30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 25/12/2018 6:12:23 CH - Số lượt xem: 3965

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

THAM DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG 1

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120001

Ngô Nguyễn Trường

An

Nam

10/10/2001

12C11

2

120002

Nguyễn Thị Thanh

An

Nữ

12/6/2001

12C11

3

120003

Dương Hoàng

Anh

Nam

18/10/2001

12C2

4

120004

Lương Ngọc Vân

Anh

Nữ

14/12/2001

12C9

5

120005

Nguyễn Thị Phi

Anh

Nữ

4/12/2001

12C7

6

120006

Trần Thị Kim

Anh

Nữ

13/12/2001

12C6

7

120007

Trần Thị Trâm

Anh

Nữ

25/2/2001

12C1

8

120008

Trần Văn Nhật

Anh

Nam

12/7/2001

12C5

9

120009

Võ Quốc

Anh

Nam

16/9/2001

12C6

10

120010

Nguyễn Lê Hoàng

Ánh

Nữ

27/7/2001

12C2

11

120011

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

Nữ

26/8/2001

12C3

12

120012

Trần Thị

Ánh

Nữ

23/3/2001

12C1

13

120013

Tưởng Thị Ngọc

Ánh

Nữ

28/7/2001

12C8

14

120014

Võ Thị Kim

Ánh

Nữ

20/1/2001

12C9

15

120015

Đặng Duy

Bảo

Nam

24/11/2001

12C1

16

120016

Đoàn Thanh

Bảo

Nam

20/2/2001

12C2

17

120017

Nguyễn Nhật

Bảo

Nam

1/5/2001

12C9

18

120018

Trần Thanh

Bảo

Nam

3/11/2001

12C7

19

120019

Nguyễn Thị Thanh

Bình

Nữ

3/8/2001

12C6

20

120020

Phan Thị

Bình

Nữ

27/4/2001

12C8

21

120021

Phạm Ngọc Thụy

Các

Nữ

31/7/2001

12C3

22

120022

Phan Lương

Cầm

Nam

21/2/2001

12C6

23

120023

Doãn Nữ Bảo

Châu

Nữ

30/3/2001

12C4

24

120024

Lương Thị Minh

Châu

Nữ

11/10/2001

12C8

PHÒNG 2

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120025

Hứa Thị Linh

Chi

Nữ

27/10/2001

12C1

2

120026

Trương Minh

Chí

Nam

18/11/2001

12C6

3

120027

Nguyễn Trương Minh

Chiến

Nam

10/7/2001

12C11

4

120028

Võ Ngọc

Chiến

Nam

1/1/2001

12C10

5

120029

Võ Nguyễn Xuân

Chương

Nam

26/4/2001

12C4

6

120030

Nguyễn Đại

Công

Nam

19/5/2001

12C2

7

120031

Lê Nguyễn Công

Danh

Nam

20/1/2001

12C11

8

120032

Đoàn Thị Ngọc

Diễm

Nữ

17/11/2001

12C10

9

120033

Nguyễn Thị Thúy

Diễm

Nữ

1/1/2001

12C7

10

120034

Trần Thị Anh

Dung

Nữ

25/6/2001

12C1

11

120035

Trương Thị Phương

Dung

Nữ

19/9/2001

12C3

12

120036

Đoàn Phan

Duy

Nam

21/8/2001

12C1

13

120037

Nguyễn Đức

Duy

Nam

8/9/2001

12C9

14

120038

Nguyễn Phạm Lâm

Duy

Nam

20/12/2001

12C4

15

120039

Huỳnh Thị Ý

Duyên

Nữ

4/10/2001

12C4

16

120040

Lương Huỳnh

Duyên

Nữ

8/10/2001

12C8

17

120041

Nguyễn Thị Thùy

Duyên

Nữ

1/11/2001

12C4

18

120042

Ca Nhật

