29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019
Cập nhật bởi: lqdqnam - Vào ngày: 11/05/2019 3:09:35 CH - Số lượt xem: 4327

HỌC SINH LƯU Ý: SBD MÔN TIẾNG ANH 10 KHÁC VỚI SBD CÁC MÔN KHÁC VÌ CHẤM PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH ĐƯỢC CHẤM BẰNG MÁY CHẤM NÊN HS PHẢI TÔ ĐÚNG SBD NÀY TRÊN TỜ PHIẾU LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

PHÒNG SỐ 1 – NGỒI TẠI P1

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100001

Phan Nguyễn Vân

Anh

06/05/2003

10C3

2

100002

Trần Tô Kim

Anh

27/05/2003

10C1

3

100003

Đàm Quang

Bách

13/06/2003

10C1

4

100004

Nguyễn Hoàng

Bảo

22/11/2003

10C3

5

100005

Nguyễn Quang

Chính

04/06/2003

10C3

6

100006

Huỳnh Thị Thu

Diễm

19/04/2003

10C3

7

100007

Trần Thị Yến

Diễm

24/01/2003

10C1

8

100008

Đỗ Khắc

Doãn

19/11/2003

10C1

9

100009

Đinh Đức

Dũng

13/12/2003

10C3

10

100010

Nguyễn Hạnh

Duyên

31/07/2003

10C3

11

100011

Đoàn Ngọc

Đạt

02/05/2003

10C1

12

100012

Nguyễn Quang

Đạt

19/12/2003

10C1

13

100013

Đoàn Xuân

Đông

08/03/2003

10C1

14

100014

Nguyễn Xuân

Đông

18/05/2003

10C1

15

100015

Trương Bảo

Giang

05/06/2003

10C1

16

100016

Trương Thị Tuyết

Giang

29/03/2003

10C1

17

100017

Đường Khánh

06/03/2003

10C3

18

100018

Nguyễn Thúy

Hạnh

20/02/2003

10C1

19

100019

Trần Thu

Hạnh

21/08/2003

10C3

20

100020

Đặng Bảo

Hân

01/05/2003

10C3

21

100021

Lê Ngọc

Hân

27/12/2003

10C3

22

100022

Lương Thị Mỹ

Hân

31/01/2003

10C3

23

100023

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

26/09/2003

10C3

24

100024

Phan Thị Lệ

Hoa

08/04/2003

10C3

25

100025

Trương Thị Phương

Hoàng

07/08/2003

10C3

26

100026

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

18/10/2003

10C1

27

100027

Nguyễn Phúc

Huy

12/01/2003

10C1

28

100028

Phan Thị Mai

Huyên

13/09/2003

10C3

PHÒNG SỐ 2 – NGỒI TẠI P2

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100029

Lê Phạm Thị Thu

Hương

16/06/2003

10C1

2

100030

Huỳnh Minh

Khiêm

05/08/2003

10C1

3

100031

Đinh Trần Anh

Khoa

16/06/2003

10C1

4

100032

Nguyễn Duy

Khoa

14/05/2003

10C3

5

100033

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

07/12/2003

10C1

6

100034

Phan Văn

Khởi

24/05/2003

10C1

7

100035

Huỳnh Gia

Kiệt

22/11/2003

10C3

8

100036

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

08/05/2003

10C1

9

100037

Phan Ngọc

Lân

21/09/2003

10C1

10

100038

Nguyễn Thị

Linh

24/09/2003

10C1

11

100039

Võ Thị Trúc

Linh

20/10/2003

10C3

12

100040

Nguyễn Ngô Nhật

Minh

23/10/2003

10C3

13

100041

Phạm Trúc

My

01/10/2003

10C1

14

