27 Tháng Hai 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 24/04/2018 3:48:49 CH - Số lượt xem: 3644

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12001

Mai Thị Hoàng

Anh

Nữ

04/09/2000

12C2

2

12002

Nguyễn Thị Hoàng

Anh

Nữ

27/03/2000

12C4

3

12003

Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/06/2000

12C8

4

12004

Phùng Thị Kim

Anh

Nữ

22/06/2000

12C5

5

12005

Trương Thị Hồng

Ánh

Nữ

19/10/2000

12C3

6

12006

Huỳnh Thị Thu

Ba

Nữ

06/03/2000

12C1

7

12007

Phan Văn

Bản

Nam

28/11/2000

12C8

8

12008

Hoàng Văn Quốc

Bảo

Nam

23/06/2000

12C7

9

12009

Hồ Anh

Bảo

Nam

13/06/2000

12C2

10

12010

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

30/06/2000

12C4

11

12011

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

14/02/2000

12C3

12

12012

Phạm Văn

Bảo

Nam

22/05/2000

12C5

13

12013

Phạm Việt

Bảo

Nam

26/03/2000

12C1

14

12014

Trương Hoàng

Bảo

Nam

08/08/2000

12C9

15

12015

La Thị Kim

Bình

Nữ

02/01/2000

12C3

16

12016

Thái Yên

Bình

Nam

8/4/2000

12C8

17

12017

Hồ Thị Hoàng

Châu

Nữ

20/10/2000

12C8

18

12018

Nguyễn Trần Anh

Châu

Nam

17/06/2000

12C3

19

12019

Phan Lê Ngọc

Châu

Nữ

22/05/2000

12C1

20

12020

Trang Thanh

Châu

Nam

01/01/2000

12C1

21

12021

Nguyễn Đại

Chiến

Nam

02/01/2000

12C7

22

12022

Phạm Minh

Chiến

Nam

21/11/2000

12C3

23

12023

Phan Văn

Chiến

Nam

10/04/2000

12C7

24

12024

Lê Văn

Chinh

Nam

28/02/2000

12C8

25

12025

Lê Hoàng

Chỉnh

Nam

12/10/2000

12C5

26

12026

Trần Thị Kim

Cúc

Nữ

20/02/2000

12C7

27

12027

Trần Khắc

Cường

Nam

26/05/2000

12C1

28

12028

Phan Nguyễn Thanh

Danh

Nam

15/02/2000

12C5

29

12029

Trương Xuân

Danh

Nam

25/03/2000

12C8

30

12030

Nguyễn Thị Thuỳ

Dung

Nữ

09/05/2000

12C7

31

12031

Trần Thị Phương

Dung

Nữ

13/07/2000

12C8

32

12032

Nguyễn Thành

Dũng

Nam

10/06/2000

12C8

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12033

Trần Xuân

Dũng

Nam

21/01/2000

12C7

2

12034

Nguyễn Cẩm

Duyên

Nữ

27/10/2000

12C5

3

12035

Nguyễn Thị Trúc

Duyên

Nữ

15/07/2000

12C4

4

12036

Trần Hoàng Ngọc

Duyên

Nữ

19/10/2000

12C3

5

12037

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

10/09/2000

12C1

6

12038

Dương Tấn Hải

Dương

Nam

23/09/2000

12C8

7

12039

Nguyễn Tiến

Đạt

Nam

17/04/2000

12C3

8

12040

Trương Thành

Đạt

Nam

13/11/2000

12C4

9

12041

Trịnh Ngọc

Định

Nam

15/04/2000

12C3

10

12042

Huỳnh Nguyễn Cẩm

Đoan

Nữ

25/02/2000

12C7

11

12043

Nguyễn Hữu

Đoan

Nam

17/11/2000

12C6

12

12044

Lê Kim

Đô

Nam

13/11/2000

12C8

13

12045

Nguyễn Văn

Đô

Nam

22/08/2000

12C3

14

12046

Bùi Minh

Giang

Nữ

21/04/2000

12C4

15

