30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 25/12/2018 6:11:15 CH - Số lượt xem: 4324

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

THAM DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG 1

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110001

Lê Trọng

An

Nam

14/6/2002

11C4

2

110002

Thái Đức

An

Nam

3/4/2002

11C10

3

110003

Cao Quỳnh

Anh

Nữ

6/11/2002

11C5

4

110004

Đoàn Minh

Anh

Nam

29/3/2002

11C10

5

110005

Đoàn Thị Kiều

Anh

Nữ

29/10/2002

11C7

6

110006

Huỳnh Nguyễn Lan

Anh

Nữ

9/10/2002

11C10

7

110007

Trần Công

Ánh

Nam

23/1/2002

11C10

8

110008

Hồ Bá

Bảo

Nam

18/7/2002

11C7

9

110009

Lê Quốc

Bảo

Nam

7/6/2002

11C7

10

110010

Nguyễn Huỳnh Khánh

Bảo

Nữ

5/11/2002

11C3

11

110011

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

13/6/2000

11C10

12

110012

Phan Đinh Quốc

Bảo

Nam

13/2/2002

11C1

13

110013

Phạm Huỳnh Hải

Bằng

Nam

9/7/2002

11C4

14

110014

Phạm Thanh

Bằng

Nam

6/12/2002

11C4

15

110015

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Nữ

14/2/2002

11C3

16

110016

Nguyễn Thanh

Bình

Nữ

6/5/2002

11C9

17

110017

Phan Duy

Bình

Nam

25/9/2002

11C7

18

110018

Bùi Quỳnh

Châu

Nữ

22/9/2002

11C3

19

110019

Nguyễn Bảo

Chi

Nữ

10/7/2002

11C3

20

110020

Trần Thị Kim

Chi

Nữ

5/3/2002

11C9

21

110021

Nguyễn Văn

Chương

Nam

22/1/2002

11C6

22

110022

Hoàng Thọ

Cường

Nam

4/4/2002

11C6

23

110023

Nguyễn Thị Bích

Diệu

Nữ

14/8/2002

11C6

24

110024

Trần Thị Minh

Diệu

Nữ

11/10/2002

11C7

25

110025

Nguyễn Đăng

Duẫn

Nam

24/2/2002

11C2

PHÒNG 2

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110026

Huỳnh

Dũng

Nam

2/4/2002

11C8

2

110027

Nguyễn Tấn

Dũng

Nam

7/8/2002

11C8

3

110028

Phan Nhật

Duy

Nam

18/10/2002

11C9

4

110029

Đoàn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

24/6/2002

11C4

5

110030

Lại Thị Kim

Duyên

Nữ

2/12/2002

11C8

6

110031

Mai Thị Mỹ

Duyên

Nữ

4/6/2002

11C7

7

110032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

3/2/2002

11C8

8

110033

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

29/1/2002

11C5

9

110034

Đinh Trần Khánh

Đan

Nữ

25/3/2002

11C3

10

110035

Đỗ Thành

Đạt

Nam

22/9/2002

11C7

11

110036

Nguyễn Quốc

Đạt

Nam

7/9/2002

11C2

12

110037

Nguyễn Quốc

Đạt

Nam

29/8/2002

11C9

13

110038

Tả Minh

Đạt

Nam

26/1/2002

11C4

14

110039

Trương Công

Đạt

Nam

8/5/2002

11C7

15

110040

Trương Quốc

Đạt

Nam

19/9/2002

11C10

16

110041

Nguyễn Văn

Điệp

Nam

4/12/2002

11C6

17

110042

