30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 16/08/2018 10:02:25 CH - Số lượt xem: 5347

LƯU Ý: SỐ PHÒNG HỌC CỦA TRƯỜNG LÀ SỐ PHÒNG KHẢO SÁT

----------------------------

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 1

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000001

Lê Viết Thiện

20/02/2003

2

000002

Bùi Long Khương

14/07/2003

3

000003

Trần Quỳnh Bảo

18/06/2003

4

000004

Bùi Thị Thanh Trúc

29/09/2003

5

000005

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

23/01/2003

6

000006

Nguyễn Trần Ngọc Trinh

03/09/2003

7

000007

Phan Trần Quỳnh Như

15/10/2003

8

000008

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

24/04/2003

9

000009

Phan Tuấn Khải

18/12/2003

10

000010

Dương Thanh Huyền

03/08/2003

11

000011

Huỳnh Thị Vĩnh

12/09/2003

12

000012

Nguyễn Ngọc Hiển

12/01/2003

13

000013

Phạm Thị Ngọc Giàu

15/06/2003

14

000014

Lương Nguyễn Hoàng

08/12/2002

15

000015

Cao Minh Hùng

04/04/2003

16

000016

Nguyễn Văn Sơn

16/01/2003

17

000017

Thái Mai Duy

29/04/2003

18

000018

Trần Minh Thuận

12/10/2003

19

000019

Nguyễn Văn Đô

17/08/2003

20

000020

Đoàn Vinh Diệu

10/06/2003

21

000021

Ngô Gia Bảo

22/10/2003

22

000022

Phạm Ngô Tường Vy

10/05/2003

23

000023

Phạm Quốc Lợi

02/08/2003

24

000024

Võ Thị Trúc Ly

16/01/2003

25

000025

Trần Thị Thanh Quyên

19/05/2003

26

000026

Huỳnh Ni Na

16/11/2003

27

000027

Phan Nguyễn Vân Anh

06/05/2003

28

000028

Đặng Nguyễn Quỳnh Giang

02/12/2003

29

000029

Lê Huỳnh Đức

21/06/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 2

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000030

Phùng Ngọc Tấn Đạt

02/09/2003

2

000031

Nguyễn Thị Thanh Kim Kiều

24/05/2003

3

000032

Huỳnh Minh Quang

02/10/2003

4

000033

Nguyễn Văn Phúc

30/06/2003

5

000034

Nguyễn Ngọc Minh Đức

23/10/2003

6

000035

Đỗ Gia Huy

20/07/2003

7

000036

Nguyễn Minh Tuấn

07/09/2003

8

000037

Bùi Thanh Vũ

05/05/2003

9

000038

Lê Trung Nhân

08/08/2003

10

000039

Phạm Văn Anh Tuấn

30/04/2003

11

000040

Trương Văn Tùng

01/03/2003

12

000041

Nguyễn Thị Kiều Oanh

22/05/2003

13

000042

Trần Thị Lâm Vui

04/02/2003

14

000043

Trương Gia Thắng

08/05/2003

15

000044

Hà Lê Hùng

11/06/2003

16

000045

Nguyễn Thị Thanh Thúy

09/09/2003

17

000046

Lưu Trần Anh Khoa

08/05/2003

18

000047

Lâm Thành Nhân.

