27 Tháng Hai 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 12/05/2018 11:20:58 SA - Số lượt xem: 4635

ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

LỚP 12C1

TT

HỌ VÀ TÊN

V

T

A

L

H

SH

S

Đ

CD

CN

1

Huỳnh Thị Thu

Ba

5,5

7,5

9,4

9,3

8,3

6,7

7

7

8,7

8,5

2

Phạm Việt

Bảo

5

5,3

6,9

8

4,3

5,3

5

6,7

5

9,5

3

Phan Lê Ngọc

Châu

5

7,2

3,8

7,3

8

5,7

4,3

7,3

7,7

8,5

4

Trang Thanh

Châu

3

6,9

7,2

6,7

6,7

3,3

7,7

7

8

10

5

Trần Khắc

Cường

4,5

7,8

8,4

8,7

8

5,7

6

7,3

9

9,5

6

Trần Thị Mỹ

Duyên

4,5

7,5

8,1

8,3

6,3

4,3

6

7,7

8,7

9,5

7

Lê Thị Thu

Hằng

5

7,5

8,1

8,7

6,7

5,7

6

6

8,7

10

8

Huỳnh Kim

Hậu

5,5

7,5

6,6

7

5,7

5,7

6,3

6,3

8,7

7,5

9

Nguyễn Thị

Hiền

5,5

7,2

8,1

7,7

5,7

6

5,7

7,7

8,7

8

10

Phan Thị Thu

Hiền

6

6,3

8,4

9,3

5,7

6,3

6

5

8

10

11

Đặng Xuân

Hoàng

4

7,8

6,9

8

8,3

3,7

6,7

6

8,7

9,5

12

Nguyễn Việt

Hoàng

4

7,8

5,9

7,7

7,3

3,3

3

7,7

8

10

13

Trần Gia

Huy

5

7,2

7,5

8,3

5,7

4,7

5,3

8,3

8,3

7

14

Nguyễn Minh

Khánh

5,5

7,2

5,9

8,7

7,7

8

6

7,3

8,7

9,5

15

Đinh Tư

Khoa

5,5

7,2

8,1

8

6,7

5,7

6,7

5,7

7,7

8

16

Nguyễn Ngọc

Lâm

6,5

8,1

5

8,7

7

7

8,3

8,7

9

8,5

17

Lê Thị Thiên

5,5

6,6

8,4

7

8

5

5,3

8

9,3

10

18

Võ Thị Hiếu

Ngân

8,5

7,8

7,8

9,3

6

6,7

6,7

6,7

8,3

10

19

Võ Thị Thảo

Ngân

6,5

6,6

8,4

8,3

7,7

7,3

5,7

8,3

8

10

20

Nguyễn Ngọc

Nguyên

5

4,4

7,8

7,7

5,3

5

6

6

6

10

21

Võ Thanh Hàn

Ni

7,5

5,9

7,5

6,7

3

5

6,3

6,3

9,3

9,5

22

Nguyễn Dương Hồng

Phúc

6,5

5,6

4,7

9

5,3

5,7

5,3

5,7

6,7

8,5

23

Nguyễn Đình

Phúc

4,5

7,8

5

8,3

5,3

4

5,3

6,7

9,3

9,5

24

Lê Tấn

Sang

6,5

8,8

7,5

7,7

9,3

8,3

7,7

7,7

8

9

25

Nguyễn Thảo Uyên

Thanh

6,5

7,8

7,8

8

5

5,7

7,7

7

9,3

10

26

Nguyễn Quang

Thắng

6,5

7,8

6,6

9

9

6,3

6,3

7,3

9

10

27

Nguyễn Thị Ngọc

Thiện

5

6,3

3,4

7

6

5,7

6,3

7,3

9,7

10

28

Huỳnh Long

Thịnh

6,5

7,2

5,3

8

6,3

4

4

6

8

9

29

Lê Thị Minh

Thư

7

7,5

8,1

7

3

5,7

5,7

5,3

7,7

9

30

Nguyễn Thị Anh

Thư

5

7,2

8,1

4,3

3,7

5,3

6

7

7,3

8

31

Lã Trọng

Thưởng

4,5

6,9

5,9

6,3

4

4,3

5

8

8,3

8

32

Lê Trần Ngọc

Trâm

6,5

7,5

9,1

7,7

6

4,7

6,3

5,3

8,7

9

33

Nguyễn Ngọc

Trường

6,5

8,1

3,8

8,3

8,3

8

5

7

9

10

34

Lê Xuân

Tùng

5

6,6

3,8

8,3

8,3

2,7

5,7

6,3

9

7,5

35

Lê Thị Thanh

Uyên

7,5

6,9

7,5

7

8

7,7

6

7

9

9,5

36

Vũ Nguyễn Đông

Uyên

6,5

6,6

6,9

6

4,7

5,3

6,3

8,7