Huỳnh Phúc Hạnh

Đoan

Nữ

14/5/2002

11C4

18

110043

Nguyễn Ngọc Minh

Đoan

Nữ

3/5/2002

11C3

19

110044

Trần Nguyễn Châu

Đoan

Nữ

20/11/2002

11C7

20

110045

Lê Thanh

Đô

Nam

5/6/2002

11C5

21

110046

Lê Hương

Giang

Nữ

20/12/2002

11C3

22

110047

Lê Thị Thảo

Giang

Nữ

11/3/2002

11C6

23

110048

Trần Trúc

Giang

Nữ

9/9/2002

11C5

24

110049

Lê Thị Thu

Nữ

29/8/2002

11C5

25

110050

Nguyễn Lam

Nữ

19/11/2002

11C8

PHÒNG 3

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110051

Nguyễn Thị Thu

Nữ

26/9/2002

11C9

2

110052

Văn Thị Nhật

Hạ

Nữ

9/7/2002

11C3

3

110053

Ca Văn

Hải

Nam

9/8/2002

11C3

4

110054

Cao Phan Chí

Hải

Nam

26/10/2002

11C5

5

110055

Đỗ Bá

Hải

Nam

13/9/2002

11C9

6

110056

Nguyễn Đức

Hải

Nam

13/1/2002

11C5

7

110057

Phan Thanh

Hải

Nam

16/1/2002

11C5

8

110058

Trần

Hàn

Nam

1/9/2002

11C9

9

110059

Nguyễn Hồng

Hạnh

Nữ

5/10/2002

11C10

10

110060

Đặng Đức Phú

Hào

Nam

31/3/2002

11C9

11

110061

Nguyễn Đắc Nguyên

Hạo

Nam

8/2/2002

11C1

12

110062

Huỳnh Thị Thúy

Hằng

Nữ

7/12/2002

11C9

13

110063

Nguyễn Thị

Hằng

Nữ

2/11/2002

11C8

14

110064

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

1/2/2002

11C2

15

110065

Trần Thanh

Hằng

Nữ

14/2/2002

11C1

16

110066

Bùi Gia

Hân

Nữ

4/3/2002

11C2

17

110067

Hoàng Bảo

Hân

Nữ

12/12/2002

11C10

18

110068

Lê Nguyên

Hân

Nữ

15/4/2002

11C9

19

110069

Lê Vũ Ngọc

Hân

Nữ

7/11/2002

11C9

20

110070

Nguyễn Lương Bảo

Hân

Nữ

10/4/2002

11C7

21

110071

Nguyễn Ngọc

Hân

Nam

10/3/2002

11C8

22

110072

Nguyễn Ngọc Gia

Hân

Nữ

6/5/2002

11C3

23

110073

Nguyễn Thị Da

Hân

Nữ

24/4/2002

11C2

24

110074

Phạm Nguyễn Ngọc

Hân

Nữ

23/9/2002

11C10

25

110075

Trần Thị Ngọc

Hân

Nữ

20/11/2002

11C1

PHÒNG 4

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110076

Lê Thị Mỹ

Hậu

Nữ

20/8/2002

11C10

2

110077

Nguyễn Thị

Hậu

Nữ

2/2/2002

11C2

3

110078

Võ Xuân

Hậu

Nam

25/12/2002

11C3

4

110079

Lại Thị Thu

Hiền

Nữ

29/9/2002

11C4

5

110080

Nguyễn Văn

Hiệp

Nam

4/2/2002

11C8

6

110081

Lê Trung

Hiếu

Nam

18/1/2002

11C1

7

110082

Nguyễn Ngọc Bảo

Hiếu

Nữ

29/5/2002

11C1

8

110083

Nguyễn Thị

Hiếu

Nữ

27/6/2002

11C6

9

110084

Nguyễn Trung

Hiếu

Nam

1/4/2002

11C5

10

110085

Nguyễn Văn Trung

Hiếu

Nam

31/10/2002

11C7

11

110086

Trần Tấn

Hiếu

Nam

22/11/2002

11C5

12

110087

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

24/10/2002

11C9

13

110088

Trần Thị Ngọc

Hiếu

Nữ

13/2/2002

11C8

14

110089

Trần Trung

Hiếu

