17 Tháng Chín 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 12/08/2019 9:52:51 SA - Số lượt xem: 1350

Lưu ý:

- Hiện nay, do số lượng học sinh đăng ký môn Lịch sử, Địa lý và Sinh học chưa đủ theo dự kiến ban đầu nên nhà trường không tổ chức khảo sát các môn này (không lập danh sách) mà sẽ xét chọn để xếp lớp. Lệ phí khảo sát những môn này sẽ trả lại cho phụ huynh, học sinh tại Văn phòng trường.

- Với những học sinh đăng ký khảo sát 2 môn, mỗi buổi thi có số báo danh riêng (không trùng với số báo danh buổi thi khác) .

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 1. THI TẠI PHÒNG 1

(Sáng ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

TOÁN

 

2

100002

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

BẢO

TIN

 

3

100003

TRẦN QUỐC

BẢO

TOÁN

 

4

100004

TRẦN NGUYỄN QUỐC

BẢO

TOÁN

 

5

100005

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

TIN

 

6

100006

NGUYỄN ĐÌNH QUANG

CHÍNH

TOÁN

 

7

100007

TRẦN NGỌC 

ĐAN

TOÁN

 

8

100008

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

TOÁN

 

9

100009

TRẦN HOÀNG

ĐẠT

VĂN

 

10

100010

VÕ PHAN NGỌC

ĐỨC

TOÁN

 

11

100011

HUỲNH NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

VĂN

 

12

100012

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

TOÁN

 

13

100013

NGÔ THỊ THU

TOÁN

 

14

100014

LÊ NGUYỄN BẢO

HÂN

TOÁN

 

15

100015

THÂN BẢO

HÂN

TOÁN

 

16

100016

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

VĂN

 

17

100017

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

TOÁN

 

18

100018

PHAN THỊ KHÁNH

HÒA

VĂN

 

19

100019

TRƯƠNG HUY

HOÀNG

TIN

 

Danh sách này có 19 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 2. THI TẠI PHÒNG 2

(Sáng ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100020

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

TOÁN

 

2

100021

VÕ NGỌC

HÙNG

TOÁN

 

3

100022

NGUYỄN VĨNH

KHANG

TOÁN

 

4

100023

VÕ NGUYÊN

KHOA

TOÁN

 

5

100024

NGUYỄN VĂN

LAM

TOÁN

 

6

100025

TRẦN NHẬT

LAM

VĂN

 

7

100026

PHẠM THỊ THẢO

LINH

VĂN

 

8

100027

NGUYỄN HỒ XUÂN

MAI

TOÁN

 

9

100028

TRẦN NGỌC

MINH

TOÁN

 

10

100029

BÙI NHẬT

MINH

TOÁN

 

11

100030

NGUYỄN TẤN

MỸ

TOÁN

 

12

100031

TƯỞNG THỊ THÙY

MỸ

VĂN

 

13

100032

NGUYỄN THỊ NGỌC

MỴ

TOÁN

 

14

100033

ĐỖ TRẦN NI

NA

VĂN

 

15

100034

NGUYỄN GIA

NGÂN

TOÁN

 

16

100035

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

VĂN

 

17

100036

VĂN THANH THẢO

NGUYÊN

VĂN

 

18

100037

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

TOÁN

 

19

100038

NGUYỄN THỊ YẾN

NHI

VĂN

 

Danh sách này có 19 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 3. THI TẠI PHÒNG 3

(Sáng ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100039

THÁI VŨ THANH

NHƯ

TOÁN

 

2

100040

CA HỮU

PHƯỚC

TOÁN

 

3

100041

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

TOÁN

 

4

100042

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

TOÁN

 

5

100043

NGUYỄN THỊ KIM

PHƯỢNG

TOÁN

 

6

100044

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

VĂN

 

7

100045

NGUYỄN BẢO

QUÂN

TOÁN

 

8

100046

NGUYỄN THANH

QUANG

TOÁN

 

9

100047

NGUYỄN HỒNG

SƠN

TOÁN

 

10

100048

VŨ TRƯỜNG

SƠN

VĂN

 

11

100049

LẠI HUỲNH DIỆU

THẢO

VĂN

 

