29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng.
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 11/05/2019 3:06:52 CH - Số lượt xem: 4313

PHÒNG SỐ 1

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

10/12/2003

10C4

2

100002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

14/04/2003

10C5

3

100003

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

10C3

4

100004

Trần Tiến

Anh

25/10/2003

10C6

5

100005

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

10C1

6

100006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

20/10/2003

10C10

7

100007

Trần Thị Ngọc

Ánh

12/02/2003

10C2

8

100008

Trịnh Thị Minh

Ánh

01/02/2003

10C5

9

100009

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

01/02/2003

10C5

10

100010

Đàm Quang

Bách

13/06/2003

10C1

11

100011

Đoàn Gia

Bảo

27/12/2003

10C10

12

100012

Huỳnh Quốc

Bảo

07/08/2003

10C8

13

100013

Ngô Gia

Bảo

22/10/2003

10C7

14

100014

Nguyễn Hoàng

Bảo

22/11/2003

10C3

15

100015

Trần Hoàng Quốc

Bảo

06/12/2003

10C9

16

100016

Trần Nguyên

Bảo

30/04/2003

10C10

17

100017

Trần Quỳnh

Bảo

18/06/2003

10C4

18

100018

Trần Văn Nguyên

Bảo

25/06/2003

10C11

19

100019

Mai Thanh

Bình

12/02/2003

10C10

20

100020

Dương Minh

Châu

24/04/2003

10C6

21

100021

Nguyễn Thị Anh

Châu

18/07/2003

10C2

22

100022

Hồ Đắc

Chinh

24/08/2003

10C10

23

100023

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

10C3

24

100024

Hoàng Chí

Cường

09/12/2003

10C4

25

100025

Phan Đỗ Đức

Cường

03/07/2003

10C9

26

100026

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

10C3

27

100027

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

10C1

PHÒNG SỐ 2

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100028

Đoàn Vinh

Diệu

10/06/2003

10C9

2

100029

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

10C1

3

100030

Dương Trí

Dũng

04/10/2003

10C9

4

100031

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

10C3

5

100032

Trần Anh

Dũng

31/10/2003

10C6

6

100033

Đỗ Quang

Duy

06/10/2003

10C7

7

100034

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

13/06/2003

10C2

8

100035

Huỳnh Tuấn

Duy

30/03/2003

10C7

9

100036

Nguyễn Mậu

Duy

24/03/2003

10C10

10

100037

Nguyễn Ngọc

Duy

16/06/2003

10C5

11

100038

Phan Phú

Duy

20/01/2003

10C2

12

100039

Thái Mai

Duy

29/04/2003

10C9

13

100040

Nguyễn Hạnh

Duyên

31/07/2003

10C3

14

100041

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

23/01/2003

10C11

15

100042

Phan Thị Mỹ

Duyên

16/08/2003

10C2

16

100043

Lê Xuân

Dương

19/06/2003

10C2

17

100044

Tưởng Thế

Dương

10/02/2003

10C2

18

100045

Phan Ngọc

Dưỡng

21/05/2003

10C6

19

100046

Võ Khánh

Dưỡng

04/09/2003

10C6

20

100047

Phạm Như

Đại

07/08/2003

10C8

21

100048

Trần Thị Anh

Đào

06/10/2003

10C8

22

100049

Lê Hoàng

Đạo

30/09/2003

10C8

23

100050

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

10C1

24

100051

Lê Văn

Đạt

11/08/2003

10C5

25

100052

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

10C1

26

100053

Phạm Thành

Đạt

11/08/2003

10C2

27

100054

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

02/09/2003

10C10

PHÒNG SỐ 3

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100055

Nguyễn Văn

Đô

17/08/2003