Nam

13/4/2002

11C8

15

110090

Nguyễn Thị Nhật

Hoa

Nữ

8/8/2002

11C10

16

110091

Lê Tấn

Hòa

Nam

13/5/2002

11C2

17

110092

Lê Công

Hoan

Nam

8/3/2002

11C7

18

110093

Bạch Đức

Hoàng

Nam

22/9/2002

11C9

19

110094

Phan Phước

Hoàng

Nam

21/1/2002

11C6

20

110095

Nguyễn Thị

Hội

Nữ

10/4/2002

11C5

21

110096

Hà Phạm Thị Duyên

Hồng

Nữ

11/4/2002

11C4

22

110097

Nguyễn Thị

Hơn

Nữ

26/9/2002

11C6

23

110098

Đoàn Văn

Hùng

Nam

24/7/2002

11C9

24

110099

Trần Phi

Hùng

Nam

22/1/2002

11C1

25

110100

Dương Hiển

Huy

Nam

8/9/2002

11C9

PHÒNG 5

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110101

Đoàn Công

Huy

Nam

28/8/2002

11C10

2

110102

Đỗ Anh

Huy

Nam

9/2/2002

11C2

3

110103

Lưu Văn

Huy

Nam

11/2/2002

11C9

4

110104

Ngô Đạt

Huy

Nam

29/7/2002

11C1

5

110105

Nguyễn Hữu Lê

Huy

Nam

1/3/2002

11C2

6

110106

Nguyễn Ngọc

Huy

Nam

24/11/2002

11C6

7

110107

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

1/1/2002

11C5

8

110108

Nguyễn Thị Lan

Huy

Nữ

4/12/2002

11C4

9

110109

Trần Nguyên

Huy

Nam

10/6/2002

11C1

10

110110

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Nữ

1/6/2002

11C2

11

110111

Trần Thị Ánh

Huyền

Nữ

9/10/2002

11C3

12

110112

Trương Thị Ngọc

Huyền

Nữ

23/4/2002

11C5

13

110113

Nguyễn Thanh

Hưng

Nam

23/8/2002

11C9

14

110114

Nguyễn Vĩnh

Hưng

Nam

8/10/2002

11C10

15

110115

Võ Phúc

Hưng

Nam

29/6/2002

11C8

16

110116

Nguyễn Thị Ngọc

Hương

Nữ

30/6/2002

11C9

17

110117

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

25/9/2002

11C3

18

110118

Phạm Thị Thanh

Hương

Nữ

9/12/2002

11C3

19

110119

Lương Gia

Hy

Nữ

25/10/2002

11C9

20

110120

Phạm Nguyên

Kha

Nữ

8/9/2002

11C1

21

110121

Nguyễn Quang

Khải

Nam

17/1/2002

11C2

22

110122

Phạm Ngọc Thụy

Khải

Nữ

26/8/2002

11C8

23

110123

Đoàn Văn Chí

Khang

Nam

7/2/2002

11C5

24

110124

Đinh Gia

Khánh

Nam

24/8/2002

11C1

25

110125

Đoàn Trọng

Khiêm

Nam

19/5/2002

11C3

PHÒNG 6

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110126

Lê Ngọc Đăng

Khoa

Nam

7/5/2002

11C2

2

110127

Trần Phước Đăng

Khoa

Nam

02/5/2002

11C1

3

110128

Võ Nguyễn Anh

Khoa

Nữ

4/7/2002

11C1

4

110129

Lê Trung

Kiên

Nam

1/9/2002

11C3

5

110130

Nguyễn Trung

Kiên

Nam

14/10/2002

11C3

6

110131

Nguyễn Xuân

Kiên

Nam

11/2/2002

11C7

7

110132

Võ Tuấn

Kiệt

Nam

17/8/2002

11C6

8

110133

Trần Thị Xuân

Kiều

Nữ

18/9/2002

11C4

9

110134

Nguyễn Tấn

Kỳ

Nam

28/7/2002

11C10

10

110135

Phùng Tấn

Kỷ

Nam

14/12/2002

