30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD.
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 27/08/2018 9:43:14 SA - Số lượt xem: 5118

TT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐỌC

VIẾT

NGHE

NÓI

TỔNG

CỘNG

ĐTB

KẾT QUẢ

1

000001

Lê Viết Thiện

20.00

8.00

15.00

10.00

53.00

5.30

KHÔNG ĐẠT

2

000002

Bùi Long Khương

17.00

2.00

15.00

10.00

44.00

4.40

KHÔNG ĐẠT

3

000003

Trần Quỳnh Bảo

10.00

0.00

7.00

9.00

26.00

2.60

KHÔNG ĐẠT

4

000004

Bùi Thị Thanh Trúc

17.00

2.00

3.00

10.00

32.00

3.20

KHÔNG ĐẠT

5

000005

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

17.00

0.00

5.00

VẮNG

22.00

2.20

KHÔNG ĐẠT

6

000006

Nguyễn Trần Ngọc Trinh

12.00

2.00

7.00

10.00

31.00

3.10

KHÔNG ĐẠT

7

000007

Phan Trần Quỳnh Như

12.00

0.00

4.00

7.00

23.00

2.30

KHÔNG ĐẠT

8

000008

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

22.00

13.00

13.00

15.00

63.00

6.30

ĐẠT

9

000009

Phan Tuấn Khải

13.00

0.00

5.00

6.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

10

000010

Dương Thanh Huyền

15.00

12.00

12.00

6.00

45.00

4.50

KHÔNG ĐẠT

11

000011

Huỳnh Thị Vĩnh

15.00

2.00

12.00

16.00

45.00

4.50

KHÔNG ĐẠT

12

000012

Nguyễn Ngọc Hiển

7.00

4.00

17.00

9.00

37.00

3.70

KHÔNG ĐẠT

13

000013

Phạm Thị Ngọc Giàu

12.00

2.00

6.00

9.00

29.00

2.90

KHÔNG ĐẠT

14

000014

Lương Nguyễn Hoàng

10.00

2.00

12.00

2.00

26.00

2.60

KHÔNG ĐẠT

15

000015

Cao Minh Hùng

10.00

2.00

10.00

7.00

29.00

2.90

KHÔNG ĐẠT

16

000016

Nguyễn Văn Sơn

16.00

0.00

10.00

4.00

30.00

3.00

KHÔNG ĐẠT

17

000017

Thái Mai Duy

12.00

6.00

11.00

7.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

18

000018

Trần Minh Thuận

12.00

2.00

6.00

7.00

27.00

2.70

KHÔNG ĐẠT

19

000019

Nguyễn Văn Đô

13.00

2.00

14.00

10.00

39.00

3.90

KHÔNG ĐẠT

20

000020

Đoàn Vinh Diệu

9.00

2.00

21.00

5.00

37.00

3.70

KHÔNG ĐẠT

21

000021

Ngô Gia Bảo

22.00

7.00

21.00

14.00

64.00

6.40

KHÔNG ĐẠT

22

000022

Phạm Ngô Tường Vy

17.00

3.00

13.00

10.00

43.00

4.30

KHÔNG ĐẠT

23

000023

Phạm Quốc Lợi

11.00

4.00

17.00

9.00

41.00

4.10

KHÔNG ĐẠT

24

000024

Võ Thị Trúc Ly

15.00

2.00

8.00

9.00

34.00

3.40

KHÔNG ĐẠT

25

000025

Trần Thị Thanh Quyên

13.00

0.00

6.00

5.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

26

000026

Huỳnh Ni Na

9.00

0.00

8.00

4.00

21.00

2.10

KHÔNG ĐẠT

27

000027

Phan Nguyễn Vân Anh

19.00

10.00

13.00

10.00

52.00

5.20

ĐẠT

28

000028

Đặng Nguyễn Quỳnh Giang

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

 

