30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 27/08/2018 9:37:28 SA - Số lượt xem: 6911

MHS

Họ và tên

Ngày sinh

Trường THCS

LỚP

1

Trầm Lê Thế

Phương

13/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

2

Phạm Trúc

My

01/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

3

Lê Hoàng Thảo

Xuân

20/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

4

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

5

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

6

Diệp Tấn

Toại

30/10/2003

HTK- Tam Kỳ

Chuyên

7

Phan Văn

Pháp

18/11/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

8

Trần Thị Như

Thiện

23/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

9

Phan Văn

Khởi

24/05/2003

LHP - Tam Kỳ

10C1

10

Thủy Phước

Thịnh

09/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

11

Nguyễn Bảo

Nhi

15/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

12

Nguyễn Thị Thu

Phượng

11/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

13

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

14

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

21/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

15

Nguyễn Lê Duy

Thắng

29/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

16

Nguyễn Đình

Thiện

18/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

17

Tưởng Thế

Dương

10/02/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

18

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

19

Phan Thị Thúy

Nga

06/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

20

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

21

Nguyễn Anh

Thư

27/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

22

Võ Thị Mai

Hân

02/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

23

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

24

Nguyễn Thị Anh

Thư

05/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

25

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

26

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

27

Huỳnh Minh

Khiêm

05/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

28

Hoàng Minh

Tín

17/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

29

Phan Ngọc

Lân

21/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

30

Nguyễn Trần Anh

Thư

19/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

31

Trần Bảo

Nhật

28/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

32

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

33

Nguyễn Thị

Linh

24/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

34

Trần Huỳnh Phi

Yến

11/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

35

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

36

Đinh Lê Hồng

Tín

19/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

37

Nguyễn Văn

Hùng

20/03/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

38

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

39

Trần Thị Thanh

Trúc

11/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

40

Phan Phú

Duy

20/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

41

Lê Ngọc

08/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

42

Phạm Minh

27/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

43

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

08/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

44

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

14/02/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

45

Cao Thảo

Vy

03/11/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

46

Nguyễn Phương

Uyên

04/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

47

Nguyễn Thị Phương

Trang

09/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

48

Đoàn Thị Mỹ

Lài

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

49

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

13/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

50

Nguyễn Văn

Niêm

10/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

51

Hồ Trần Khánh

Quỳnh

23/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

52

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

13/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

53

Lê Thị Ly

Na

18/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

54

Đinh Thị Ánh

Huyền

27/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

55

Trần Lê Đoan

Thanh

01/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

56

Trương Thị Hồng

Nhung

20/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

57

Lê Phạm Thị Thu

Hương

16/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

58

Trần Thị Minh

Thư

16/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

59

Nguyễn Tấn

Lợi

11/02/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

60

Trần

Hưng

31/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

61

Phan Thị Mai

Huyên

13/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

62

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

01/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

63

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

64

Nguyễn Phạm Bảo

Trân

19/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

65

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

66

Nguyên Thị Thanh

Trà

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

67

Nguyễn Thị Ngọc

Quyên

14/03/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

68

Phan Đình

Hậu

20/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

69

Nguyễn Gia

Kiên

17/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

70

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

07/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

71

Nguyễn Duy

Khoa

14/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

72

Trần Thị Ngọc

Ánh

12/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

73

Huỳnh Thị Kim

Yến

12/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

74

Nguyễn Thị Thùy

Trang

16/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

75

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

76

Đinh Trần Anh

Khoa

16/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

77

Trương Thị Thảo

Ly

05/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

78

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

08/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

79

Nguyễn Ngọc

Duy

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

80

Võ Vinh

Huân

01/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

81

Lê Thị Ánh

Nguyệt

15/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

82

Nguyễn Thu

Phương

15/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

83

Nguyễn Thị Minh

Trâm

31/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

84

Trịnh Lâm

Như

15/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

85

Lê Xuân

Dương

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

86

Huỳnh Trương Bảo

Trân

29/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

87

Phạm Thành

Đạt

11/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

88

Châu Lâm Hạ

Vi

10/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

89

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

90

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

91

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C1

92

Đinh Thị Thu

Thảo

05/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

93

Đào Thị Hoàng

Yến

18/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

94

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