11C6

11

110136

Trương Nguyễn Quỳnh

Lam

Nữ

28/3/2002

11C4

12

110137

Phạm Xuân

Lâm

Nam

24/5/2002

11C10

13

110138

Huỳnh Thị Thùy

Linh

Nữ

18/10/2002

11C7

14

110139

Lê Thị Kiều

Linh

Nữ

15/11/2002

11C4

15

110140

Nguyễn Huỳnh Thùy

Linh

Nữ

9/11/2002

11C5

16

110141

Phan Đình Khánh

Linh

Nữ

28/6/2002

11C2

17

110142

Tạ Vĩnh Hoàng

Linh

Nữ

7/7/2002

11C6

18

110143

Võ Nguyễn Hoài

Linh

Nam

30/6/2002

11C5

19

110144

Nguyễn Thị Hồng

Lĩnh

Nữ

26/6/2002

11C1

20

110145

Đinh Như

Loan

Nữ

16/9/2002

11C7

21

110146

Lê Hoàng

Long

Nam

7/6/2002

11C7

22

110147

Trần Ngọa

Long

Nam

16/4/2002

11C8

23

110148

Trương Bá

Long

Nam

27/4/2002

11C7

24

110149

Nguyễn Thị

Lộc

Nữ

4/9/2002

11C10

25

110150

Nguyễn Văn

Luân

Nam

1/8/2002

11C2

PHÒNG 7

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110151

Nguyễn Thanh Phúc

Lương

Nam

17/8/2002

11C7

2

110152

Cao Thị Mây

Ly

Nữ

21/6/2002

11C6

3

110153

Đỗ Thị Cẩm

Ly

Nữ

3/9/2002

11C4

4

110154

Huỳnh Khánh

Ly

Nữ

25/10/2002

11C8

5

110155

Mai Ngọc

Ly

Nữ

28/6/2002

11C6

6

110156

Ngô Thị Cẩm

Ly

Nữ

22/2/2002

11C6

7

110157

Nguyễn Thị

Ly

Nữ

16/11/2002

11C6

8

110158

Nguyễn Thị Hoàng

Ly

Nữ

14/10/2002

11C9

9

110159

Nguyễn Thị Ngọc

Ly

Nữ

20/10/2002

11C8

10

110160

Trần Thị Thảo

Ly

Nữ

3/7/2002

11C10

11

110161

Võ Thị Tuyết

Mai

Nữ

26/6/2002

11C5

12

110162

Huỳnh Kim

Mạnh

Nam

25/10/2002

11C6

13

110163

Nguyễn Lê Hòa

Mi

Nữ

5/1/2002

11C2

14

110164

Đoàn Thanh

Minh

Nam

21/7/2002

11C6

15

110165

Hoàng Phan Ngọc

Minh

Nam

25/4/2002

11C1

16

110166

Lê Đức

Minh

Nam

3/4/2002

11C9

17

110167

Nguyễn Duy

Minh

Nam

29/6/2002

11C1

18

110168

Võ Nguyễn Bình

Minh

Nữ

9/6/2002

11C2

19

110169

Dương Đông

My

Nữ

31/12/2002

11C10

20

110170

Đỗ Trương Hoàng

My

Nữ

5/10/2002

11C7

21

110171

Lương Dương Hà

My

Nữ

13/2/2002

11C3

22

110172

Nguyễn Tuấn

Mỹ

Nam

10/5/2002

11C8

23

110173

Nguyễn Lữ Ly

Na

Nữ

11/11/2002

11C5

24

110174

Huỳnh Viết

Nam

Nam

27/6/2002

11C3

25

110175

Lê Hoài

Nam

Nam

24/8/2002

11C5

PHÒNG 8

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110176

Lê Viết

Nam

Nam

27/2/2002

11C9

2

110177

Phạm Nguyễn Thành

Nam

Nam

9/8/2002

11C9

3

110178

Trần Văn

Nam

Nam

10/5/2002

11C7

4

110179

Nguyễn Thị

Nga

Nữ

9/2/2002

11C8

5

110180

Nguyễn Thị Huỳnh

Nga

Nữ

23/3/2002

11C6

6

110181

Thái Thị Thanh

Ngân

Nữ

1/10/2002

11C2

7

110182

Đặng Phước

Nghĩa

Nam

20/9/2002

11C6

8

110183

Huỳnh Trần Thùy