100042

Phan Thị Thúy

Nga

06/05/2003

10C1

15

100043

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

21/11/2003

10C1

16

100044

Nguyễn Thiện

Nhân

03/08/2003

10C1

17

100045

Trương Thị Ánh

Nhân

31/08/2003

10C3

18

100046

Trần Bảo

Nhật

28/09/2003

10C1

19

100047

Lê Trương Yến

Nhi

15/10/2003

10C3

20

100048

Nguyễn Bảo

Nhi

15/06/2003

10C1

21

100049

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

24/04/2003

10C3

22

100050

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

08/10/2003

10C3

23

100051

Nguyễn Phương

Nhi

16/06/2003

10C1

24

100052

Nguyễn Lê Hoàng

Như

13/10/2003

10C3

25

100053

Trịnh Lâm

Như

15/06/2003

10C3

26

100054

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

07/05/2003

10C3

27

100055

Phan Văn

Pháp

18/11/2003

10C1

28

100056

Trầm Lê Thế

Phương

13/04/2003

10C3

PHÒNG SỐ 3 – NGỒI TẠI P3

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

100057

Lưu Vinh

Quý

27/09/2003

10C1

2

100058

Hồ Thục

Quyên

21/12/2003

10C3

3

100059

Lê Minh

Sỹ

26/06/2003

10C3

4

100060

Trần Lê Đoan

Thanh

01/09/2003

10C1

5

100061

Nguyễn Lê Duy

Thắng

29/08/2003

10C1

6

100062

Võ Đình

Thi

16/05/2003

10C1

7

100063

Nguyễn Đình

Thiện

18/06/2003

10C1

8

100064

Trần Thị Như

Thiện

23/12/2003

10C1

9

100065

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

01/01/2003

10C3

10

100066

Nguyễn Anh

Thư

27/10/2003

10C1

11

100067

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

14/02/2003

10C1

12

100068

Nguyễn Thị Anh

Thư

05/07/2003

10C3

13

100069

Văn Anh

Thư

04/01/2003

10C3

14

100070

Đinh Lê Hồng

Tín

19/11/2003

10C3

15

100071

Hoàng Minh

Tín

17/12/2003

10C1

16

100072

Nguyên Thị Thanh

Trà

07/08/2003

10C1

17

100073

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

22/08/2003

10C3

18

100074

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

26/03/2003

10C3

19

100075

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

26/06/2003

10C3

20

100076

Phạm Minh

27/08/2003

10C1

21

100077

Võ Duy

14/02/2003

10C3

22

100078

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

08/01/2003

10C3

23

100079

Nguyễn Tịnh

Vân

12/10/2003

10C3

24

100080

Cao Thảo

Vy

03/11/2003

10C3

25

100081

Lê Hoàng Thảo

Xuân

20/01/2003

10C1

26

100082

Đào Thị Hoàng

Yến

18/12/2003

10C3

27

100083

Trần Huỳnh Phi

Yến

11/01/2003

10C1

HỌC SINH LƯU Ý: SBD MÔN TIẾNG ANH 10 KHÁC VỚI SBD CÁC MÔN KHÁC VÌ CHẤM PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG ANH ĐƯỢC CHẤM BẰNG MÁY CHẤM NÊN HS PHẢI TÔ ĐÚNG SBD NÀY TRÊN TỜ PHIẾU LÀM BÀI TRẮC NGHIỆM