12

100050

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

VĂN

 

13

100051

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

VĂN

 

14

100052

NGUYỄN ĐÌNH

THI

TOÁN

 

15

100053

NGUYỄN NGỌC ANH

THƯ

TOÁN

 

16

100054

PHẠM ANH

THƯ

TOÁN

 

17

100055

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

VĂN

 

18

100056

PHẠM MINH

THƯ

VĂN

 

            Danh sách này có 18 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 4. THI TẠI PHÒNG 4

(Sáng ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100057

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

VĂN

 

2

100058

NGUYỄN CHÁNH

TIẾN

TOÁN

 

3

100059

LÊ PHAN HOÀI

TIN

TOÁN

 

4

100060

LÊ TRỌNG

TÍN

VĂN

 

5

100061

TRẦN SÔNG

TRÀ

TOÁN

 

6

100062

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

VĂN

 

7

100063

PHẠM HUYỀN

TRÂN

TOÁN

 

8

100064

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

TOÁN

 

9

100065

TRẦN THỊ THÙY

TRINH

VĂN

 

10

100066

NGUYỄN VĂN

TUẤN

TOÁN

 

11

100067

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

TOÁN

 

12

100068

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

TOÁN

 

13

100069

PHẠM MINH

TUẤN

VĂN

 

14

100070

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

TOÁN

 

15

100071

NGUYỄN TRUNG

TUYẾN

VĂN

 

16

100072

PHAN THÙY

UYÊN

TOÁN

 

17

100073

HOÀNG MẠNH

TOÁN

 

18

100074

TRƯƠNG THÚY

VY

TOÁN

 

            Danh sách này có 18 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN VẬT LÝ PHÒNG 1. THI TẠI PHÒNG 1

(Chiều ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 14:15)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100001

TRẦN QUỐC

BẢO

 

2

100002

HUỲNH VIẾT

BÌNH

 

3

100003

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

 

4

100004

PHẠM QUỲNH

CHI

 

5

100005

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

 

6

100006

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

 

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

 

8

100008

HUỲNH MINH

DUY

 

9

100009

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

 

10

100010

NGÔ THỊ THU

 

11

100011

NGUYỄN DIỄM

HẠNH

 

12

100012

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

 

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

 

14

100014

CA THÁI BẢO

HƯƠNG

 

15

100015

NGUYỄN THANH QUỐC

HUY

 

16

100016

PHAN VÕ QUỐC

HUY

 

17

100017

TRẦN NGUYỄN HIẾU

KHA

 

18

100018

NGUYỄN VĨNH

KHANG

 

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

 

20

100020

TRẦN NHẬT

LAM

 

21

100021

NGUYỄN THÙY

LINH

LY

 

22

100022

NGUYỄN NHẬT

LINH

 

23

100023

LÊ BÁ

LỢI

 

24

100024

CAO THỊ

LY

 

            Danh sách này có 24  thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN VẬT LÝ PHÒNG 2. THI TẠI PHÒNG 2

(Chiều ngày 13/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 14:15)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100001

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

 

2

100002

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

 

3

100003

NGUYỄN THÀNH

NHÂN

 

4

100004

PHẠM VĂN TRỌNG

NHÂN

 

5

100005

TRẦN VĂN ANH

NHẬT

 

6

100006

HOÀNG GIA

NI

 

7

100007

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

 

8

100008

CA HỮU

PHƯỚC

 

9

100009

NGUYỄN THANH

QUANG

 

10

100010

NGUYỄN THẢO MINH

QUÝ

 

11

100011

TRẦN THỊ MAI

QUỲNH

 

12

100012

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

 

13

100013

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

 

14

100014

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

 

15

100015

LÊ PHAN HOÀI

TIN

 

16

100016

LÊ TRỌNG

TÍN

 

17

100017

TRƯƠNG ĐÌNH

TRÀ

 

18

100018

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

 

19

100019

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

 

20

100020

TRẦN ĐÌNH

TRƯỜNG

 

21

100021

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

LY

 

22

100022

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

 

23

100023

HOÀNG MẠNH

 

