

30/09/2000

12C1

14

Võ Thị Thảo

Ngân

Nữ

25/09/2000

12C1

15

Nguyễn Ngọc

Nguyên

Nữ

19/08/2000

12C1

16

Võ Thanh Hàn

Ni

Nữ

14/09/2000

12C1

17

Nguyễn Dương Hồng

Phúc

Nam

21/02/2000

12C1

18

Nguyễn Đình

Phúc

Nam

09/05/2000

12C1

19

Lê Tấn

Sang

Nam

20/07/2000

12C1

20

Nguyễn Thảo Uyên

Thanh

Nữ

02/05/2000

12C1

21

Nguyễn Quang

Thắng

Nam

13/07/2000

12C1

22

Nguyễn Thị Ngọc

Thiện

Nữ

10/02/2000

12C1

23

Huỳnh Long

Thịnh

Nam

20/12/2000

12C1

24

Lê Thị Minh

Thư

Nữ

06/05/2000

12C1

25

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

02/02/2000

12C1

26

Lã Trọng

Thưởng

Nam

19/10/2000

12C1

27

Lê Trần Ngọc

Trâm

Nữ

22/08/2000

12C1

28

Nguyễn Ngọc

Trường

Nam

25/09/2000

12C1

29

Lê Xuân

Tùng

Nam

01/02/2000

12C1

30

Lê Thị Thanh

Uyên

Nữ

30/12/2000

12C1

31

Vũ Nguyễn Đông

Uyên

Nam

12/01/2000

12C1

32

Nguyễn Phạm Lâm

Viên

Nam

26/11/2000

12C1

33

Nguyễn Xuân

Việt

Nam

14/04/2000

12C1

34

Nguyễn Phước

Vĩnh

Nam

24/12/1999

12C1

35

Nguyễn Như

Ý

Nam

11/06/2000

12C1

36

Trần Gia

Huy

Nam

19/11/2000

12C11

37

Đinh Tư

Khoa

Nam

03/07/2000

12C11

38

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

28/04/2000

12C11

39

Đặng Xuân

Hoàng

Nam

26/05/2000

12C11

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C2 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Thu Hà

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Mai Thị Hoàng

Anh

Nữ

04/09/2000

12C2

2

Hồ Anh

Bảo

Nam

13/06/2000

12C2

3

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

Nữ

12/04/2000

12C2

4

Kiều Ngọc

Hân

Nữ

31/05/2000

12C2

5

La Thành

Hậu

Nam

03/02/2000

12C2

6

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

05/06/2000

12C2

7

Dương Thị Thanh

Hoà

Nữ

27/02/2000

12C2

8

Lâm Gia

Huy

Nam

31/07/2000

12C2

9

Nguyễn Thanh

Hữu

Nam

06/03/2000

12C2

10

Trần Vy

Kha

Nữ

12/10/2000

12C2

11

Nguyễn Thị Thu

Kiều

Nữ

25/04/2000

12C2

12

Trần Viết

Mân

Nam

17/10/2000

12C2

13

Hồ Mỹ

Nghi

Nữ

08/01/2000

12C2

14

Đặng Minh

Nhật

Nam

24/04/2000

12C2

15

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

16/08/2000

12C2

16

Lương Thị Thảo

Nhi

Nữ

20/11/2000

12C2

17

Võ Hoài

Nhi

Nữ

25/03/2000

12C2

18

Phạm Ngô Thục

Oanh

Nữ

10/04/2000

12C2

19

Nguyễn Ngọc

Phúc

Nam

17/02/2000

12C2

20

Phan Thị Hạ

Phúc

Nữ

27/07/2000

12C2

21

Nguyễn Đức Hà

Phương

Nữ

06/01/2000

12C2

22

Nguyễn Minh

Quân

Nam

03/09/2000

12C2

23

Huỳnh Thị Thu

Sương

Nữ

27/06/2000

12C2

24

Nguyễn Thị Phương

Tâm

Nữ

08/03/2000

12C2

25

Đinh Nhật

Tân

Nam

12/04/2000

12C2

26

Hoàng Thị Bích

Thu

Nữ

10/07/2000

12C2

27

Lê Nguyễn Vĩnh

Thuần

Nữ

11/04/2000

12C2

28

Lê Bùi Thuỷ

Tiên

Nữ

02/06/2000

12C2

29

Nguyễn Hồng

Tin

Nam

23/01/2000

12C2

30

Trần Văn

Tính

Nam

02/07/2000

12C2

31

Trần Thị Thuỳ

Trang

Nữ

30/05/2000

12C2

32

Thái Lã Bảo

Trân

Nữ

23/03/2000

12C2

33

Lê Thị Phương

Trinh

Nữ

19/12/2000

12C2

34

Mai Thiên

Trúc

Nữ

21/08/2000

12C2

35

Trương Bảo

Vân

Nữ

01/07/2000

12C2

36

Nguyễn Thị Kiều

Vi

Nữ

07/07/2000

12C2

37

Trần Ngô Tường

Vi

Nữ

23/11/2000

12C2

38

Võ Thị Tường

Vy

Nữ

05/08/2000

12C2

39

Nguyễn Thị Hoàng

Yến

Nữ

07/03/2000

12C2

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C3 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Tô Thị Minh Trúc