10C4

2

100056

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

10C1

3

100057

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

10C1

4

100058

Lê Huỳnh

Đức

21/06/2003

10C8

5

100059

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

23/10/2003

10C9

6

100060

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

02/12/2003

10C6

7

100061

Đoàn Thị

Giang

10/10/2003

10C6

8

100062

Huỳnh Thị Thu

Giang

26/08/2003

10C10

9

100063

Lê Ngọc Bảo

Giang

28/04/2003

10C9

10

100064

Trần Nguyễn Hương

Giang

22/09/2003

10C6

11

100065

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

10C1

12

100066

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

10C1

13

100067

Phạm Thị Ngọc

Giàu

15/06/2003

10C7

14

100068

Đường Khánh

06/03/2003

10C3

15

100069

Lê Ngọc

08/10/2003

10C2

16

100070

Lê Thị Khánh

13/05/2003

10C6

17

100071

Nguyễn Thị

25/11/2003

10C9

18

100072

Trần Thanh

07/12/2003

10C10

19

100073

Nguyễn Ung Tấn

Hải

18/08/2003

10C5

20

100074

Võ Minh

Hải

15/07/2003

10C4

21

100075

Nguyễn Đình

Hàn

27/07/2003

10C10

22

100076

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

10C1

23

100077

Trần Thu

Hạnh

21/08/2003

10C3

24

100078

Trương Thị

Hạnh

26/07/2003

10C4

25

100079

Nguyễn Đình Quốc

Hào

10/02/2003

10C8

26

100080

Nguyễn Phượng

Hằng

01/02/2003

10C2

27

100081

Nguyễn Thị Kim

Hằng

25/10/2003

10C6

PHÒNG SỐ 4

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100082

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

09/07/2003

10C10

2

100083

Trần Thị Như

Hằng

02/09/2003

10C5

3

100084

Võ Thị

Hằng

07/07/2003

10C7

4

100085

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

10C3

5

100086

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

10C3

6

100087

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

10C3

7

100088

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

22/07/2003

10C9

8

100089

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

10C3

9

100090

Nguyễn Trần Kiều

Hân

13/07/2003

10C4

10

100091

Võ Thị Mai

Hân

02/06/2003

10C2

11

100092

Võ Trần Gia

Hân

17/12/2003

10C10

12

100093

Đoàn Trần Ái

Hậu

19/06/2003

10C9

13

100094

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

22/06/2003

10C8

14

100095

Nguyễn Trần

Hậu

13/04/2003

10C5

15

100096

Phan Đình

Hậu

20/10/2003

10C2

16

100097

Trịnh Lương

Hậu

22/11/2003

10C4

17

100098

Võ Anh

Hậu

13/01/2003

10C10

18

100099

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

14/02/2003

10C6

19

100100

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/05/2003

10C2

20

100101

Nguyễn Ngọc

Hiển

12/01/2003

10C9

21

100102

Trần Quang

Hiển

08/09/2003

10C11

22

100103

Cao Viết

Hiếu

08/10/2003

10C5

23

100104

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

29/11/2003

10C11

24

100105

Trần Trọng

Hiếu

09/11/2003

10C7

25

100106

Trần Văn

Hiếu

12/08/2003

10C11

26

100107

Trịnh Mạnh

Hiếu

26/09/2003

10C5

27

100108

Võ Văn

Hiếu

18/09/2003

10C11

PHÒNG SỐ 5

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100109

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

10C3

2

100110

Huỳnh Thị

Hòa

01/12/2003

10C5

3

100111

Trần Văn

Hòa

06/11/2003

10C4

4

100112

Lương Nguyễn