15/09/2003

19

000048

Thái Bảo Ngọc

13/12/2003

20

000049

Phan Đỗ Đức Cường

03/07/2003

21

000050

Dương Trí Dũng

04/10/2003

22

000051

Đoàn Thị Ly Na

19/07/2003

23

000052

Nguyễn Thái Quỳnh Thương

01/01/2003

24

000053

Đặng Xuân Quỳnh

23/02/2003

25

000054

Lê Viết Sơn

23/06/2003

26

000055

Nguyễn Hoàng Quốc Hiếu

29/11/2003

27

000056

Trần Trung Kiên

24/12/2003

28

000057

Phan Quốc Huy

23/05/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 3

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000058

Nguyễn Thị Mai Trâm

29/05/2003

2

000059

Đàm Quang Bách

13/06/2003

3

000060

Nguyễn Văn Vĩnh Nguyên

14/07/2003

4

000061

Đỗ Thị Xuân Quỳnh

18/02/2003

5

000062

Lê Ngọc Hân

27/12/2003

6

000063

Lê Thị Mộng Mơ

01/10/2003

7

000064

Võ Đình Thi

16/05/2003

8

000065

Trương Thị Minh Thư

09/12/2003

9

000066

Đặng Đình Thiên

11/02/2003

10

000067

Lưu Vinh Quý

27/09/2003

11

000068

Nguyễn Phúc Huy

12/01/2003

12

000069

Trần Thị Mỹ Linh

17/01/2003

13

000070

Nguyễn Thị Phương Linh

10/04/2003

14

000071

Võ Hoàng Quân

24/01/2003

15

000072

Đường Khánh Hà

06/03/2003

16

000073

Lương Thùy Vy

22/12/2003

17

000074

Trương Thị Ánh Nhân

31/08/2003

18

000075

Hồ Thiện Tâm

15/05/2003

19

000076

Trần Hằng Phương

17/01/2003

20

000077

Nguyễn Phạm Bảo Hân

22/07/2003

21

000078

Trịnh Ngọc Thức

20/05/2003

22

000079

Võ Ngọc Khải

24/10/2001

23

000080

Nguyễn Anh Thư

10/10/2003

24

000081

Huỳnh Quang Khải

08/02/2003

25

000082

Mai Kiều Huyền Tâm

16/09/2003

26

000083

Võ Trần Gia Hân

17/12/2003

27

000084

Mai Thanh Bình

12/02/2003

28

000085

Nguyễn Ngọc Tín

28/11/2003

29

000086

Võ Thị Phương Uyên

03/01/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 4

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000087

Nguyễn Trần Anh Thư

19/06/2003

2

000088

Trần Bảo Nhật

28/09/2003

3

000089

Đoàn Xuân Đông

08/03/2003

4

000090

Nguyễn Thị Linh

24/09/2003

5

000091

Trần Huỳnh Phi Yến

11/01/2003

6

000092

Đỗ Khắc Doãn

19/11/2003

7

000093

Đinh Lê Hồng Tín

19/11/2003

8

000094

Nguyễn Văn Hùng

20/03/2003

9

000095

Trương Thị Tuyết Giang

29/03/2003

10

000096

Trần Thị Thanh Trúc

11/06/2003

11

000097

Phan Phú Duy

20/01/2003

12

000098

Lê Ngọc Hà

08/10/2003

13

000099

Phạm Minh Tú

27/08/2003

14

000100

Nguyễn Ngọc Uyển Nhi

08/10/2003

15

000101

Nguyễn Hoàng Anh Thư

14/02/2003

16

000102

Cao Thảo Vy

03/11/2003

17

000103

Nguyễn Phương Uyên

04/12/2003

18

000104

Nguyễn Thị Phương Trang

09/01/2003

19

000105

Đoàn Thị Mỹ Lài

16/06/2003

20

000106

Nguyễn Hoàng Trung Nam

13/02/2003

21

000107

Nguyễn Văn Niêm

10/05/2003

22

000108

Hồ Trần Khánh Quỳnh

23/12/2003

23

000109

Huỳnh Nguyễn Văn Duy

13/06/2003

24

000110

Lê Thị Ly Na

18/01/2003

25

000111

Đinh Thị Ánh Huyền

27/05/2003

26

000112

Trần Lê Đoan Thanh

01/09/2003

27

000113

Trương Thị Hồng Nhung

20/10/2003

28

000114

Lê Phạm Thị Thu Hương

16/06/2003

29

000115

Trần Thị Minh Thư

16/05/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 5