Dương

Nam

1/12/2001

12C10

19

120043

Cao Thùy

Dương

Nữ

24/1/2001

12C3

20

120044

Nguyễn Ngọc Ánh

Dương

Nam

13/5/2001

12C10

21

120045

Phạm Lê Thùy

Dương

Nữ

2/10/2001

12C6

22

120046

Phạm Tấn

Dương

Nam

29/8/2001

12C6

23

120047

Đinh Lộc

Dưỡng

Nữ

12/10/2001

12C8

24

120048

Trần Lương Phương

Đan

Nữ

10/6/2001

12C7

PHÒNG 3

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120049

Nguyễn Tấn

Đạt

Nam

7/3/2001

12C7

2

120050

Phạm Xuân

Đạt

Nam

29/9/2001

12C4

3

120051

Cao Võ Minh

Đoàn

Nam

17/12/2001

12C7

4

120052

Nguyễn Dương

Đoàn

Nam

18/9/2001

12C2

5

120053

Lê Việt

Đức

Nam

27/3/2001

12C6

6

120054

Nguyễn Văn

Đức

Nam

7/8/2001

12C10

7

120055

Nguyễn Văn Việt

Đức

Nam

4/11/2001

12C6

8

120056

Trần Đại

Đức

Nam

22/4/2001

12C10

9

120057

Trần Phước

Đức

Nam

8/8/2001

12C10

10

120058

Trần Văn

Đức

Nam

7/4/2001

12C7

11

120059

Dương Hồng Kiều

Giang

Nữ

12/10/2001

12C4

12

120060

Lê Thị Hồng

Giang

Nữ

12/9/2001

12C4

13

120061

Nguyễn Lê Hương

Giang

Nữ

18/8/2001

12C2

14

120062

Nguyễn Thị Hà

Giang

Nữ

2/4/2001

12C4

15

120063

Nguyễn Thùy

Giang

Nữ

1/3/2001

12C3

16

120064

Lê Thị Thanh

Nữ

6/1/2001

12C9

17

120065

Phan Văn

Nam

10/5/2001

12C11

18

120066

Lê Đức

Hải

Nam

29/6/2001

12C2

19

120067

Phạm Thị Hồng

Hải

Nữ

30/1/2001

12C7

20

120068

Trần Tuấn

Hải

Nam

2/1/2001

12C9

21

120069

Võ Thị Hồng

Hạnh

Nữ

24/11/2001

12C7

22

120070

Lã Thị Minh

Hằng

Nữ

6/3/2001

12C3

23

120071

Hằng

Nữ

1/10/2001

12C1

24

120072

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

20/11/2001

12C2

PHÒNG 4

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120073

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

20/11/2001

12C11

2

120074

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

11/4/2001

12C3

3

120075

Trịnh Nguyễn Thu

Hằng

Nữ

1/2/2001

12C2

4

120076

Hồ Hải Bảo

Hân

Nữ

28/7/2001

12C2

5

120077

Nguyễn Thị Cẩm

Hân

Nữ

14/8/2001

12C3

6

120078

Phan Thị Ngọc

Hân

Nữ

21/1/2001

12C10

7

120079

Trương Lê Ngọc

Hân

Nữ

29/8/2001

12C1

8

120080

Võ Ngọc Gia

Hân

Nữ

17/4/2001

12C4

9

120081

Lâm Lê Hồng

Hậu

Nam

20/11/2001

12C11

10

120082

Lương Thị Thu

Hậu

Nữ

27/5/2001

12C5

11

120083

Lê Thị

Hên

Nữ

22/1/1999

12C8

12

120084

Hoàng Minh

Hiền

Nam

21/4/2001

12C10

13

120085

Lương Thị Ngọc

Hiền

Nữ

16/7/2001

12C3

14

120086

Phạm Thị Thanh

Hiền

Nữ

24/3/2001

12C4

15

120087

Phan Thị Thu

Hiền

Nữ

1/1/2001

