27 Tháng Hai 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn)
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 23/05/2018 3:10:59 CH - Số lượt xem: 5343

ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

LỚP 11C1

TT

HỌ VÀ TÊN

T

L

H

SH

V

S

Đ

A

CD

1

Trần Thị Trâm

Anh

8,3

8,3

6,8

9

8

8,8

8,1

8,7

9,7

2

Trần Thị

Ánh

7,1

8,3

7,2

7,5

7

9,5

8,2

6

8,2

3

Đặng Duy

Bảo

8,1

6,2

5,7

7

7,5

8,1

8,5

5,9

8,1

4

Hứa Thị Linh

Chi

6,7

7,2

7

4,7

6,5

7,5

7,3

6,4

8,3

5

Trần Thị Anh

Dung

8,5

8,3

7,2

8,7

7

9,2

7,6

6,1

8,8

6

Đoàn Phan

Duy

8,5

8

6,7

7

6,5

7,6

8,8

7,1

9,1

7

Hằng

8,8

10

8

8,5

7,5

8,5

7,8

9,1

9,3

8

Trương Lê Ngọc

Hân

9,5

7,3

5,8

8,5

7

7,6

7,8

7,6

8,1

9

Kiều Gia

Huy

8

8

5,8

8,2

5,5

7,5

6,5

4,7

9,3

10

Trần Hoàng Nhật

Huyền

8,5

9

8,3

9,3

7

9,2

8,1

6,6

8,1

11

Nguyễn Hoài

Hương

9,2

9,7

7,3

9,3

7

8,2

7,7

6,6

7,3

12

Tống Thục

Kha

10

10

8,5

8,8

7,5

8,3

7,7

9,7

7,7

13

Lê Minh

Lợi

9,4

10

9,7

9,2

7

8,6

9,3

8,3

8,7

14

Ca Thị Diễm

My

9,5

9,3

7,8

9,3

7,5

9,3

8,5

7,5

9,7

15

Trần Lê Thị Trà

My

9,1

8,8

7,4

8,5

7

9,5

8,7

8,4

9,3

16

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

8,5

7,8

8,3

9,3

6

8,6

8,8

8,2

10

17

Võ Thị Hoài

Ngọc

8,8

7,8

6,5

9,7

7,5

9,3

8,8

8,5

9,7

18

Nguyễn Thảo

Nguyên

6,8

8,3

6

9,7

7

9,1

8,8

9,7

10

19

Lê Viết

Nhân

10

9,3

9

8,3

6

9,5

9,3

8,8

10

20

Lê Thị Vân

Nhi

8,1

9,3

9,3

9,2

6

8,5

8,5

9,4

9,7

21

Phạm Thị

Nhi

8,6

6,6

6,3

8,5

7

7,5

8,7

7

9,3

22

Nguyễn Văn

Nhiên

9,5

8,4

8,8

8,7

7,5

8,2

8,8

9,4

9,3

23

Châu Thị Quỳnh

Như

8,8

8,9

8

8,8

8

9

8,2

7,4

9

24

Phan Quỳnh

Như

8,1

8,7

4

9,7

6

8,8

7,2

8,8

9,8

25

Hồ Thanh

Phúc

8,3

8

3,7

8,5

5,5

9

8,2

9

9,2

26

Dương Đại

Phước

9,5

8,3

8,5

9,8

6,5

8,6

8

7

9,5

27

Nguyễn Hữu

Phước

9,5

8

8,2

6,7

7

8,1

7,7

8

9,7

28

Trần Nhật

Phương

9,5

7,8

7,2

9,7

6,5

8,6

7,8

7,8

9,7

29

Đoàn Vinh

Quang

8,5

8,1

7

9,3

8

9

8,5

6,5

9,7

30

Trần Anh

Quyền

9,8

7,8

8,2

8,2

8

8,3

6

8,5

9,1

31

Ngô Diễm

Quỳnh

