18 Tháng Giêng 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 21/12/2017 10:25:41 SA - Số lượt xem: 4619

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120001

Mai Thị Hoàng

Anh

Nữ

04/09/2000

12C2

2

120002

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

Nữ

27/03/2000

12C4

3

120003

Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/06/2000

12C8

4

120004

Phùng Thị Kim

Anh

Nữ

22/06/2000

12C5

5

120005

Trương Thị Hồng

Ánh

Nữ

19/10/2000

12C3

6

120006

Huỳnh Thị Thu

Ba

Nữ

06/03/2000

12C1

7

120007

Phan Văn

Bản

Nam

28/11/2000

12C8

8

120008

Hoàng Văn Quốc

Bảo

Nam

23/06/2000

12C7

9

120009

Hồ Anh

Bảo

Nam

13/06/2000

12C2

10

120010

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

30/06/2000

12C4

11

120011

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

14/02/2000

12C3

12

120012

Phạm Văn

Bảo

Nam

22/05/2000

12C5

13

120013

Phạm Việt

Bảo

Nam

26/03/2000

12C1

14

120014

Trương Hoàng

Bảo

Nam

08/08/2000

12C9

15

120015

La Thị Kim

Bình

Nữ

02/01/2000

12C3

16

120016

Thái Yên

Bình

Nam

8/4/2000

12C8

17

120017

Hồ Thị Hoàng

Châu

Nữ

20/10/2000

12C8

18

120018

Nguyễn Trần Anh

Châu

Nam

17/06/2000

12C3

19

120019

Phan Lê Ngọc

Châu

Nữ

22/05/2000

12C1

20

120020

Trang Thanh

Châu

Nam

01/01/2000

12C1

21

120021

Nguyễn Đại

Chiến

Nam

02/01/2000

12C7

22

120022

Phạm Minh

Chiến

Nam

21/11/2000

12C3

23

120023

Phan Văn

Chiến

Nam

10/04/2000

12C7

24

120024

Lê Văn

Chinh

Nam

28/02/2000

12C8

25

120025

Lê Hoàng

Chỉnh

Nam

12/10/2000

12C5

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120026

Trần Thị Kim

Cúc

Nữ

20/02/2000

12C7

2

120027

Trần Khắc

Cường

Nam

26/05/2000

12C1

3

120028

Phan Nguyễn Thanh

Danh

Nam

15/02/2000

12C5

4

120029

Trương Xuân

Danh

Nam

25/03/2000

12C8

5

120030

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

Nữ

09/05/2000

12C7

6

120031

Trần Thị Phương

Dung

Nữ

13/07/2000

12C8

7

120032

Nguyễn Thành

Dũng

Nam

10/06/2000

12C8

8

120033

Trần Xuân

Dũng

Nam

21/01/2000

12C7

9

120034

Nguyễn Cẩm

Duyên

Nữ

27/10/2000

12C5

10

120035

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Nữ

15/07/2000

12C4

11

120036

Trần Hoàng Ngọc

Duyên

Nữ

19/10/2000

12C3

12

120037

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

10/09/2000

12C1

13

120038

Dương Tấn Hải

Dương

Nam

23/09/2000

12C8

14

120039

Nguyễn Tiến

Đạt

Nam

17/04/2000

12C3

15

120040

Trương Thành

Đạt

Nam

13/11/2000

12C4

16

120041

Trịnh Ngọc

Định

Nam

15/04/2000

12C3

17

120042

Huỳnh Nguyễn Cẩm

Đoan

Nữ

25/02/2000

12C7

18

120043

Nguyễn Hữu

Đoan

Nam

17/11/2000

12C6

19

120044

Lê Kim

Đô

Nam

13/11/2000

12C8

20

120045

Nguyễn Văn

Đô

Nam

22/08/2000

12C3

21

120046

Bùi Minh

Giang

Nữ

21/04/2000

12C4

22

120047

Cao Thị Trúc

Giang

Nữ

01/06/2000

12C7

23

120048

Huỳnh Hà

Giang

Nữ

07/04/2000

12C7

24

120049

Lê Cẩm

Giang

Nữ

29/09/2000

12C5

25

120050

Nguyễn Ngọc

Giang

Nam

21/11/2000

12C4

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120051

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

Nữ

28/05/2000

12C2

2

120052

Nguyễn Trịnh Châu

Giang

Nữ

23/09/2000

12C7

3

120053

Võ Thị Thuỳ

Giang

Nữ

27/02/2000

12C5

4

120054