12C3

16

120088

Trần Thị Thu

Hiền

Nữ

4/5/2001

12C10

17

120089

Trần Thị Thu

Hiền

Nữ

23/12/2001

12C5

18

120090

Nguyễn Văn

Hiệp

Nam

10/10/2001

12C11

19

120091

Cao Văn

Hiếu

Nam

30/8/2001

12C3

20

120092

Dương Ngọc

Hiếu

Nam

6/11/2001

12C6

21

120093

Hoàng Duy

Hiếu

Nam

20/6/2001

12C2

22

120094

Phan Huỳnh Như

Hiếu

Nữ

1/10/2001

12C4

23

120095

Phan Văn

Hiếu

Nam

19/10/2001

12C10

24

120096

Nguyễn Thị Thu

Hòa

Nữ

8/3/2001

12C11

PHÒNG 5

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120097

Phạm Nguyễn Ngọc

Hòa

Nữ

8/1/2001

12C3

2

120098

Phạm Thị Thu

Hòa

Nữ

25/12/2001

12C10

3

120099

Nguyễn Hải

Hoàng

Nam

22/10/2001

12C3

4

120100

Trần Ngọc

Hoàng

Nam

6/3/2001

12C8

5

120101

Lê Thị Bích

Hợp

Nữ

24/8/2001

12C10

6

120102

Lê Việt

Hùng

Nam

1/6/2001

12C7

7

120103

Huỳnh Đức

Huy

Nam

25/6/2001

12C5

8

120104

Kiều Gia

Huy

Nam

1/12/2001

12C1

9

120105

Lê Nguyên

Huy

Nam

8/7/2001

12C5

10

120106

Nguyễn Trần Quang

Huy

Nam

26/5/2001

12C7

11

120107

Phan Thanh

Huy

Nam

20/7/2001

12C7

12

120108

Trần Quang

Huy

Nam

13/3/2001

12C11

13

120109

Ca Thị Minh

Huyền

Nữ

17/6/2001

12C2

14

120110

Đỗ Thị Ngọc

Huyền

Nữ

25/9/2001

12C4

15

120111

Nguyễn Thị Diệu

Huyền

Nữ

1/1/2001

12C11

16

120112

Trần Hoàng Nhật

Huyền

Nữ

9/6/2001

12C1

17

120113

Trần Thị Khánh

Huyền

Nam

21/6/2001

12C9

18

120114

Nguyễn Văn

Hưng

Nam

19/6/2001

12C2

19

120115

Đỗ Thị Thu

Hương

Nữ

14/9/2001

12C5

20

120116

Nguyễn Hoài

Hương

Nữ

1/6/2001

12C1

21

120117

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

6/7/2001

12C7

22

120118

Trần Thị Thu

Hương

Nữ

28/07/2000

12C10

23

120119

Đỗ Hoàng Song

Kha

Nữ

17/7/2001

12C6

24

120120

Tống Thục

Kha

Nữ

9/11/2001

12C1

PHÒNG 6

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120121

Trần Quang

Khải

Nam

20/8/2001

12C6

2

120122

Phạm Viết Minh

Khang

Nam

16/12/2001

12C11

3

120123

Nguyễn Quốc

Khánh

Nam

26/11/2001

12C7

4

120124

Nguyễn Văn

Khánh

Nam

18/2/2001

12C11

5

120125

Nguyễn Văn

Khoa

Nam

11/12/2001

12C10

6

120126

Nguyễn Vũ Minh

Khoa

Nam

14/3/2001

12C4

7

120127

Nguyễn Văn

Kiệt

Nam

6/6/2001

12C5

8

120128

Mai Hoàng

Kim

Nữ

2/9/2001

12C6

9

120129

Dương Thục

Lam

Nữ

12/11/2001

12C4

10

120130

Huỳnh Xuân

Lâm

Nam

25/2/2001

12C6

11

120131

Hứa Thị Hạ

Lâm

Nữ

21/6/2001

12C7

12

120132

Nguyễn Cao Thanh

Lâm

Nữ

25/3/2001

12C10

13

120133

Nguyễn Ngọc

Lâm

Nam

5/2/2001