12047

Cao Thị Trúc

Giang

Nữ

01/06/2000

12C7

16

12048

Huỳnh Hà

Giang

Nữ

07/04/2000

12C7

17

12049

Lê Cẩm

Giang

Nữ

29/09/2000

12C5

18

12050

Nguyễn Ngọc

Giang

Nam

21/11/2000

12C4

19

12051

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

Nữ

28/05/2000

12C2

20

12052

Nguyễn Trịnh Châu

Giang

Nữ

23/09/2000

12C7

21

12053

Võ Thị Thuỳ

Giang

Nữ

27/02/2000

12C5

22

12054

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

Nữ

12/04/2000

12C2

23

12055

Nguyễn Thu

Nữ

04/12/2000

12C4

24

12056

Ca Thị Bích

Hạ

Nữ

07/05/2000

12C3

25

12057

Ngô Quang Nhật

Hạ

Nữ

25/05/2000

12C7

26

12058

Nguyễn Ngô Nhật

Hạ

Nữ

20/10/2000

12C4

27

12059

Lê Ngọc

Hải

Nam

25/12/1999

12C8

28

12060

Nguyễn Dương

Hải

Nam

21/09/1999

12C5

29

12061

Nguyễn Thành

Hải

Nam

30/04/2000

12C8

30

12062

Bùi Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

22/02/2000

12C9

31

12063

Phan Võ Đình

Hạnh

Nam

03/04/2000

12C4

32

12064

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

Nữ

09/11/2000

12C3

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12065

Lê Thị Thu

Hằng

Nữ

04/09/2000

12C1

2

12066

Nguyễn Thị Thu

Hằng

Nữ

02/09/2000

12C3

3

12067

Trương Thị Thanh

Hằng

Nữ

06/05/2000

12C9

4

12068

Võ Thị Thu

Hằng

Nữ

25/10/2000

12C4

5

12069

Kiều Ngọc

Hân

Nữ

31/05/2000

12C2

6

12070

Lê Thị Quỳnh

Hân

Nữ

03/09/2000

12C7

7

12071

Bùi Công

Hậu

Nam

11/05/2000

12C7

8

12072

Đào Tiến

Hậu

Nam

20/08/2000

12C7

9

12073

Huỳnh Kim

Hậu

Nam

01/01/2000

12C1

10

12074

La Thành

Hậu

Nam

03/02/2000

12C2

11

12075

Phan Văn

Hậu

Nam

20/04/2000

12C7

12

12076

Châu Thị Mỹ

Hiền

Nữ

02/02/2000

12C7

13

12077

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

28/04/2000

12C1

14

12078

Nguyễn Thị Hồng

Hiền

Nữ

24/06/2000

12C8

15

12079

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

06/08/2000

12C1

16

12080

Võ Thị Thu

Hiền

Nữ

18/01/2000

12C10

17

12081

Đỗ Trung

Hiếu

Nam

31/07/2000

12C4

18

12082

Đỗ Xuân

Hiếu

Nam

12/01/2000

12C5

19

12083

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

21/09/2000

12C5

20

12084

Phạm Thị

Hiếu

Nữ

10/01/2000

12C9

21

12085

Trần Thị

Hiếu

Nữ

09/12/2000

12C7

22

12086

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

05/06/2000

12C2

23

12087

Dương Thị Thanh

Hoà

Nữ

27/02/2000

12C2

24

12088

Đoàn Đức

Hoà

Nam

01/02/2000

12C10

25

12089

Nguyễn Đình

Hoà

Nam

30/09/2000

12C10

26

12090

Nguyễn Thị Thái

Hoà

Nữ

30/05/2000

12C8

27

12091

Phạm Như

Hoài

Nữ

18/09/2000

12C6

28

12092

Đặng Xuân

Hoàng

Nam

26/05/2000

12C1

29

12093

Đường Thượng

Hoàng

Nam

25/05/2000

12C5

30