8

9

37

Nguyễn Phạm Lâm

Viên

6,5

8,8

6,9

8

8,7

9

7,3

9

7,3

10

38

Nguyễn Xuân

Việt

6

5,9

7,8

8,7

8,3

6,7

7,3

7,7

8,7

9,5

39

Nguyễn Phước

Vĩnh

6

6,9

6,9

6,7

8,3

7,7

5

9

6,7

10

40

Nguyễn Như

Ý

6

7,8

7,5

8,3

6

5,7

4,7

7,3

6

9

LỚP 12C2

TT

HỌ VÀ TÊN

V

T

A

L

H

SH

S

Đ

CD

CN

1

Mai Thị Hoàng

Anh

6,5

6,9

7,8

6,3

4,7

6,3

5,3

6,3

8

7,5

2

Hồ Anh

Bảo

5,5

7,2

8,4

8

6

5,7

7

7,3

8

8,5

3

Nguyễn Trần Thuỳ

Giang

7

5,6

6,6

4,3

6,3

6,7

6

7,3

9,3

10

4

Nguyễn Thị Quỳnh

Giao

6,5

9,4

9,1

7,3

9,3

9,7

8,7

8

9,3

10

5

Kiều Ngọc

Hân

7

6,3

6,6

6

7,3

7,7

2

7,7

6,7

9

6

La Thành

Hậu

5,5

6,6

7,8

5,7

9,3

6

5,7

4,7

6,7

8

7

Trần Thị Minh

Hiếu

6

7,8

8,8

9,7

9

6,7

9

7,7

9,3

10

8

Dương Thị Thanh

Hoà

5,5

7,5

8,4

8,7

6

6,7

7,3

7,7

9

9,5

9

Lâm Gia

Huy

5,5

6,6

6,6

7,7

6

3,3

4,3

6,7

8

9,5

10

Nguyễn Thanh

Hữu

5

6,9

6,9

8

6,7

7,7

3,3

8,3

7,7

8

11

Trần Vy

Kha

5,5

8,4

4,7

8,3

8,7

9,3

4

5,7

8,3

8

12

Nguyễn Thị Thu

Kiều

6,5

6,9

7,5

5

6,3

7,7

7,3

6

9,3

10

13

Trần Viết

Mân

5

6,3

8,4

6,3

5

4,3

2,7

4

6,7

10

14

Hồ Mỹ

Nghi

6

6,9

6,9

7,3

7,3

6,7

4,3

7,3

8,7

9,5

15

Đặng Minh

Nhật

5

7,5

8,1

9

4,3

7

4

5,3

8

9,5

16

Nguyễn Quang

Nhật

7

7,8

7,2

9,3

5,7

7,7

4,7

6,7

8,7

9,5

17

Lương Thị Thảo

Nhi

5

6,6

4,7

8

5,7

5,3

6,3

7,7

8,3

10

18

Võ Hoài

Nhi

7

6,6

6,3

7

5,7

6,7

6,3

7,3

8,7

9,5

19

Phạm Ngô Thục

Oanh

6

6,6

6,6

8

7,7

5,3

7

8,3

7,3

9,5

20

Nguyễn Ngọc

Phúc

5

8,1

6,3

7,7

5

4

7,3

5,3

7,3

10

21

Phan Thị Hạ

Phúc

5,5

6,9

5,9

8,3

5,3

5

6

4,7

5

8

22

Nguyễn Đức Hà

Phương

6

5,3

3,8

3

6,3

5

2,7

6,3

7,7

10

23

Nguyễn Minh

Quân

5,5

9,4

8,1

8,3

8,7

6,7

8,3

6,3

6,7

9

24

Huỳnh Thị Thu

Sương

8

5,6

7,2

6

2,3

6,3

8

6,3

7

9,5

25

Nguyễn Thị Phương

Tâm

7,5

9,1

7,2

9,3

7

7

7,3

5,7

7,7

10

26

Đinh Nhật

Tân

5,5

8,4

6,9

9,3

9,7

6,7

7,3

7,3

7,7

9,5

27

Hoàng Thị Bích

Thu

5

6,6

6,3

7,3

5,3

6,7

5,7

5,3

7,3

10

28

Lê Nguyễn Vĩnh

Thuần

4,5

6,6

4,7

9

8

2,7

5,3

5

8,3

9

29

Lê Bùi Thuỷ

Tiên

6

6,9

8,4

5,3

7

6,3

5,7

6,7

7

8

30

Nguyễn Hồng

Tin

6,5

6,6

6,6

5

3,3

7

7

5,7

6,3

8

31

Trần Văn

Tính

4,5

7,2

3,4

8,3

8

4,3

6,3

6,3

6,7

7

32

Trần Thị Thuỳ

Trang

8

7,2

7,2

7

4,3

5,7

6

7,3

8,3

7

33

Thái Lã Bảo

Trân

5,5

7,8

9,4

7

5

5

6,3

5,3

7,3

10

34

Lê Thị Phương

Trinh

5

7,2

9,1

7

9

7,3

6,7

8,3

8,7