12C4

14

120134

Nguyễn Trần Thanh

Lâm

Nam

22/5/2001

12C11

15

120135

Trần Lê Hương

Lâm

Nữ

18/2/2001

12C3

16

120136

Nguyễn Thị Kiều

Nữ

11/5/2001

12C9

17

120137

Nguyễn Thị Mỹ

Nữ

24/7/2001

12C5

18

120138

Lê Thị Hoàn

Linh

Nữ

13/6/2001

12C11

19

120139

Lưu Khánh

Linh

Nữ

12/8/2001

12C7

20

120140

Nguyễn Ngọc Thảo

Linh

Nữ

12/9/2001

12C5

21

120141

Nguyễn Phi

Linh

Nam

30/5/2001

12C11

22

120142

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

30/6/2001

12C11

23

120143

Phạm Thị Nguyên

Linh

Nữ

16/2/2001

12C5

24

120144

Phạm Thị Thúy

Linh

Nữ

1/1/2001

12C7

PHÒNG 7

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120145

Trần Thị Thùy

Linh

Nữ

11/8/2001

12C6

2

120146

Trần Vạn Yến

Linh

Nữ

17/3/2001

12C5

3

120147

Trương Thị Hồng

Linh

Nữ

22/3/2001

12C3

4

120148

Bùi Đình

Long

Nam

06/04/2000

12C8

5

120149

Bùi Hoàng

Long

Nam

19/1/2001

12C8

6

120150

Mai Thành

Long

Nam

5/11/2001

12C3

7

120151

Nguyễn Đại

Long

Nam

18/12/2001

12C5

8

120152

Phạm Hoàng

Long

Nam

1/8/2001

12C10

9

120153

Lê Minh

Lợi

Nam

4/10/2001

12C1

10

120154

Phan Văn

Luận

Nam

20/5/2001

12C11

11

120155

Nguyễn Thị Kim

Luyến

Nữ

8/11/2001

12C5

12

120156

Nguyễn Văn

Lực

Nam

5/12/2001

12C5

13

120157

Nguyễn Hồng Khánh

Ly

Nữ

17/7/2001

12C10

14

120158

Nguyễn Thị Ly

Ly

Nữ

25/10/2000

12C9

15

120159

Nguyễn Thị Ly

Ly

Nữ

26/3/2001

12C9

16

120160

Nguyễn Thị Trúc

Ly

Nữ

21/2/2001

12C2

17

120161

Nguyễn Trần Thảo

Ly

Nữ

9/4/2001

12C9

18

120162

Huỳnh Thanh

Mai

Nữ

6/8/2001

12C11

19

120163

Lê Thị Thu

Mai

Nữ

20/10/2001

12C4

20

120164

Dương Thị Hiền

Minh

Nữ

27/3/2001

12C3

21

120165

Lê Hồng

Minh

Nam

9/1/2001

12C11

22

120166

Nguyễn Hoàng

Minh

Nam

11/4/2001

12C2

23

120167

Nguyễn Lê Nhật

Minh

Nữ

5/11/2001

12C3

24

120168

Nguyễn Thanh

Minh

Nam

9/4/2001

12C2

PHÒNG 8

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120169

Ca Thị Diễm

My

Nữ

5/2/2001

12C1

2

120170

Cao Thị Hà

My

Nữ

8/5/2001

12C7

3

120171

Nguyễn Thị Diễm

My

Nữ

21/1/2001

12C8

4

120172

Trần Lê Thị Trà

My

Nữ

10/3/2001

12C1

5

120173

Phạm Thị Ly

Na

Nữ

1/7/2001

12C4

6

120174

Phan Phạm Thanh

Na

Nữ

31/8/2001

12C2

7

120175

Trần Thị Ni

Na

Nữ

19/11/2001

12C3

8

120176

Lê Đình Phương

Nam

Nam

10/4/2001

12C3

9

120177

Mai Thế

Nam

Nam

27/1/2001

12C4

10

120178

Nguyễn Đình

Nam

Nam

4/7/2001

12C2

11

120179

Phan Văn

Nam

Nam

22/7/2001

12C5

12