24

100024

TRƯƠNG THÚY

VY

 

            Danh sách này có 24 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN ANH - HÓA PHÒNG 1. THI TẠI PHÒNG 1

(Sáng ngày 14/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

HÓA

 

2

100002

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

ANH

 

3

100003

NGUYỄN GIA

BẢO

ANH

 

4

100004

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

BÌNH

ANH

 

5

100005

PHẠM QUỲNH

CHI

HÓA

 

6

100006

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

ANH

 

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

ANH

 

8

100008

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

DUYÊN

ANH

 

9

100009

ĐOÀN CHÂU

GIANG

HÓA

 

10

100010

BÙI QUỲNH

GIAO

ANH

 

11

100011

PHAN NGUYỄN NGÂN

ANH

 

12

100012

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

ANH

 

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

ANH

 

14

100014

PHẠM VĂN

HOÀNG

HÓA

 

15

100015

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

ANH

 

16

100016

CHÂU QUANG

HUY

ANH

 

17

100017

PHAN VÕ QUỐC

HUY

HÓA

 

18

100018

NGUYỄN TRƯỜNG

KHÁNH

ANH

 

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

HÓA

 

20

100020

NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH

LAM

ANH

 

21

100021

BÙI NGỌC KHÁNH

LINH

ANH

 

            Danh sách này có 21 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN ANH - HÓA PHÒNG 2. THI TẠI PHÒNG 2

(Sáng ngày 14/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100022

CAO THỊ

LY

HÓA

 

2

100023

TRẦN NGỌC

MINH

HÓA

 

3

100024

HUỲNH THỊ HÀ

MY

ANH

 

4

100025

ĐỖ TRẦN NI

NA

ANH

 

5

100026

NGUYỄN GIA

NGÂN

ANH

 

6

100027

HUỲNH TRỌNG

NGHĨA

ANH

 

7

100028

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

HÓA

 

8

100029

LÊ HIẾU

NHÂN

HÓA

 

9

100030

BÙI THỊ NGỌC

NHI

ANH

 

10

100031

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

ANH

 

11

100032

VÕ THỊ YẾN

NHI

HÓA

 

12

100033

THÁI VŨ THANH

NHƯ

HÓA

 

13

100034

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHƯƠNG

HÓA

 

14

100035

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

HÓA

 

15

100036

NGUYỄN BẢO

QUÂN

HÓA

 

16

100037

VÕ THỊ DIỄM

QUỲNH

ANH

 

17

100038

HUỲNH MINH

TÀI

HÓA

 

18

100039

THÁI NGUYỄN THANH

TÂM

HÓA

 

19

100040

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

HÓA

 

20

100041

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

ANH

 

            Danh sách này có 20 thí sinh dự thi.

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ THI KHẢO SÁT VÀO ĐỘI BỒI DƯỠNG

MÔN ANH - HÓA PHÒNG 3. THI TẠI PHÒNG 3

(Sáng ngày 14/8/2019, có mặt trong phòng thi lúc 7:45)

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

GC

1

100042

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

ANH

 

2

100043

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

ANH

 

3

100044

VÕ NGUYÊN VY

THẢO

HÓA

 

4

100045

NGUYỄN ĐÌNH

THI

ANH

 

5

100046

HUỲNH NGỌC

THIỆN

HÓA

 

6

100047

PHẠM ANH

THƯ

ANH

 

7

100048

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

ANH

 

8

100049

NGUYỄN NGỌC MINH

THƯ

ANH

 

9

100050

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

ANH

 

10

100051

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

ANH

 

11

100052

ĐẶNG THANH

THỦY

HÓA

 

12

100053

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

ANH

 

13

100054

TRẦN SÔNG

TRÀ

HÓA

 

14

100055

ĐẶNG THỊ THÙY

TRÂM

ANH

 

15

100056

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

HÓA

 

16

100057

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

ANH

 

17

100058

PHAN THÙY

UYÊN

HÓA

 

18

100059

NGUYỄN THỊ KIM

VƯƠNG

HÓA

 

19

100060

NGUYỄN TƯỜNG

VY

ANH

 

20

100061

TRƯƠNG HOÀNG

YẾN

ANH

 

21

100062

HUỲNH TẤN

THIÊN

HÓA

 

            Danh sách này có 21 thí sinh dự thi.

