29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/08/2019 9:25:45 SA - Số lượt xem: 5070

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

TOÁN

13,75

2

100002

NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

BẢO

TIN

12,75

3

100003

TRẦN QUỐC

BẢO

TOÁN

11,5

4

100004

TRẦN NGUYỄN QUỐC

BẢO

TOÁN

12,25

5

100005

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

TIN

9,5

6

100006

NGUYỄN ĐÌNH QUANG

CHÍNH

TOÁN

7,75

7

100007

TRẦN NGỌC 

ĐAN

TOÁN

7,25

8

100008

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

TOÁN

7,5

9

100009

TRẦN HOÀNG

ĐẠT

VĂN

3,75

10

100010

VÕ PHAN NGỌC

ĐỨC

TOÁN

8,5

11

100011

HUỲNH NGUYỄN THÙY

DƯƠNG

VĂN

3,75

12

100012

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

TOÁN

1,0

13

100013

NGÔ THỊ THU

TOÁN

3,5

14

100014

LÊ NGUYỄN BẢO

HÂN

TOÁN

8,0

15

100015

THÂN BẢO

HÂN

TOÁN

6,75

16

100016

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

VĂN

6,25

17

100017

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

TOÁN

4,5

18

100018

PHAN THỊ KHÁNH

HÒA

VĂN

5,0

19

100019

TRƯƠNG HUY

HOÀNG

TIN

6,5

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100020

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

TOÁN

16,25

2

100021

VÕ NGỌC

HÙNG

TOÁN

18,5

3

100022

NGUYỄN VĨNH

KHANG

TOÁN

9,0

4

100023

VÕ NGUYÊN

KHOA

TOÁN

11,75

5

100024

NGUYỄN VĂN

LAM

TOÁN

11,0

6

100025

TRẦN NHẬT

LAM

VĂN

4,0

7

100026

PHẠM THỊ THẢO

LINH

VĂN

5,0

8

100027

NGUYỄN HỒ XUÂN

MAI

TOÁN

5,75

9

100028

TRẦN NGỌC

MINH

TOÁN

9,0

10

100029

BÙI NHẬT

MINH

TOÁN

13,75

11

100030

NGUYỄN TẤN

MỸ

TOÁN

8,0

12

100031

TƯỞNG THỊ THÙY

MỸ

VĂN

3,75

13

100032

NGUYỄN THỊ NGỌC

MỴ

TOÁN

3,5

14

100033

ĐỖ TRẦN NI

NA

VĂN

2,5

15

100034

NGUYỄN GIA

NGÂN

TOÁN

VẮNG

16

100035

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

VĂN

3,0

17

100036

VĂN THANH THẢO

NGUYÊN

VĂN

6,0

18

100037

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

TOÁN

8,5

19

100038

NGUYỄN THỊ YẾN

NHI

VĂN

6,0

 

 

 

