30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 25/12/2018 6:08:27 CH - Số lượt xem: 3538

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

THAM DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

PHÒNG 1-NGỒI TẠI P1

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100001

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

10C3

2

100002

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

10C1

3

100003

Đàm Quang

Bách

Nam

13/06/2003

10C1

4

100004

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

10C3

5

100005

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

10C3

6

100006

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

10C3

7

100007

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

10C1

8

100008

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

10C1

9

100009

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

10C3

10

100010

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

10C3

11

100011

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

10C1

12

100012

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

10C1

13

100013

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

10C1

14

100014

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

10C1

15

100015

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

10C1

16

100016

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

10C1

17

100017

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

10C3

18

100018

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

10C1

19

100019

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

10C3

20

100020

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

10C3

21

100021

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

10C3

22

100022

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

10C3

23

100023

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

10C3

24

100024

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

17/08/2003

10C3

25

100025

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

10C3

26

100026

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

10C3

27

100027

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

10C1

28

100028

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

10C1

PHÒNG 2-NGỒI TẠI P2

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100029

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

10C3

2

100030

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

10C1

3

100031

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

10C1

4

100032

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

10C1

5

100033

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

10C3

6

100034

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

10C1

7

100035

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

10C1

8

100036

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

10C3

9

100037

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

10C1

10

100038

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

10C1

11

100039

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

10C1

12

100040

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

10C3

13

100041

Nguyễn Ngô Nhật

Minh

Nữ

23/10/2003

10C3

14

100042

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

10C1

15

100043

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

10C1

16

100044

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

10C1

17

100045

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

10C1

18

100046

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

10C3

19

100047

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

10C1

20

100048

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

10C3

21

100049

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

10C1

22

100050

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

10C3

23

100051

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

10C3

24

100052

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

10C1

25

100053

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

10C3

26

100054

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

10C3

27

100055

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

10C3

28

100056

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

10C1

PHÒNG 3-NGỒI TẠI P3

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100057

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

10C3

2

100058

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

10C1

3

100059

Hồ Thục

Quyên

Nữ

21/12/2003

10C3

4

100060

Lê Minh

Sỹ

Nam

26/06/2003

10C3

5

100061

Trần Lê Đoan

Thanh

Nữ

01/09/2003

10C1

6

100062

Nguyễn Lê Duy

Thắng

Nam

29/08/2003

10C1

7

100063

Võ Đình

Thi

Nam

16/05/2003

10C1

8

100064

Nguyễn Đình

Thiện

Nam

18/06/2003

10C1

9

100065

Trần Thị Như

Thiện

Nữ

23/12/2003

10C1

10

100066

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

Nữ

01/01/2003

10C3

11

100067

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

27/10/2003

10C1

12

100068

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

Nữ

14/02/2003

10C1

13

100069

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

05/07/2003

10C3

14

100070

Văn Anh

Thư

Nữ

04/01/2003

10C3

15

100071

Đinh Lê Hồng

Tín

Nam

19/11/2003

10C3

16

100072

Hoàng Minh

Tín

Nam

17/12/2003

10C1

17

100073

Nguyên Thị Thanh

Trà

Nữ

07/08/2003

10C1

18

100074

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

Nữ

22/08/2003

10C3

19

100075

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

Nam

26/03/2003

10C3

20

100076

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

Nữ

26/06/2003

10C3

21

100077

Phạm Minh

Nam

27/08/2003

10C1

22

100078

Võ Duy

Nam

14/02/2003

10C3

23

100079

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

Nam

08/01/2003

10C3

24

100080

Nguyễn Tịnh

Vân

Nữ

12/10/2003

10C3

25

100081

Cao Thảo

Vy

Nữ

03/11/2003

10C3

26

100082

Lê Hoàng Thảo

Xuân

Nữ

20/01/2003

10C1

27

100083

Đào Thị Hoàng

Yến

Nữ

18/12/2003

10C3

28

100084

Trần Huỳnh Phi

Yến

Nữ

11/01/2003

10C1

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

THAM DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 7 NĂM

PHÒNG 1-NGỒI TẠI P4

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

10C4

2

107002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

10C5

3

107003

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

10C6

4

107004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

10C10

5

107005

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

10C2

6

107006

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

10C5

7

107007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

10C5

8

107008

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

10C10

9

107009

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

10C8

10

107010

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

10C7

11

107011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

10C9

12

107012

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

10C10

13

107013

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

10C4

14

107014

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

10C11

15

107015

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

10C10

16

107016

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

10C6

17

107017

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

10C2

18

107018

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

10C10

19

107019

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

10C4

20

107020

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

10C9

21

107021

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

10C9

22

107022

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

10C9

23

107023

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

10C6

24

107024

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

10C7

25

107025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

10C2

26

107026

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

10C7

27

107027

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

10C10

28

107028

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

10C5

PHÒNG 2-NGỒI TẠI P5

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107029

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

10C2

2

107030

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

10C9

3

107031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

10C11

4

107032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

10C2

5

107033

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

10C2

6

107034

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

10C2

7

107035

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

10C6

8

107036

Võ Khánh

Dưỡng

Nam

04/09/2003

10C6

9

107037

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

10C8

10

107038

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

10C8

11

107039

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

10C8

12

107040

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

10C5

13

107041

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

10C2

14

107042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

10C10

15

107043

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

10C4

16

107044

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

10C8

17

107045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

10C9

18

107046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

10C6

19

107047

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

10C6

20

107048

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

10C10

21

107049

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

10C9

22

107050

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