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

Nữ

12/04/2000

12C2

5

120055

Nguyễn Thu

Nữ

04/12/2000

12C4

6

120056

Ca Thị Bích

Hạ

Nữ

07/05/2000

12C3

7

120057

Ngô Quang Nhật

Hạ

Nữ

25/05/2000

12C7

8

120058

Nguyễn Ngô Nhật

Hạ

Nữ

20/10/2000

12C4

9

120059

Lê Ngọc

Hải

Nam

25/12/1999

12C8

10

120060

Nguyễn Dương

Hải

Nam

21/09/1999

12C5

11

120061

Nguyễn Thành

Hải

Nam

30/04/2000

12C8

12

120062

Bùi Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

22/02/2000

12C9

13

120063

Phan Võ Đình

Hạnh

Nam

03/04/2000

12C4

14

120064

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

Nữ

09/11/2000

12C3

15

120065

Lê Thị Thu

Hằng

Nữ

04/09/2000

12C1

16

120066

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

02/09/2000

12C3

17

120067

Trương Thị Thanh

Hằng

Nữ

06/05/2000

12C9

18

120068

Võ Thị Thu

Hằng

Nữ

25/10/2000

12C4

19

120069

Kiều Ngọc

Hân

Nữ

31/05/2000

12C2

20

120070

Lê Thị Quỳnh

Hân

Nữ

03/09/2000

12C7

21

120071

Bùi Công

Hậu

Nam

11/05/2000

12C7

22

120072

Đào Tiến

Hậu

Nam

20/08/2000

12C7

23

120073

Huỳnh Kim

Hậu

Nam

01/01/2000

12C1

24

120074

La Thành

Hậu

Nam

03/02/2000

12C2

25

120075

Phan Văn

Hậu

Nam

20/04/2000

12C7

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120076

Châu Thị Mỹ

Hiền

Nữ

02/02/2000

12C7

2

120077

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

28/04/2000

12C1

3

120078

Nguyễn Thị Hồng

Hiền

Nữ

24/06/2000

12C8

4

120079

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

06/08/2000

12C1

5

120080

Võ Thị Thu

Hiền

Nữ

18/01/2000

12C10

6

120081

Đỗ Trung

Hiếu

Nam

31/07/2000

12C4

7

120082

Đỗ Xuân

Hiếu

Nam

12/01/2000

12C5

8

120083

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

21/09/2000

12C5

9

120084

Phạm Thị

Hiếu

Nữ

10/01/2000

12C9

10

120085

Trần Thị

Hiếu

Nữ

09/12/2000

12C7

11

120086

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

05/06/2000

12C2

12

120087

Dương Thị Thanh

Hoà

Nữ

27/02/2000

12C2

13

120088

Đoàn Đức

Hoà

Nam

01/02/2000

12C10

14

120089

Nguyễn Đình

Hoà

Nam

30/09/2000

12C10

15

120090

Nguyễn Thị Thái

Hoà

Nữ

30/05/2000

12C8

16

120091

Phạm Như

Hoài

Nữ

18/09/2000

12C6

17

120092

Đặng Xuân

Hoàng

Nam

26/05/2000

12C1

18

120093

Đường Thượng

Hoàng

Nam

25/05/2000

12C5

19

120094

Nguyễn Việt

Hoàng

Nam

28/10/2000

12C1

20

120095

Phạm Đình

Hoàng

Nam

17/05/2000

12C4

21

120096

Võ Ngọc

Hoàng

Nam

09/01/2000

12C6

22

120097

Đoàn Văn

Hội

Nam

28/06/2000

12C9

23

120098

Nguyễn Xuân

Hùng

Nam

14/05/2000

12C4

24

120099

Trần Việt

Hùng

Nam

18/06/2000

12C7

25

120100

Đoàn Ngọc

Huy

Nam

01/01/2000

12C5

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120101

Lâm Gia

Huy

Nam

31/07/2000

12C2

2

120102

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

28/10/2000

12C6

3

120103

Trần Gia

Huy

Nam

19/11/2000

12C1

4

120104

Trần Minh

Huy

Nam

24/11/1999

12C8

5

120105

Trần Văn

Huy

Nam

20/07/2000

12C5

6

120106

Trương Quang

Huy

Nam

31/10/2000

12C4

7

120107

Võ Gia

Huy

Nam

09/01/2000

12C6

8

120108

Đỗ Thị Mỹ

Huyền

Nữ

30/08/1999

12C10

9

120109

Lê Đông

Hưng

Nam

30/12/2000

12C5

10

120110

Nguyễn Ngọc

Hưng

Nam

28/08/2000

12C4

11

120111

Nguyễn Tiến

Hưng

Nam

20/07/2000

12C6

12