12094

Nguyễn Việt

Hoàng

Nam

28/10/2000

12C1

31

12095

Phạm Đình

Hoàng

Nam

17/05/2000

12C4

32

12096

Võ Ngọc

Hoàng

Nam

09/01/2000

12C6

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12097

Đoàn Văn

Hội

Nam

28/06/2000

12C9

2

12098

Nguyễn Xuân

Hùng

Nam

14/05/2000

12C4

3

12099

Trần Việt

Hùng

Nam

18/06/2000

12C7

4

12100

Đoàn Ngọc

Huy

Nam

01/01/2000

12C5

5

12101

Lâm Gia

Huy

Nam

31/07/2000

12C2

6

12102

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

28/10/2000

12C6

7

12103

Trần Gia

Huy

Nam

19/11/2000

12C1

8

12104

Trần Minh

Huy

Nam

24/11/1999

12C8

9

12105

Trần Văn

Huy

Nam

20/07/2000

12C5

10

12106

Trương Quang

Huy

Nam

31/10/2000

12C4

11

12107

Võ Gia

Huy

Nam

09/01/2000

12C6

12

12108

Đỗ Thị Mỹ

Huyền

Nữ

30/08/1999

12C10

13

12109

Lê Đông

Hưng

Nam

30/12/2000

12C5

14

12110

Nguyễn Ngọc

Hưng

Nam

28/08/2000

12C4

15

12111

Nguyễn Tiến

Hưng

Nam

20/07/2000

12C6

16

12112

Trần Ngọc

Hưng

Nam

01/01/2000

12C8

17

12113

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

22/11/2000

12C8

18

12114

Nguyễn Thị Xuân

Hương

Nữ

20/03/2000

12C10

19

12115

Nguyễn Thanh

Hữu

Nam

06/03/2000

12C2

20

12116

Nguyễn Cao Minh

Kha

Nam

14/05/2000

12C9

21

12117

Trần Vy

Kha

Nữ

12/10/2000

12C2

22

12118

Huỳnh Uyên

Khanh

Nữ

26/04/2000

12C4

23

12119

Nguyễn Minh

Khánh

Nam

09/10/2000

12C1

24

12120

Nguyễn Thị Kim

Khánh

Nữ

08/03/2000

12C6

25

12121

Nguyễn Đức

Khiêm

Nam

27/04/2000

12C7

26

12122

Trần Vĩnh

Khiêm

Nam

02/03/2000

12C7

27

12123

Đinh Tư

Khoa

Nam

03/07/2000

12C1

28

12124

Nguyễn Hoàng

Kiên

Nam

08/04/2000

12C3

29

12125

Lê Thị Mỹ

Kiều

Nữ

13/10/2000

12C10

30

12126

Nguyễn Thị Thu

Kiều

Nữ

25/04/2000

12C2

31

12127

Nguyễn Thị

Lanh

Nữ

22/06/2000

12C8

32

12128

Lê Huỳnh Khánh

Lâm

Nam

09/01/2000

12C9

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12129

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

25/09/2000

12C1

2

12130

Phan Hoàng

Lâm

Nam

20/04/2000

12C4

3

12131

Trần Văn

Lập

Nam

27/04/2000

12C5

4

12132

Đoàn Văn

Lễ

Nam

14/05/2000

12C6

5

12133

Thái Thị Mỹ

Lệ

Nữ

03/06/2000

12C8

6

12134

Huỳnh Thị Kim

Liên

Nữ

13/01/2000

12C6

7

12135

Nguyễn Thị

Liễu

Nữ

19/09/2000

12C9

8

12136

Mai Ngọc

Linh

Nữ

01/01/2000

12C3

9

12137

Nguyễn Thị Thu

Linh

Nữ

20/01/2000

12C8

10

12138

Nguyễn Văn

Linh

Nam

05/01/2000

12C7

11

12139

Phạm Thị Thuỳ

Linh

Nữ

24/06/2000

12C7

12

12140

Thái Văn

Linh

Nam

15/11/2000

12C8

13

12141

Từ Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/10/2000

12C5

14

12142

Võ Thị Thảo

Linh

Nữ

04/10/2000

12C10

15