05/08/2003

ND - Tam Kỳ

10C1

95

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

22/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

96

Nguyễn Lê Hoàng

Như

13/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

97

Nguyễn Đức

Mỹ

19/02/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

98

Đinh Thị Thu

Thanh

25/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

99

Trương Thị

Hạnh

26/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

100

Hố Văn Anh

Quân

17/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

101

Lê Thị Kim

Ngân

01/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

102

Đinh Thị Cẩm

Ly

18/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

103

Đoàn Công

Thành

07/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

104

Nguyễn Chiến

Quyết

11/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

105

Mai Phương

Uyên

20/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

106

Lê Thị Thu

Yến

27/03/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

107

Lê Thiện

Khoa

07/09/2003

LTT- Tam Kỳ

Cđi

108

Trần Hiếu

Trung

22/03/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

109

Đoàn Thị

Giang

10/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

110

Đoàn Gia

Bảo

27/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

111

Ngô Minh

Quân

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

112

Nguyễn Thị Yến

Nhi

02/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

113

Huỳnh Gia

Kiệt

22/11/2003

HTK- Tam Kỳ

10C3

114

Nguyễn Minh

Quyền

25/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

115

Nguyễn Minh

Quân

09/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

116

Trần Huỳnh Trúc

Linh

26/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

117

Nguyễn Thị Mai

Trâm

29/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

118

Đàm Quang

Bách

13/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

119

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

14/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

120

Đỗ Thị Xuân

Quỳnh

18/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

121

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

122

Lê Thị Mộng

01/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

123

Võ Đình

Thi

16/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

124

Trương Thị Minh

Thư

09/01/2003

LHP - Tam Kỳ

10C4

125

Đặng Đình

Thiên

11/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

126

Lưu Vinh

Quý

27/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

127

Nguyễn Phúc

Huy

12/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

128

Trần Thị Mỹ

Linh

17/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

129

Nguyễn Thị Phương

Linh

10/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

130

Võ Hoàng

Quân

24/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

131

Đường Khánh

06/03/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

132

Lương Thùy

Vy

22/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

133

Trương Thị Ánh

Nhân

31/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

134

Hồ Thiện

Tâm

15/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

135

Trần Hằng

Phương

17/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

136

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

22/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

137

Trịnh Ngọc

Thức

20/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

138

Võ Ngọc

Khải

24/10/2001

LTT- Tam Kỳ

10C11

139

Nguyễn Anh

Thư

10/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

140

Huỳnh Quang

Khải

08/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

141

Mai Kiều Huyền

Tâm

16/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

142

Võ Trần Gia

Hân

17/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

143

Mai Thanh

Bình

12/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

144

Nguyễn Ngọc

Tín

28/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

145

Võ Thị Phương

Uyên

03/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

146

Lê Thu

Thảo

06/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

147

Nguyễn Văn

Hửu

01/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

148

Đỗ Gia

Hưng

18/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

149

Nguyễn Phú

Quốc

06/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

150

Võ Thanh

Thảo

05/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

151

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

09/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

152

Nguyễn Thị Hoàng

Như

20/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

153

Nguyễn Thành

Nhân

26/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

154

Lê Hoài

Thương

03/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

155

Lê Thị Thanh

Trung

10/11/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

156

Trần Nguyên

Bảo

30/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

157

Cao Minh

Tuấn

26/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

158

Võ Anh

Huy

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

159

Đào Viết

Kiên

01/02/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

160

Phan Hoàng Khánh

Linh

10/05/2003

LHP - Tam Kỳ

10C7

161

Lê Minh

Sỹ

26/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

162

Phan Thị Mỹ

Duyên

16/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

163

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

02/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

164

Nguyễn Thị Anh

Châu

18/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C2

165

Trần Đức

Phước

16/01/2003

NCT - Thăng Bình

10C9

166

Nguyễn Thiện

Nhân

03/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

167

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

26/03/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

168

Võ Thị Hoàng

Ngân

31/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

169

Lê Trần Nhật

Trâm

30/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

170

Bùi Duy

Tín

10/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

171

Phan Thị

Vui

11/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

172

Trịnh Thị Minh

Ánh

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

173

Trần Thị Minh

Hiếu

17/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

174

Lê Trương Yến

Nhi

15/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

175

Võ Thị Trúc

Linh

20/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

176

Cao Viết

Hiếu

08/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

177

Huỳnh Ngọc Như

Quỳnh

29/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

178

Nguyễn Thị Giang

Thương

27/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

179

Văn Anh

Thư

04/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

180

Chế Thị Thùy

Linh

04/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

181

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

182

Nguyễn Thị Nhật

Thuyền

05/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

183

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

10/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

184

Nguyễn Trần Kiều

Hân

13/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

185

Hồ Thục

Quyên

21/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

186

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