Nghĩa

Nữ

18/5/2002

11C7

9

110184

Lương Minh

Nghĩa

Nam

10/5/2002

11C2

10

110185

Phan Hồng

Nghĩa

Nam

18/9/2001

11C5

11

110186

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Nữ

7/11/2002

11C3

12

110187

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

Nữ

26/8/2002

11C1

13

110188

Trần Thị Bảo

Ngọc

Nữ

15/6/2002

11C1

14

110189

Trương Linh

Ngọc

Nữ

6/11/2002

11C7

15

110190

Văn Ánh

Ngọc

Nữ

1/1/2002

11C2

16

110191

Võ Đào Hoài

Ngọc

Nữ

7/4/2002

11C9

17

110192

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

7/9/2002

11C7

18

110193

Đặng Quốc

Nhã

Nam

21/9/2002

11C6

19

110194

Trần Thị Thúy

Nhàn

Nữ

10/1/2002

11C4

20

110195

Trương Thị Phúc

Nhân

Nữ

22/2/2002

11C2

21

110196

Nguyễn Tiến

Nhật

Nam

5/6/2002

11C6

22

110197

Lâm Tịnh

Nhi

Nữ

13/7/2002

11C4

23

110198

Lê Bùi Yến

Nhi

Nữ

5/6/2002

11C7

24

110199

Lê Phương

Nhi

Nữ

22/8/2002

11C3

25

110200

Mai Nguyễn Yến

Nhi

Nữ

4/7/2002

11C9

PHÒNG 9

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110201

Nguyễn Thị Vân

Nhi

Nữ

8/3/2002

11C3

2

110202

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

8/5/2002

11C4

3

110203

Trương Thị Mỹ

Nhi

Nữ

13/9/2002

11C1

4

110204

Võ Yến

Nhi

Nữ

8/1/2002

11C2

5

110205

Trần Thị Ý

Nhị

Nữ

19/4/2002

11C4

6

110206

Thái Thị Hồng

Nhung

Nữ

5/5/2002

11C8

7

110207

Dương Tâm

Như

Nữ

8/10/2002

11C8

8

110208

Hồ Thị Huỳnh

Như

Nữ

1/10/2002

11C10

9

110209

Lê Mai

Như

Nữ

8/7/2002

11C10

10

110210

Nguyễn Đoàn Quỳnh

Như

Nữ

15/9/2002

11C6

11

110211

Nguyễn Huỳnh Thảo

Như

Nữ

21/1/2002

11C6

12

110212

Nguyễn Thị

Như

Nữ

12/8/2002

11C6

13

110213

Nguyễn Thị Ngọc

Như

Nữ

18/2/2002

11C1

14

110214

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

27/1/2002

11C3

15

110215

Nguyễn Phạm Hàn

Ni

Nữ

21/8/2002

11C9

16

110216

Nguyễn Thị Bích

Nin

Nữ

26/3/2002

11C7

17

110217

Nguyễn Phan An

Ninh

Nam

4/6/2002

11C2

18

110218

Lê Nguyễn Hạ

Ny

Nữ

18/12/2002

11C10

19

110219

Nguyễn Thị Xuân

Ny

Nữ

16/5/2002

11C3

20

110220

Đặng Thục

Oanh

Nữ

29/5/2002

11C6

21

110221

Đoàn Kim

Oanh

Nữ

19/9/2002

11C3

22

110222

Trần Kim

Oanh

Nữ

6/12/2002

11C1

23

110223

Trần Thị Vân

Oanh

Nữ

7/9/2002

11C3

24

110224

Thái Văn

Pháp

Nam

24/7/2002

11C7

25

110225

Lại Hồng

Phát

Nam

18/3/2002

11C5

PHÒNG 10

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110226

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

4/2/2002

11C2

2

110227

Tạ Xuân

Phú

Nam

11/1/2002

11C2

