23 Tháng Bảy 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2018-2019 Trường THPT Lê Quý Đôn
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 07/08/2018 4:58:29 CH - Số lượt xem: 3971

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

(Kèm theo Quyết định số: 802 /QĐ-SGDĐT ngày 03  tháng 8 năm 2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam)

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Trường

THCS

Điểm XT

ĐTBCN

lớp 9

Tổng
ĐTBCN

Toán9, Văn9

1

Trầm Lê Thế Phương

13/04/2003

LTT- Tam Kỳ

40,5

8,5

15,9

2

Phạm Trúc My

01/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,3

18,1

3

Lê Hoàng Thảo Xuân

20/01/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,3

18,0

4

Nguyễn Thị Ngọc Hân

26/09/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,2

18,1

5

Nguyễn Phương Nhi

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,2

17,2

6

Diệp Tấn Toại

30/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,1

17,4

7

Phan Văn Pháp

18/11/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,1

17,1

8

Trần Thị Như Thiện

23/12/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,1

17,1

9

Ca Thị Trúc Ly

15/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,1

16,8

10

Thủy Phước Thịnh

09/12/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,0

17,7

11

Nguyễn Bảo Nhi

15/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,0

17,6

12

Nguyễn Thị Thu Phượng

11/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

9,0

17,3

13

Nguyễn Thúy Hạnh

20/02/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,0

17,1

14

Nguyễn Phan Bảo Ngọc

21/11/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

9,0

16,8

15

Nguyễn Lê Duy Thắng

29/08/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,9

17,2

16

Nguyễn Đình Thiện

18/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

17,0

17

Tưởng Thế Dương

10/02/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

16,7

18

Trần Thị Yến Diễm

24/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

16,2

19

Phan Thị Thúy Nga

06/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

16,2

20

Nguyễn Thị Thu Hiền

19/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

16,2

21

Nguyễn Anh Thư

27/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,9

15,8

22

Võ Thị Mai Hân

02/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

17,9

23

Trần Tô Kim Anh

27/05/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

17,5

24

Nguyễn Thị Anh Thư

05/07/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

17,4

25

Nguyễn Quang Đạt

19/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

17,3

26

Trương Bảo Giang

05/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

17,1

27

Huỳnh Minh Khiêm

05/08/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,9

28

Hoàng Minh Tín

17/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,7

29

Phan Ngọc Lân

21/09/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,3

30

Nguyễn Trần Anh Thư

19/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,2

31

Trần Bảo Nhật

28/09/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,1

32

Đoàn Xuân Đông

08/03/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,0

33

Nguyễn Thị Linh

24/09/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,8

16,0

34

Trần Huỳnh Phi Yến

11/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,8

15,9

35

Đỗ Khắc Doãn

19/11/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

17,1

36

Đinh Lê Hồng Tín

19/11/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,9

37

Nguyễn Văn Hùng

20/03/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,8

38

Trương Thị Tuyết Giang

29/03/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,7

39

Trần Thị Thanh Trúc

11/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,6

40

Phan Phú Duy

20/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,4

41

Lê Ngọc Hà

08/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,4

42

Phạm Minh Tú

27/08/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,4

43

Nguyễn Ngọc Uyển Nhi

08/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,3

44

Nguyễn Hoàng Anh Thư

14/02/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

16,1

45

Cao Thảo Vy

03/11/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,7

15,6

46

Nguyễn Phương Uyên

04/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,8

47

Nguyễn Thị Phương Trang

09/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,7

48

Đoàn Thị Mỹ Lài

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,6

49

Nguyễn Hoàng Trung Nam

13/02/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,5

50

Nguyễn Văn Niêm

10/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,4

51

Hồ Trần Khánh Quỳnh

23/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,2

52

Huỳnh Nguyễn Văn Duy

13/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,1

53

Lê Thị Ly Na

18/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,1

54

Đinh Thị Ánh Huyền

27/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

16,0

55

Trần Lê Đoan Thanh

01/09/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,6

15,5

56

Trương Thị Hồng Nhung

20/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,5

17,2

57

Lê Phạm Thị Thu Hương

16/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,8