29

000029

Lê Huỳnh Đức

9.00

0.00

12.00

6.00

27.00

2.70

KHÔNG ĐẠT

1

000030

Phùng Ngọc Tấn Đạt

11.00

4.00

2.00

10.00

27.00

2.70

KHÔNG ĐẠT

2

000031

Nguyễn Thị Thanh Kim Kiều

15.00

0.00

2.00

2.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

3

000032

Huỳnh Minh Quang

11.00

0.00

4.00

4.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

4

000033

Nguyễn Văn Phúc

13.00

3.00

8.00

7.00

31.00

3.10

KHÔNG ĐẠT

5

000034

Nguyễn Ngọc Minh Đức

10.00

2.00

4.00

4.00

20.00

2.00

KHÔNG ĐẠT

6

000035

Đỗ Gia Huy

14.00

0.00

8.00

3.00

25.00

2.50

KHÔNG ĐẠT

7

000036

Nguyễn Minh Tuấn

13.00

2.00

6.00

10.00

31.00

3.10

KHÔNG ĐẠT

8

000037

Bùi Thanh Vũ

8.00

0.00

4.00

2.00

14.00

1.40

KHÔNG ĐẠT

9

000038

Lê Trung Nhân

11.00

0.00

2.00

2.00

15.00

1.50

KHÔNG ĐẠT

10

000039

Phạm Văn Anh Tuấn

15.00

3.00

4.00

4.00

26.00

2.60

KHÔNG ĐẠT

11

000040

Trương Văn Tùng

12.00

0.00

4.00

2.00

18.00

1.80

KHÔNG ĐẠT

12

000041

Nguyễn Thị Kiều Oanh

12.00

0.00

4.00

6.00

22.00

2.20

KHÔNG ĐẠT

13

000042

Trần Thị Lâm Vui

10.00

0.00

0.00

1.00

11.00

1.10

KHÔNG ĐẠT

14

000043

Trương Gia Thắng

13.00

0.00

8.00

6.00

27.00

2.70

KHÔNG ĐẠT

15

000044

Hà Lê Hùng

11.00

0.00

4.00

8.00

23.00

2.30

KHÔNG ĐẠT

16

000045

Nguyễn Thị Thanh Thúy

12.00

0.00

8.00

3.00

23.00

2.30

KHÔNG ĐẠT

17

000046

Lưu Trần Anh Khoa

11.00

0.00

4.00

4.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

18

000047

Lâm Thành Nhân.

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

VẮNG

 