12143

Trần Thị Kim

Loan

Nữ

04/03/2000

12C6

16

12144

Huỳnh Tấn Gia

Long

Nam

11/04/2000

12C3

17

12145

Huỳnh Văn

Long

Nam

10/02/2000

12C9

18

12146

Lê Hoàng

Long

Nam

05/08/2000

12C8

19

12147

Nguyễn Đức

Long

Nam

19/04/2000

12C6

20

12148

Nguyễn Tuấn Xuân

Long

Nam

19/03/2000

12C7

21

12149

Trần Đức

Long

Nam

24/08/2000

12C9

22

12150

Nguyễn Khánh

Lộc

Nam

18/12/2000

12C6

23

12151

Phạm Thị Ngọc

Lợi

Nữ

18/05/2000

12C5

24

12152

Nguyễn Viết

Luận

Nam

21/02/2000

12C9

25

12153

Nguyễn Thị Ngọc

Luyến

Nữ

04/06/2000

12C10

26

12154

Trần Thị Mỹ

Luyến

Nữ

20/02/2000

12C7

27

12155

Dương Mai Thảo

Ly

Nữ

01/01/2000

12C3

28

12156

Lê Thị Thiên

Nữ

26/03/2000

12C1

29

12157

Nguyễn Thị

Mai

Nữ

13/01/2000

12C10

30

12158

Trần Viết

Mân

Nam

17/10/2000

12C2

31

12159

Lê Công

Minh

Nam

05/08/2000

12C10

32

12160

Nguyễn Cao

Minh

Nam

15/09/2000

12C3

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12161

Nguyễn Thị Kim

Minh

Nữ

12/01/2000

12C9

2

12162

Nguyễn Văn

Minh

Nam

31/10/2000

12C4

3

12163

Trần Văn

Mới

Nam

30/09/2000

12C6

4

12164

Lê Hoài

My

Nữ

21/08/2000

12C8

5

12165

Nguyễn Lê Nhật

My

Nữ

17/10/2000

12C4

6

12166

Nguyễn Thị Hoàng

My

Nữ

10/11/2000

12C4

7

12167

Nguyễn Thị Trà

My

Nữ

24/02/2000

12C3

8

12168

Nguyễn Tiểu

My

Nữ

31/10/2000

12C3

9

12169

Lê Việt

Na

Nữ

15/11/2000

12C9

10

12170

Lê Thị Bích

Nga

Nữ

20/03/2000

12C3

11

12171

Phan Thị Thảo

Ngân

Nữ

19/07/2000

12C9

12

12172

Trần Nguyễn Thanh

Ngân

Nữ

13/08/2000

12C7

13

12173

Trương Thị Thuỷ

Ngân

Nữ

02/08/2000

12C8

14

12174

Võ Thị Hiếu

Ngân

Nữ

30/09/2000

12C1

15

12175

Võ Thị Thảo

Ngân

Nữ

25/09/2000

12C1

16

12176

Hồ Mỹ

Nghi

Nữ

08/01/2000

12C2

17

12177

Trần Phạm Hữu

Nghĩa

Nam

08/01/2000

12C5

18

12178

Hồ Thị Mỹ

Ngọc

Nữ

11/05/2000

12C8

19

12179

Phạm Thị Như

Ngọc

Nữ

19/12/2000

12C7

20

12180

Đặng Thị Thảo

Nguyên

Nữ

09/04/2000

12C8

21

12181

Nguyễn Ngọc

Nguyên

Nữ

19/08/2000

12C1

22

12182

Nguyễn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

03/01/2000

12C5

23

12183

Trần Thị Kim

Nguyên

Nữ

31/05/2000

12C9

24

12184

Nguyễn Thị

Nguyệt

Nữ

24/06/2000

12C5

25

12185

Trần Minh

Nguyệt

Nữ

08/11/2000

12C6

26

12186

Đinh Thị Thanh

Nhàn

Nữ

01/05/2000

12C8

27

12187

Nguyễn Trí

Nhân

Nam

19/02/2000

12C4

28

12188

Đặng Minh

Nhật

Nam

24/04/2000

12C2

29

12189

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

16/08/2000

12C2

30

12190

Nguyễn Quang

Nhật

Nam

01/08/2000

12C8

31

12191

Huỳnh Thị Ý

Nhi

Nữ

16/02/2000

12C6

32

12192

Lương Thị Thảo

Nhi

Nữ

20/11/2000

12C2