8,5

35

Mai Thiên

Trúc

6,5

6,9

6,9

5

5,7

6,7

5

5,7

8,7

8,5

36

Trương Bảo

Vân

7

6,9

6,9

6,7

5,3

6,7

8,3

7

9

9

37

Nguyễn Thị Kiều

Vi

6,5

7,2

6,3

8,3

8,3

7,3

7,7

7,7

8

9,5

38

Trần Ngô Tường

Vi

7

5,9

7,8

7,3

5

8

8,7

7,3

9

9

39

Võ Thị Tường

Vy

6

6,9

7,8

9,3

9

8

8,7

7,3

10

8

LỚP 12C3

TT

HỌ VÀ TÊN

V

T

A

L

H

SH

S

Đ

CD

CN

1

Trương Thị Hồng

Ánh

8

6,6

8,1

6,7

6,3

6,7

5,7

5,7

8

8,5

2

Nguyễn Quốc

Bảo

6

6,6

7,2

6,7

4,7

5,7

6

5,3

7,7

10

3

La Thị Kim

Bình

6

7,5

8,4

8,7

6,3

7

8,3

7,3

9

10

4

Nguyễn Trần Anh

Châu

6,5

7,5

7,5

7,7

3,7

7,7

5,7

7,7

8,3

10

5

Phạm Minh

Chiến

2,5

5,9

5,3

7,3

4,3

6,3

6,3

8

7,7

9,5

6

Trần Hoàng Ngọc

Duyên

5

8,1

8,8

7,3

5,7

6,3

5,3

4,7

8

9,5

7

Nguyễn Tiến

Đạt

5

6,9

7,5

7,7

5,7

6,3

5

6,3

8,7

9,5

8

Trịnh Ngọc

Định

6

7,2

8,1

8,3

7,3

4,3

7

6,7

7

9

9

Nguyễn Văn

Đô

5

7,8

8,1

9

5,3

6,3

5,7

6,3

7,7

9,5

10

Ca Thị Bích

Hạ

4,5

6,9

5,9

8

6,7

3,3

5,3

5,3

6,3

9,5

11

Đặng Thị Vĩnh

Hảo

5

6,9

9,1

7,7

5

5,7

5,3

7

8,7

7

12

Nguyễn Thị Thu

Hằng

5,5

4,7

6,3

4,7

2,3

5,7

5,3

6

8,7

9,5

13

Nguyễn Hoàng

Kiên

5,5

5,6

7,5

2,7

1,3

7

6,3

5,7

8,7

8

14

Mai Ngọc

Linh

5

5,6

6,9

6

3,3

5

8

6

7,3

8

15

Huỳnh Tấn Gia

Long

6,5

6,9

7,2

7,7

6,3

5,7

3,3

8

8

9

16

Dương Mai Thảo

Ly

5

6,6

5,3

6,7

6,7

5,3

8

7,3

7,3

10

17

Nguyễn Cao

Minh

5,5

8,4

9,7

8,3

7

6,3

6

8,3

8

9,5

18

Nguyễn Thị Trà

My

6

5,3

6,9

7

5

5,7

5

5

6,7

10

19

Nguyễn Tiểu

My

6

6,3

5,3

7,7

5,3

5

4,3

4,3

9

10

20

Lê Thị Bích

Nga

6,5

7,5

0

7,7

6

4,3

5,3

4,3

8,3

10

21

Ngô Thị Kiều

Nhi

6

7,5

7,5

7,7

5,3

4,7

5

8,3

6,7

10

22

Nguyễn Vũ Yến

Nhi

7,5

6,3

7,8

8

6,3

6

6,7

6,3

7

8,5

23

Lê Thị Cẩm

Nhung

6,5

7,5

7,2

7

4,3

6

8

6,3

7,7

10

24

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

6

5,3

6,9

7

5,7

5,3

5

6

5,7

10

25

Tôn Thị Mai

Phương

6,5

7,8

9,1

1,7

4,3

5,7

7

6

8,7

9

26

Nguyễn Kiến

Quốc

7

9,4

8,1

8

9

8

7,7

8,7

8

10

27

Lê Thị Quý

Thạch

6

7,5

5,9

8,3

6,7

7,3

7

6,3

7,3

9,5

28

Dương Thị Thanh

Thảo

7

5,9

5,3

7,7

3,3

6,7

5,3

7

9,7

10

29

Nguyễn Thị Phương

Thảo

6,5

6,3

8,1

8,7

8

6

6,7

7

9,7

10

30

Nguyễn Thị Minh

Thư

5,5

5,9

8,1

7,7

8

6,7

7,7

8

7,7

8

31

Lý Ái Bảo

Trân

7

6,9

8,6

4,3

5

4

6

7

8

8,5

32

Nguyễn Thị Bảo

Trân

7,5

7,8

7,2

5,7

5

6,3

5

6

8

8,5

33

Đặng Phước

Trí

5,5

6,3

8,1