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 3, THI TẠI PHÒNG 3

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100039

THÁI VŨ THANH

NHƯ

TOÁN

2,0

2

100040

CA HỮU

PHƯỚC

TOÁN

4,5

3

100041

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

TOÁN

13,25

4

100042

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

TOÁN

12,5

5

100043

NGUYỄN THỊ KIM

PHƯỢNG

TOÁN

7,0

6

100044

NGUYỄN THỊ

PHƯỢNG

VĂN

7,0

7

100045

NGUYỄN BẢO

QUÂN

TOÁN

14,0

8

100046

NGUYỄN THANH

QUANG

TOÁN

2,0

9

100047

NGUYỄN HỒNG

SƠN

TOÁN

14,75

10

100048

VŨ TRƯỜNG

SƠN

VĂN

6,25

11

100049

LẠI HUỲNH DIỆU

THẢO

VĂN

6,25

12

100050

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

VĂN

6,25

13

100051

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

VĂN

4,5

14

100052

NGUYỄN ĐÌNH

THI

TOÁN

7,0

15

100053

NGUYỄN NGỌC ANH

THƯ

TOÁN

9,25

16

100054

PHẠM ANH

THƯ

TOÁN

7,25

17

100055

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

VĂN

5,0

18

100056

PHẠM MINH

THƯ

VĂN

5,75

ĐIỂM THI MÔN TOÁN-TIN-VĂN PHÒNG 4, THI TẠI PHÒNG 4

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100057

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

VĂN

5,5

2

100058

NGUYỄN CHÁNH

TIẾN

TOÁN

6,25

3

100059

LÊ PHAN HOÀI

TIN

TOÁN

VẮNG

4

100060

LÊ TRỌNG

TÍN

VĂN

3,0

5

100061

TRẦN SÔNG

TRÀ

TOÁN

9,75

6

100062

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

VĂN

2,5

7

100063

PHẠM HUYỀN

TRÂN

TOÁN

3,25

8

100064

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

TOÁN

3,5

9

100065

TRẦN THỊ THÙY

TRINH

VĂN

7,5

10

100066

NGUYỄN VĂN

TUẤN

TOÁN

2,5

11

100067

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

TOÁN

6,75

12

100068

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

TOÁN

VẮNG

13

100069

PHẠM MINH

TUẤN

VĂN

5,5

14

100070

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

TOÁN

3,5

15

100071

NGUYỄN TRUNG

TUYẾN

VĂN

3,75

16

100072

PHAN THÙY

UYÊN

TOÁN

10,25

17

100073

HOÀNG MẠNH

TOÁN

VẮNG

18

100074

TRƯƠNG THÚY

VY

TOÁN

15,25

19

100075

KIỀU LÊ THẠCH

TUYỀN

VĂN

6,0

20

100076

NGUYỄN THỊ THẢO

TIÊN

VĂN

3,5

 

 

 

 

 

ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

TRẦN QUỐC

BẢO

6,0

2

100002

HUỲNH VIẾT

BÌNH

4,0

3

100003

NGUYỄN THẢO NHƯ

BÌNH

3,25

4

100004

PHẠM QUỲNH

CHI

2,25

5

100005

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

3,25

6

100006

ĐỖ VĂN THÀNH

DANH

4,0

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

2,0

8

100008

HUỲNH MINH

DUY

1,5

9

100009

VÕ LÊ TUYẾT

GIANG

4,0

10

100010

NGÔ THỊ THU

2,25

11

100011

NGUYỄN DIỄM

HẠNH

2,5

12

100012

NGUYỄN CÔNG

HIẾU

3,5

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

6,5

14

100014

CA THÁI BẢO

HƯƠNG

9,75

15

100015

NGUYỄN THANH QUỐC

HUY

1,75

16

100016

PHAN VÕ QUỐC

HUY

Vắng

17

100017

TRẦN NGUYỄN HIẾU

KHA

10,25

18

100018

NGUYỄN VĨNH

KHANG

1,25

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

11,0

20

100020

TRẦN NHẬT

LAM

4,0

21

100021

NGUYỄN THÙY

LINH

LY

4,0

22

100022

NGUYỄN NHẬT

LINH

4,0

23

100023

LÊ BÁ

LỢI

Vắng

24

100024

CAO THỊ

LY

2,0

           