58

Trần Thị Minh Thư

16/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,4

59

Nguyễn Tấn Lợi

11/02/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,3

60

Trần Hưng

31/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,2

61

Phan Thị Mai Huyên

13/09/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,1

62

Nguyễn Trương Nhã Thụy

01/01/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,5

16,1

63

Trương Thị Phương Hoàng

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

15,7

64

Nguyễn Phạm Bảo Trân

19/02/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,5

15,6

65

Nguyễn Xuân Đông

18/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

15,5

66

Nguyên Thị Thanh Trà

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,5

15,5

67

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

14/03/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,5

15,4

68

Phan Đình Hậu

20/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,3

69

Nguyễn Gia Kiên

17/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,3

70

Lê Tuấn Nguyên Khôi

07/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,2

71

Nguyễn Duy Khoa

14/05/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,1

72

Trần Thị Ngọc Ánh

12/02/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,0

73

Huỳnh Thị Kim Yến

12/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,4

16,0

74

Nguyễn Thị Thùy Trang

16/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,4

15,8

75

Phan Thị Lệ Hoa

08/04/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,4

15,6

76

Đinh Trần Anh Khoa

16/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,4

15,6

77

Trương Thị Thảo Ly

05/05/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,4

15,4

78

Nguyễn Trần Anh Tuấn

08/01/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

17,3

79

Nguyễn Ngọc Duy

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

16,1

80

Võ Vinh Huân

01/05/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

16,1

81

Lê Thị Ánh Nguyệt

15/07/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

16,1

82

Nguyễn Thu Phương

15/09/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

16,1

83

Nguyễn Thị Minh Trâm

31/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

16,1

84

Trịnh Lâm Như

15/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,9

85

Lê Xuân Dương

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,7

86

Huỳnh Trương Bảo Trân

29/08/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,7

87

Phạm Thành Đạt

11/08/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,6

88

Châu Lâm Hạ Vi

10/02/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,5

89

Huỳnh Thị Thu Diễm

19/04/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,4

90

Lương Thị Mỹ Hân

31/01/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,3

91

Đoàn Ngọc Đạt

02/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

15,2

92

Đinh Thị Thu Thảo

05/07/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,3

14,8

93

Đào Thị Hoàng Yến

18/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,2

17,3

94

Nguyễn Ngọc Bảo Linh

30/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,2

16,5

95

Hoàng Nguyễn Bảo Trân

22/08/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,2

16,1

96

Nguyễn Lê Hoàng Như

13/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

15,9

97

Nguyễn Đức Mỹ

19/02/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

15,6

98

Đinh Thị Thu Thanh

25/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

15,5

99

Trương Thị Hạnh

26/07/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

15,0

100

Hố Văn Anh Quân

17/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

15,0

101

Lê Thị Kim Ngân

01/01/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,2

14,7

102

Đinh Thị Cẩm Ly

18/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,1

16,4

103

Đoàn Công Thành

07/05/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,8

104

Nguyễn Chiến Quyết

11/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,7

105

Mai Phương Uyên

20/04/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,7

106

Lê Thị Thu Yến

27/03/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,6

107

Lê Thiện Khoa

07/09/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,5

108

Trần Hiếu Trung

22/03/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,2

109

Đoàn Thị Giang

10/10/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,1

15,1

110

Đoàn Gia Bảo

27/12/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,1

14,8

111

Ngô Minh Quân

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,0

15,9

112

Nguyễn Thị Yến Nhi

02/10/2003

LTT- Tam Kỳ

40,0

8,0

15,6

113

Huỳnh Gia Kiệt

22/11/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,0

15,4

114

Nguyễn Minh Quyền

25/06/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,0

14,7

115

Nguyễn Minh Quân

09/09/2003

HTK- Tam Kỳ

40,0

8,0

14,5

116

Trần Huỳnh Trúc Linh

26/02/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,7

17,5

117

Nguyễn Thị Mai Trâm

29/05/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,7

17,2

118

Đàm Quang Bách

13/06/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,7

16,5

119

Nguyễn Văn Vĩnh Nguyên