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 7 NĂM

PHÒNG SỐ 1 – NGỒI TẠI P4

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

10/12/2003

10C4

2

107002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

14/04/2003

10C5

3

107003

Trần Tiến

Anh

25/10/2003

10C6

4

107004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

20/10/2003

10C10

5

107005

Trần Thị Ngọc

Ánh

12/02/2003

10C2

6

107006

Trịnh Thị Minh

Ánh

01/02/2003

10C5

7

107007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

01/02/2003

10C5

8

107008

Đoàn Gia

Bảo

27/12/2003

10C10

9

107009

Huỳnh Quốc

Bảo

07/08/2003

10C8

10

107010

Ngô Gia

Bảo

22/10/2003

10C7

11

107011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

06/12/2003

10C9

12

107012

Trần Nguyên

Bảo

30/04/2003

10C10

13

107013

Trần Quỳnh

Bảo

18/06/2003

10C4

14

107014

Trần Văn Nguyên

Bảo

25/06/2003

10C11

15

107015

Mai Thanh

Bình

12/02/2003

10C10

16

107016

Dương Minh

Châu

24/04/2003

10C6

17

107017

Nguyễn Thị Anh

Châu

18/07/2003

10C2

18

107018

Hồ Đắc

Chinh

24/08/2003

10C10

19

107019

Hoàng Chí

Cường

09/12/2003

10C4

20

107020

Phan Đỗ Đức

Cường

03/07/2003

10C9

21

107021

Đoàn Vinh

Diệu

10/06/2003

10C9

22

107022

Dương Trí

Dũng

04/10/2003

10C9

23

107023

Trần Anh

Dũng

31/10/2003

10C6

24

107024

Đỗ Quang

Duy

06/10/2003

10C7

25

107025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

13/06/2003

10C2

26

107026

Huỳnh Tuấn

Duy

30/03/2003

10C7

27

107027

Nguyễn Mậu

Duy

24/03/2003

10C10

PHÒNG SỐ 2 – NGỒI TẠI P5

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107028

Nguyễn Ngọc

Duy

16/06/2003

10C5

2

107029

Phan Phú

Duy

20/01/2003

10C2

3

107030

Thái Mai

Duy

29/04/2003

10C9

4

107031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

23/01/2003

10C11

5

107032

Phan Thị Mỹ

Duyên

16/08/2003

10C2

6

107033

Lê Xuân

Dương

19/06/2003

10C2

7

107034

Tưởng Thế

Dương

10/02/2003

10C2

8

107035

Phan Ngọc

Dưỡng

21/05/2003

10C6

9

107036

Võ Khánh

Dưỡng

04/09/2003

10C6

10

107037

Phạm Như

Đại

07/08/2003

10C8

11

107038

Trần Thị Anh

Đào

06/10/2003

10C8

12

107039

Lê Hoàng

Đạo

30/09/2003

10C8

13

107040

Lê Văn

Đạt

11/08/2003

10C5

14

107041

Phạm Thành

Đạt

11/08/2003

10C2

15

107042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

02/09/2003

10C10

16

107043

Nguyễn Văn

Đô

17/08/2003

10C4

17

107044

Lê Huỳnh

Đức

21/06/2003

10C8

18

107045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

23/10/2003

10C9

19

107046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

02/12/2003

10C6

20

107047

Đoàn Thị

Giang

10/10/2003

10C6

21

107048

Huỳnh Thị Thu

Giang

26/08/2003

10C10

22

107049

Lê Ngọc Bảo

Giang

28/04/2003

10C9

23

107050

Trần Nguyễn Hương

Giang

22/09/2003

10C6

24

107051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

15/06/2003

10C7

25

107052

Lê Ngọc

08/10/2003

10C2

26

107053

Lê Thị Khánh

13/05/2003

10C6

27

107054

Nguyễn Thị

25/11/2003

10C9

PHÒNG SỐ 3 – NGỒI TẠI P6

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107055

Trần Thanh

07/12/2003

10C10

2

107056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

18/08/2003

10C5

3

107057

Võ Minh

Hải

15/07/2003

10C4

4

107058

Nguyễn Đình

Hàn

27/07/2003

10C10

5

107059

Trương Thị

Hạnh

26/07/2003

10C4

6

107060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

10/02/2003

10C8

7

107061

Nguyễn Phượng

Hằng

01/02/2003

10C2

8

107062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

25/10/2003

10C6

9

107063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

09/07/2003

10C10

10

107064

Trần Thị Như

Hằng

02/09/2003

10C5

11

107065

Võ Thị

Hằng

07/07/2003

10C7

12

107066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

22/07/2003

10C9

13

107067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

13/07/2003

10C4

14

107068

Võ Thị Mai

Hân

02/06/2003

10C2

15

107069

