30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 25/12/2018 6:09:54 CH - Số lượt xem: 4408

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

THAM DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG 1

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

10C4

2

100002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

10C5

3

100003

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

10C3

4

100004

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

10C6

5

100005

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

10C1

6

100006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

10C10

7

100007

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

10C2

8

100008

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

10C5

9

100009

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

10C5

10

100010

Đàm Quang

Bách

Nam

13/06/2003

10C1

11

100011

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

10C10

12

100012

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

10C8

13

100013

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

10C7

14

100014

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

10C3

15

100015

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

10C9

16

100016

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

10C10

17

100017

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

10C4

18

100018

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

10C11

19

100019

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

10C10

20

100020

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

10C6

21

100021

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

10C2

22

100022

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

10C10

23

100023

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

10C3

24

100024

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

10C4

25

100025

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

10C9

26

100026

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

10C3

PHÒNG 2

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100027

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

10C1

2

100028

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

10C9

3

100029

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

10C1

4

100030

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

10C9

5

100031

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

10C3

6

100032

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

10C6

7

100033

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

10C7

8

100034

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

10C2

9

100035

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

10C7

10

100036

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

10C10

11

100037

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

10C5

12

100038

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

10C2

13

100039

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

10C9

14

100040

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

10C3

15

100041

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

10C11

16

100042

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

10C2

17

100043

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

10C2

18

100044

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

10C2

19

100045

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

10C6

20

100046

Võ Khánh

Dưỡng

Nam

04/09/2003

10C6

21

100047

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

10C8

22

100048

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

10C8

23

100049

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

10C8

24

100050

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

10C1

25

100051

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

10C5

26

100052

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

10C1

PHÒNG 3

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100053

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

10C2

2

100054

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

10C10

3

100055

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

10C4

4

100056

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

10C1

5

100057

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

10C1

6

100058

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

10C8

7

100059

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

10C9

8

100060

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

10C6

9

100061

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

10C6

10

100062

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

10C10

11

100063

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

10C9

12

100064

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

10C6

13

100065

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

10C1

14

100066

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

10C1

15

100067

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

10C7

16

100068

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

10C3

17

100069

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

10C2

18

100070

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

10C6

19

100071

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

10C9

20

100072

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

10C10

21

100073

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

10C5

22

100074

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

10C4

23

100075

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

10C10

24

100076

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

10C1

25

100077

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

10C3

26

100078

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

10C4

PHÒNG 4

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100079

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

10C8

2

100080

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

10C2

3

100081

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

10C6

4

100082

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

10C10

5

100083

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

10C5

6

100084

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

10C7

7

100085

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

10C3

8

100086

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

10C3

9

100087

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

10C3

10

100088

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

10C9

11

100089

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

10C3

12

100090

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

10C4

13

100091

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

02/06/2003

10C2

14

100092

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

10C10

15

100093

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

10C9

16

100094

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

10C8

17

100095

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

10C5

18

100096

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

10C2

19

100097

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

10C4

20

100098

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

10C10

21

100099

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

10C6

22

100100

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

10C2

23

100101

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

10C9

24

100102

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

10C11

25

100103

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

10C5

26

100104

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

10C11

PHÒNG 5

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100105

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

17/08/2003

10C3

2

100106

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

10C7

3

100107

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

10C11

4

100108

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

10C5

5

100109

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

10C11

6

100110

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

10C3

7

100111

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

10C5

8

100112

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

10C4

9

100113

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

10C11

10

100114

Nguyễn Đức

Hoàng

Nam

02/12/2003

10C8

11

100115

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

10C3

12

100116

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

10C8

13

100117

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

10C1

14

100118

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

10C5

15

100119

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

10C9

16

100120

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

10C9

17

100121

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

10C4

18

100122

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

10C8

19

100123

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

10C6

20

100124

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