14/07/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,7

15,7

120

Đỗ Thị Xuân Quỳnh

18/02/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,6

17,1

121

Lê Ngọc Hân

27/12/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,6

15,7

122

Lê Thị Mộng Mơ

01/10/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,5

15,7

123

Võ Đình Thi

16/05/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,5

15,0

124

Kiều Trung Tín

10/11/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,5

14,0

125

Đặng Đình Thiên

11/02/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,4

15,9

126

Lưu Vinh Quý

27/09/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,4

15,4

127

Nguyễn Phúc Huy

12/01/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,4

15,3

128

Trần Thị Mỹ Linh

17/01/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,3

15,7

129

Nguyễn Thị Phương Linh

10/04/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,3

15,5

130

Võ Hoàng Quân

24/01/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,3

15,4

131

Đường Khánh Hà

06/03/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,3

15,2

132

Lương Thùy Vy

22/12/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,3

15,2

133

Trương Thị Ánh Nhân

31/08/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,3

14,7

134

Hồ Thiện Tâm

15/05/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,2

16,6

135

Trần Hằng Phương

17/01/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,2

15,9

136

Nguyễn Phạm Bảo Hân

22/07/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,2

15,3

137

Trịnh Ngọc Thức

20/05/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,2

15,3

138

Trần Châu Yến

18/06/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,2

14,8

139

Nguyễn Anh Thư

10/10/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,2

14,4

140

Huỳnh Quang Khải

08/02/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,1

16,5

141

Mai Kiều Huyền Tâm

16/09/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,1

16,2

142

Võ Trần Gia Hân

17/12/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,1

15,6

143

Mai Thanh Bình

12/02/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,1

15,5

144

Nguyễn Ngọc Tín

28/11/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,1

15,2

145

Võ Thị Phương Uyên

03/01/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,1

15,2

146

Lê Thu Thảo

06/01/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,1

15,0

147

Nguyễn Văn Hửu

01/01/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,0

16,1

148

Nguyễn Quốc Đại

19/07/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,0

15,8

149

Nguyễn Phú Quốc

06/06/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,0

15,3

150

Võ Thanh Thảo

05/05/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

8,0

14,5

151

Nguyễn Hoàng Thu Ngân

09/01/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

8,0

14,2

152

Nguyễn Thị Hoàng Như

20/08/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

7,9

15,4

153

Nguyễn Thành Nhân

26/09/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

7,9

15,4

154

Lê Hoài Thương

03/06/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

7,9

13,7

155

Lê Thị Thanh Trung

10/11/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

7,8

15,0

156

Trần Nguyên Bảo

30/04/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

7,8

14,8

157

Cao Minh Tuấn

26/01/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

7,8

14,0

158

Võ Anh Huy

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

39,0

7,5

15,0

159

Đào Viết Kiên

01/02/2003

HTK- Tam Kỳ

39,0

7,5

13,2

160

Phan Phạm Thiên Ân

06/02/2003

HTK- Tam Kỳ

38,5

7,1

12,5

161

Lê Minh Sỹ

26/06/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,8

16,5

162

Phan Thị Mỹ Duyên

16/08/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,6

16,6

163

Trần Ngọc Thảo Nguyên

02/02/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,5

16,0

164

Nguyễn Thị Anh Châu

18/07/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,5

15,5

165

Trần Châu Uyên

18/06/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,4

15,4

166

Nguyễn Thiện Nhân

03/08/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,3

13,5

167

Đoàn Nguyễn Minh Trí

26/03/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,2

16,8

168

Võ Thị Hoàng Ngân

31/12/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,2

16,3

169

Lê Trần Nhật Trâm

30/11/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,2

15,9

170

Bùi Duy Tín

10/09/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,2

15,4

171

Phan Thị Vui

11/07/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,2

15,3

172

Trịnh Thị Minh Ánh

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,2

15,2

173

Trần Thị Minh Hiếu

17/08/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,1

16,9

174

Lê Trương Yến Nhi

15/10/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,1

14,9

175

Võ Thị Trúc Linh

20/10/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,1

14,8

176

Cao Viết Hiếu

08/10/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,0

15,4

177

Huỳnh Ngọc Như Quỳnh

29/08/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,0

15,1

178

Nguyễn Thị Giang Thương

