07 Tháng Mười Hai 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 21/12/2017 10:23:58 SA - Số lượt xem: 5421

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110001

Ngô Nguyễn Trường

An

Nam

10/10/2001

11C11

2

110002

Nguyễn Thị Thanh

An

Nữ

12/6/2001

11C11

3

110003

Dương Hoàng

Anh

Nam

18/10/2001

11C2

4

110004

Lương Ngọc Vân

Anh

Nữ

14/12/2001

11C11

5

110005

Nguyễn Thị Phi

Anh

Nữ

4/12/2001

11C7

6

110006

Trần Thị Kim

Anh

Nữ

13/12/2001

11C6

7

110007

Trần Thị Trâm

Anh

Nữ

25/2/2001

11C1

8

110008

Trần Văn Nhật

Anh

Nam

12/7/2001

11C6

9

110009

Võ Quốc

Anh

Nam

16/9/2001

11C5

10

110010

Nguyễn Lê Hoàng

Ánh

Nữ

27/7/2001

11C2

11

110011

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

Nữ

26/8/2001

11C3

12

110012

Trần Thị

Ánh

Nữ

23/3/2001

11C1

13

110013

Tưởng Thị Ngọc

Ánh

Nữ

28/7/2001

11C8

14

110014

Võ Thị Kim

Ánh

Nữ

20/1/2001

11C10

15

110015

Đặng Duy

Bảo

Nam

24/11/2001

11C1

16

110016

Đoàn Thanh

Bảo

Nam

20/2/2001

11C2

17

110017

Nguyễn Nhật

Bảo

Nam

1/5/2001

11C11

18

110018

Trần Thanh

Bảo

Nam

3/11/2001

11C9

19

110019

Nguyễn Thị Thanh

Bình

Nữ

3/8/2001

11C5

20

110020

Phan Thị

Bình

Nữ

27/4/2001

11C8

21

110021

Phạm Ngọc Thụy

Các

Nữ

31/7/2001

11C3

22

110022

Phan Lương

Cầm

Nam

21/2/2001

11C5

23

110023

Doãn Nữ Bảo

Châu

Nữ

30/3/2001

11C4

24

110024

Lương Thị Minh

Châu

Nữ

11/10/2001

11C8

25

110025

Hứa Thị Linh

Chi

Nữ

27/10/2001

11C1

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110026

Trương Minh

Chí

Nam

18/11/2001

11C6

2

110027

Nguyễn Trương Minh

Chiến

Nam

10/7/2001

11C10

3

110028

Võ Ngọc

Chiến

Nam

1/1/2001

11C7

4

110029

Võ Nguyễn Xuân

Chương

Nam

26/4/2001

11C4

5

110030

Nguyễn Đại

Công

Nam

19/5/2001

11C2

6

110031

Lê Nguyễn Công

Danh

Nam

20/1/2001

11C10

7

110032

Đoàn Thị Ngọc

Diễm

Nữ

17/11/2001

11C9

8

110033

Nguyễn Thị Thúy

Diễm

Nữ

1/1/2001

11C7

9

110034

Trần Thị Anh

Dung

Nữ

25/6/2001

11C1

10

110035

Trương Thị Phương

Dung

Nữ

19/9/2001

11C3

11

110036

Đoàn Phan

Duy

Nam

21/8/2001

11C1

12

110037

Nguyễn Đức

Duy

Nam

8/9/2001

11C11

13

110038

Nguyễn Phạm Lâm

Duy

Nam

20/12/2001

11C4

14

110039

Huỳnh Thị Ý

Duyên

Nữ

4/10/2001

11C4

15

110040

Lương Huỳnh

Duyên

Nữ

8/10/2001

11C8

16

110041

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

Nữ

1/11/2001

11C4

17

110042

Ca Nhật

Dương

Nam

1/12/2001

11C7

18

110043

Cao Thùy

Dương

Nữ

24/1/2001

11C3

19

110044

Nguyễn Ngọc Ánh

Dương

Nam

13/5/2001

11C9

20

110045

Phạm Lê Thùy

Dương

Nữ

2/10/2001

11C5

21

110046

Phạm Tấn

Dương

Nam

29/8/2001

11C6

22

110047

Đinh Lộc

Dưỡng

Nữ

12/10/2001

11C8

23

110048

Trần Lương Phương

Đan

Nữ

10/6/2001

11C7

24

110049

Nguyễn Tấn

Đạt

Nam

7/3/2001

11C7

25

110050

Phạm Xuân

Đạt

Nam

29/9/2001

11C4

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110051