8,8

7,8

7,7

8,3

7,5

9,5

9,2

7,2

9,7

32

Lý Ngọc

Thái

8,8

8,8

6,5

6,6

7

8,5

8,2

2,8

8,8

33

Đỗ Tấn

Thành

8

8,5

6,2

9,5

5,5

7

8

5,3

8,5

34

Nguyễn Ngọc

Tình

8,2

7,8

7

9

6,5

10

8,3

5,9

9,7

35

Phạm Thị Thu

Trang

7,6

8,6

8

8,7

6

8,5

7,8

5,9

8,8

36

Đoàn Thị

Trâm

6,5

5,3

4,8

5,5

6

6,8

7

5

7

37

Đoàn Công

Trí

9,8

8,7

7,8

10

6,5

10

8,8

9,2

10

38

Nguyễn Thị Mai

Trinh

6,6

7,8

7,3

10

6,5

8,8

7,5

7,7

8,8

39

Huỳnh Bảo Phương

Uyên

9,2

6,1

6,8

9,3

8

10

7,7

7,6

10

40

Nguyễn Thị Thu

Uyên

8,5

8,1

4

7

8

9,3

7,8

7,7

9,3

41

Trần Khánh

Uyên

9,3

8,5

7,8

9

6,5

8,5

8,2

6,9

8,5

42

Phạm Thị Ngọc

Vy

9,1

7,7

8,5

10

8,5

9,2

8

9,1

9,5

43

Đoàn Tuấn

Vỹ

8,8

9

8,2

9

6,5

9

7,7

3,2

8,6

44

Trần Châu Ngọc

Yến

9,1

9,7

7,8

9,1

8,5

8,3

8

9,1

9,2

LỚP 11C2

TT

HỌ VÀ TÊN

T

L

H

SH

V

S

Đ

A

CD

1

Dương Hoàng

Anh

7,5

3,8

4,7

5,8

5

7,3

8

3,8

9

2

Nguyễn Lê Hoàng

Ánh

6,9

5,3

5,3

6,3

5,5

7

7,3

5,6

7,8

3

Đoàn Thanh

Bảo

6,4

4,5

4,7

5,3

6

8,6

8,5

4,4

8,3

4

Nguyễn Đại

Công

7,3

5

4,4

7,3

6,5

9,1

8

4,2

8,7

5

Nguyễn Dương

Đoàn

8,8

7,5

4,5

7,5

6

7,6

9,1

5,9

9,3

6

Nguyễn Lê Hương

Giang

7,1

5,2

3,8

5,8

8,5

8,8

8,8

6,8

8,8

7

Lê Đức

Hải

8,8

5,3

8,8

7,8

7,5

7,3

9,3

7,7

9,3

8

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

5,5

5,2

3,8

7

8

8,1

8,8

7,2

9

9

Trịnh Nguyễn Thu

Hằng

8,2

7,7

6

7,5

8

9,5

8,2

8

9

10

Hồ Hải Bảo

Hân

8,5

8

7

9

8

9,5

8,1

8

8,5

11

Hoàng Duy

Hiếu

9,3

5,8

7,2

7,9

6,5

7,8

8,8

7,2

10

12

Ca Thị Minh

Huyền

7,6

5,5

6,3

8,3

7,5

8

6,6

5,7

9,5

13

Nguyễn Văn

Hưng

9,8

7,8

7,3

9,1

7

8,8

8,3

8,8

8,3

14

Phạm Thị Nguyên

Linh

4

5

2,8

5,3

7

7,3

7,6

5

6,8

15

Nguyễn Thị Trúc

Ly

8,5

6,3

6,7

6,5

6,5

8,2

8,3

6,7

8,7

16

Nguyễn Hoàng

Minh

7,4

7

4,3

6,2

6,5

7,3

7

6,9

8,8

17

Nguyễn Thanh

Minh

7,4

5,5

6,1

5

5,5

6

8,1

3,3

8,6

18

Phan Phạm Thanh

Na

8,5

7,2

7,6

9,1

8

9,7

8,3

7,4

9,3

19

Nguyễn Đình

Nam

5,8

7

4,8

5,7

6,5

8,8

8,7

4,1

9,3

20

Trần Thị Bảo

Ngân

8,6

