29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/12/2019 8:58:38 SA - Số lượt xem: 5098

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100001

Nguyễn Thị Mai

Anh

Nữ

22/07/2004

10C4

2

100002

Phạm Ngọc Hùng

Anh

Nam

04/05/2004

10C6

3

100003

Thái Nguyễn Thị Lan

Anh

Nữ

01/08/2004

10C6

4

100004

Trần Thị Minh

Anh

Nữ

12/09/2004

10C6

5

100005

Lê Thị Hồng

Ánh

Nữ

10/10/2004

10C7

6

100006

Nguyễn Ngọc

Ánh

Nữ

27/06/2004

10C2

7

100007

Trần Huỳnh Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2004

10C4

8

100008

Nguyễn Thiên

Ân

Nam

13/07/2004

10C1

9

100009

Trương Nhật Duy

Ân

Nam

23/01/2004

10C5

10

100010

Cao Quốc

Bảo

Nam

23/10/2003

10C8

11

100011

Đỗ Nguyễn Hoài

Bảo

Nam

16/02/2004

10C5

12

100012

Hoàng Quốc

Bảo

Nam

22/11/2004

10C10

13

100013

Hồ Gia

Bảo

Nam

17/05/2004

10C9

14

100014

Huỳnh Gia

Bảo

Nam

01/10/2004

10C11

15

100015

Lã Trịnh Thiên

Bảo

Nam

27/11/2004

10C4

16

100016

Lê Quốc

Bảo

Nam

20/05/2004

10C4

17

100017

Nguyễn Đình Phúc

Bảo

Nam

08/02/2004

10C1

18

100018

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

17/06/2004

10C2

19

100019

Nguyễn Gia

Bảo

Nam

30/01/2004

10C4

20

100020

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

27/02/2004

10C9

21

100021

Trần Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

10/06/2004

10C1

22

100022

Trần Phạm Gia

Bảo

Nam

20/07/2004

10C5

23

100023

Trần Quang Minh

Bảo

Nam

20/11/2004

10C11

24

100024

Trần Quốc

Bảo

Nam

14/06/2004

10C1

25

100025

Trần Quốc

Bảo

Nam

13/05/2004

10C10

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100026

Trần Quốc

Bảo

Nam

19/08/2004

10C5

2

100027

Võ Gia

Bảo

Nam

06/06/2004

10C8

3

100028

Bùi Viết Tấn

Bình

Nam

30/05/2004

10C3

4

100029

Huỳnh Viết

Bình

Nam

30/08/2004

10C9

5

100030

Nguyễn Thảo Như

Bình

Nữ

15/03/2004

10C1

6

100031

Nguyễn Trần Khánh

Bình

Nữ

15/04/2004

10C3

7

100032

Phạm Phú

Cảnh

Nam

01/10/2004

10C6

8

100033

Lê Thị Bảo

Chân

Nữ

25/05/2004

10C1

9

100034

Hoàng Nguyễn Bảo

Châu

Nữ

28/05/2004

10C8

10

100035

Ngô Hoàng Bảo

Châu

Nữ

14/03/2004

10C8

11

100036

Võ Thị Lan

Châu

Nữ

08/06/2004

10C9

12

100037

Nguyễn Ngọc Linh

Chi

Nữ

23/04/2004

10C3

13

100038

Phạm Quỳnh

Chi

Nữ

08/04/2004

10C1

14

100039

Phạm Nguyễn

Chiến

Nam

06/11/2004

10C7

15

100040

Nguyễn Đức

Chinh

Nam

10/12/2004

10C6

16

100041

Nguyễn Đình Quang

Chính

Nam

14/12/2004

10C4

17

100042

Nguyễn Thành

Chính

Nam

30/05/2004

10C2

18

100043

Phan Đình

Công

Nam

06/08/2004

10C10

19

100044

Huỳnh Phước

Cường

Nam

25/01/2004

10C9

20

100045

Đỗ Văn Thành

Danh

Nam

03/07/2004

10C5

21

100046

Phan Công

Danh

Nam

15/03/2004

10C10

22

100047

Huỳnh Nguyễn Thị

Diễm

Nữ

17/03/2004

10C4

23

100048

Phạm Thị Thúy

Diễm

Nữ

04/06/2004

10C6

24

100049

Nguyễn Quang

Diệu

Nam

03/11/2004

10C7

25

100050

Nguyễn Thị Xuân

Diệu

Nữ

24/02/2004

10C2

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100051

Nguyễn Thị Thùy

Dung

Nữ

23/09/2004

10C6

2

100052

Lê Bá

Dũng

Nam

19/08/2004

10C4

3

100053

Lương Công

Dũng

Nam

15/03/2004

10C4

4

100054

Nguyễn Tấn

Dũng

Nam

15/11/2004

10C7

5

100055

Huỳnh Minh

Duy

Nam

05/04/2004

10C7

6

100056

Nguyễn Phạm Thanh

Duy

Nam

21/08/2004

10C11