19

000048

Thái Bảo Ngọc

17.00

0.00

8.00

5.00

30.00

3.00

KHÔNG ĐẠT

20

000049

Phan Đỗ Đức Cường

17.00

0.00

4.00

3.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

21

000050

Dương Trí Dũng

13.00

0.00

6.00

5.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

22

000051

Đoàn Thị Ly Na

10.00

0.00

8.00

2.00

20.00

2.00

KHÔNG ĐẠT

23

000052

Nguyễn Thái Quỳnh Thương

9.00

0.00

4.00

6.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

24

000053

Đặng Xuân Quỳnh

14.00

5.00

8.00

21.00

48.00

4.80

KHÔNG ĐẠT

25

000054

Lê Viết Sơn

13.00

2.00

8.00

5.00

28.00

2.80

KHÔNG ĐẠT

26

000055

Nguyễn Hoàng Quốc Hiếu

17.00

6.00

6.00

12.00

41.00

4.10

KHÔNG ĐẠT

27

000056

Trần Trung Kiên

14.00

4.00

8.00

5.00

31.00

3.10

KHÔNG ĐẠT

28

000057

Phan Quốc Huy

7.00

0.00

4.00

4.00

15.00

1.50

KHÔNG ĐẠT

1

000058

Nguyễn Thị Mai Trâm

14.00

6.00

14.00

10.00

44.00

4.40

KHÔNG ĐẠT

2

000059

Đàm Quang Bách

24.00

21.00

21.00

25.00

91.00

9.10

ĐẠT

3

000060

Nguyễn Văn Vĩnh Nguyên

20.00

3.00

18.00

6.00

47.00

4.70

KHÔNG ĐẠT

4

000061

Đỗ Thị Xuân Quỳnh

21.00

11.00

13.00

9.00

54.00

5.40

KHÔNG ĐẠT

5

000062

Lê Ngọc Hân

21.00

13.00

21.00

14.00

69.00

6.90

ĐẠT

6

000063

Lê Thị Mộng Mơ

12.00

6.00

15.00

9.00

42.00

4.20

KHÔNG ĐẠT

7

000064

Võ Đình Thi

24.00

20.00

17.00

16.00

77.00

7.70

ĐẠT

8

000065

Trương Thị Minh Thư

15.00

0.00

9.00

12.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

9

000066

Đặng Đình Thiên

20.00

10.00

8.00

16.00

54.00

5.40

KHÔNG ĐẠT

10

000067

Lưu Vinh Quý

21.00

17.00

17.00

14.00

69.00

6.90

ĐẠT

11

000068

Nguyễn Phúc Huy

22.00

17.00

19.00

22.00

80.00

8.00

ĐẠT

12

000069

Trần Thị Mỹ Linh

9.00

1.00

2.00

9.00

21.00

2.10

KHÔNG ĐẠT

13

000070

Nguyễn Thị Phương Linh

14.00

4.00

12.00

10.00

40.00

4.00

KHÔNG ĐẠT

14

000071

Võ Hoàng Quân

19.00

8.00

13.00

12.00

52.00

5.20

KHÔNG ĐẠT

15

000072

Đường Khánh Hà

17.00

10.00

19.00

13.00

59.00

5.90

ĐẠT

16

000073

Lương Thùy Vy

16.00

2.00

10.00

9.00

37.00

3.70

KHÔNG ĐẠT

17

000074

Trương Thị Ánh Nhân

22.00

12.00

11.00

23.00

68.00

6.80

ĐẠT

18

000075

Hồ Thiện Tâm

15.00

6.00

8.00

19.00

48.00

4.80

KHÔNG ĐẠT

19

000076

Trần Hằng Phương

19.00

7.00

11.00

17.00

54.00

5.40

KHÔNG ĐẠT

20

000077

Nguyễn Phạm Bảo Hân

16.00

8.00

11.00

16.00

51.00

5.10

KHÔNG ĐẠT

21

000078

Trịnh Ngọc Thức

16.00

4.00

12.00

0.00

32.00

3.20

KHÔNG ĐẠT

22

000079

Võ Ngọc Khải

3.00

0.00

4.00

5.00

12.00

1.20

KHÔNG ĐẠT

23

000080

Nguyễn Anh Thư

15.00

4.00

11.00

6.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

24

000081

Huỳnh Quang Khải

17.00

4.00

8.00

7.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

25

000082

Mai Kiều Huyền Tâm

18.00

6.00

9.00

18.00

51.00

5.10

KHÔNG ĐẠT

26

000083

Võ Trần Gia Hân

15.00

4.00

4.00

16.00

39.00

3.90

KHÔNG ĐẠT

27

000084

Mai Thanh Bình

16.00

3.00

8.00

14.00

41.00

4.10

KHÔNG ĐẠT

28

000085

Nguyễn Ngọc Tín

15.00

9.00

6.00

12.00

42.00

4.20

KHÔNG ĐẠT

29

000086

Võ Thị Phương Uyên