5,8

7,4

8,7

7

9,3

7,5

7,5

8,8

21

Trương Thị

Ngọc

6,9

5,9

4,3

10

7

8,8

7,5

6,6

9,7

22

Nguyễn Trần Minh

Nguyệt

8,8

6,3

6,3

8,2

5,5

9,5

9,1

4,8

8,5

23

Đỗ Thị Ý

Nhi

2

3,8

5,8

7

6,5

6,3

7,5

5,9

8,7

24

Nguyễn Trần Thiên

Nhơn

7,3

6,1

4,8

9

6,5

9,1

7

7

8,7

25

Trần Thị Mai

Như

8,2

6,1

6,7

10

6,5

8,6

8,2

7,9

9,3

26

Nguyễn Thị Hồng

Ninh

7,5

6,6

5,5

8,7

7

7,3

7,5

6,4

8,8

27

Lê Nguyễn Hoài

Phương

9,5

7,2

6,8

9,5

7

9,5

9,5

6,6

9,7

28

Võ Hoàng

Phương

8,6

7,3

5,5

8,2

6

9

8,5

5,1

9

29

Nguyễn Thị Thảo

Sương

6,8

3,6

3

8,3

5,5

6,8

7,2

6,5

6,5

30

Nguyễn Thị Cẩm

Thạch

8,8

7,9

7,5

8,5

5,5

7,8

8,5

9,1

9,1

31

Lê Nhật

Thanh

7,8

4,5

4

9,5

6,5

8,8

7,2

7,8

8,6

32

Phan Thị Thanh

Thảo

5,9

3,7

5,2

8

7

8,5

8,5

3,8

9,5

33

Nguyễn Lê Hoài

Thương

6,2

5,8

3,5

8

7

8,2

7,8

7,1

9,5

34

Nguyễn Thị

Thương

9,2

7,3

8,2

9,7

8

9,2

8,8

7,2

10

35

Phan Thị Hoài

Thương

7,8

6,1

4

7,5

7

8,2

7,2

6,8

9,2

36

Lê Trần Mỹ

Tiên

6,8

4,8

3,6

6,8

6,5

8,8

5,7

7,3

9,5

37

Đỗ Thị Thu

Trang

6,6

6,1

3,7

6,5

6,5

7

7,5

6,1

9,1

38

Nguyễn Thị Quỳnh

Trân

7,5

5,8

4,8

8,1

5,5

7

7,3

6,1

8,6

39

Trần Phan Nhã

Trúc

7,2

7,1

7

7

4,5

8,6

7,1

8,7

9,5

40

Đoàn Thị Thanh

Tuyền

8,8

7

5,3

8,5

7,5

7,6

8

6,1

9,8

41

Phạm Tiểu

Vy

7,9

8

8,3

9,2

6

8

5,6

7,6

8,8

42

Dương Trần Mỹ

Ý

8,8

8,7

8

10

7,5

9

8

9

9,1

LỚP 11C3

TT

HỌ VÀ TÊN

T

L

H

SH

V

S

Đ

A

CD

1

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

6,8

5,8

4,7

7,5

7,5

8,2

7,2

8,8

7,7

2

Phạm Ngọc Thụy

Các

7,5

6,6

6,2

8,3

6

7

7,5

5,9

8,3

3

Trương Thị Phương

Dung

7,1

9

5,8

8

7

9,1

7,8

8

9

4

Cao Thùy

Dương

9,5

8

5,7

7,3

6,5

8

8,5

6,7

9,7

5

Nguyễn Thùy

Giang

8,3

5,7

3

9,3

9

8,6

8

5,2

9,7

6

Lã Thị Minh

Hằng

5,4

6,5

6,5

7,3

7

8,5

8,2

8,1

7,1

7

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

7,2

7,2

4,3

7

8

8,2

8,8

8,1

9,7

8

Nguyễn Thị Cẩm

Hân

6,5

7

4,5

8

7,5

8,1

7,3

5,3

9,3

9

Lương Thị Ngọc

Hiền

4,3

5,8

2,8

8,5

6

8,5

8,8

5,1

9

10

Phan Thị Thu