27/08/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

8,0

14,8

179

Văn Anh Thư

04/01/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

8,0

14,2

180

Chế Thị Thùy Linh

04/01/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

7,9

14,1

181

Đặng Bảo Hân

01/05/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

7,8

15,3

182

Nguyễn Thị Nhật Thuyền

05/10/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

7,7

14,5

183

Nguyễn Thị Ngọc Anh

10/12/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

7,5

14,6

184

Nguyễn Trần Kiều Hân

13/07/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

7,5

14,3

185

Hồ Thục Quyên

21/12/2003

LTT- Tam Kỳ

38,0

7,5

13,5

186

Nguyễn Bảo Xuân Mai

17/06/2003

HTK- Tam Kỳ

38,0

7,4

14,9

187

Đào Thị Như Quỳnh

06/07/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,3

15,0

188

Nguyễn Thị Cẩm Ly

02/09/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

8,2

16,3

189

Nguyễn Thiện Quang

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,2

16,1

190

Thái Thị Quỳnh Như

09/09/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

8,2

15,2

191

Võ Thị Hằng

07/07/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

8,1

15,7

192

Lê Thị My My

22/04/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,1

15,3

193

Nguyễn Viết Tài

25/09/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,0

14,9

194

Châu Nguyễn Ngọc Huân

18/10/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,0

14,4

195

Lê Thu Huyền

04/12/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

8,0

14,4

196

Nguyễn Tịnh Vân

12/10/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

16,6

197

Huỳnh Tấn Duy

30/03/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

15,4

198

Nguyễn Hữu Phát

22/04/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

15,3

199

Trần Thị Phương Khánh

27/10/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

7,8

14,9

200

Võ Thị Thùy Linh

15/07/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

14,3

201

Đinh Thị Diễm Quyên

27/01/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

14,0

202

Phan Võ Mai Uyên

22/09/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

14,0

203

La Thanh Bình

30/06/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

13,3

204

Đinh Đức Dũng

13/12/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,8

13,3

205

Lê Huỳnh Trâm Oanh

07/05/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,7

13,5

206

Nguyễn Ngô Nhật Minh

23/10/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,6

14,1

207

Nguyễn Thị Thảo Vân

16/09/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,5

13,8

208

Trương Vũ My

20/07/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

7,4

13,4

209

Võ Minh Hải

15/07/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,4

13,1

210

Nguyễn Thị Hải Trân

03/08/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

7,2

13,1

211

Phan Hoàng Oanh

23/12/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,1

13,6

212

Hoàng Thị Thùy Trang

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

7,1

12,1

213

Nguyễn Quang Chính

04/06/2003

LTT- Tam Kỳ

37,0

7,1

11,7

214

Trịnh Mạnh Hiếu

26/09/2003

HTK- Tam Kỳ

37,0

6,6

13,2

215

Nguyễn Phượng Hằng

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

8,4

16,8

216

Bùi Thị Thanh Trúc

06/08/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

8,2

14,5

217

Lê Ngọc Bảo Giang

28/04/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

8,1

14,4

218

Trịnh Thị Ngọc Ánh

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

8,0

14,3

219

Lê Thị Uyển Nhi

01/08/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

8,0

14,3

220

Huỳnh Thị Hòa

01/12/2003

HTK- Tam Kỳ

36,0

7,9

14,9

221

Trần Thúy Quỳnh

11/12/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,9

14,5

222

Huỳnh Ngọc Huy

29/04/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,8

15,6

223

Nguyễn Thị Phương Uyên

28/11/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,8

15,1

224

Võ Thị Mỹ Yên

09/10/2003

HTK- Tam Kỳ

36,0

7,8

14,8

225

Lê Thị Thanh Tâm

05/09/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,8

14,5

226

Võ Văn Hiếu

18/09/2003

HTK- Tam Kỳ

36,0

7,8

13,8

227

Lê Thị Linh Trang

27/09/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,8

13,5

228

Phạm Võ Mỹ Tuyên

22/07/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,8

13,3

229

Nguyễn Thị Linh

11/07/2003

HTK- Tam Kỳ

36,0

7,7

15,8

230

Trịnh Lương Hậu

22/11/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,7

12,9

231

Võ Luyn Na

11/10/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,7

12,9

232

Hồ Thị Hoàng Phi

30/09/2003

HTK- Tam Kỳ

36,0

7,7

12,6

233

Lê Viết Thiện

20/02/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,6

15,4

234

Bùi Long Khương

14/07/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,6

15,3

235

Trần Quỳnh Bảo

18/06/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,6

14,5

236

Bùi Thị Thanh Trúc

29/09/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,6

13,7

237

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

23/01/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,6

13,5

238

Nguyễn Trần Ngọc Trinh

03/09/2003

LTT- Tam Kỳ

36,0

7,5

14,3

239

Phan Trần Quỳnh Như