120180

Nguyễn Thị Thúy

Nga

Nữ

20/2/2001

12C9

13

120181

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

4/7/2001

12C9

14

120182

Phan Văn

Nga

Nam

13/9/2001

12C9

15

120183

Đoàn Thị Thúy

Ngân

Nữ

13/1/2001

12C7

16

120184

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

Nữ

30/5/2001

12C4

17

120185

Trần Thị Bảo

Ngân

Nữ

1/9/2001

12C2

18

120186

Nguyễn Đắc Khánh

Nghi

Nữ

5/3/2001

12C9

19

120187

Trần Thị Phương

Nghi

Nữ

8/3/2001

12C8

20

120188

Nguyễn Hồng Bảo

Ngọc

Nữ

7/9/2001

12C3

21

120189

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Nữ

15/9/2001

12C1

22

120190

Trương Thị

Ngọc

Nữ

13/11/2001

12C2

23

120191

Võ Thị Hoài

Ngọc

Nữ

17/8/2001

12C1

24

120192

Lê Trung

Nguyên

Nam

20/11/2001

12C7

PHÒNG 9

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120193

Nguyễn Thảo

Nguyên

Nữ

2/4/2001

12C1

2

120194

Trương Tân Kỷ

Nguyên

Nữ

1/1/2001

12C3

3

120195

Võ Thị Mỹ

Nguyên

Nữ

18/6/2001

12C10

4

120196

Võ Thị Thảo

Nguyên

Nữ

11/6/2001

12C3

5

120197

Nguyễn Trần Minh

Nguyệt

Nữ

19/6/2001

12C2

6

120198

Lê Viết

Nhân

Nam

5/8/2001

12C1

7

120199

Nguyễn Hoài

Nhân

Nữ

3/11/2001

12C4

8

120200

Trương Văn

Nhân

Nam

16/2/2001

12C5

9

120201

Đỗ Thị Ý

Nhi

Nữ

12/4/2001

12C2

10

120202

Lê Thị Vân

Nhi

Nữ

7/8/2001

12C1

11

120203

Lê Võ Minh

Nhi

Nữ

25/1/2000

12C7

12

120204

Nguyễn Thị Xuân

Nhi

Nữ

25/1/2001

12C7

13

120205

Phạm Hương

Nhi

Nữ

28/8/2001

12C10

14

120206

Phạm Thị

Nhi

Nữ

3/6/2001

12C1

15

120207

Trương Thị Ngọc

Nhi

Nữ

5/1/2001

12C6

16

120208

Võ Thị Ái

Nhi

Nữ

29/12/2001

12C6

17

120209

Nguyễn Văn

Nhiên

Nam

11/5/2001

12C1

18

120210

Nguyễn Trần Thiên

Nhơn

Nữ

9/5/2001

12C2

19

120211

Châu Thị Quỳnh

Như

Nữ

8/1/2001

12C1

20

120212

Hoàng Vũ Đông

Như

Nữ

27/12/2000

12C6

21

120213

Ngô Thị Vũ

Như

Nữ

28/2/2001

12C5

22

120214

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

29/10/2001

12C8

23

120215

Phan Quỳnh

Như

Nữ

23/8/2001

12C1

24

120216

Phan Tâm

Như

Nữ

13/2/2001

12C8

PHÒNG 10

TT

SBD

Họ và tên

GT

Ngày sinh

Lớp

1

120217

Phan Thị Quỳnh

Như

Nữ

21/10/2001

12C9

2

120218

Trần Tâm

Như

Nữ

15/12/2001

12C11

3

120219

Trần Thị Mai

Như

Nữ

7/12/2001

12C2

4

120220

Nguyễn Thị Hồng

Ninh

Nữ

1/7/2001

12C2

5

120221

Đỗ Thị Xuân

Nương

Nữ

5/4/2001

12C10

6

120222

Nguyễn Thị Xuân

Nương

Nữ

27/6/2001

12C10

7

120223

Lương Bình

Pháp

Nam

27/2/2001

12C9

8

120224

Nguyễn Đại

Phi