Hiền

3,6

3,8

2,2

6,7

6,5

8,5

7,5

2,9

9,1

11

Cao Văn

Hiếu

4,4

6,3

4,6

6,2

6,5

9

8

3,7

8,5

12

Phạm Nguyễn Ngọc

Hòa

7,3

5,5

6,2

8,7

7,5

5,5

6,8

6,7

8,5

13

Nguyễn Hải

Hoàng

6,3

5

1,2

8,8

5,5

7,3

6,5

5,1

8,1

14

Trần Lê Hương

Lâm

6,6

6,1

5

7,8

7,5

8,8

7,2

6,2

8,8

15

Trương Thị Hồng

Linh

3,8

4,2

2,3

5,3

6,5

8,3

6,5

7,8

9,7

16

Mai Thành

Long

7,4

7,7

5

7,8

6

8,5

6,3

3,7

9

17

Dương Thị Hiền

Minh

8,1

5,4

5,8

8,2

6

9,5

7

6,6

9,1

18

Nguyễn Lê Nhật

Minh

9,5

8,4

5,9

8,1

7

8,8

9

8,5

9

19

Trần Thị Ni

Na

7,8

7,6

4

9,5

6,5

8,6

7,5

6,2

6,8

20

Lê Đình Phương

Nam

6,6

6,3

4,9

5

6,5

8

8,1

7,8

8

21

Nguyễn Hồng Bảo

Ngọc

9,1

7,6

5,3

9

8

8,6

6,8

8,8

9,3

22

Trương Tân Kỷ

Nguyên

6,1

7,4

3,5

9,2

5

7,6

7,5

7,1

9,1

23

Võ Thị Thảo

Nguyên

9,1

8,4

5,8

9,5

7

7

7,8

6,2

9

24

Lê Nguyễn Thục

Nhiên

5,6

4,4

4,8

5,8

4

7,2

6,8

6,9

9,7

25

Phan Thị Bích

Phượng

7,6

5

2,8

8,6

5

8

6,7

5,2

10

26

Trần Nguyễn Đăng

Quang

5,5

6,6

3,2

5

6

8

6,2

6,4

7

27

Lê Văn

Sơn

6,3

6,8

4

8

6

8,6

7,3

7,1

9,7

28

Dương Thế

Tài

5,9

6,1

5,3

8,5

6

8,5

6,7

2,9

8,2

29

Trịnh Nguyễn Anh

Tài

3,4

5,3

3,3

6

3

4,6

6,5

7,4

8,2

30

Đỗ Huệ

Tâm

9,2

8,8

6,6

9,2

7,5

8,8

7,3

4,7

9,5

31

Nguyễn Thị Mai

Thiện

8,8

7,7

8

8,5

5,5

8,3

6,7

8,8

8

32

Nguyễn Anh

Thư

5

6,8

5

6,3

7

7,6

6,7

5,2

9,5

33

Nguyễn Thị Thu

Thương

3,8

6,2

4

7,7

5

7,5

7,2

6,1

8,2

34

Trịnh Vi Thủy

Tiên

7,5

6,7

6

9

5

7,5

7

7,3

8,8

35

Lê Ngọc Hạnh

Trang

6,8

6,8

4,8

9,3

6,5

9,5

8,8

6,1

8,2

36

Nguyễn Thị Hạnh

Trang

6

5,1

5,5

6,8

6

7

6,3

5,8

9

37

Trần Thị

Trang

5,5

7

3,5

8,3

5,5

7,5

8,5

4,4

9,2

38

Tưởng Minh

Trí

7,5

8

6

8,3

6

9

8

7,9

7,7

39

Nguyễn Cẩm

7,3

7,3

4

8,5

8

9,3

4,7

7,2

9,1

40

Nguyễn Lê Minh

Tuấn

8,5

5,3

7,5

5,2

5,5

8,3

5,7

3,3

7,2

41

Nguyễn Cao Bảo

Uyên

5,3

7,9

7,7

9

6,5

9,5

6,5

6,7

9,1

42

Nguyễn Thị Tường

Vi

6,5

5,8

5,5

8,2

7

7,3

7

6,9

9,8

LỚP 11C4

<

TT

HỌ VÀ TÊN

T

L

H

SH

V

S

Đ

A

CD

1

Doãn Nữ Bảo

Châu

7,8