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Trương Thị Hồng

Ánh

Nữ

19/10/2000

12C3

2

La Thị Kim

Bình

Nữ

02/01/2000

12C3

3

Nguyễn Trần Anh

Châu

Nam

17/06/2000

12C3

4

Trần Hoàng Ngọc

Duyên

Nữ

19/10/2000

12C3

5

Nguyễn Tiến

Đạt

Nam

17/04/2000

12C3

6

Trịnh Ngọc

Định

Nam

15/04/2000

12C3

7

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

Nữ

09/11/2000

12C3

8

Ca Thị Bích

Hạ

Nữ

07/05/2000

12C3

9

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

02/09/2000

12C3

10

Nguyễn Hoàng

Kiên

Nam

08/04/2000

12C3

11

Mai Ngọc

Linh

Nữ

01/01/2000

12C3

12

Huỳnh Tấn Gia

Long

Nam

11/04/2000

12C3

13

Dương Mai Thảo

Ly

Nữ

01/01/2000

12C3

14

Nguyễn Cao

Minh

Nam

15/09/2000

12C3

15

Nguyễn Thị Trà

My

Nữ

24/02/2000

12C3

16

Nguyễn Tiểu

My

Nữ

31/10/2000

12C3

17

Lê Thị Bích

Nga

Nữ

20/03/2000

12C3

18

Ngô Thị Kiều

Nhi

Nữ

03/02/2000

12C3

19

Nguyễn Vũ Yến

Nhi

Nữ

07/09/2000

12C3

20

Lê Thị Cẩm

Nhung

Nữ

29/10/2000

12C3

21

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

06/02/2000

12C3

22

Tôn Thị Mai

Phương

Nữ

27/04/2000

12C3

23

Nguyễn Kiến

Quốc

Nam

30/09/2000

12C3

24

Dương Thị Thanh

Thảo

Nữ

15/09/2000

12C3

25

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Nữ

05/01/2000

12C3

26

Lê Thị Quý

Thạch

Nữ

10/08/2000

12C3

27

Nguyễn Thị Minh

Thư

Nữ

08/01/2000

12C3

28

Lý Ái Bảo

Trân

Nữ

02/01/2000

12C3

29

Nguyễn Thị Bảo

Trân

Nữ

08/03/2000

12C3

30

Đặng Phước

Trí

Nam

16/11/2000

12C3

31

Trần Quang

Trí

Nam

12/08/2000

12C3

32

Lê Mỹ

Uyên

Nữ

13/06/2000

12C3

33

Nguyễn Quang

Vinh

Nam

02/09/2000

12C3

34

Hồ Nguyên

Vĩnh

Nam

12/05/2000

12C3

35

Nguyễn Thị Nhật

Vy

Nữ

12/07/2000

12C3

36

Nguyễn Lê Châu

Yên

Nữ

12/10/2000

12C3

37

Phạm Việt

Bảo

Nam

26/03/2000

12C11

38

Phạm Minh

Chiến

Nam

21/11/2000

12C11

39

Nguyễn Văn

Đô

Nam

22/08/2000

12C11

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C4 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Khánh (Anh)