10C6

23

107051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

10C7

24

107052

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

10C2

25

107053

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

10C6

26

107054

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

10C9

27

107055

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

10C10

28

107056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

10C5

PHÒNG 3-NGỒI TẠI P6

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107057

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

10C4

2

107058

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

10C10

3

107059

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

10C4

4

107060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

10C8

5

107061

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

10C2

6

107062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

10C6

7

107063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

10C10

8

107064

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

10C5

9

107065

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

10C7

10

107066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

10C9

11

107067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

10C4

12

107068

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

02/06/2003

10C2

13

107069

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

10C10

14

107070

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

10C9

15

107071

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

10C8

16

107072

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

10C5

17

107073

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

10C2

18

107074

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

10C4

19

107075

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

10C10

20

107076

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

10C6

21

107077

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

10C2

22

107078

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

10C9

23

107079

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

10C11

24

107080

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

10C5

25

107081

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

10C11

26

107082

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

10C7

27

107083

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

10C11

PHÒNG 4-NGỒI TẠI P7

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107084

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

10C5

2

107085

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

10C11

3

107086

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

10C5

4

107087

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

10C4

5

107088

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

10C11

6

107089

Nguyễn Đức

Hoàng

Nam

02/12/2003

10C8

7

107090

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

10C8

8

107091

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

10C5

9

107092

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

10C9

10

107093

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

10C9

11

107094

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

10C4

12

107095

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

10C8

13

107096

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

10C6

14

107097

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

10C5

15

107098

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

10C10

16

107099

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

10C9

17

107100

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

10C7

18

107101

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

10C11

19

107102

Nguyễn Văn

Huy

Nam

16/04/2003

10C8

20

107103

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

10C8

21

107104

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

10C11

22

107105

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

10C9

23

107106

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

10C9

24

107107

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

10C2

25

107108

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

10C4

26

107109

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

10C2

27

107110

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

10C2

PHÒNG 5-NGỒI TẠI P8

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107111

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

10C4

2

107112

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

10C9

3

107113

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

10C2

4

107114

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

10C6

5

107115

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

10C9

6

107116

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

10C11

7

107117

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

10C5

8

107118

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

10C11

9

107119

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

10C5

10

107120

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

10C6

11

107121

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

10C4

12

107122

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

10C11

13

107123

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

10C10

14

107124

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

10C4

15

107125

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

10C4

16

107126

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

10C2

17

107127

Trần Trung

Kiên

Nam

24/12/2003

10C11

18

107128

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

10C6

19

107129

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

10C6

20

107130

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

10C9

21

107131

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

10C4

22

107132

Nguyễn Ngọc Kim

Liên

Nữ

10/08/2003

10C8

23

107133

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

10C5

24

107134

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

10C11

25

107135

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

10C8

26

107136

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

10C11

27

107137

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

10C5

PHÒNG 6-NGỒI TẠI P9

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107138

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

10C2

2

107139

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

10C8

3

107140

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

05/10/2003

10C7

4

107141

Thái Thị Mỹ

Linh

Nữ

02/01/2003

10C8

5

107142

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

10C2

6

107143

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

10C11

7

107144

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

10C11

8

107145

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

10C8

9

107146

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

10C10

10

107147

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

10C9

11

107148

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

10C9

12

107149

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

10C6

13

107150

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

10C2

14

107151

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

10C4

15

107152

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

10C9

16

107153

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

10C8

17

107154

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

10C8

18

107155

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

10C9

19

107156

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

10C8

20

107157

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

10C10

21

107158

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

10C10

22

107159

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

10C11

23

107160

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

10C4

24

107161

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

10C5

25

107162

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

10C9

26

107163

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

10C4

27

107164

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

10C5

PHÒNG 7-NGỒI TẠI P10

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

107165

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

10C8

2

107166

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

10C5

3

107167

Võ Quý

Mùi

Nam

01/08/2003

10C6

4

107168

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

10C4

5

107169

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

10C4

6

107170

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

10C5

7

107171

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

10C10

8

107172

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

10C6

9

107173

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

10C9

10

107174

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

10C2

11

107175

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

10C5

12

107176

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

10C2

13

107177

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

10C7

14

107178

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

10C4

15

107179

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

10C11

16

107180

Hồ Đức

Nghĩa

Nam

15/10/2003

10C9

17

107181

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

10C6

18

107182

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

10C8

19

107183

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

10C11

20

107184

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

10C11

21