3

110228

Huỳnh Ngọc Thành

Phúc

Nam

23/3/2002

11C10

4

110229

Lê Phan Hoàng

Phúc

Nam

12/12/2002

11C3

5

110230

Ngô Công

Phúc

Nam

02/9/2002

11C1

6

110231

Nguyễn Thanh

Phúc

Nam

3/9/2002

11C4

7

110232

Phan Văn

Phúc

Nam

11/11/2002

11C8

8

110233

Trần Thiên Bảo

Phúc

Nam

30/11/2002

11C10

9

110234

Huỳnh Long

Phụng

Nam

20/9/2002

11C8

10

110235

Lê Thị Hoàng

Phụng

Nữ

14/8/2002

11C4

11

110236

Hoàng Mai

Phương

Nữ

17/2/2002

11C7

12

110237

Phạm Nguyên

Phương

Nữ

5/4/2002

11C3

13

110238

Phan Kiều Vy

Phương

Nữ

10/11/2002

11C2

14

110239

Trần Ngọc Hoài

Phương

Nữ

7/1/2002

11C6

15

110240

Trần Thị Thanh

Phương

Nữ

28/10/2002

11C6

16

110241

Trần Văn

Quang

Nam

17/5/2002

11C2

17

110242

Huỳnh Anh

Quân

Nam

1/10/2002

11C6

18

110243

Nguyễn Minh

Quân

Nam

20/1/2002

11C9

19

110244

Nguyễn Nhật

Quân

Nam

22/8/2002

11C1

20

110245

Nguyễn Duy

Quốc

Nam

7/8/2002

11C8

21

110246

Nguyễn Phú

Quốc

Nam

7/11/2002

11C10

22

110247

Nguyễn Thị Lệ

Quyên

Nữ

28/2/2002

11C6

23

110248

Tôn Nữ Thục

Quyên

Nữ

13/7/2002

11C5

24

110249

Huỳnh Văn

Quỳnh

Nam

4/10/2002

11C8

25

110250

Ngô Thị Như

Quỳnh

Nữ

6/10/2002

11C1

PHÒNG 11

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

110251

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

Nữ

5/5/2002

11C2

2

110252

Nguyễn Ngọc Thúy

Quỳnh

Nữ

12/11/2002

11C10

3

110253

Nguyễn Như

Quỳnh

Nữ

4/9/2002

11C2

4

110254

Nguyễn Song

Quỳnh

Nữ

29/7/2002

11C10

5

110255

Trần Nguyễn Mạnh

Quỳnh

Nam

25/10/2002

11C5

6

110256

Trịnh Ngọc

Quỳnh

Nữ

15/3/2002

11C1

7

110257

Đoàn Thị

Sang

Nữ

5/3/2002

11C6

8

110258

Bùi Thanh

Sơn

Nam

16/4/2002

11C9

9

110259

Nguyễn Thị Thu

Sương

Nữ

19/7/2002

11C7

10

110260

Trần Thị Tuyết

Sương

Nữ

4/8/2002

11C4

11

110261

Trần Văn

Sỹ

Nam

26/11/2002

11C8

12

110262

Võ Chí

Sỹ

Nam

1/11/2002

11C7

13

110263

Lê Công

Tài

Nam

28/1/2002

11C9

14

110264

Nguyễn Quang Hữu

Tài

Nam

1/2/2002

11C10

15

110265

Trần Văn

Tài

Nam

30/10/2002

11C5

16

110266

Bùi Hà Minh

Tâm

Nữ

4/7/2002

11C10

17

110267

Phạm Minh

Tâm

Nam

10/9/2002

11C10

18

110268

Phạm Minh

Tâm

Nam

8/9/2002

11C8

19

110269

Nguyễn Bá

Tây

Nam

19/8/2002

11C4

20

110270

Lê Minh

Thạch

Nam

6/11/2002

11C2

21

110271

Lê Vũ

Thạch

Nam

25/8/2002

11C5

22

110272

Trương Công

Thạch

Nam

10/7/2002

11C4

23

110273

Nguyễn Nhật

Thái

Nam

30/3/2002

11C8

24

110274

Đỗ Phương

Thanh

Nam

14/4/2002

11C1

25

110275

Ngô Ngọc

Thanh

Nữ

15/9/2002