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

Nữ

27/03/2000

12C4

2

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

30/06/2000

12C4

3

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Nữ

15/07/2000

12C4

4

Trương Thành

Đạt

Nam

13/11/2000

12C4

5

Bùi Minh

Giang

Nữ

21/04/2000

12C4

6

Nguyễn Ngọc

Giang

Nam

21/11/2000

12C4

7

Nguyễn Thu

Nữ

04/12/2000

12C4

8

Nguyễn Ngô Nhật

Hạ

Nữ

20/10/2000

12C4

9

Phan Võ Đình

Hạnh

Nam

03/04/2000

12C4

10

Võ Thị Thu

Hằng

Nữ

25/10/2000

12C4

11

Đỗ Trung

Hiếu

Nam

31/07/2000

12C4

12

Trương Quang

Huy

Nam

31/10/2000

12C4

13

Nguyễn Xuân

Hùng

Nam

14/05/2000

12C4

14

Huỳnh Uyên

Khanh

Nữ

26/04/2000

12C4

15

Phan Hoàng

Lâm

Nam

20/04/2000

12C4

16

Nguyễn Lê Nhật

My

Nữ

17/10/2000

12C4

17

Nguyễn Thị Hoàng

My

Nữ

10/11/2000

12C4

18

Nguyễn Trí

Nhân

Nam

19/02/2000

12C4

19

Mai Phan Long

Nhi

Nữ

13/04/2000

12C4

20

Phan Nguyễn Quỳnh

Như

Nữ

22/08/2000

12C4

21

Nguyễn Cao Huy

Phú

Nam

27/07/2000

12C4

22

Trần Trung

Quân

Nam

01/10/2000

12C4

23

Hoàng Công Phú

Tài

Nam

31/08/2000

12C4

24

Đỗ Thị Thanh

Thuý

Nữ

04/01/2000

12C4

25

Lữ Nguyên Nhật

Thư

Nữ

17/07/2000

12C4

26

Trương Thị Anh

Thư

Nữ

11/09/2000

12C4

27

Nguyễn Thị Thu

Trang

Nữ

16/05/2000

12C4

28

Huỳnh Quốc

Trung

Nam

02/09/2000

12C4

29

Lương Thế

Văn

Nam

31/01/2000

12C4

30

Trần Thị Thuý

Vy

Nữ

19/09/2000

12C4

31

Nguyễn Thị Kim

Khánh

Nữ

08/03/2000

12C11

32

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

Nữ

28/05/2000

12C11

33

Nguyễn Văn

Minh

Nam

31/10/2000

12C11

34

Nguyễn Ngọc

Hưng

Nam

28/08/2000

12C11

35

Nguyễn Đắc

Quý

Nam

22/06/2000

12C11

36

Ngô Tấn

Tài

Nam

27/06/2000

12C11

37

Trương Văn

Nhựt

Nam

17/02/2000

12C11

38

Nguyễn Minh

Quân

Nam

28/11/2000

12C11

39

Phạm Đình

Hoàng

Nam

17/05/2000

12C11

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C5 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Hồ Vĩnh Đức

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Lê Hoàng

Chỉnh

Nam

12/10/2000

12C5

2

Nguyễn Dương

Hải

Nam

21/09/1999

12C5

3

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

21/09/2000

12C5

4

Phạm Minh

Lợi

Nam

29/02/2000

12C5

5

Nguyễn Thị Hồng

Phước

Nữ

22/11/2000

12C5

6

Nguyễn Tấn

Sơn

Nam

10/05/2000

12C5

7

Nguyễn Anh

Tài

Nam

07/09/2000

12C5

8

Nguyễn Văn

Thắng

Nam

04/10/2000

12C5

9

Nguyễn Thanh

Thìn

Nam

13/11/2000

12C5

10

Lê Vũ Huyền

Trang

Nữ

27/02/2000

12C5

11

Trần Thanh

Tùng

Nam

08/10/2000

12C5

12

Phan Hồng

Uyên

Nữ

28/09/2000

12C5

13

Nguyễn Phạm Bảo

Vy

Nữ

21/07/2000

12C5

14

Lê Cẩm

Giang

Nữ

29/09/2000

12C7

15

Phạm Thị

Hiếu

Nữ

10/01/2000

12C7

16

Trần Văn

Huy

Nam

20/07/2000

12C7

17

Lê Huỳnh Khánh

Lâm

Nam

09/01/2000

12C7

18

Lưu Phương

Như

Nữ

14/11/2000

12C7

19

Phan Văn

Quang

Nam

12/10/2000

12C7

20

Phan Nguyễn Thanh

Danh

Nam

15/02/2000

12C8

21

Đỗ Xuân

Hiếu

Nam

12/01/2000

12C8

22

Đường Thượng

Hoàng

Nam

25/05/2000

12C8

23

Nguyễn Minh

Quang

Nam

01/01/2000

12C8

24

Nguyễn Cẩm

Duyên

Nữ

27/10/2000

12C9

25

Từ Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/10/2000

12C9

26

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

03/01/2000

12C9

27

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

24/06/2000

12C9

28

Phan Danh

Tâm

Nam

29/09/2000

12C9

29

Võ Thị Thuỳ

Giang

Nữ

27/02/2000

12C11

30

Trần Văn

Lập

Nam

27/04/2000

12C11

31

Ngô Văn

Thức

Nam

09/05/2000

12C11

32

Đoàn Thị Thanh

Trâm

Nữ

25/06/2000

12C11

33

Trần Quỳnh

Trâm

Nữ

15/01/2000

12C11

34

Phan Thành

Vững

Nam

06/10/2000

12C11

35

Phùng Thị Kim

Anh

Nữ

22/06/2000

12C11

36

Phạm Văn

Bảo

Nam

22/05/2000

12C11

37

Trần Phạm Hữu

Nghĩa

Nam

08/01/2000

12C11

38

Thái Minh

Trí

Nam

07/06/2000

12C11

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C6 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Khánh (Hóa)