[Trở về]
Các tin khác
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 (01/09/2019)
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) (30/08/2019)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (28/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (20/08/2019)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) (19/08/2019)
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 (17/08/2019)
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm (16/08/2019)
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) (03/08/2019)
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 (03/08/2019)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 (30/07/2019)
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) (27/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (11/05/2019)
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 (11/05/2019)
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (11/05/2019)
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. (11/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. (05/05/2019)
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 (23/04/2019)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề (19/04/2019)
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn (19/02/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề (15/01/2019)
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 (13/01/2019)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học (20/12/2018)
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 (11/12/2018)
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 (09/12/2018)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề (22/11/2018)
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 (02/09/2018)
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 (31/08/2018)
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. (31/08/2018)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm (27/08/2018)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. (27/08/2018)
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ (27/08/2018)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 (24/08/2018)
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (22/08/2018)
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 (21/08/2018)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 (20/08/2018)
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh (16/08/2018)
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 (14/08/2018)
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học (07/08/2018)
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT (03/08/2018)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 (03/08/2018)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. (27/07/2018)
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. (29/06/2018)
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 (30/05/2018)
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 (30/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) (23/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) (23/05/2018)
Bài ôn luyện cho 11C1 (13/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 (12/05/2018)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (27/04/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (24/04/2018)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (24/04/2018)
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 (12/04/2018)
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 (08/03/2018)
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. (24/01/2018)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 (15/01/2018)
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018 (09/01/2018)
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 (02/01/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở (25/12/2017)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 (20/12/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. (29/11/2017)
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 (20/11/2017)
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 (05/11/2017)
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 (04/11/2017)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm (04/09/2017)
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 (03/09/2017)
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 (03/09/2017)
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 (30/08/2017)
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) (19/08/2017)
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 (19/08/2017)
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn (19/08/2017)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 (18/08/2017)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (10/08/2017)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (08/08/2017)
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 (02/08/2017)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 (28/07/2017)
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 (19/07/2017)
Danh sách học sinh kiểm tra lại và môn bắt buộc, môn đăng ký kiểm tra lại. HS tự ôn. Dự kiến từ 24-28/7/2017, trường tổ chức ôn tập và kiểm tra lại. (11/06/2017)
Danh sách học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2016-2017 (28/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 10 (23/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 11 (23/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 10 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 11 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 12 (04/05/2017)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2016-2017 các môn do Sở ra đề (18/04/2017)
Kết quả thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG năm 2017: Điểm 4 bài thi xét tốt nghiệp theo từng lớp (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi tổ hơp KHTN và KHXH (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi Ngữ văn, Toán, Anh (16/04/2017)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016-2017 (08/04/2017)
Bảng so sánh số huy chương đạt được qua Cuộc thi Olympic 24/3 Quảng Nam 2 năm 2016 và 2017 (26/03/2017)
Danh sách học sinh đạt Huy chương qua Kỳ thi Olympic 24/3 tỉnh Quảng Nam năm 2017 (26/03/2017)
Thời khóa biểu học môn tự chọn thi THPTQG 2017 dành cho lớp 12 (07/02/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 11 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 12 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 10 (17/01/2017)
Danh sách học sinh ôn luyện các môn KHTN và KHXH thi THPTQG năm 2017 (13/01/2017)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 (12/01/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 (28/12/2016)
Danh sách phòng thi và Số báo danh KTHK1 năm học 2016-2017 (27/12/2016)
KHẨN: Điều chỉnh thông tin và Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT. Nhà trường sẽ công bố Lịch thi các môn còn lại (chêm xen với Lịch của Sở) (28/11/2016)
Khảo sát chất lượng Hóa 12 dành cho HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và đã đăng ký dự thi THPTQG bài thi KHTN. Nội dung: 4 chương đã học (HK1). Giờ mở đề: 9:25 ngày 24/11/2016 (22/11/2016)
Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 (28/09/2016)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi Olympic thành phố Tam Kỳ năm 2014 (16/04/2014)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)