Hoàng

08/12/2002

10C11

5

100113

Nguyễn Đức

Hoàng

02/12/2003

10C8

6

100114

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

10C3

7

100115

Lê Thị Ánh

Hồng

23/10/2003

10C8

8

100116

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003

10C1

9

100117

Võ Vinh

Huân

01/05/2003

10C5

10

100118

Cao Minh

Hùng

04/04/2003

10C9

11

100119

Hà Lê

Hùng

11/06/2003

10C9

12

100120

Nguyễn Văn

Hùng

20/03/2003

10C4

13

100121

Quách Nguyên

Hùng

29/04/2003

10C8

14

100122

Đinh Nguyễn Gia

Huy

23/04/2003

10C6

15

100123

Đỗ Gia

Huy

20/07/2003

10C5

16

100124

Huỳnh Ngọc

Huy

29/04/2003

10C10

17

100125

Nguyễn Gia

Huy

14/12/2003

10C9

18

100126

Nguyễn Hoàng

Huy

23/12/2003

10C7

19

100127

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

13/07/2003

10C11

20

100128

Nguyễn Phúc

Huy

12/01/2003

10C1

21

100129

Nguyễn Văn

Huy

16/04/2003

10C8

22

100130

Phạm Đức

Huy

20/01/2003

10C8

23

100131

Phạm Thành

Huy

22/06/2003

10C11

24

100132

Phan Quốc

Huy

23/05/2003

10C9

25

100133

Trần Đức

Huy

20/01/2003

10C9

26

100134

Võ Anh

Huy

19/06/2003

10C2

27

100135

Phan Thị Mai

Huyên

13/09/2003

10C3

PHÒNG SỐ 6

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100136

Dương Thanh

Huyền

03/08/2003

10C4

2

100137

Đinh Thị Ánh

Huyền

27/05/2003

10C2

3

100138

Lê Thu

Huyền

04/12/2003

10C2

4

100139

Trần Thị Thu

Huyền

02/01/2003

10C4

5

100140

Đỗ Gia

Hưng

18/02/2003

10C9

6

100141

Trần

Hưng

31/05/2003

10C2

7

100142

Lê Phạm Thị Thu

Hương

16/06/2003

10C1

8

100143

Trần Thị Diễm

Hương

16/02/2003

10C6

9

100144

Nguyễn Văn

Hửu

01/01/2003

10C9

10

100145

Huỳnh Quang

Khải

08/02/2003

10C11

11

100146

Phan Tuấn

Khải

18/12/2003

10C5

12

100147

Võ Ngọc

Khải

24/10/2001

10C11

13

100148

Nguyễn Châu

Khanh

22/04/2003

10C5

14

100149

Huỳnh Ngọc

Khánh

28/07/2003

10C6

15

100150

Phạm Văn

Khánh

18/12/2003

10C4

16

100151

Trần Thị Phương

Khánh

27/10/2003

10C11

17

100152

Huỳnh Minh

Khiêm

05/08/2003

10C1

18

100153

Đinh Trần Anh

Khoa

16/06/2003

10C1

19

100154

Lưu Trần Anh

Khoa

08/05/2003

10C10

20

100155

Nguyễn Duy

Khoa

14/05/2003

10C3

21

100156

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

07/12/2003

10C1

22

100157

Phan Văn

Khởi

24/05/2003

10C1

23

100158

Bùi Long

Khương

14/07/2003

10C4

24

100159

Đào Viết

Kiên

01/02/2003

10C4

25

100160

Nguyễn Gia

Kiên

17/05/2003

10C2

26

100161

Trần Trung

Kiên

24/12/2003

10C11

27

100162

Huỳnh Gia

Kiệt

22/11/2003

10C3

PHÒNG SỐ 7

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100163

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

08/05/2003

10C1

2

100164

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

24/05/2003

10C6

3

100165

Trần Thị Bích

Kiều

19/10/2003

10C6

4

100166

Trần Gia

Kính

20/10/2003

10C9

5

100167

Đoàn Thị Mỹ

Lài

16/06/2003

10C4

6

100168

Phan Ngọc

Lân

21/09/2003

10C1

7

100169

Tưởng Thế

Liêu

23/01/2003

10C5

8

100170

Chế Thị Thùy

Linh

04/01/2003

10C11

9

100171

Đặng Ngọc Khánh

Linh

22/10/2003

10C8

10

100172

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

09/10/2003

10C11

11

100173

Nguyễn Thị

Linh

24/09/2003

10C1

12

100174

Nguyễn Thị

Linh

11/07/2003

10C5

13

100175