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Nguyễn Hữu

Đoan

Nam

17/11/2000

12C6

2

Phạm Như

Hoài

Nữ

18/09/2000

12C6

3

Nguyễn Tiến

Hưng

Nam

20/07/2000

12C6

4

Đoàn Văn

Lễ

Nam

14/05/2000

12C6

5

Huỳnh Thị Kim

Liên

Nữ

13/01/2000

12C6

6

Trần Thị Kim

Loan

Nữ

04/03/2000

12C6

7

Nguyễn Đức

Long

Nam

19/04/2000

12C6

8

Nguyễn Khánh

Lộc

Nam

18/12/2000

12C6

9

Trần Văn

Mới

Nam

30/09/2000

12C6

10

Lê Việt

Na

Nữ

15/11/2000

12C6

11

Võ Huỳnh

Phú

Nam

18/05/2000

12C6

12

Vương Như

Thảo

Nữ

22/05/2000

12C6

13

Đỗ Nguyễn Cao

Thiên

Nam

13/03/2000

12C6

14

Đinh Nguyệt

Trâm

Nữ

16/08/2000

12C6

15

Phạm Phú

Trí

Nam

25/05/1999

12C6

16

Đoàn Thị Thảo

Uyên

Nữ

02/09/2000

12C6

17

Đồng Trọng

Vỹ

Nam

19/10/2000

12C6

18

Huỳnh Viết

Tài

Nam

30/01/2000

12C7

19

Dương Văn

Tuấn

Nam

15/03/2000

12C7

20

Võ Nguyễn Anh

Tuấn

Nam

25/12/2000

12C7

21

Nguyễn Thanh

Tửu

Nam

03/01/2000

12C7

22

Tăng Nhật

Thành

Nam

22/05/2000

12C8

23

Trần Thị Thanh

Thảo

Nữ

10/04/2000

12C8

24

Nguyễn Văn

Nam

22/01/2000

12C8

25

Võ Ngọc

Hoàng

Nam

09/01/2000

12C9

26

Võ Gia

Huy

Nam

09/01/2000

12C9

27

Huỳnh Thị Ý

Nhi

Nữ

16/02/2000

12C9

28

Phạm Xuân

Thanh

Nữ

27/10/2000

12C9

29

Cao Tấn

Thắng

Nam

10/05/2000

12C9

30

Trương Thị Phương

Nhung

Nữ

19/6/2000

12C10

31

Đinh Hoàng Bá

Thiện

Nam

07/02/1998

12C10

32

Nguyễn Thị Tường

Vy

Nữ

24/11/2000

12C10

33

Phan Thanh

Yên

Nam

09/02/2000

12C10

34

Nguyễn Đại

Chiến

Nam

02/01/2000

12C10

35

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

28/10/2000

12C10

36

Trần Minh

Nguyệt

Nữ

08/11/2000

12C10

37

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Nữ

15/08/2000

12C10

HIỆU TRƯỞNG

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

---------------

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 12C7 NĂM HỌC 2017-2018

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Tuyến

TT

Họ và tên học sinh

GT

Ngày sinh

LỚP

1

Trần Thị Mỹ

Luyến

Nữ

20/02/2000

12C1

2

Trần Nguyễn Thanh

Ngân

Nữ

13/08/2000

12C1

3

Cao Thị

Trinh

Nữ

09/04/2000

12C1

4

Trần Thị Tường

Vi

Nữ

05/01/2000

12C1

5

Lê Thị Quỳnh

Hân

Nữ

03/09/2000

12C2

6

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

14/02/2000

12C3

7

Huỳnh Hà

Giang

Nữ

07/04/2000

12C3

8

Phạm Thị Thuỳ

Linh

Nữ

24/06/2000

12C3

9

Ngô Quang Nhật

Hạ

Nữ

25/05/2000

12C4

10

Đào Tiến

Hậu

Nam

20/08/2000

12C4

11

Nguyễn Thị Thảo

Vy

Nữ

06/03/2000

12C4

12

Trần Ngọc Tú

Nhi

Nữ

14/01/2000

12C4

13

Nguyễn Ngọc Uyên

Phương

Nữ

19/08/2000

12C4

14

Lương Thị Như

Quỳnh

Nữ

16/01/2000

12C4

15

Phạm Thị Tường

Vy

Nữ

15/01/2000

12C4

16

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

Nữ

09/05/2000

12C6

17

Trần Xuân

Dũng

Nam

21/01/2000

12C6

18

Nguyễn Trịnh Châu

Giang

Nữ

23/09/2000

12C6

19

Bùi Công

Hậu

Nam

11/05/2000

12C6

20

Phan Văn

Hậu

Nam

20/04/2000

12C6

21

Nguyễn Văn

Linh