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000116

Đinh Đức Dũng

13/12/2003

2

000117

Lê Huỳnh Trâm Oanh

07/05/2003

3

000118

Nguyễn Ngô Nhật Minh

23/10/2003

4

000119

Nguyễn Thị Thảo Vân

16/09/2003

5

000120

Trương Vũ My

20/07/2003

6

000121

Võ Minh Hải

15/07/2003

7

000122

Nguyễn Thị Hải Trân

03/08/2003

8

000123

Phan Hoàng Oanh

23/12/2003

9

000124

Hoàng Thị Thùy Trang

07/08/2003

10

000125

Nguyễn Quang Chính

04/06/2003

11

000126

Trịnh Mạnh Hiếu

26/09/2003

12

000127

Nguyễn Phượng Hằng

01/02/2003

13

000128

Bùi Thị Thanh Trúc

06/08/2003

14

000129

Lê Ngọc Bảo Giang

28/04/2003

15

000130

Trịnh Thị Ngọc Ánh

01/02/2003

16

000131

Lê Thị Uyển Nhi

01/08/2003

17

000132

Huỳnh Thị Hòa

01/12/2003

18

000133

Trần Thúy Quỳnh

11/12/2003

19

000134

Huỳnh Ngọc Huy

29/04/2003

20

000135

Nguyễn Thị Phương Uyên

28/11/2003

21

000136

Võ Thị Mỹ Yên

09/10/2003

22

000137

Lê Thị Thanh Tâm

05/09/2003

23

000138

Võ Văn Hiếu

18/09/2003

24

000139

Lê Thị Linh Trang

27/09/2003

25

000140

Phạm Võ Mỹ Tuyên

22/07/2003

26

000141

Nguyễn Thị Linh

11/07/2003

27

000142

Trịnh Lương Hậu

22/11/2003

28

000143

Võ Luyn Na

11/10/2003

29

000144

Hồ Thị Hoàng Phi

30/09/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 6

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000145

Huỳnh Ngọc Tín

30/10/2003

2

000146

Nguyễn Văn Hoàng Anh

14/04/2003

3

000147

Đoàn Trần Ái Hậu

19/06/2003

4

000148

Nguyễn Văn Minh

21/11/2003

5

000149

Đỗ Quang Duy

06/10/2003

6

000150

Phạm Như Đại

07/08/2003

7

000151

Phạm Thị Linh

11/10/2003

8

000152

Nguyễn Đăng Duy Nhất

10/02/2003

9

000153

Phạm Thành Huy

22/06/2003

10

000154

Hồ Đắc Việt

23/11/2003

11

000155

Trần Thị Thanh Trúc

31/12/2003

12

000156

Nguyễn Thị Bích Trâm

26/11/2003

13

000157

Lê Văn Trọng

20/09/2003

14

000158

Huỳnh Ngọc Khánh

28/07/2003

15

000159

Nguyễn Ngọc Phương Linh

09/10/2003

16

000160

Nguyễn Thanh Tùng

25/03/2003

17

000161

Phan Thị Nhị

01/04/2003

18

000162

Nguyễn Văn Huy

16/04/2003

19

000163

Nguyễn Ngọc Kim Liên

10/08/2003

20

000164

Nguyễn Đình Quốc Hào

10/02/2003

21

000165

Dương Minh Châu

24/04/2003

22

000166

Nguyễn Đức Ngọc Hiền

14/02/2003

23

000167

Huỳnh Quốc Bảo

07/08/2003

24

000168

Nguyễn Hồ Xuân Lộc

18/11/2003

25

000169

Đặng Ngọc Khánh Linh

22/10/2003

26

000170

Nguyễn Đình Hàn

27/07/2003

27

000171

Huỳnh Đức Tín

22/02/2003

28

000172

Nguyễn Văn Thương

01/01/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 7

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000173

Trầm Lê Thế Phương

13/04/2003

2

000174

Phạm Trúc My

01/10/2003

3

000175

Lê Hoàng Thảo Xuân

20/01/2003

4

000176

Nguyễn Thị Ngọc Hân

26/09/2003

5

000177

Nguyễn Phương Nhi

16/06/2003

6

000178

Diệp Tấn Toại

30/10/2003

7

000179

Phan Văn Pháp

18/11/2003

8

000180

Trần Thị Như Thiện

23/12/2003

9

000181

Phan Văn Khởi

24/05/2003

10

000182

Thủy Phước Thịnh

09/12/2003

11

000183

Nguyễn Bảo Nhi

15/06/2003

12

000184

Nguyễn Thị Thu Phượng

11/05/2003

13

000185

Nguyễn Thúy Hạnh