7

100057

Đặng Lê Hồng

Duyên

Nữ

06/10/2004

10C11

8

100058

Đỗ Thị Phương

Duyên

Nữ

01/06/2004

10C5

9

100059

Hoàng Ngọc

Duyên

Nữ

15/01/2004

10C5

10

100060

Lưu Hồ Mỹ

Duyên

Nữ

14/10/2004

10C6

11

100061

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

25/03/2004

10C2

12

100062

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

24/02/2004

10C7

13

100063

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

12/03/2004

10C9

14

100064

Thái Thị Mỹ

Duyên

Nữ

06/05/2004

10C11

15

100065

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/02/2004

10C7

16

100066

Trương Kỳ

Duyên

Nữ

17/09/2003

10C9

17

100067

Huỳnh Nguyễn Thùy

Dương

Nữ

07/11/2004

10C1

18

100068

Huỳnh Thanh

Dương

Nam

11/11/2004

10C9

19

100069

Nguyễn Đăng

Dưỡng

Nam

31/01/2004

10C11

20

100070

Tôn Thất Duy

Đan

Nam

03/02/2004

10C7

21

100071

Trần Ngọc

Đan

Nữ

21/10/2004

10C1

22

100072

Trần Hoàng

Đạt

Nam

04/04/2004

10C11

23

100073

Trần Tư

Đô

Nam

24/01/2004

10C9

24

100074

Võ Phan Ngọc

Đức

Nam

02/09/2004

10C5

25

100075

Đoàn Châu

Giang

Nữ

16/09/2004

10C1

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100076

Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

07/02/2004

10C4

2

100077

Trần Thị Quỳnh

Giang

Nữ

01/07/2004

10C11

3

100078

Võ Lê Tuyết

Giang

Nữ

11/09/2004

10C8

4

100079

Bùi Quỳnh

Giao

Nữ

30/08/2004

10C2

5

100080

Lê Ngọc

Nữ

13/10/2004

10C6

6

100081

Ngô Thị Thu

Nữ

20/04/2004

10C10

7

100082

Phan Nguyễn Ngân

Nữ

20/07/2004

10C2

8

100083

Nguyễn Diễm

Hạnh

Nữ

21/08/2004

10C9

9

100084

Trần Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

03/06/2004

10C6

10

100085

Lê Kim

Hằng

Nữ

18/04/2004

10C11

11

100086

Đoàn Nguyễn Ngọc

Hân

Nữ

11/06/2004

10C11

12

100087

Lê Nguyễn Bảo

Hân

Nữ

01/05/2004

10C1

13

100088

Lưu Văn

Hân

Nam

04/01/2004

10C5

14

100089

Thân Bảo

Hân

Nữ

07/12/2004

10C2

15

100090

Nguyễn Phúc

Hậu

Nam

28/06/2004

10C5

16

100091

Lê Thị Thảo

Hiền

Nữ

21/10/2004

10C3

17

100092

Nguyễn Diệu

Hiền

Nữ

13/12/2004

10C10

18

100093

Võ Thu

Hiền

Nữ

09/02/2004

10C10

19

100094

Nguyễn Minh

Hiển

Nam

01/02/2004

10C8

20

100095

Nguyễn Văn

Hiển

Nam

31/03/2004

10C7

21

100096

Lê Chí

Hiếu

Nam

17/10/2004

10C9

22

100097

Nguyễn Công

Hiếu

Nam

16/10/2004

10C6

23

100098

Trần Minh

Hiếu

Nam

10/08/2004

10C8

24

100099

Lê Thị Thanh

Hoa

Nữ

25/03/2004

10C7

25

100100

Đoàn Văn

Hòa

Nam

26/04/2004

10C8

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100101

Nguyễn Đại

Hòa

Nam

14/10/2004

10C6

2

100102

Phan Thị Khánh

Hòa

Nữ

17/06/2004

10C3

3

100103

Trần Thị Thanh

Hoài

Nữ

04/02/2004

10C6

4

100104

Đàm Nguyễn Huy

Hoàng

Nam

18/02/2004

10C1

5

100105

Phạm Văn

Hoàng

Nam

21/05/2004

10C6

6

100106

Trương Huy

Hoàng

Nam

17/08/2004

10C1

7

100107

Hồ Lê Như

Hồng

Nữ

17/09/2004

10C11

8

100108

Trần Anh

Huân

Nam

11/01/2004

10C8

9

100109

Võ Nguyễn Anh

Huân

Nam

05/12/2004

10C1

10

100110

Võ Ngọc

Hùng

Nam

11/07/2003

10C1

11

100111

Châu Quang

Huy

Nam

01/10/2004

10C5

12

100112

Huỳnh Quốc

Huy

Nam

06/01/2004

10C6

13

100113

Mai Nhật Quốc

Huy

Nam

02/12/2004

10C9

14

100114

Nguyễn Nhất

Huy

Nam

15/07/2004

10C9

15

100115

Nguyễn Quang

Huy

Nam

05/04/2004

