22 Tháng Chín 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 19/08/2017 10:42:02 SA - Số lượt xem: 6139

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH TẠM XẾP VÀO LỚP 10

(Chỉ sử dụng cho ngày tựu trường chiều 28/8/2017, HS vào phòng theo sơ đồ)

STT

HoLot

Ten

GT

Ngay

Thang

Nam

TENTRUONG

LOPTAM

1

Phạm Nguyên

Phương

Nữ

5

4

2002

THCS LTT

10C11

2

Nguyễn Hữu Lê

Huy

Nam

1

3

2002

THCS LTT

10C1

3

Na

Nữ

9

2

2002

THCS LTT

10C10

4

Nguyễn Anh

Thơ

Nữ

18

2

2002

THCS LTT

10C9

5

Nguyễn Phương Thục

Uyên

Nữ

4

5

2002

THCS HTK

10C8

6

Trần Thanh

Hằng

Nữ

14

2

2002

THCS HTK

10C7

7

Thi Thị Bích

Thư

Nữ

14

1

2002

THCS LTT

10C6

8

Dương Thị Kiều

Trinh

Nữ

8

6

2002

THCS HTK

10C5

9

Trần Thị Ngọc

Hiếu

Nữ

13

2

2002

THCS HTK

10C4

10

Phan Tiểu

Ngọc

Nữ

14

2

2002

THCS LTT

10C3

11

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Nữ

7

11

2002

THCS HTK

10C2

12

Trần Thị Ngọc

Hân

Nữ

20

11

2002

THCS HTK

10C1

13

Nguyễn Hiền

Vy

Nữ

6

4

2002

THCS HTK

10C1

14

Nguyễn Nhật

Quân

Nam

22

8

2002

THCS LTT

10C3

15

Đinh Trần Khánh

Đan

Nữ

25

3

2002

THCS LTT

10C2

16

Lê Thiện

Tuấn

Nam

27

11

2002

THCS HTK

10C4

17

Đinh Gia

Khánh

Nam

24

8

2002

THCS HTK

10C5

18

Nguyễn Ngọc Bảo

Hiếu

Nữ

29

5

2002

THCS LTT

10C3

19

Nguyễn Đức

Bình

Nam

20

10

2002

THCS LTT

10C6

20

Nguyễn Đình Phương

Trinh

Nữ

2

1

2002

THCS LTT

10C4

21

Nguyễn Thị Da

Hân

Nữ

24

4

2002

THCS HTK

10C5

22

Hoàng Phan Ngọc

Minh

Nam

25

4

2002

THCS LTT

10C7

23

Trần Thị Thu

Thảo

Nữ

8

5

2002

THCS LTT

10C6

24

Trần Thị Ngọc

Trâm

Nữ

7

1

2002

THCS HTK

10C7

25

Lương Thảo

Yên

Nữ

18

10

2002

THCS LTT

10C8

26

Nguyễn Thị Ngọc

Như

Nữ

18

2

2002

THCS HTK

10C9

27

Phạm Tuấn

Thành

Nam

25

11

2002

THCS HTK

10C8

28

Dương Văn

Tiến

Nam

12

8

2002

THCS HTK

10C9

29

Nguyễn Thị Xuân

Thu

Nữ

23

9

2002

THCS HTK

10C10

30

Nguyễn Thị

Nga

Nữ

9

2

2002

THCS LTT

10C11

31

Nguyễn Hồ Thanh

Thanh

Nữ

11

5

2002

THCS HTK

10C11

32

Nguyễn Như

Quỳnh

Nữ

4

9

2002

THCS HTK

10C2

33

Nguyễn Hoàng Minh

Thi

Nữ

22

2

2002

THCS LTT

10C9

34

Nguyễn Văn

Luân

Nam

1

8

2002

THCS LTT

10C10

35

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

8

5

2002

THCS PTH

10C8

36

Phan Đinh Quốc

Bảo

Nam

13

2

2002

THCS HTK

10C11

37

Nguyễn Ngọc Gia

Hân

Nữ

6

5

2002

THCS LTT

10C7

38

Nguyễn Huỳnh Khánh

Bảo

Nữ

5

11

2002

THCS LTT

10C6

39

Văn Ánh

Ngọc

Nữ

1

1

2002

THCS LTT

10C5

40

Trần Kim