12.00

2.00

11.00

10.00

35.00

3.50

KHÔNG ĐẠT

1

000087

Nguyễn Trần Anh Thư

11.00

2.00

4.00

5.00

22.00

2.20

KHÔNG ĐẠT

2

000088

Trần Bảo Nhật

24.00

20.00

16.00

22.00

82.00

8.20

ĐẠT

3

000089

Đoàn Xuân Đông

21.00

12.00

14.00

18.00

65.00

6.50

ĐẠT

4

000090

Nguyễn Thị Linh

19.00

10.00

15.00

18.00

62.00

6.20

ĐẠT

5

000091

Trần Huỳnh Phi Yến

24.00

16.00

17.00

23.00

80.00

8.00

ĐẠT

6

000092

Đỗ Khắc Doãn

20.00

10.00

17.00

21.00

68.00

6.80

ĐẠT

7

000093

Đinh Lê Hồng Tín

19.00

17.00

15.00

21.00

72.00

7.20

ĐẠT

8

000094

Nguyễn Văn Hùng

17.00

10.00

13.00

6.00

46.00

4.60

KHÔNG ĐẠT

9

000095

Trương Thị Tuyết Giang

24.00

21.00

15.00

24.00

84.00

8.40

ĐẠT

10

000096

Trần Thị Thanh Trúc

5.00

1.00

4.00

6.00

16.00

1.60

KHÔNG ĐẠT

11

000097

Phan Phú Duy

19.00

6.00

8.00

14.00

47.00

4.70

KHÔNG ĐẠT

12

000098

Lê Ngọc Hà

18.00

2.00

5.00

14.00

39.00

3.90

KHÔNG ĐẠT

13

000099

Phạm Minh Tú

23.00

20.00

19.00

21.00

83.00

8.30

ĐẠT

14

000100

Nguyễn Ngọc Uyển Nhi

18.00

15.00

11.00

17.00

61.00

6.10

ĐẠT

15

000101

Nguyễn Hoàng Anh Thư

22.00

13.00

11.00

16.00

62.00

6.20

ĐẠT

16

000102

Cao Thảo Vy

23.00

10.00

17.00

18.00

68.00

6.80

ĐẠT

17

000103

Nguyễn Phương Uyên

15.00

6.00

10.00

14.00

45.00

4.50

KHÔNG ĐẠT

18

000104

Nguyễn Thị Phương Trang

21.00

7.00

17.00

14.00

59.00

5.90

KHÔNG ĐẠT

19

000105

Đoàn Thị Mỹ Lài

11.00

3.00

4.00

6.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

20

000106

Nguyễn Hoàng Trung Nam

13.00

7.00

7.00

20.00

47.00

4.70

KHÔNG ĐẠT

21

000107

Nguyễn Văn Niêm

17.00

5.00

10.00

3.00

35.00

3.50

KHÔNG ĐẠT

22

000108

Hồ Trần Khánh Quỳnh

13.00

5.00

9.00

19.00

46.00

4.60

KHÔNG ĐẠT

23

000109

Huỳnh Nguyễn Văn Duy

17.00

5.00

9.00

6.00

37.00

3.70

KHÔNG ĐẠT

24

000110

Lê Thị Ly Na

15.00

5.00

5.00

11.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

25

000111

Đinh Thị Ánh Huyền

22.00

4.00

17.00

16.00

59.00

5.90

KHÔNG ĐẠT

26

000112

Trần Lê Đoan Thanh

20.00

14.00

15.00

20.00

69.00

6.90

ĐẠT

27

000113

Trương Thị Hồng Nhung

10.00

8.00

8.00

7.00

33.00

3.30

KHÔNG ĐẠT

28

000114

Lê Phạm Thị Thu Hương

23.00

18.00

14.00

20.00

75.00

7.50

ĐẠT

29

000115

Trần Thị Minh Thư

17.00

6.00

4.00

7.00

34.00

3.40

KHÔNG ĐẠT

1

000116

Đinh Đức Dũng

17.00

11.00

11.00

18.00

57.00

5.70

ĐẠT

2

000117

Lê Huỳnh Trâm Oanh

22.00

14.00

21.00

19.00

76.00

7.60

ĐẠT

3

000118

Nguyễn Ngô Nhật Minh

21.00

11.00

21.00

23.00

76.00

7.60

ĐẠT

4

000119

Nguyễn Thị Thảo Vân

17.00

7.00

12.00

18.00

54.00

5.40

KHÔNG ĐẠT

5

000120

Trương Vũ My

15.00

5.00

4.00

9.00

33.00

3.30

KHÔNG ĐẠT

6

000121

Võ Minh Hải

14.00

2.00

8.00

10.00

34.00

3.40

KHÔNG ĐẠT

7

000122

Nguyễn Thị Hải Trân

13.00

1.00

10.00

11.00

35.00

3.50

KHÔNG ĐẠT

8

000123

Phan Hoàng Oanh

12.00

0.00

4.00

VẮNG

16.00

1.60

KHÔNG ĐẠT

9

000124

Hoàng Thị Thùy Trang

8.00

0.00

2.00

2.00

12.00

1.20

KHÔNG ĐẠT

10

000125

Nguyễn Quang Chính

15.00

11.00

14.00

14.00

54.00

5.40

ĐẠT

11