Cao Võ Minh

Đoàn

Nam

17/12/2001

11C7

2

110052

Nguyễn Dương

Đoàn

Nam

18/9/2001

11C2

3

110053

Lê Việt

Đức

Nam

27/3/2001

11C6

4

110054

Nguyễn Văn

Đức

Nam

7/8/2001

11C9

5

110055

Nguyễn Văn Việt

Đức

Nam

4/11/2001

11C6

6

110056

Trần Đại

Đức

Nam

22/4/2001

11C9

7

110057

Trần Phước

Đức

Nam

8/8/2001

11C9

8

110058

Trần Văn

Đức

Nam

7/4/2001

11C9

9

110059

Phạm Vũ Khắc

Ghi

Nam

01/01/2000

11C6

10

110060

Dương Hồng Kiều

Giang

Nữ

12/10/2001

11C4

11

110061

Lê Thị Hồng

Giang

Nữ

12/9/2001

11C4

12

110062

Nguyễn Lê Hương

Giang

Nữ

18/8/2001

11C2

13

110063

Nguyễn Thị Hà

Giang

Nữ

2/4/2001

11C4

14

110064

Nguyễn Thùy

Giang

Nữ

1/3/2001

11C3

15

110065

Lê Thị Thanh

Nữ

6/1/2001

11C10

16

110066

Phan Văn

Nam

10/5/2001

11C11

17

110067

Lê Đức

Hải

Nam

29/6/2001

11C2

18

110068

Phạm Thị Hồng

Hải

Nữ

30/1/2001

11C9

19

110069

Trần Tuấn

Hải

Nam

2/1/2001

11C11

20

110070

Võ Thị Hồng

Hạnh

Nữ

24/11/2001

11C7

21

110071

Lã Thị Minh

Hằng

Nữ

6/3/2001

11C3

22

110072

Hằng

Nữ

1/10/2001

11C1

23

110073

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

20/11/2001

11C11

24

110074

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

20/11/2001

11C2

25

110075

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

11/4/2001

11C3

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110076

Trịnh Nguyễn Thu

Hằng

Nữ

1/2/2001

11C2

2

110077

Hồ Hải Bảo

Hân

Nữ

28/7/2001

11C2

3

110078

Nguyễn Thị Cẩm

Hân

Nữ

14/8/2001

11C3

4

110079

Phan Thị Ngọc

Hân

Nữ

21/1/2001

11C9

5

110080

Trương Lê Ngọc

Hân

Nữ

29/8/2001

11C1

6

110081

Võ Ngọc Gia

Hân

Nữ

17/4/2001

11C4

7

110082

Lâm Lê Hồng

Hậu

Nam

20/11/2001

11C10

8

110083

Lương Thị Thu

Hậu

Nữ

27/5/2001

11C5

9

110084

Lê Thị

Hên

Nữ

22/1/1999

11C8

10

110085

Hoàng Minh

Hiền

Nam

21/4/2001

11C9

11

110086

Lương Thị Ngọc

Hiền

Nữ

16/7/2001

11C3

12

110087

Phạm Thị Thanh

Hiền

Nữ

24/3/2001

11C4

13

110088

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

1/1/2001

11C3

14

110089

Trần Thị Thu

Hiền

Nữ

23/12/2001

11C6

15

110090

Trần Thị Thu

Hiền

Nữ

4/5/2001

11C7

16

110091

Nguyễn Văn

Hiệp

Nam

10/10/2001

11C10

17

110092

Bùi Nghĩa

Hiếu

Nam

29/7/2001

11C5

18

110093

Cao Văn

Hiếu

Nam

30/8/2001

11C3

19

110094

Dương Ngọc

Hiếu

Nam

6/11/2001

11C6

20

110095

Hoàng Duy

Hiếu

Nam

20/6/2001

11C2

21

110096

Phan Huỳnh Như

Hiếu

Nữ

1/10/2001

11C4

22

110097

Phan Văn

Hiếu

Nam

19/10/2001

11C9

23

110098

Nguyễn Thị Thu

Hòa

Nữ

8/3/2001

11C10

24

110099

Phạm Nguyễn Ngọc

Hòa

Nữ

8/1/2001

11C3

25

110100

Phạm Thị Thu

Hòa

Nữ

25/12/2001

11C7

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110101

Nguyễn Hải

Hoàng

Nam

22/10/2001

11C3

2

110102

Trần Ngọc

Hoàng

Nam

6/3/2001

11C8

3

110103

Lê Thị Bích

Hợp

Nữ

24/8/2001

11C7

4

110104

Lê Việt

Hùng

Nam

1/6/2001