Võ Trần Gia

Hân

17/12/2003

10C10

16

107070

Đoàn Trần Ái

Hậu

19/06/2003

10C9

17

107071

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

22/06/2003

10C8

18

107072

Nguyễn Trần

Hậu

13/04/2003

10C5

19

107073

Phan Đình

Hậu

20/10/2003

10C2

20

107074

Trịnh Lương

Hậu

22/11/2003

10C4

21

107075

Võ Anh

Hậu

13/01/2003

10C10

22

107076

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

14/02/2003

10C6

23

107077

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/05/2003

10C2

24

107078

Nguyễn Ngọc

Hiển

12/01/2003

10C9

25

107079

Trần Quang

Hiển

08/09/2003

10C11

26

107080

Cao Viết

Hiếu

08/10/2003

10C5

27

107081

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

29/11/2003

10C11

PHÒNG SỐ 4 – NGỒI TẠI P7

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107082

Trần Trọng

Hiếu

09/11/2003

10C7

2

107083

Trần Văn

Hiếu

12/08/2003

10C11

3

107084

Trịnh Mạnh

Hiếu

26/09/2003

10C5

4

107085

Võ Văn

Hiếu

18/09/2003

10C11

5

107086

Huỳnh Thị

Hòa

01/12/2003

10C5

6

107087

Trần Văn

Hòa

06/11/2003

10C4

7

107088

Lương Nguyễn

Hoàng

08/12/2002

10C11

8

107089

Nguyễn Đức

Hoàng

02/12/2003

10C8

9

107090

Lê Thị Ánh

Hồng

23/10/2003

10C8

10

107091

Võ Vinh

Huân

01/05/2003

10C5

11

107092

Cao Minh

Hùng

04/04/2003

10C9

12

107093

Hà Lê

Hùng

11/06/2003

10C9

13

107094

Nguyễn Văn

Hùng

20/03/2003

10C4

14

107095

Quách Nguyên

Hùng

29/04/2003

10C8

15

107096

Đinh Nguyễn Gia

Huy

23/04/2003

10C6

16

107097

Đỗ Gia

Huy

20/07/2003

10C5

17

107098

Huỳnh Ngọc

Huy

29/04/2003

10C10

18

107099

Nguyễn Gia

Huy

14/12/2003

10C9

19

107100

Nguyễn Hoàng

Huy

23/12/2003

10C7

20

107101

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

13/07/2003

10C11

21

107102

Nguyễn Văn

Huy

16/04/2003

10C8

22

107103

Phạm Đức

Huy

20/01/2003

10C8

23

107104

Phạm Thành

Huy

22/06/2003

10C11

24

107105

Phan Quốc

Huy

23/05/2003

10C9

25

107106

Trần Đức

Huy

20/01/2003

10C9

26

107107

Võ Anh

Huy

19/06/2003

10C2

27

107108

Dương Thanh

Huyền

03/08/2003

10C4

PHÒNG SỐ 5 – NGỒI TẠI P8

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107109

Đinh Thị Ánh

Huyền

27/05/2003

10C2

2

107110

Lê Thu

Huyền

04/12/2003

10C2

3

107111

Trần Thị Thu

Huyền

02/01/2003

10C4

4

107112

Đỗ Gia

Hưng

18/02/2003

10C9

5

107113

Trần

Hưng

31/05/2003

10C2

6

107114

Trần Thị Diễm

Hương

16/02/2003

10C6

7

107115

Nguyễn Văn

Hửu

01/01/2003

10C9

8

107116

Huỳnh Quang

Khải

08/02/2003

10C11

9

107117

Phan Tuấn

Khải

18/12/2003

10C5

10

107118

Võ Ngọc

Khải

24/10/2001

10C11

11

107119

Nguyễn Châu

Khanh

22/04/2003

10C5

12

107120

Huỳnh Ngọc

Khánh

28/07/2003

10C6

13

107121

Phạm Văn

Khánh

18/12/2003

10C4

14

107122

Trần Thị Phương

Khánh

27/10/2003

10C11

15

107123

Lưu Trần Anh

Khoa

08/05/2003

10C10

16

107124

Bùi Long

Khương

14/07/2003

10C4

17

107125

Đào Viết

Kiên

01/02/2003

10C4

18

107126

Nguyễn Gia

Kiên

17/05/2003

10C2

19

107127

Trần Trung

Kiên

24/12/2003

10C11

20

107128

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

24/05/2003

10C6

21

107129

Trần Thị Bích

Kiều

19/10/2003

10C6

22

107130

Trần Gia

Kính

20/10/2003

10C9

23

107131

Đoàn Thị Mỹ

Lài

16/06/2003

10C4

24

107132

Tưởng Thế

Liêu

23/01/2003

10C5

25

107133

Chế Thị Thùy

Linh

04/01/2003

10C11

26

107134

Đặng Ngọc Khánh

Linh

22/10/2003

10C8

27

107135

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

09/10/2003

10C11

PHÒNG SỐ 6 – NGỒI TẠI P9

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107136

Nguyễn Thị

Linh

11/07/2003

10C5

2

107137

Nguyễn Thị Phương

Linh

10/04/2003

10C2

3

107138

Phạm Thị

Linh

11/10/2003

10C8

4

107139

Phan Hoàng Khánh

Linh

05/10/2003

10C7

5

107140

Thái Thị Mỹ

Linh

02/01/2003

10C8

6

107141

Trần Huỳnh Trúc

Linh

26/02/2003

10C2

7

107142

Trần Thị Mỹ

Linh

17/01/2003

10C11

8

107143

Võ Thị Thùy

Linh