120112

Trần Ngọc

Hưng

Nam

01/01/2000

12C8

13

120113

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

22/11/2000

12C8

14

120114

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Nữ

20/03/2000

12C10

15

120115

Nguyễn Thanh

Hữu

Nam

06/03/2000

12C2

16

120116

Nguyễn Cao Minh

Kha

Nam

14/05/2000

12C9

17

120117

Trần Vy

Kha

Nữ

12/10/2000

12C2

18

120118

Huỳnh Uyên

Khanh

Nữ

26/04/2000

12C4

19

120119

Nguyễn Minh

Khánh

Nam

09/10/2000

12C1

20

120120

Nguyễn Thị Kim

Khánh

Nữ

08/03/2000

12C6

21

120121

Nguyễn Đức

Khiêm

Nam

27/04/2000

12C7

22

120122

Trần Vĩnh

Khiêm

Nam

02/03/2000

12C7

23

120123

Đinh Tư

Khoa

Nam

03/07/2000

12C1

24

120124

Nguyễn Hoàng

Kiên

Nam

08/04/2000

12C3

25

120125

Lê Thị Mỹ

Kiều

Nữ

13/10/2000

12C10

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120126

Nguyễn Thị Thu

Kiều

Nữ

25/04/2000

12C2

2

120127

Nguyễn Thị

Lanh

Nữ

22/06/2000

12C8

3

120128

Lê Huỳnh Khánh

Lâm

Nam

09/01/2000

12C9

4

120129

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

25/09/2000

12C1

5

120130

Phan Hoàng

Lâm

Nam

20/04/2000

12C4

6

120131

Trần Văn

Lập

Nam

27/04/2000

12C5

7

120132

Đoàn Văn

Lễ

Nam

14/05/2000

12C6

8

120133

Thái Thị Mỹ

Lệ

Nữ

03/06/2000

12C8

9

120134

Huỳnh Thị Kim

Liên

Nữ

13/01/2000

12C6

10

120135

Nguyễn Thị

Liễu

Nữ

19/09/2000

12C9

11

120136

Mai Ngọc

Linh

Nữ

01/01/2000

12C3

12

120137

Nguyễn Thị Thu

Linh

Nữ

20/01/2000

12C8

13

120138

Nguyễn Văn

Linh

Nam

05/01/2000

12C7

14

120139

Phạm Thị Thuỳ

Linh

Nữ

24/06/2000

12C7

15

120140

Thái Văn

Linh

Nam

15/11/2000

12C8

16

120141

Từ Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/10/2000

12C5

17

120142

Võ Thị Thảo

Linh

Nữ

04/10/2000

12C10

18

120143

Trần Thị Kim

Loan

Nữ

04/03/2000

12C6

19

120144

Huỳnh Tấn Gia

Long

Nam

11/04/2000

12C3

20

120145

Huỳnh Văn

Long

Nam

10/02/2000

12C9

21

120146

Lê Hoàng

Long

Nam

05/08/2000

12C8

22

120147

Nguyễn Đức

Long

Nam

19/04/2000

12C6

23

120148

Nguyễn Tuấn Xuân

Long

Nam

19/03/2000

12C7

24

120149

Trần Đức

Long

Nam

24/08/2000

12C9

25

120150

Nguyễn Khánh

Lộc

Nam

18/12/2000

12C6

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120151

Phạm Thị Ngọc

Lợi

Nữ

18/05/2000

12C5

2

120152

Nguyễn Viết

Luận

Nam

21/02/2000

12C9

3

120153

Nguyễn Thị Ngọc

Luyến

Nữ

04/06/2000

12C10

4

120154

Trần Thị Mỹ

Luyến

Nữ

20/02/2000

12C7

5

120155

Dương Mai Thảo

Ly

Nữ

01/01/2000

12C3

6

120156

Lê Thị Thiên

Nữ

26/03/2000

12C1

7

120157

Nguyễn Thị

Mai

Nữ

13/01/2000

12C10

8

120158

Trần Viết

Mân

Nam

17/10/2000

12C2

9

120159

Lê Công

Minh

Nam

05/08/2000

12C10

10

120160

Nguyễn Cao

Minh

Nam

15/09/2000

12C3

11

120161

Nguyễn Thị Kim

Minh

Nữ

12/01/2000

12C9

12

120162

Nguyễn Văn

Minh

Nam

31/10/2000

12C4

13

120163

Trần Văn

Mới

Nam

30/09/2000

12C6

14

120164

Lê Hoài

My

Nữ

21/08/2000

12C8

15

120165

Nguyễn Lê Nhật

My

Nữ

17/10/2000

12C4

16

120166

Nguyễn Thị Hoàng

My

Nữ

10/11/2000

12C4

17

120167

Nguyễn Thị Trà

My

Nữ

24/02/2000

12C3

18

120168

Nguyễn Tiểu

My

Nữ

31/10/2000

12C3

19

120169

Lê Việt

Na

Nữ

15/11/2000

12C9

20

120170

Lê Thị Bích

Nga

Nữ

20/03/2000

12C3

21

120171

Phan Thị Thảo

Ngân

Nữ