10C5

21

100125

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

10C10

22

100126

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

10C9

23

100127

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

10C7

24

100128

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

10C11

25

100129

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

10C1

26

100130

Nguyễn Văn

Huy

Nam

16/04/2003

10C8

PHÒNG 6

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100131

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

10C8

2

100132

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

10C11

3

100133

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

10C9

4

100134

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

10C9

5

100135

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

10C2

6

100136

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

10C3

7

100137

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

10C4

8

100138

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

10C2

9

100139

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

10C2

10

100140

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

10C4

11

100141

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

10C9

12

100142

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

10C2

13

100143

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

10C1

14

100144

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

10C6

15

100145

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

10C9

16

100146

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

10C11

17

100147

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

10C5

18

100148

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

10C11

19

100149

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

10C5

20

100150

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

10C6

21

100151

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

10C4

22

100152

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

10C11

23

100153

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

10C1

24

100154

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

10C1

25

100155

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

10C10

26

100156

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

10C3

PHÒNG 7

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100157

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

10C1

2

100158

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

10C1

3

100159

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

10C4

4

100160

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

10C4

5

100161

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

10C2

6

100162

Trần Trung

Kiên

Nam

24/12/2003

10C11

7

100163

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

10C3

8

100164

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

10C1

9

100165

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

10C6

10

100166

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

10C6

11

100167

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

10C9

12

100168

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

10C4

13

100169

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

10C1

14

100170

Nguyễn Ngọc Kim

Liên

Nữ

10/08/2003

10C8

15

100171

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

10C5

16

100172

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

10C11

17

100173

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

10C8

18

100174

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

10C11

19

100175

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

10C1

20

100176

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

10C5

21

100177

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

10C2

22

100178

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

10C8

23

100179

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

05/10/2003

10C7

24

100180

Thái Thị Mỹ

Linh

Nữ

02/01/2003

10C8

25

100181

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

10C2

26

100182

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

10C11

PHÒNG 8

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100183

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

10C11

2

100184

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

10C3

3

100185

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

10C8

4

100186

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

10C10

5

100187

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

10C9

6

100188

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

10C9

7

100189

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

10C6

8

100190

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

10C2

9

100191

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

10C4

10

100192

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

10C9

11

100193

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

10C8

12

100194

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

10C8

13

100195

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

10C9

14

100196

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

10C8

15

100197

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

10C10

16

100198

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

10C10

17

100199

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

10C11

18

100200

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

10C4

19

100201

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

10C5

20

100202

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

10C9

21

100203

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

10C4

22

100204

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

10C5

23

100205

Nguyễn Ngô Nhật

Minh

Nữ

23/10/2003

10C3

24

100206

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

10C8

25

100207

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

10C5

26

100208

Võ Quý

Mùi

Nam

01/08/2003

10C6

PHÒNG 9

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100209

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

10C4

2

100210

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

10C4

3

100211

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

10C1

4

100212

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

10C5

5

100213

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

10C10

6

100214

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

10C6

7

100215

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

10C9

8

100216

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

10C2

9

100217

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

10C5

10

100218

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

10C2

11

100219

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

10C1

12

100220

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

10C7

13

100221

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

10C4

14

100222

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

10C11

15

100223

Hồ Đức

Nghĩa

Nam

15/10/2003

10C9

16

100224

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

10C6

17

100225

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

10C1

18

100226

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

10C8

19

100227

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

10C11

20

100228

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

10C11

21

100229

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

17/05/2003

10C6

22

100230

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

10C2

23

100231

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

10C5

24

100232

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

10C5

25

100233

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

07/06/2003

10C7

26

100234

Lê Trung

Nhân

Nữ

08/08/2003

10C5

PHÒNG 10

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

100235

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

10C5

2

100236

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

10C1

3

100237

Phan Thái

Nhân

Nam

25/02/2003

10C8

4

100238

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

10C3

5

100239

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

10C6

6

100240

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

10C1

7

100241

Lê Thị Uyển

Nhi

Nữ

01/08/2003

10C11

8

100242

Lê Thị Ý

Nhi

Nữ

07/11/2003

10C6

9

100243

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

10C3

10

100244

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

10C1

11

100245

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

10C3

12

100246

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

10C3

13

100247

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

10C1

14

100248

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

10C2

15

100249

Phạm Thị Thùy

Nhi

Nữ

27/01/2003

10C6

16

100250

Phan Thảo

Nhi

Nữ

15/09/2003

10C9

17

100251

Phan Thị

Nhị

Nữ

01/04/2003

10C8

18

100252

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

10C2

19

100253

Nguyễn Lê Hoàng

Như