ĐIỂM THI MÔN VẬT LÝ PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

4,0

2

100002

PHẠM THỊ BÍCH

NGỌC

2,25

3

100003

NGUYỄN THÀNH

NHÂN

7,5

4

100004

PHẠM VĂN TRỌNG

NHÂN

3,5

5

100005

TRẦN VĂN ANH

NHẬT

0

6

100006

HOÀNG GIA

NI

2,25

7

100007

HOÀNG MẠNH

PHƯỚC

7,25

8

100008

CA HỮU

PHƯỚC

1,5

9

100009

NGUYỄN THANH

QUANG

1,75

10

100010

NGUYỄN THẢO MINH

QUÝ

1,5

11

100011

TRẦN THỊ MAI

QUỲNH

Văng

12

100012

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

10,75

13

100013

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

2,5

14

100014

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

1,5

15

100015

LÊ PHAN HOÀI

TIN

Vắng

16

100016

LÊ TRỌNG

TÍN

1,5

17

100017

TRƯƠNG ĐÌNH

TRÀ

4,0

18

100018

TRẦN THỊ HUYỀN

TRÂN

2,0

19

100019

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

2,0

20

100020

TRẦN ĐÌNH

TRƯỜNG

4,75

21

100021

NGUYỄN LÊ MINH

TUẤN

LY

6,75

22

100022

NGUYỄN NGỌC

TUẤN

Vắng

23

100023

HOÀNG MẠNH

Vắng

24

100024

TRƯƠNG THÚY

VY

9,5

ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 1, THI TẠI PHÒNG 1

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100001

NGUYỄN THIÊN

ÂN

HÓA

4,5

2

100002

NGUYỄN NGỌC

ÁNH

ANH

5,1

3

100003

NGUYỄN GIA

BẢO

ANH

7,2

4

100004

NGUYỄN TRẦN KHÁNH

BÌNH

ANH

5,6

5

100005

PHẠM QUỲNH

CHI

HÓA

9,0

6

100006

NGUYỄN THÀNH

CHÍNH

ANH

2,5

7

100007

NGUYỄN QUANG

DIỆU

ANH

3,8

8

100008

ĐỖ THỊ PHƯƠNG

DUYÊN

ANH

5,7

9

100009

ĐOÀN CHÂU

GIANG

HÓA

10,75

10

100010

BÙI QUỲNH

GIAO

ANH

8,6

11

100011

PHAN NGUYỄN NGÂN

ANH

7,0

12

100012

LÊ THỊ THẢO

HIỀN

ANH

7,6

13

100013

ĐÀM NGUYỄN HUY

HOÀNG

ANH

6,8

14

100014

PHẠM VĂN

HOÀNG

HÓA

6,25

15

100015

VÕ NGUYỄN ANH

HUÂN

ANH

7,1

16

100016

CHÂU QUANG

HUY

ANH

4,3

17

100017

PHAN VÕ QUỐC

HUY

HÓA

10,75

18

100018

NGUYỄN TRƯỜNG

KHÁNH

ANH

7,2

19

100019

LÊ ANH

KIỆT

HÓA

Vắng

20

100020

NGUYỄN PHƯỚC QUỲNH

LAM

ANH

5,6

21

100021

BÙI NGỌC KHÁNH

LINH

ANH

13,6

            ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 2, THI TẠI PHÒNG 2

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100022

CAO THỊ

LY

HÓA

9,5

2

100023

TRẦN NGỌC

MINH

HÓA

4,75

3

100024

HUỲNH THỊ HÀ

MY

ANH

7,8

4

100025

ĐỖ TRẦN NI

NA

ANH

4,1

5

100026

NGUYỄN GIA

NGÂN

ANH

Vắng

6

100027

HUỲNH TRỌNG

NGHĨA

ANH

11,0

7

100028

ĐỖ PHÚ

NGHĨA

HÓA

5,5

8

100029

LÊ HIẾU

NHÂN

HÓA

3,5

9

100030

BÙI THỊ NGỌC

NHI

ANH

5,8

10

100031

CAO TRẦN HOÀNG

NHI

ANH

2,6

11

100032

VÕ THỊ YẾN

NHI

HÓA

5,5

12

100033

THÁI VŨ THANH

NHƯ

HÓA

4,5

13

100034

NGUYỄN THỊ XUÂN

PHƯƠNG

HÓA

Vắng

14

100035

NGUYỄN THỊ THANH

PHƯƠNG

HÓA

Vắng

15

100036

NGUYỄN BẢO

QUÂN

HÓA

Vắng

16

100037

VÕ THỊ DIỄM

QUỲNH

ANH

4,8

17

100038

HUỲNH MINH

TÀI

HÓA

14,5

18

100039

THÁI NGUYỄN THANH

TÂM

HÓA

11,5

19

100040

ĐOÀN NGỌC

THẠCH

HÓA

16,25

20

100041

NGUYỄN QUỐC

THÀNH

ANH

5,3

ĐIỂM THI MÔN ANH - HÓA PHÒNG 3, THI TẠI PHÒNG 3

STT

SBD

Họ tên

Môn thi

Điểm

1

100042

NGUYỄN LƯU LY

THẢO

ANH

5,5

2

100043

LƯƠNG TRẦN PHƯƠNG

THẢO

ANH

1,5

3

100044

VÕ NGUYÊN VY

THẢO

HÓA

8,0

4

100045

NGUYỄN ĐÌNH

THI

ANH

2,5

5

100046

HUỲNH NGỌC

THIỆN

HÓA

10,25

6

100047

PHẠM ANH

THƯ

ANH

7,1

7

100048

NGUYỄN THỊ MINH

THƯ

ANH

6,0

8

100049

NGUYỄN NGỌC MINH

THƯ

ANH

5,7

9

100050

TRẦN LÊ HOÀI

THƯ

ANH

4,0

10

100051

NGUYỄN VÕ MINH

THỦY

ANH

4,5

11

100052

ĐẶNG THANH

THỦY

HÓA

5,5

12

100053

HÀ DƯƠNG VÂN

TRÀ

ANH

Vắng

13

100054

TRẦN SÔNG

TRÀ

HÓA

5,25

14

100055

ĐẶNG THỊ THÙY

TRÂM

ANH

11,9

15

100056

VÕ THỊ BẢO

TRÂN

HÓA

6,0

16

100057

NGUYỄN LÊ SƠN

TÙNG

ANH

1,8

17

100058

PHAN THÙY

UYÊN

HÓA

13,75

18

100059

NGUYỄN THỊ KIM

VƯƠNG

HÓA

10,75

19

100060

NGUYỄN TƯỜNG

VY

ANH

Vắng

20

100061

TRƯƠNG HOÀNG

YẾN

ANH

3,9

21

100062

HUỲNH TẤN

THIÊN

HÓA

5,75

[Trở về]
Các tin khác
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 10 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm kiểm tra ban đầu các môn Sở ra đề khối 11 năm học 2021-2022 (18/05/2022)