19/07/2000

12C9

22

120172

Trần Nguyễn Thanh

Ngân

Nữ

13/08/2000

12C7

23

120173

Trương Thị Thuỷ

Ngân

Nữ

02/08/2000

12C8

24

120174

Võ Thị Hiếu

Ngân

Nữ

30/09/2000

12C1

25

120175

Võ Thị Thảo

Ngân

Nữ

25/09/2000

12C1

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120176

Hồ Mỹ

Nghi

Nữ

08/01/2000

12C2

2

120177

Trần Phạm Hữu

Nghĩa

Nam

08/01/2000

12C5

3

120178

Hồ Thị Mỹ

Ngọc

Nữ

11/05/2000

12C8

4

120179

Phạm Thị Như

Ngọc

Nữ

19/12/2000

12C7

5

120180

Đặng Thị Thảo

Nguyên

Nữ

09/04/2000

12C8

6

120181

Nguyễn Ngọc

Nguyên

Nữ

19/08/2000

12C1

7

120182

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

03/01/2000

12C5

8

120183

Trần Thị Kim

Nguyên

Nữ

31/05/2000

12C9

9

120184

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

24/06/2000

12C5

10

120185

Trần Minh

Nguyệt

Nữ

08/11/2000

12C6

11

120186

Đinh Thị Thanh

Nhàn

Nữ

01/05/2000

12C8

12

120187

Nguyễn Trí

Nhân

Nam

19/02/2000

12C4

13

120188

Đặng Minh

Nhật

Nam

24/04/2000

12C2

14

120189

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

16/08/2000

12C2

15

120190

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

01/08/2000

12C8

16

120191

Huỳnh Thị Ý

Nhi

Nữ

16/02/2000

12C6

17

120192

Lương Thị Thảo

Nhi

Nữ

20/11/2000

12C2

18

120193

Mai Phan Long

Nhi

Nữ

13/04/2000

12C4

19

120194

Ngô Thị Kiều

Nhi

Nữ

03/02/2000

12C3

20

120195

Nguyễn Vũ Yến

Nhi

Nữ

07/09/2000

12C3

21

120196

Trần Ngọc Tú

Nhi

Nữ

14/01/2000

12C4

22

120197

Trần Thị Hồng

Nhi

Nữ

10/11/2000

12C7

23

120198

Tưởng Thị Hoàng

Nhi

Nữ

20/07/2000

12C10

24

120199

Võ Hoài

Nhi

Nữ

25/03/2000

12C2

25

120200

Lê Thị Cẩm

Nhung

Nữ

29/10/2000

12C3

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120201

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Nữ

15/08/2000

12C6

2

120202

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Nữ

05/06/2000

12C9

3

120203

Trương Thị Phương

Nhung

Nữ

19/6/2000

12C6

4

120204

Lê Thị Thu

Như

Nữ

12/10/2000

12C9

5

120205

Lưu Phương

Như

Nữ

14/11/2000

12C6

6

120206

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

06/02/2000

12C3

7

120207

Phan Nguyễn Quỳnh

Như

Nữ

22/08/2000

12C4

8

120208

Trương Bảo

Như

Nữ

08/06/2000

12C9

9

120209

Nguyễn Bá

Nhựt

Nam

12/03/1999

12C9

10

120210

Trương Văn

Nhựt

Nam

17/02/2000

12C4

11

120211

Phan Thị Cẩm

Ni

Nữ

02/09/2000

12C8

12

120212

Võ Thanh Hàn

Ni

Nữ

14/09/2000

12C1

13

120213

Phạm Ngô Thục

Oanh

Nữ

10/04/2000

12C2

14

120214

Huỳnh Ngọc

Phú

Nam

04/09/2000

12C10

15

120215

Nguyễn Cao Huy

Phú

Nam

27/07/2000

12C4

16

120216

Võ Huỳnh

Phú

Nam

18/05/2000

12C6

17

120217

Bùi Thị Diễm

Phúc

Nữ

22/02/2000

12C9

18

120218

Nguyễn Dương Hồng

Phúc

Nam

21/02/2000

12C1

19

120219

Nguyễn Đình

Phúc

Nam

09/05/2000

12C1

20

120220

Nguyễn Ngọc

Phúc

Nam

17/02/2000

12C2

21

120221

Phan Thị Hạ

Phúc

Nữ

27/07/2000

12C2

22

120222

Trần Thị

Phúc

Nữ

04/08/2000

12C8

23

120223

Trần Thị Diễm

Phúc

Nữ

28/04/2000

12C9

24

120224

Hồ Thị Kim

Phụng

Nữ

27/10/2000

12C10

25

120225

Nguyễn Hoàng

Phước

Nam

05/02/2000

12C9

Phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120226

Lê Văn

Phương

Nam

07/10/2000

12C10

2

120227

Nguyễn Đức Hà

Phương

Nữ

06/01/2000