Nguyễn Thị Phương

Linh

10/04/2003

10C2

14

100176

Phạm Thị

Linh

11/10/2003

10C8

15

100177

Phan Hoàng Khánh

Linh

05/10/2003

10C7

16

100178

Thái Thị Mỹ

Linh

02/01/2003

10C8

17

100179

Trần Huỳnh Trúc

Linh

26/02/2003

10C2

18

100180

Trần Thị Mỹ

Linh

17/01/2003

10C11

19

100181

Võ Thị Thùy

Linh

15/07/2003

10C11

20

100182

Võ Thị Trúc

Linh

20/10/2003

10C3

21

100183

Võ Văn

Linh

22/02/2003

10C8

22

100184

Vy Bảo

Linh

20/09/2003

10C10

23

100185

Phạm Văn

Lĩnh

16/06/2003

10C9

24

100186

Phan Việt

Long

29/04/2003

10C9

25

100187

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

18/11/2003

10C6

26

100188

Nguyễn Tấn

Lợi

11/02/2003

10C2

27

100189

Phạm Quốc

Lợi

02/08/2003

10C4

PHÒNG SỐ 8

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100190

Đinh Thị Cẩm

Ly

18/10/2003

10C9

2

100191

Huỳnh Vân

Ly

04/02/2003

10C8

3

100192

Lê Thảo

Ly

06/12/2003

10C8

4

100193

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

02/09/2003

10C9

5

100194

Trần Thị Mỹ

Ly

08/12/2003

10C8

6

100195

Trần Vũ Cẩm

Ly

27/02/2003

10C10

7

100196

Trương Thị Thảo

Ly

05/05/2003

10C10

8

100197

Võ Thị Mỹ

Ly

26/10/2003

10C11

9

100198

Võ Thị Trúc

Ly

16/01/2003

10C4

10

100199

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

17/06/2003

10C5

11

100200

Nguyễn Ngọc

Mạnh

02/06/2003

10C9

12

100201

Nguyễn Phan Thoại

Miên

16/05/2003

10C4

13

100202

Nguyễn Đức

Minh

20/02/2003

10C5

14

100203

Nguyễn Ngô Nhật

Minh

23/10/2003

10C3

15

100204

Nguyễn Văn

Minh

21/11/2003

10C8

16

100205

Lê Thị Mộng

01/10/2003

10C5

17

100206

Võ Quý

Mùi

01/08/2003

10C6

18

100207

Lại Thị Trà

My

17/12/2003

10C4

19

100208

Lê Thị My

My

22/04/2003

10C4

20

100209

Phạm Trúc

My

01/10/2003

10C1

21

100210

Trương Vũ

My

20/07/2003

10C5

22

100211

Nguyễn Đức

Mỹ

19/02/2003

10C10

23

100212

Đoàn Thị Ly

Na

19/07/2003

10C6

24

100213

Huỳnh Ni

Na

16/11/2003

10C9

25

100214

Lê Thị Ly

Na

18/01/2003

10C2

26

100215

Võ Luyn

Na

11/10/2003

10C5

27

100216

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

13/02/2003

10C2

PHÒNG SỐ 9

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100217

Phan Thị Thúy

Nga

06/05/2003

10C1

2

100218

Lê Thị Kim

Ngân

01/01/2003

10C7

3

100219

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

09/01/2003

10C4

4

100220

Võ Thị Hoàng

Ngân

31/12/2003

10C11

5

100221

Hồ Đức

Nghĩa

15/10/2003

10C9

6

100222

Nguyễn Minh

Nghĩa

02/06/2003

10C6

7

100223

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

21/11/2003

10C1

8

100224

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

28/06/2003

10C8

9

100225

Thái Bảo

Ngọc

13/12/2003

10C11

10

100226

Lê Phương

Nguyên

04/11/2003

10C11

11

100227

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

17/05/2003

10C6

12

100228

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

14/07/2003

10C2

13

100229

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

02/02/2003

10C5

14

100230

Lê Thị Ánh

Nguyệt

15/07/2003

10C5

15

100231

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

07/06/2003

10C7

16

100232

Lê Trung

Nhân

08/08/2003

10C5

17

100233

Nguyễn Thành

Nhân

26/09/2003

10C5

18

100234

Nguyễn Thiện

Nhân

03/08/2003