6,8

4,4

6,5

7

8,5

6,8

8,3

9,7

2

Võ Nguyễn Xuân

Chương

7,9

3,7

5,3

6,7

5

8,2

8,1

4,6

9,5

3

Nguyễn Phạm Lâm

Duy

8,8

7,8

6,9

7,5

5,5

8,6

7,5

7,1

9,3

4

Huỳnh Thị Ý

Duyên

7,5

5,7

6,1

6,7

4,5

4,7

5,5

6,3

9,3

5

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

9,1

9,3

8,2

8,5

5,5

8,6

7

8,5

8,2

6

Phạm Xuân

Đạt

8,5

7

6,7

7,2

4,5

5,8

8

4,7

7,8

7

Dương Hồng Kiều

Giang

5,9

4,8

1

7,5

8

8,8

7,3

3,4

8,7

8

Lê Thị Hồng

Giang

6,9

7

3,5

6

7

8,3

6,7

4,5

9,3

9

Nguyễn Thị Hà

Giang

6,3

4

3

8

8,5

8,8

9

6,5

9,7

10

Võ Ngọc Gia

Hân

2,5

1

2,8

5,8

8

8

6,7

6,5

9

11

Phạm Thị Thanh

Hiền

6,5

7

6,3

7,2

8

7

7,6

7

9,2

12

Phan Huỳnh Như

Hiếu

5,7

4,8

2,4

9

8

8,3

8,5

5

8,3

13

Đỗ Thị Ngọc

Huyền

4

5,6

5,3

6,9

7,5

8,5

8

5,5

8,3

14

Nguyễn Vũ Minh

Khoa

7,1

7,8

6,3

8,3

6

7,2

6,2

6,4

9,7

15

Dương Thục

Lam

6,8

7

5,8

7

6,5

7

8

9,1

9,3

16

Nguyễn Ngọc

Lâm

6,5

7,3

6,8

7,3

6,5

7,3

8,1

6,4

8,8

17

Lê Thị Thu

Mai

7,4

6,3

5,5

5,5

6

7,8

7,1

6,5

10

18

Phạm Thị Ly

Na

3,9

4,8

3,7

8,2

7,5

7,3

6,7

5,8

8,7

19

Mai Thế

Nam

7

6,3

5,8

7,5

6,5

8,5

8,2

6

9

20

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

4,6

5,2

5,1

7,3

5,5

5,6

6,8

5,4

7,7

21

Nguyễn Hoài

Nhân

6,1

5,8

5,8

5

5

7,6

7

8,5

8,7

22

Dương Tú

Quỳnh

5,1

6,8

3,5

8,7

7

8,8

7,5

4,8

9

23

Trần Thị Xuân

Quỳnh

6,3

8,3

5,6

8,3

7

9,5

8,2

7,7

9,3

24

Võ Đức

Rin

6,8

7,3

5,5

7,1

6,5

9,2

7,8

5

9

25

Nguyễn Ngọc Tâm

Thảo

8,3

5,2

6,6

5,3

6,5

6,2

6,5

7,8

8,8

26

Nguyễn Minh

Thi

6,2

5

5,6

8,7

7

8,6

8

7,4

9,1

27

Nguyễn Minh

Thi

5

6,3

5,3

8

6,5

8,6

7,3

6,4

8,8

28

Nguyễn Thị Kim

Thùy

8,2

7

7,5

8,8

6,5

7,6

8,2

6,2

9,2

29

Bùi Huyền

Trang

7,7

6,7

6,3

7,8

5

7,5

6,7

7

7,3

30

Đinh Thị Thùy

Trang

7,1

6,4

4,7

7,8

6

8,5

7,7

7,7

9,2

31

Nguyễn Thị Mai

Trâm

5,6

5,7

3,8

4,2

5,5

8,5

6,7

5,9

7,6

32

Lê Phước

Triệu

6,6

6,3

5

7,5

4,5

8,6

7,3

5,2

8

33

Trần Anh

8,7

8,3

5

7,5

5,5

7,6

6,7

7,7

7,3

34

Bùi Thanh

Tùng

5

6,3

2,3

5,5

5

6,3

6,3