20/02/2003

14

000186

Nguyễn Phan Bảo Ngọc

21/11/2003

15

000187

Nguyễn Lê Duy Thắng

29/08/2003

16

000188

Nguyễn Đình Thiện

18/06/2003

17

000189

Tưởng Thế Dương

10/02/2003

18

000190

Trần Thị Yến Diễm

24/01/2003

19

000191

Phan Thị Thúy Nga

06/05/2003

20

000192

Nguyễn Thị Thu Hiền

19/05/2003

21

000193

Nguyễn Anh Thư

27/10/2003

22

000194

Võ Thị Mai Hân

02/06/2003

23

000195

Trần Tô Kim Anh

27/05/2003

24

000196

Nguyễn Thị Anh Thư

05/07/2003

25

000197

Nguyễn Quang Đạt

19/12/2003

26

000198

Trương Bảo Giang

05/06/2003

27

000199

Huỳnh Minh Khiêm

05/08/2003

28

000200

Hoàng Minh Tín

17/12/2003

29

000201

Phan Ngọc Lân

21/09/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 8

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000202

Trần Hân Ni

28/02/2003

2

000203

Nguyễn Xuân Phương Thảo

01/06/2003

3

000204

Huỳnh Thị Như Phượng

15/09/2003

4

000205

Lại Thị Trà My

17/12/2003

5

000206

Phan Thị Xuân Thanh

15/03/2003

6

000207

Trần Thu Hạnh

21/08/2003

7

000208

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

30/10/2002

8

000209

Ngô Nguyễn Thanh Sơn

25/11/2003

9

000210

Lê Thị Ánh Hông

23/10/2003

10

000211

Phan Phạm Thanh Ny

21/02/2003

11

000212

Vy Bảo Linh

20/09/2003

12

000213

Trần Thanh Hà

07/12/2003

13

000214

Lê Quốc Tuấn

07/04/2003

14

000215

Trần Văn Hòa

06/11/2003

15

000216

Lê Phương Nguyên

04/11/2003

16

000217

Trần Trọng Hiếu

09/11/2003

17

000218

Nguyễn Hạnh Duyên

31/07/2003

18

000219

Nguyễn Trần Hoàng Vũ

26/05/2003

19

000220

Trần Tiểu Yến

26/01/2003

20

000221

Trần Đức Huy

20/01/2003

21

000222

Nguyễn Gia Huy

14/12/2003

22

000223

Nguyễn Thị Nhật Vy

06/10/2002

23

000224

Nguyễn Hạ Vy

06/10/2003

24

000225

Nguyễn Đình Văn

04/03/2003

25

000226

Đặng Anh Quốc

31/10/2003

26

000227

Nguyễn Ung Tấn Hải

18/08/2003

27

000228

Nguyễn Hồng Hoàng Thạch

22/08/2003

28

000229

Trần Hoàng Quốc Bảo

06/12/2003

29

000230

Huỳnh Hữu Phát

17/05/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 9

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000231

Trần Quang Hiển

08/09/2003

2

000232

Nguyễn Thị Hà

25/11/2003

3

000233

Đỗ Nguyên Quân

11/06/2003

4

000234

Võ Khánh Dưỡng

04/09/2003

5

000235

Phạm Nguyên Quốc

08/02/2003

6

000236

Nguyễn Mậu Duy

24/03/2003

7

000237

Huỳnh Vân Ly

04/02/2003

8

000238

Trần Thị Thảo Quyên

08/07/2003

9

000239

Nguyễn Đình Anh Tú

28/02/2003

10

000240

Nguyễn Minh Nghĩa

02/06/2003

11

000241

Phan Việt Long

29/04/2003

12

000242

Phạm Văn Tấn Quốc

26/06/2003

13

000243

Nguyễn Trần Hậu

13/04/2003

14

000244

Bạch Thanh Thiện

11/08/2002

15

000245

Đỗ Lê Quyền My

14/06/2003

16

000246

Phạm Bá Vinh

21/03/2003

17

000247

Nguyễn Tấn Vũ

18/09/2003

18

000248

Võ Đăng Cát Vũ

17/12/2003

19

000249

Nguyễn Phi Tâm

15/06/2003

20

000250

Nguyễn Văn Trường

12/05/2003

21

000251

Lê Hoàng Đạo

30/09/2003

22

000252

Phạm Văn Quốc

09/11/2003

23

000253

Nguyễn Phạm Anh Tuấn

27/06/2003

24

000254

Phan Ngọc Dưỡng

21/05/2003

25

000255

Trần Văn Binh.