11C7

5

110105

Huỳnh Đức

Huy

Nam

25/6/2001

11C8

6

110106

Kiều Gia

Huy

Nam

1/12/2001

11C1

7

110107

Lê Nguyên

Huy

Nam

8/7/2001

11C5

8

110108

Nguyễn Trần Quang

Huy

Nam

26/5/2001

11C7

9

110109

Phan Thanh

Huy

Nam

20/7/2001

11C9

10

110110

Trần Quang

Huy

Nam

13/3/2001

11C10

11

110111

Ca Thị Minh

Huyền

Nữ

17/6/2001

11C2

12

110112

Đỗ Thị Ngọc

Huyền

Nữ

25/9/2001

11C4

13

110113

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

Nữ

1/1/2001

11C11

14

110114

Trần Hoàng Nhật

Huyền

Nữ

9/6/2001

11C1

15

110115

Trần Thị Khánh

Huyền

Nam

21/6/2001

11C10

16

110116

Nguyễn Văn

Hưng

Nam

19/6/2001

11C2

17

110117

Đỗ Thị Thu

Hương

Nữ

14/9/2001

11C6

18

110118

Nguyễn Hoài

Hương

Nữ

1/6/2001

11C1

19

110119

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

6/7/2001

11C7

20

110120

Trần Thị Thu

Hương

Nữ

28/07/2000

11C9

21

110121

Đỗ Hoàng Song

Kha

Nữ

17/7/2001

11C6

22

110122

Tống Thục

Kha

Nữ

9/11/2001

11C1

23

110123

Trần Quang

Khải

Nam

20/8/2001

11C6

24

110124

Phạm Viết Minh

Khang

Nam

16/12/2001

11C10

25

110125

Nguyễn Quốc

Khánh

Nam

26/11/2001

11C7

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110126

Nguyễn Văn

Khánh

Nam

18/2/2001

11C11

2

110127

Nguyễn Văn

Khoa

Nam

11/12/2001

11C9

3

110128

Nguyễn Vũ Minh

Khoa

Nam

14/3/2001

11C4

4

110129

Nguyễn Văn

Kiệt

Nam

6/6/2001

11C6

5

110130

Mai Hoàng

Kim

Nữ

2/9/2001

11C5

6

110131

Dương Thục

Lam

Nữ

12/11/2001

11C4

7

110132

Huỳnh Xuân

Lâm

Nam

25/2/2001

11C6

8

110133

Hứa Thị Hạ

Lâm

Nữ

21/6/2001

11C7

9

110134

Nguyễn Cao Thanh

Lâm

Nữ

25/3/2001

11C9

10

110135

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

5/2/2001

11C4

11

110136

Nguyễn Trần Thanh

Lâm

Nam

22/5/2001

11C11

12

110137

Trần Lê Hương

Lâm

Nữ

18/2/2001

11C3

13

110138

Nguyễn Thị Kiều

Nữ

11/5/2001

11C10

14

110139

Nguyễn Thị Mỹ

Nữ

24/7/2001

11C5

15

110140

Lê Thị Hoàn

Linh

Nữ

13/6/2001

11C10

16

110141

Lưu Khánh

Linh

Nữ

12/8/2001

11C7

17

110142

Nguyễn Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/9/2001

11C5

18

110143

Nguyễn Phi

Linh

Nam

30/5/2001

11C10

19

110144

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

30/6/2001

11C10

20

110145

Phạm Thị Nguyên

Linh

Nữ

16/2/2001

11C2

21

110146

Phạm Thị Thúy

Linh

Nữ

1/1/2001

11C7

22

110147

Trần Thị Thùy

Linh

Nữ

11/8/2001

11C6

23

110148

Trần Vạn Yến

Linh

Nữ

17/3/2001

11C5

24

110149

Trương Thị Hồng

Linh

Nữ

22/3/2001

11C3

25

110150

Bùi Đình

Long

Nam

06/04/2000

11C8

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110151

Bùi Hoàng

Long

Nam

19/1/2001

11C8

2

110152

Mai Thành

Long

Nam

5/11/2001

11C3

3

110153

Nguyễn Đại

Long

Nam

18/12/2001

11C5

4

110154

Phạm Hoàng

Long

Nam

1/8/2001

11C9

5

110155

Lê Minh

Lợi

Nam

4/10/2001

11C1

6

110156

Phan Văn

Luận

Nam

20/5/2001

11C10

7

110157