Oanh

Nữ

6

12

2002

THCS LTT

10C4

41

Lê Minh

Thạch

Nam

6

11

2002

THCS HTK

10C11

42

Văn Thị Nhật

Hạ

Nữ

9

7

2002

THCS HTK

10C3

43

Nguyễn Thị

Hậu

Nữ

2

2

2002

THCS HTK

10C2

44

Nguyễn Phan An

Ninh

Nam

4

6

2002

THCS HTK

10C10

45

Tạ Xuân

Phú

Nam

11

1

2002

THCS LTT

10C9

46

Nguyễn Thị Thảo

Trang

Nữ

2

4

2002

THCS LTT

10C1

47

Trần Thị Vân

Oanh

Nữ

7

9

2002

THCS LTT

10C1

48

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

Nữ

10

3

2002

THCS HTK

10C2

49

Bùi Quỳnh

Châu

Nữ

22

9

2002

THCS LTT

10C3

50

Phan Thị Vũ

Tuyết

Nữ

7

1

2002

THCS LTT

10C4

51

Võ Yến

Nhi

Nữ

8

1

2002

THCS LTT

10C5

52

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

Nữ

26

8

2002

THCS LTT

10C6

53

Lương Phương

Thảo

Nữ

6

9

2002

THCS HTK

10C7

54

Nguyễn Nam

Dương

Nam

11

4

2002

THCS HTK

10C8

55

Phạm Lê Mỹ

Nữ

26

12

2002

THCS HTK

10C8

56

Ngô Thị Như

Quỳnh

Nữ

6

10

2002

THCS LTT

10C9

57

Trần Thị Thanh

Trúc

Nữ

8

5

2002

THCS LTT

10C10

58

Đoàn Kim

Oanh

Nữ

19

9

2002

THCS HTK

10C11

59

Trương Thị Mỹ

Nhi

Nữ

13

9

2002

THCS HTK

10C11

60

Võ Đoàn Thanh

Thúy

Nữ

13

11

2002

THCS HTK

10C10

61

Võ Thị Bảo

Uyên

Nữ

5

3

2002

THCS LTT

10C9

62

Nguyễn Ngọc Minh

Đoan

Nữ

3

5

2002

THCS HTK

10C8

63

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

1

2

2002

THCS HTK

10C7

64

Mai Nguyễn Yến

Nhi

Nữ

4

7

2002

THCS HTK

10C6

65

Phan Thị Ngọc

Thúy

Nữ

21

3

2002

THCS HTK

10C5

66

Phan Kiều Vy

Phương

Nữ

10

11

2002

THCS LTT

10C4

67

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

27

1

2002

THCS LTT

10C3

68

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

1

11

2002

THCS HTK

10C2

69

Trần Phương

Uyên

Nữ

14

10

2002

THCS HTK

10C1

70

Trịnh Ngọc

Quỳnh

Nữ

15

3

2002

THCS LTT

10C1

71

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

3

2

2002

THCS HTK

10C2

72

Huỳnh Thị Thúy

Hằng

Nữ

7

12

2002

THCS HTK

10C3

73

Lê Hiển

Vinh

Nam

1

4

2002

THCS HTK

10C7

74

Trần Thị Bảo

Ngọc

Nữ

15

6

2002

THCS HTK

10C4

75

Trần Phi

Hùng

Nam

22

1

2002

THCS HTK

10C6

76

Trần Thị Kim

Chi

Nữ

5

3

2002

THCS HTK

10C5

77

Nguyễn Thị Xuân

Ny

Nữ

16

5

2002

THCS HTK

10C6

78

Đỗ Thu

Uyên

Nữ

28

9

2002

THCS LTT

10C7

79

Huỳnh Viết

Nam

Nam

27

6

2002

THCS LTT

10C5

80

Lê Hương

Giang

Nữ

20

12

2002

THCS HTK

10C9

81

Nguyễn Thị Vân

Nhi

Nữ

8

3

2002

THCS HTK

10C10

82

Lương Nguyễn Bảo

Hân

Nữ

10

4

2002

THCS LTT

10C11

83