27/09/2003

26

000256

Nguyễn Đức Hoàng

02/12/2003

27

000257

Lê Văn Quốc

24/08/2003

28

000258

Thái Thị Mỹ Linh

02/01/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 10

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000259

Võ Thị Trúc Linh

20/10/2003

2

000260

Cao Viết Hiếu

08/10/2003

3

000261

Huỳnh Ngọc Như Quỳnh

29/08/2003

4

000262

Nguyễn Thị Giang Thương

27/08/2003

5

000263

Văn Anh Thư

04/01/2003

6

000264

Chế Thị Thùy Linh

04/01/2003

7

000265

Đặng Bảo Hân

01/05/2003

8

000266

Nguyễn Thị Nhật Thuyền

05/10/2003

9

000267

Nguyễn Thị Ngọc Anh

10/12/2003

10

000268

Nguyễn Trần Kiều Hân

13/07/2003

11

000269

Hồ Thục Quyên

21/12/2003

12

000270

Nguyễn Bảo Xuân Mai

17/06/2003

13

000271

Đào Thị Như Quỳnh

06/07/2003

14

000272

Nguyễn Thị Cẩm Ly

02/09/2003

15

000273

Nguyễn Thiện Quang

19/06/2003

16

000274

Thái Thị Quỳnh Như

09/09/2003

17

000275

Võ Thị Hằng

07/07/2003

18

000276

Lê Thị My My

22/04/2003

19

000277

Nguyễn Viết Tài

25/09/2003

20

000278

Châu Nguyễn Ngọc Huân

18/10/2003

21

000279

Lê Thu Huyền

04/12/2003

22

000280

Nguyễn Tịnh Vân

12/10/2003

23

000281

Huỳnh Tấn Duy

30/03/2003

24

000282

Nguyễn Hữu Phát

22/04/2003

25

000283

Trần Thị Phương Khánh

27/10/2003

26

000284

Võ Thị Thùy Linh

15/07/2003

27

000285

Đinh Thị Diễm Quyên

27/01/2003

28

000286

Phan Võ Mai Uyên

22/09/2003

29

000287

Lê Ngọc Trung

24/01/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 11

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000288

Nguyễn Phan Thoại Miên

16/05/2003

2

000289

Trần Tiến Anh

25/10/2003

3

000290

Nguyễn Ngọc Kiều Trinh

26/06/2003

4

000291

Huỳnh Lê Kim Quốc

29/09/2003

5

000292

Nguyễn Hoàng Huy

23/12/2003

6

000293

Phạm Văn Lĩnh

16/06/2003

7

000294

Lý Phước Vinh

11/11/2003

8

000295

Ca Văn Trí

19/12/2003

9

000296

Trần Thị Thu Huyền

02/01/2003

10

000297

Phan Thị Thành

01/05/2003

11

000298

Nguyễn Ngọc Mạnh

02/06/2003

12

000299

Phạm Trần Phương Thảo

10/08/2003

13

000300

Phạm Văn Khánh

18/12/2003

14

000301

Trần Vũ Đình Văn.