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12193

Mai Phan Long

Nhi

Nữ

13/04/2000

12C4

2

12194

Ngô Thị Kiều

Nhi

Nữ

03/02/2000

12C3

3

12195

Nguyễn Vũ Yến

Nhi

Nữ

07/09/2000

12C3

4

12196

Trần Ngọc Tú

Nhi

Nữ

14/01/2000

12C4

5

12197

Trần Thị Hồng

Nhi

Nữ

10/11/2000

12C7

6

12198

Tưởng Thị Hoàng

Nhi

Nữ

20/07/2000

12C10

7

12199

Võ Hoài

Nhi

Nữ

25/03/2000

12C2

8

12200

Lê Thị Cẩm

Nhung

Nữ

29/10/2000

12C3

9

12201

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

Nữ

15/08/2000

12C6

10

12202

Trương Thị Phương

Nhung

Nữ

19/6/2000

12C6

11

12203

Lê Thị Thu

Như

Nữ

12/10/2000

12C9

12

12204

Lưu Phương

Như

Nữ

14/11/2000

12C6

13

12205

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

06/02/2000

12C3

14

12206

Phan Nguyễn Quỳnh

Như

Nữ

22/08/2000

12C4

15

12207

Nguyễn Bá

Nhựt

Nam

12/03/1999

12C9

16

12208

Trương Văn

Nhựt

Nam

17/02/2000

12C4

17

12209

Phan Thị Cẩm

Ni

Nữ

02/09/2000

12C8

18

12210

Võ Thanh Hàn

Ni

Nữ

14/09/2000

12C1

19

12211

Phạm Ngô Thục

Oanh

Nữ

10/04/2000

12C2

20

12212

Huỳnh Ngọc

Phú

Nam

04/09/2000

12C10

21

12213

Nguyễn Cao Huy

Phú

Nam

27/07/2000

12C4

22

12214

Võ Huỳnh

Phú

Nam

18/05/2000

12C6

23

12215

Bùi Thị Diễm

Phúc

Nữ

22/02/2000

12C9

24

12216

Nguyễn Dương Hồng

Phúc

Nam

21/02/2000

12C1

25

12217

Nguyễn Đình

Phúc

Nam

09/05/2000

12C1

26

12218

Nguyễn Ngọc

Phúc

Nam

17/02/2000

12C2

27

12219

Phan Thị Hạ

Phúc

Nữ

27/07/2000

12C2

28

12220

Trần Thị

Phúc

Nữ

04/08/2000

12C8

29

12221

Trần Thị Diễm

Phúc

Nữ

28/04/2000

12C9

30

12222

Hồ Thị Kim

Phụng

Nữ

27/10/2000

12C10

31

12223

Nguyễn Hoàng

Phước

Nam

05/02/2000

12C9

32

12224

Lê Văn

Phương

Nam

07/10/2000

12C10

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

12225

Nguyễn Đức Hà

Phương

Nữ

06/01/2000

12C2

2

12226

Nguyễn Ngọc Uyên

Phương

Nữ

19/08/2000

12C7

3

12227

Tôn Thị Mai

Phương

Nữ

27/04/2000

12C3

4

12228

Cao Thị

Phượng

Nữ

20/10/2000

12C10

5

12229

Nguyễn Ngọc Thanh

Phượng

Nữ

15/06/2000

12C6

6

12230

Nguyễn Thị

Phượng

Nữ

14/11/1999

12C9

7

12231

Nguyễn Minh

Quang

Nam

01/01/2000

12C5

8

12232

Phan Văn

Quang

Nam

12/10/2000

12C5

9

12233

Nguyễn Hoàng Anh

Quân

Nam

04/08/2000

12C9

10

12234

Nguyễn Minh

Quân

Nam

03/09/2000

12C2

11

12235

Nguyễn Minh

Quân

Nam

28/11/2000

12C4

12

12236

Trần Trung

Quân

Nam

01/10/2000

12C4

13

12237

Lê Anh

Quốc

Nam

09/06/2000

12C10

14

12238

Nguyễn Kiến

Quốc

Nam

30/09/2000

12C3

15

12239

Nguyễn Đắc

Quý

Nam

22/06/2000

12C8

16

12240

Lương Thị Như

Quỳnh

Nữ

16/01/2000

12C7

17

12241

Huỳnh Thanh

Sang

Nam

04/07/2000

12C9

18