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Nữ

1

6

2002

THCS HTK

10C11

84

Dương Hoàng

Yến

Nữ

5

5

2002

THCS LTT

10C10

85

Nguyễn Ngọc

Hân

Nam

10

3

2002

THCS HTK

10C4

86

Nguyễn Quốc

Đạt

Nam

7

9

2002

THCS HTK

10C3

87

Lê Tấn

Hòa

Nam

13

5

2002

THCS HTK

10C2

88

Nguyễn Đắc Nguyên

Hạo

Nam

8

2

2002

THCS HTK

10C1

89

Trần Thị Anh

Thư

Nữ

7

1

2002

THCS PTH

10C9

90

Nguyễn Thị Thảo

Vân

Nữ

7

8

2002

THCS HTK

10C8

91

Hoàng Bảo

Thi

Nữ

25

1

2002

THCS LTT

10C7

92

Mai Thị Mỹ

Duyên

Nữ

4

6

2002

THCS HTK

10C6

93

Bùi Gia

Hân

Nữ

4

3

2002

THCS LTT

10C5

94

Đoàn Thị Thanh

Trúc

Nữ

8

7

2002

THCS HTK

10C4

95

Đinh Như

Loan

Nữ

16

9

2002

THCS HTK

10C3

96

Nguyễn Thị Hồng

Lĩnh

Nữ

26

6

2002

THCS HTK

10C2

97

Trần Quốc

Vỹ

Nam

31

7

2002

THCS LTT

10C1

98

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

11

11

2002

THCS HTK

10C1

99

Lê Thị Phương

Thảo

Nữ

13

8

2002

THCS LTT

10C1

100

Trương Thị Phúc

Nhân

Nữ

22

2

2002

THCS LTT

10C2

101

Nguyễn Bảo

Chi

Nữ

10

7

2002

THCS LTT

10C3

102

Nguyễn Hoàng Nguyên

Thảo

Nữ

18

11

2002

THCS LTT

10C4

103

Tạ Ngọc Khánh

Vy

Nữ

8

8

2002

THCS LTT

10C6

104

Nguyễn Quang

Khải

Nam

17

1

2002

THCS LTT

10C2

105

Lê Thị Thu

Uyên

Nữ

15

9

2002

THCS LTT

10C7

106

Phạm Đặng Tuyết

Thương

Nữ

15

3

2002

THCS LTT

10C8

107

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Nữ

14

2

2002

THCS LTT

10C9

108

Trần Phước Đăng

Khoa

Nam

2

5

2002

THCS LTT

10C3

109

Võ Nguyễn Anh

Khoa

Nữ

4

7

2002

THCS LTT

10C10

110

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

25

9

2002

THCS LTT

10C11

111

Lê Ngọc Đăng

Khoa

Nam

7

5

2002

THCS LTT

10C4

112

Phan Trọng Minh

Khuê

Nữ

18

9

2002

THCS LTT

10C11

113

Nguyễn Trần Hạ

Vy

Nữ

21

6

2002

THCS LTT

10C10

114

Trần Hương

Thảo

Nữ

17

12

2002

THCS LTT

10C9

115

Lê Trung

Kiên

Nam

1

9

2002

THCS LTT

10C5

116

Thái Thị Thanh

Ngân

Nữ

1

10

2002

THCS HTK

10C8

117

Ca Văn

Hải

Nam

9

8

2002

THCS HTK

10C6

118

Phan Thị

Thủy

Nữ

27

3

2002

THCS HTK

10C7

119

Nguyễn Trung

Kiên

Nam

14

10

2002

THCS LTT

10C7

120

Võ Đào Hoài

Ngọc

Nữ

7

4

2002

THCS HTK

10C6

121

Nguyễn Trần Phương

Uyên

Nữ

11

3

2002

THCS LTT

10C5

122

Trương Thị Huỳnh

Tuyên

Nữ

28

7

2002

THCS HTK

10C4

123

Nguyễn Lam

Nữ

19

11

2002

THCS LTT

10C3

124

Lê Trung

Hiếu

Nam

18

1

2002

THCS LTT

10C8

125

Nguyễn Thị Ngọc

Trâm

Nữ

1

10

2002

THCS HTK

10C2

126

Nguyễn Duy

Minh

Nam

29

6