000126

Trịnh Mạnh Hiếu

13.00

0.00

12.00

2.00

27.00

2.70

KHÔNG ĐẠT

12

000127

Nguyễn Phượng Hằng

13.00

4.00

12.00

15.00

44.00

4.40

KHÔNG ĐẠT

13

000128

Bùi Thị Thanh Trúc

15.00

2.00

10.00

13.00

40.00

4.00

KHÔNG ĐẠT

14

000129

Lê Ngọc Bảo Giang

13.00

4.00

12.00

12.00

41.00

4.10

KHÔNG ĐẠT

15

000130

Trịnh Thị Ngọc Ánh

16.00

4.00

11.00

15.00

46.00

4.60

KHÔNG ĐẠT

16

000131

Lê Thị Uyển Nhi

17.00

3.00

8.00

14.00

42.00

4.20

KHÔNG ĐẠT

17

000132

Huỳnh Thị Hòa

9.00

0.00

6.00

10.00

25.00

2.50

KHÔNG ĐẠT

18

000133

Trần Thúy Quỳnh

14.00

4.00

10.00

20.00

48.00

4.80

KHÔNG ĐẠT

19

000134

Huỳnh Ngọc Huy

13.00

0.00

6.00

11.00

30.00

3.00

KHÔNG ĐẠT

20

000135

Nguyễn Thị Phương Uyên

10.00

3.00

6.00

13.00

32.00

3.20

KHÔNG ĐẠT

21

000136

Võ Thị Mỹ Yên

12.00

0.00

10.00

14.00

36.00

3.60

KHÔNG ĐẠT

22

000137

Lê Thị Thanh Tâm

13.00

2.00

12.00

16.00

43.00

4.30

KHÔNG ĐẠT

23

000138

Võ Văn Hiếu

11.00

0.00

6.00

8.00

25.00

2.50

KHÔNG ĐẠT

24

000139

Lê Thị Linh Trang

18.00

0.00

5.00

17.00

40.00

4.00

KHÔNG ĐẠT

25

000140

Phạm Võ Mỹ Tuyên

17.00

6.00

5.00

15.00

43.00

4.30

KHÔNG ĐẠT

26

000141

Nguyễn Thị Linh

14.00

0.00

4.00

8.00

26.00

2.60

KHÔNG ĐẠT

27

000142

Trịnh Lương Hậu

14.00

0.00

5.00

12.00

31.00

3.10

KHÔNG ĐẠT

28

000143

Võ Luyn Na

14.00

2.00

5.00

18.00

39.00

3.90

KHÔNG ĐẠT

29

000144

Hồ Thị Hoàng Phi

11.00

0.00

8.00

13.00

32.00

3.20

KHÔNG ĐẠT

1

000145

Huỳnh Ngọc Tín

10.00

0.00

6.00

VẮNG

16.00

1.60

KHÔNG ĐẠT

2

000146

Nguyễn Văn Hoàng Anh

11.00

0.00

2.00

VẮNG

13.00

1.30

KHÔNG ĐẠT

3

000147

Đoàn Trần Ái Hậu

12.00

0.00

2.00

5.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

4

000148

Nguyễn Văn Minh

9.00

3.00

10.00

8.00

30.00

3.00

KHÔNG ĐẠT

5

000149

Đỗ Quang Duy

16.00

5.00

15.00

11.00

47.00

4.70

KHÔNG ĐẠT

6

000150

Phạm Như Đại

6.00

0.00

2.00

6.00

14.00

1.40

KHÔNG ĐẠT

7

000151

Phạm Thị Linh

5.00

0.00

8.00

4.00

17.00

1.70

KHÔNG ĐẠT

8

000152

Nguyễn Đăng Duy Nhất

5.00

0.00

12.00

5.00

22.00

2.20

KHÔNG ĐẠT

9

000153

Phạm Thành Huy

11.00

0.00

8.00

4.00

23.00

2.30

KHÔNG ĐẠT

10

000154

Hồ Đắc Việt

14.00

4.00

7.00

10.00

35.00

3.50

KHÔNG ĐẠT

11

000155

Trần Thị Thanh Trúc

8.00

0.00

2.00

5.00

15.00

1.50

KHÔNG ĐẠT

12

000156

Nguyễn Thị Bích Trâm

13.00

2.00

9.00

VĂNG

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

13

000157

Lê Văn Trọng

10.00

0.00

6.00

8.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

14

000158

Huỳnh Ngọc Khánh

9.00

0.00

4.00

6.00

19.00

1.90

KHÔNG ĐẠT

15

000159

Nguyễn Ngọc Phương Linh

13.00

1.00

6.00

4.00

24.00

2.40

KHÔNG ĐẠT

16

000160

Nguyễn Thanh Tùng

13.00

0.00

4.00

6.00

23.00

2.30

KHÔNG ĐẠT

17

000161

Phan Thị Nhị

14.00

0.00

6.00

9.00

29.00

2.90

KHÔNG ĐẠT

18

000162

Nguyễn Văn Huy

8.00

0.00

8.00

2.00

18.00

1.80

KHÔNG ĐẠT

19

000163

Nguyễn Ngọc Kim Liên

6.00

0.00

8.00

4.00

18.00

1.80

KHÔNG ĐẠT

20

000164

Nguyễn Đình Quốc Hào

12.00

0.00

8.00

12.00

32.00

3.20

KHÔNG ĐẠT

21