17/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

187

Đào Thị Như

Quỳnh

06/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

188

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

02/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

189

Nguyễn Thiện

Quang

19/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

190

Thái Thị Quỳnh

Như

09/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

191

Võ Thị

Hằng

07/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

192

Lê Thị My

My

22/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

193

Nguyễn Viết

Tài

25/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

194

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C1

195

Lê Thu

Huyền

04/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

196

Nguyễn Tịnh

Vân

12/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

197

Huỳnh Tấn

Duy

30/03/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

198

Nguyễn Hữu

Phát

22/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

199

Trần Thị Phương

Khánh

27/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

200

Võ Thị Thùy

Linh

15/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

201

Đinh Thị Diễm

Quyên

27/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

202

Phan Võ Mai

Uyên

22/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

203

Lê Ngọc

Trung

24/01/2003

QT - Phú Ninh

10C7

204

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

205

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

07/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

206

Nguyễn Ngô Nhật

Minh

23/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

207

Nguyễn Thị Thảo

Vân

16/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

208

Trương Vũ

My

20/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

209

Võ Minh

Hải

15/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

210

Nguyễn Thị Hải

Trân

03/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

211

Phan Hoàng

Oanh

23/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

212

Hoàng Thị Thùy

Trang

07/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C6

213

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

214

Trịnh Mạnh

Hiếu

26/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

215

Nguyễn Phượng

Hằng

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C2

216

Bùi Thị Thanh

Trúc

06/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

217

Lê Ngọc Bảo

Giang

28/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

218

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

01/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

219

Lê Thị Uyển

Nhi

01/08/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

220

Huỳnh Thị

Hòa

01/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

221

Trần Thúy

Quỳnh

11/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

222

Huỳnh Ngọc

Huy

29/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

223

Nguyễn Thị Phương

Uyên

28/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

224

Võ Thị Mỹ

Yên

09/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

225

Lê Thị Thanh

Tâm

05/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

226

Võ Văn

Hiếu

18/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

227

Lê Thị Linh

Trang

27/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

228

Phạm Võ Mỹ

Tuyên

22/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

229

Nguyễn Thị

Linh

11/07/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

230

Trịnh Lương

Hậu

22/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C10

231

Võ Luyn

Na

11/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

232

Hồ Thị Hoàng

Phi

30/09/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

233

Lê Viết

Thiện

20/02/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

234

Bùi Long

Khương

14/07/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

235

Trần Quỳnh

Bảo

18/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

236

Bùi Thị Thanh

Trúc

29/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

237

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

23/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

238

Nguyễn Trần Ngọc

Trinh

03/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

239

Phan Trần Quỳnh

Như

15/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

240

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

24/04/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

241

Phan Tuấn

Khải

18/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

242

Dương Thanh

Huyền

03/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

243

Huỳnh Thị

Vĩnh

12/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

244

Nguyễn Ngọc

Hiển

12/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C9

245

Phạm Thị Ngọc

Giàu

15/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

246

Lương Nguyễn

Hoàng

08/12/2002

HTK- Tam Kỳ

10C11

247

Cao Minh

Hùng

04/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

248

Nguyễn Văn

Sơn

16/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

249

Thái Mai

Duy

29/04/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

250

Trần Minh

Thuận

12/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C11

251

Nguyễn Văn

Đô

17/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

252

Đoàn Vinh

Diệu

10/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C7

253

Ngô Gia

Bảo

22/10/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

254

Phạm Ngô Tường

Vy

10/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

255

Phạm Quốc

Lợi

02/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

256

Võ Thị Trúc

Ly

16/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

257

Trần Thị Thanh

Quyên

19/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

258

Huỳnh Ni

Na

16/11/2003

PTH - Phú Ninh

10C9

259

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

260

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

02/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C6

261

Lê Huỳnh

Đức

21/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C8

262

Nguyễn Phan Thoại

Miên

16/05/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

263

Trần Tiến

Anh

25/10/2003

HTK- Tam Kỳ

10C6

264

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

26/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C3

265

Huỳnh Lê Kim

Quốc

29/09/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

266

Nguyễn Hoàng

Huy

23/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C7

267

Phạm Văn

Lĩnh

16/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

268

Lý Phước

Vinh

11/11/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

269

Ca Văn

Trí

19/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

270

Trần Thị Thu

Huyền

02/01/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

271

Phan Thị

Thành

01/05/2003

HTK- Tam Kỳ

10C11

272

Nguyễn Ngọc

Mạnh

02/06/2003

HTK- Tam Kỳ

10C9

273

Phạm Trần Phương

Thảo

10/08/2003

HTK- Tam Kỳ

10C10

274

Phạm Văn

Khánh

18/12/2003

HTK- Tam Kỳ

10C4

275

Trần Vũ Đình

Văn

19/06/2003

HTK- Tam Kỳ

Cđi

276

Hồ Thanh

Thịnh

17/06/2003

LTT- Tam Kỳ

10C5

277

Tưởng Thế

Liêu

23/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C5

278

Hoàng Chí

Cường

09/12/2003

LTT- Tam Kỳ

10C4

279

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

20/01/2003

HTK- Tam Kỳ

10C8

280

Nguyễn Mộng

Quỳnh

</