15/07/2003

10C11

9

107144

Võ Văn

Linh

22/02/2003

10C8

10

107145

Vy Bảo

Linh

20/09/2003

10C10

11

107146

Phạm Văn

Lĩnh

16/06/2003

10C9

12

107147

Phan Việt

Long

29/04/2003

10C9

13

107148

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

18/11/2003

10C6

14

107149

Nguyễn Tấn

Lợi

11/02/2003

10C2

15

107150

Phạm Quốc

Lợi

02/08/2003

10C4

16

107151

Đinh Thị Cẩm

Ly

18/10/2003

10C9

17

107152

Huỳnh Vân

Ly

04/02/2003

10C8

18

107153

Lê Thảo

Ly

06/12/2003

10C8

19

107154

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

02/09/2003

10C9

20

107155

Trần Thị Mỹ

Ly

08/12/2003

10C8

21

107156

Trần Vũ Cẩm

Ly

27/02/2003

10C10

22

107157

Trương Thị Thảo

Ly

05/05/2003

10C10

23

107158

Võ Thị Mỹ

Ly

26/10/2003

10C11

24

107159

Võ Thị Trúc

Ly

16/01/2003

10C4

25

107160

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

17/06/2003

10C5

26

107161

Nguyễn Ngọc

Mạnh

02/06/2003

10C9

27

107162

Nguyễn Phan Thoại

Miên

16/05/2003

10C4

PHÒNG SỐ 7 – NGỒI TẠI P10

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107163

Nguyễn Đức

Minh

20/02/2003

10C5

2

107164

Nguyễn Văn

Minh

21/11/2003

10C8

3

107165

Lê Thị Mộng

01/10/2003

10C5

4

107166

Võ Quý

Mùi

01/08/2003

10C6

5

107167

Lại Thị Trà

My

17/12/2003

10C4

6

107168

Lê Thị My

My

22/04/2003

10C4

7

107169

Trương Vũ

My

20/07/2003

10C5

8

107170

Nguyễn Đức

Mỹ

19/02/2003

10C10

9

107171

Đoàn Thị Ly

Na

19/07/2003

10C6

10

107172

Huỳnh Ni

Na

16/11/2003

10C9

11

107173

Lê Thị Ly

Na

18/01/2003

10C2

12

107174

Võ Luyn

Na

11/10/2003

10C5

13

107175

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

13/02/2003

10C2

14

107176

Lê Thị Kim

Ngân

01/01/2003

10C7

15

107177

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

09/01/2003

10C4

16

107178

Võ Thị Hoàng

Ngân

31/12/2003

10C11

17

107179

Hồ Đức

Nghĩa

15/10/2003

10C9

18

107180

Nguyễn Minh

Nghĩa

02/06/2003

10C6

19

107181

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

28/06/2003

10C8

20

107182

Thái Bảo

Ngọc

13/12/2003

10C11

21

107183

Lê Phương

Nguyên

04/11/2003

10C11

22

107184

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

17/05/2003

10C6

23

107185

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

14/07/2003

10C2

24

107186

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

02/02/2003

10C5

25

107187

Lê Thị Ánh

Nguyệt

15/07/2003

10C5

26

107188

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

07/06/2003

10C7

27

107189

Lê Trung

Nhân

08/08/2003

10C5

PHÒNG SỐ 8 – NGỒI TẠI P11

TT

SBD

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

107190

Nguyễn Thành

Nhân

26/09/2003

10C5

2

107191

Phan Thái

Nhân

25/02/2003

10C8

3

107192

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

10/02/2003

10C6

4

107193

Lê Thị Uyển

Nhi

01/08/2003

10C11

5

107194

Lê Thị Ý

Nhi

07/11/2003

10C6

6

107195

Nguyễn Thị Yến

Nhi

02/10/2003

10C2

7

107196

Phạm Thị Thùy

Nhi

27/01/2003

10C6

8

107197

Phan Thảo

Nhi

15/09/2003

10C9

9

107198

Phan Thị

Nhị

01/04/2003

10C8

10

107199

Trương Thị Hồng

Nhung

20/10/2003

10C2

11

107200

Nguyễn Thị Hoàng

Như

20/08/2003

10C5

12

107201

Phan Trần Quỳnh

Như

15/10/2003

10C7

13

107202

Thái Thị Huỳnh

Như

09/09/2003

10C7

14

107203

Trần Hân

Ni

28/02/2003

10C4

15

107204

Nguyễn Văn

Niêm

10/05/2003

10C2

16

107205

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

03/05/2003

10C6

17

107206

Phan Phạm Thanh

Ny

21/02/2003

10C6

18

107207

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

22/05/2003

10C10

19

107208

Nguyễn Thị Kim

Oanh

16/11/2003

10C6

20

107209

Phan Hoàng

Oanh

23/12/2003

10C10

21

107210

Huỳnh Hữu

Phát

17/05/2003

10C7

22

107211

Nguyễn Hữu

Phát

22/04/2003

10C9

23

107212

Hồ Thị Hoàng

Phi

30/09/2003

10C6

24

107213

Dương Hoàng Tấn

Phúc

24/03/2003

10C11

25

107214

Nguyễn Văn

Phúc

30/06/2003

10C5