10C1

19

100235

Phan Thái

Nhân

25/02/2003

10C8

20

100236

Trương Thị Ánh

Nhân

31/08/2003

10C3

21

100237

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

10/02/2003

10C6

22

100238

Trần Bảo

Nhật

28/09/2003

10C1

23

100239

Lê Thị Uyển

Nhi

01/08/2003

10C11

24

100240

Lê Thị Ý

Nhi

07/11/2003

10C6

25

100241

Lê Trương Yến

Nhi

15/10/2003

10C3

26

100242

Nguyễn Bảo

Nhi

15/06/2003

10C1

27

100243

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

24/04/2003

10C3

PHÒNG SỐ 10

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100244

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

08/10/2003

10C3

2

100245

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/2003

10C1

3

100246

Nguyễn Thị Yến

Nhi

02/10/2003

10C2

4

100247

Phạm Thị Thùy

Nhi

27/01/2003

10C6

5

100248

Phan Thảo

Nhi

15/09/2003

10C9

6

100249

Phan Thị

Nhị

01/04/2003

10C8

7

100250

Trương Thị Hồng

Nhung

20/10/2003

10C2

8

100251

Nguyễn Lê Hoàng

Như

13/10/2003

10C3

9

100252

Nguyễn Thị Hoàng

Như

20/08/2003

10C5

10

100253

Phan Trần Quỳnh

Như

15/10/2003

10C7

11

100254

Thái Thị Huỳnh

Như

09/09/2003

10C7

12

100255

Trịnh Lâm

Như

15/06/2003

10C3

13

100256

Trần Hân

Ni

28/02/2003

10C4

14

100257

Nguyễn Văn

Niêm

10/05/2003

10C2

15

100258

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

03/05/2003

10C6

16

100259

Phan Phạm Thanh

Ny

21/02/2003

10C6

17

100260

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

07/05/2003

10C3

18

100261

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

22/05/2003

10C10

19

100262

Nguyễn Thị Kim

Oanh

16/11/2003

10C6

20

100263

Phan Hoàng

Oanh

23/12/2003

10C10

21

100264

Phan Văn

Pháp

18/11/2003

10C1

22

100265

Huỳnh Hữu

Phát

17/05/2003

10C7

23

100266

Nguyễn Hữu

Phát

22/04/2003

10C9

24

100267

Hồ Thị Hoàng

Phi

30/09/2003

10C6

25

100268

Dương Hoàng Tấn

Phúc

24/03/2003

10C11

26

100269

Nguyễn Văn

Phúc

30/06/2003

10C5

27

100270

Trần Đức

Phước

16/01/2003

10C9

PHÒNG SỐ 11

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100271

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

20/01/2003

10C8

2

100272

Nguyễn Thu

Phương

15/09/2003

10C2

3

100273

Trầm Lê Thế

Phương

13/04/2003

10C3

4

100274

Trần Hằng

Phương

17/01/2003

10C2

5

100275

Huỳnh Thị Như

Phượng

15/09/2003

10C10

6

100276

Nguyễn Thị Thu

Phượng

11/05/2003

10C2

7

100277

Huỳnh Minh

Quang

02/10/2003

10C6

8

100278

Nguyễn Thiện

Quang

19/06/2003

10C10

9

100279

Đỗ Nguyên

Quân

11/06/2003

10C8

10

100280

Hố Văn Anh

Quân

17/10/2003

10C9

11

100281

Ngô Minh

Quân

19/06/2003

10C7

12

100282

Nguyễn Minh

Quân

09/09/2003

10C10

13

100283

Trần Phước

Quân

04/01/2003

10C7

14

100284

Võ Hoàng

Quân

24/01/2003

10C2

15

100285

Đặng Anh

Quốc

31/10/2003

10C7

16

100286

Huỳnh Lê Kim

Quốc

29/09/2003

10C4

17

100287

Lê Văn

Quốc

24/08/2003

10C7

18

100288

Nguyễn Phú

Quốc

06/06/2003

10C7

19

100289

Phạm Nguyên

Quốc

08/02/2003

10C8

20

100290

Phạm Văn

Quốc

09/11/2003

10C8

21

100291

Phạm Văn Tấn

Quốc

26/06/2003

10C6

22

100292

Võ Ngọc

Quốc

01/01/2003

10C8

23

100293

Phạm Văn

Quy

24/12/2002

10C11

24

100294

Lưu Vinh

Quý

27/09/2003

10C1

25

100295

Đinh Thị Diễm

Quyên