2002

THCS LTT

10C9

127

Lương Dương Hà

My

Nữ

13

2

2002

THCS HTK

10C1

128

Võ Thị Tuyết

Mai

Nữ

26

6

2002

THCS HTK

10C1

129

Tăng Thị Hòa

Thương

Nữ

13

6

2002

THCS HTK

10C2

130

Ngô Công

Phúc

Nam

2

9

2002

THCS LTT

10C10

131

Trần

Hàn

Nam

1

9

2002

THCS HTK

10C11

132

Lương Gia

Hy

Nữ

25

10

2002

THCS HTK

10C3

133

Lê Phan Hoàng

Phúc

Nam

12

12

2002

THCS LTT

10C11

134

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

24

10

2002

THCS LTT

10C4

135

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

Nữ

5

5

2002

THCS LTT

10C5

136

Phạm Thị Thanh

Hương

Nữ

9

12

2002

THCS LTT

10C6

137

Phan Ngọc Thụy

Khải

Nữ

26

8

2002

THCS HTK

10C7

138

Nguyễn Lê Hòa

Mi

Nữ

5

1

2002

THCS LTT

10C8

139

Trần Văn

Nam

Nam

10

5

2002

THCS HTK

10C10

140

Huỳnh Khánh

Ly

Nữ

25

10

2002

THCS HTK

10C9

141

Nguyễn Thị Bích

Vân

Nữ

22

1

2002

THCS HTK

10C10

142

Ngô Thị Thanh

Thảo

Nữ

6

9

2002

THCS LTT

10C11

143

Trương Linh

Ngọc

Nữ

6

11

2002

THCS LTT

10C11

144

Trần Văn

Quang

Nam

17

5

2002

THCS HTK

10C9

145

Dương Tâm

Như

Nữ

8

10

2002

THCS HTK

10C10

146

Ngô Đạt

Huy

Nam

29

7

2002

THCS LTT

10C8

147

Nguyễn Phan Anh

Thư

Nữ

18

8

2002

THCS LTT

10C9

148

Nguyễn Duy

Quốc

Nam

7

8

2002

THCS HTK

10C7

149

Đoàn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

24

6

2002

THCS HTK

10C8

150

Nguyễn Thanh

Phúc

Nam

3

9

2002

THCS HTK

10C6

151

Nguyễn Thị

Lộc

Nữ

4

9

2002

THCS HTK

10C7

152

Đoàn Thị Anh

Thư

Nữ

20

4

2002

THCS HTK

10C6

153

Nguyễn Văn

Hiệp

Nam

4

2

2002

THCS HTK

10C5

154

Nguyễn Thị Lan

Huy

Nữ

4

12

2002

THCS HTK

10C5

155

Trần Thị Huỳnh

Trâm

Nữ

4

2

2002

THCS HTK

10C4

156

Nguyễn Huỳnh Thảo

Uyên

Nữ

24

9

2002

THCS LTT

10C3

157

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

29

1

2002

THCS HTK

10C2

158

Lại Thị Thu

Huyền

Nữ

29

9

2002

THCS LTT

10C1

159

Lê Tiếp

Tuyến

Nam

31

1

2002

THCS LTT

10C4

160

Hà Phạm Thị Duyên

Hồng

Nữ

11

4

2002

THCS LTT

10C1

161

Đỗ Phương

Thanh

Nam

14

4

2002

THCS HTK

10C3

162

Nguyễn Đăng

Duẫn

Nam

24

2

2002

THCS LTT

10C2

163

Lê Trung

Tuyến

Nam

31

1

2002

THCS LTT

10C1

164

Nguyễn Bá

Tây

Nam

19

8

2002

THCS LTT

10C1

165

Trần Thị Ánh

Huyền

Nữ

9

10

2002

THCS LTT

10C2

166

Nguyễn Huỳnh Thủy

Tiên

Nữ

14

10

2002

THCS PTH

10C3

167

Đỗ Thị Cẩm

Ly

Nữ

3

9

2002

THCS HTK

10C4

168

Lê Phương

Nhi

Nữ

22

8

2002

THCS LTT

10C5

169

Nguyễn Thị Thu

Thùy

Nữ

19

11

2002