Nguyễn Thị Kim

Luyến

Nữ

8/11/2001

11C6

8

110158

Nguyễn Văn

Lực

Nam

5/12/2001

11C5

9

110159

Nguyễn Hồng Khánh

Ly

Nữ

17/7/2001

11C9

10

110160

Nguyễn Thị Ly

Ly

Nữ

25/10/2000

11C10

11

110161

Nguyễn Thị Ly

Ly

Nữ

26/3/2001

11C10

12

110162

Nguyễn Thị Trúc

Ly

Nữ

21/2/2001

11C2

13

110163

Nguyễn Trần Thảo

Ly

Nữ

9/4/2001

11C11

14

110164

Bùi Thị Thanh

Mai

Nữ

2/2/2000

11C9

15

110165

Huỳnh Thanh

Mai

Nữ

6/8/2001

11C10

16

110166

Lê Thị Thu

Mai

Nữ

20/10/2001

11C4

17

110167

Dương Thị Hiền

Minh

Nữ

27/3/2001

11C3

18

110168

Lê Hồng

Minh

Nam

9/1/2001

11C11

19

110169

Nguyễn Duy

Minh

Nam

23/12/2000

11C5

20

110170

Nguyễn Hoàng

Minh

Nam

11/4/2001

11C2

21

110171

Nguyễn Lê Nhật

Minh

Nữ

5/11/2001

11C3

22

110172

Nguyễn Thanh

Minh

Nam

9/4/2001

11C2

23

110173

Ca Thị Diễm

My

Nữ

5/2/2001

11C1

24

110174

Cao Thị Hà

My

Nữ

8/5/2001

11C7

25

110175

Nguyễn Thị Diễm

My

Nữ

21/1/2001

11C8

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110176

Trần Lê Thị Trà

My

Nữ

10/3/2001

11C1

2

110177

Phạm Thị Ly

Na

Nữ

1/7/2001

11C4

3

110178

Phan Phạm Thanh

Na

Nữ

31/8/2001

11C2

4

110179

Trần Thị Ni

Na

Nữ

19/11/2001

11C3

5

110180

Lê Đình Phương

Nam

Nam

10/4/2001

11C3

6

110181

Mai Thế

Nam

Nam

27/1/2001

11C4

7

110182

Nguyễn Đình

Nam

Nam

4/7/2001

11C2

8

110183

Phan Văn

Nam

Nam

22/7/2001

11C5

9

110184

Nguyễn Thị Thúy

Nga

Nữ

20/2/2001

11C10

10

110185

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

4/7/2001

11C10

11

110186

Phan Văn

Nga

Nam

13/9/2001

11C11

12

110187

Đoàn Thị Thúy

Ngân

Nữ

13/1/2001

11C9

13

110188

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

Nữ

30/5/2001

11C4

14

110189

Trần Thị Bảo

Ngân

Nữ

1/9/2001

11C2

15

110190

Nguyễn Đắc Khánh

Nghi

Nữ

5/3/2001

11C8

16

110191

Trần Thị Phương

Nghi

Nữ

8/3/2001

11C8

17

110192

Nguyễn Hồng Bảo

Ngọc

Nữ

7/9/2001

11C3

18

110193

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Nữ

15/9/2001

11C1

19

110194

Trương Thị

Ngọc

Nữ

13/11/2001

11C2

20

110195

Võ Thị Hoài

Ngọc

Nữ

17/8/2001

11C1

21

110196

Lê Trung

Nguyên

Nam

20/11/2001

11C7

22

110197

Nguyễn Thảo

Nguyên

Nữ

2/4/2001

11C1

23

110198

Trương Tân Kỷ

Nguyên

Nữ

1/1/2001

11C3

24

110199

Võ Thị Mỹ

Nguyên

Nữ

18/6/2001

11C9

25

110200

Võ Thị Thảo

Nguyên

Nữ

11/6/2001

11C3

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110201

Nguyễn Trần Minh

Nguyệt

Nữ

19/6/2001

11C2

2

110202

Lê Viết

Nhân

Nam

5/8/2001

11C1

3

110203

Nguyễn Hoài

Nhân

Nữ

3/11/2001

11C4

4

110204

Trương Văn

Nhân

Nam

16/2/2001

11C5

5

110205

Đỗ Thị Ý

Nhi

Nữ

12/4/2001

11C2

6

110206

Lê Thị Vân

Nhi

Nữ

7/8/2001

11C1

7

110207

Lê Võ Minh

Nhi

Nữ

25/1/2000

11C9

8

110208

Nguyễn Thị Xuân

Nhi

Nữ

25/1/2001

11C7

9

110209

Phạm Hương

Nhi

Nữ

28/8/2001

11C9

10

110210

Phạm Thị

Nhi

Nữ

3/6/2001