19/06/2003

15

000302

Hồ Thanh Thịnh

17/06/2003

16

000303

Tưởng Thế Liêu

23/01/2003

17

000304

Hoàng Chí Cường

09/12/2003

18

000305

Huỳnh Thị Tuyết Phương

20/01/2003

19

000306

Nguyễn Mộng Quỳnh

19/11/2003

20

000307

Trần Nguyễn Hương Giang

22/09/2003

21

000308

Trần Thị Như Hằng

02/09/2003

22

000309

Trần Văn Hiếu

12/08/2003

23

000310

Lương Tường Vy

22/07/2003

24

000311

Nguyễn Thị Thanh Hằng

09/07/2003

25

000312

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

07/06/2003

26

000313

Võ Anh Hậu

13/01/2003

27

000314

Lê Thị Duy Trâm

13/07/2003

28

000315

Phan Lê Như Tâm

06/03/2003

29

000316

Trần Phước Quân

04/01/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 12

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000317

Nguyễn Tấn Lợi

11/02/2003

2

000318

Trần Hưng

31/05/2003

3

000319

Phan Thị Mai Huyên

13/09/2003

4

000320

Nguyễn Trương Nhã Thụy

01/01/2003

5

000321

Trương Thị Phương Hoàng

07/08/2003

6

000322

Nguyễn Phạm Bảo Trân

19/02/2003

7

000323

Nguyễn Xuân Đông

18/05/2003

8

000324

Nguyên Thị Thanh Trà

07/08/2003

9

000325

Nguyễn Thị Ngọc Quyên

14/03/2003

10

000326

Phan Đình Hậu

20/10/2003

11

000327

Nguyễn Gia Kiên

17/05/2003

12

000328

Lê Tuấn Nguyên Khôi

07/12/2003

13

000329

Nguyễn Duy Khoa

14/05/2003

14

000330

Trần Thị Ngọc Ánh

12/02/2003

15

000331

Huỳnh Thị Kim Yến

12/10/2003

16

000332

Nguyễn Thị Thùy Trang

16/08/2003

17

000333

Phan Thị Lệ Hoa

08/04/2003

18

000334

Đinh Trần Anh Khoa

16/06/2003

19

000335

Trương Thị Thảo Ly

05/05/2003

20

000336

Nguyễn Trần Anh Tuấn

08/01/2003

21

000337

Nguyễn Ngọc Duy

16/06/2003

22

000338

Võ Vinh Huân

01/05/2003

23

000339

Lê Thị Ánh Nguyệt

15/07/2003

24

000340

Nguyễn Thu Phương

15/09/2003

25

000341

Nguyễn Thị Minh Trâm

31/08/2003

26

000342

Trịnh Lâm Như

15/06/2003

27

000343

Lê Xuân Dương

19/06/2003

28

000344

Huỳnh Trương Bảo Trân

29/08/2003

29

000345

Phạm Thành Đạt

11/08/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 13

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000346

Nguyễn Hoàng Bảo

22/11/2003

2

000347

Trần Bình Trị

24/12/2003

3

000348

Trần Thị Mỹ Ly

08/12/2003

4

000349

Trần Thị Bích Kiều

19/10/2003

5

000350

Trần Văn Nguyên Bảo

25/06/2003

6

000351

Lê Văn Đạt

11/08/2003

7

000352

Nguyễn Thị Kim Hằng

25/10/2003

8

000353

Huỳnh Thị Nhân Hậu

22/06/2003

9

000354

Nguyễn Thị Minh Ngọc

28/06/2003

10

000355

Lê Thảo Ly

06/12/2003

11

000356

Nguyễn Phi Toàn

02/03/2003

12

000357

Lưu Hùng Vĩ

07/10/2003

13

000358

Đoàn Thị Phương Trí

27/05/2003

14

000359

Phan Thảo Nhi

15/09/2003

15

000360

Võ Ngọc Quốc

01/01/2003

16

000361

Trương Thị Yến Nhi

10/06/2003

17

000362

Phan Thái Nhân

25/02/2003

18

000363

Lê Thị Ý Nhi

07/11/2003

19

000364

Nguyễn Châu Khanh

22/04/2003

20

000365

Huỳnh Thị Thu Giang

26/08/2003

21

000366

Trần Anh Dũng

31/10/2003

22

000367

Trương Trần Công Thành

30/05/2003

23

000368

Lưu Bảo Trân

13/07/2003

24

000369

Nguyễn Thị Như Quỳnh

13/11/2003

25

000370

Hồ Đức Nghĩa

15/10/2003

26

000371

Hồ Đắc Chinh

24/08/2003

27

000372

Đinh Nguyễn Gia Huy

23/04/2003

28

000373

Lê Thị Khánh Hà

13/05/2003

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG

ĐẦU NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG SỐ 14

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

1

000374

Lê Thu Thảo

06/01/2003

2

000375

Nguyễn Văn Hửu

01/01/2003

3

000376

Đỗ Gia Hưng

18/02/2003

4

000377

Nguyễn Phú Quốc

06/06/2003

5

000378

Võ Thanh Thảo

05/05/2003

6

000379

Nguyễn Hoàng Thu Ngân

09/01/2003

7

000380

Nguyễn Thị Hoàng Như

20/08/2003

8

000381

Nguyễn Thành Nhân

26/09/2003

9

000382

Lê Hoài Thương

03/06/2003

10

000383

Lê Thị Thanh Trung

10/11/2003

11

000384

Trần Nguyên Bảo

30/04/2003

12

000385

Cao Minh Tuấn

26/01/2003

13

000386

Võ Anh Huy

19/06/2003

14

000387

Đào Viết Kiên

01/02/2003

15

000388

Phan Hoàng Khánh Linh

10/05/2003

16

000389

Lê Minh Sỹ

26/06/2003

17

000390