Danh sách xếp lớp 10 năm học 2021-2022 (30/08/2021)
Kế hoạch tập trung học sinh và khai giảng năm học 2021 -2022 (30/08/2021)
Danh sách lớp 12 năm học 2021-2022 (24/08/2021)
Danh sách lớp 11 năm học 2021-2022 (24/08/2021)
Hướng dẫn tiếp nhận học sinh nhập học tại nơi cư trú do dịch Covid 19 của Sở GDDT và mẫu dơn xin nhập học do Covid 19 (23/08/2021)
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 (11/08/2021)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021-2022 (11/08/2021)
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 vào các Trường THPT năm học 2021-2022 của Sở GD & ĐT Quảng Nam (06/05/2021)
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của UBND Tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021 (06/05/2021)
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đoạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 (31/03/2021)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 10 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 11 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm kiểm tra nói. Có điều chỉnh điểm môn Điạ. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021 (10/01/2021)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2020-2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (21/12/2020)
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học ngày 30,31/10/2020 (29/10/2020)
Thông báo về khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2020-2021 ngày 15/10/2020 (13/10/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự khảo sát (Ngày 15/10/2020) năm học 2020-2021 (13/10/2020)
Thông báo những học sinh Khối 10 năm học 2019-2020 lưu ban đến văn phòng nhà trường để nhà trường xếp lớp. (10/09/2020)
Thời khóa biểu TD & GDQP năm học 2020-2021 (03/09/2020)
Thông báo Ngày tựu trường học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 (02/09/2020)
Danh sách lớp 11 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Danh sách lớp 12 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 11 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 10 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Lịch ôn tập, lịch kiểm tra lại và danh sách học sinh khối 10, 11 phải kiểm tra lại (18/07/2020)
Kết quả khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (Khóa ngày 13,14/7/2020) (17/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2019-2020 (10/07/2020)
Thông báo: Học sinh lớp 10 về điểm môn tiếng Anh (10/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng Bài thi KHTN và KHXH (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn Tiếng Anh lớp 11 (CT 10 năm ) HK2 năm học 2019-2020 (Chưa cộng điểm KT nói) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn tiếng Anh 11 ( CT 7 năm) năm học 2019-2020 (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (04/07/2020)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 (04/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 (03/07/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) (11/06/2020)
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (20/03/2020)
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng (14/03/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói) (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 (13/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 (11/01/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) (29/11/2019)
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 (01/09/2019)
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) (30/08/2019)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (28/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (20/08/2019)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) (19/08/2019)
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm (16/08/2019)
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 (12/08/2019)
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) (03/08/2019)
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 (03/08/2019)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 (30/07/2019)
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)