10C5

16

100116

Nguyễn Tán Quang

Huy

Nam

17/11/2004

10C6

17

100117

Nguyễn Thanh

Huy

Nam

29/05/2004

10C4

18

100118

Nguyễn Thanh Quốc

Huy

Nam

28/04/2004

10C5

19

100119

Nguyễn Trần Công

Huy

Nam

22/05/2004

10C11

20

100120

Nguyễn Trần Nhật

Huy

Nam

03/11/2004

10C7

21

100121

Phạm Đoàn Quang

Huy

Nam

19/10/2004

10C4

22

100122

Phạm Đức

Huy

Nam

20/12/2004

10C6

23

100123

Phan Như

Huy

Nam

01/01/2004

10C4

24

100124

Phan Võ Quốc

Huy

Nam

02/04/2004

10C1

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100125

Tạ Đức

Huy

Nam

08/07/2004

10C8

2

100126

Trần Đoan

Huy

Nam

20/06/2004

10C11

3

100127

Võ Lê Trường

Huy

Nam

24/06/2004

10C2

4

100128

Phan Thị Xuân

Huyên

Nữ

08/05/2004

10C2

5

100129

Lê Thị Thanh

Huyền

Nữ

12/09/2003

10C5

6

100130

Nguyễn Lê Gia

Huyền

Nữ

04/10/2004

10C9

7

100131

Hà Nguyên

Hưng

Nam

25/07/2004

10C10

8

100132

Huỳnh Nam

Hưng

Nam

02/11/2004

10C11

9

100133

Nguyễn Quang

Hưng

Nam

31/05/2004

10C1

10

100134

Ca Thái Bảo

Hương

Nữ

26/05/2004

10C1

11

100135

Đinh Ngọc Minh

Hương

Nữ

28/08/2004

10C6

12

100136

Lê Liên

Hương

Nữ

15/08/2004

10C3

13

100137

Lê Thị Thu

Hương

Nữ

21/06/2004

10C7

14

100138

Nguyễn Văn

Kha

Nam

25/10/2004

10C9

15

100139

Trần Nguyễn Hiếu

Kha

Nam

12/01/2004

10C1

16

100140

Nguyễn Quang

Khải

Nam

01/08/2004

10C11

17

100141

Nguyễn Vĩnh

Khang

Nam

07/01/2004

10C4

18

100142

Nguyễn Việt

Khanh

Nam

11/08/2004

10C8

19

100143

Đoàn Hùng

Khánh

Nam

02/09/2004

10C8

20

100144

Đoàn Việt

Khánh

Nam

15/11/2004

10C11

21

100145

Huỳnh Dương Bảo

Khánh

Nam

28/01/2004

10C2

22

100146

Nguyễn Trường

Khánh

Nam

18/02/2004

10C2

23

100147

Võ Nguyên

Khoa

Nam

15/12/2004

10C1

24

100148

Đỗ Anh

Khuyết

Nam

22/05/2004

10C7

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100149

Lê Anh

Kiệt

Nam

15/12/2004

10C1

2

100150

Nguyễn Phước Quỳnh

Lam

Nữ

16/04/2004

10C3

3

100151

Nguyễn Thị Quỳnh

Lam

Nữ

09/12/2004

10C6

4

100152

Nguyễn Văn

Lam

Nam

01/07/2004

10C2

5

100153

Phạm Tấn

Lam

Nam

10/11/2004

10C2

6

100154

Trần Nhật

Lam

Nữ

21/04/2004

10C2

7

100155

Huỳnh Thị Kim

Lập

Nữ

13/07/2004

10C7

8

100156

Phạm Thị Mỹ

Lệ

Nữ

25/04/2004

10C2

9

100157

Trần Thị

Lên

Nữ

20/04/2004

10C5

10

100158

Phạm Thị

Liễu

Nữ

06/05/2004

10C10

11

100159

Bùi Ngọc Khánh

Linh

Nữ

17/09/2004

10C2

12

100160

Đoàn Thị Mai

Linh

Nữ

03/04/2004

10C10

13

100161

Lê Trúc

Linh

Nữ

24/06/2004

10C5

14

100162

Lương Thị Ngọc

Linh

Nữ

01/04/2004

10C3

15

100163

Nguyễn Hồ Trà

Linh

Nữ

28/10/2004

10C2

16

100164

Nguyễn Nhật

Linh

Nữ

17/12/2004

10C2

17

100165

Nguyễn Thị Hoài

Linh

Nữ

18/07/2004

10C5

18

100166

Nguyễn Thùy

Linh

Nữ

17/12/2004

10C2

19

100167

Phạm Thị Thảo

Linh

Nữ

24/06/2004

10C3

20

100168

Phan Thị Thanh

Linh

Nữ

07/12/2004

10C11

21

100169

Đoàn Đức

Lĩnh

Nam

11/02/2004

10C10

22

100170

Phạm Thị Thu

Loan

Nữ

08/10/2004

10C4

23

100171

Đinh Văn Phước

Long

Nam

27/07/2004

10C9

24

100172

Mai Phạm Bảo

Long

Nam

17/02/2004

10C7

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100173

Nguyễn Bảo

Long

Nam

27/12/2004

10C5

2

100174

Lê Viết Bảo

Lộc

Nam

16/07/2004

10C10

3

100175

Lê Bá

Lợi

Nam

07/04/2004

10C9

4

100176

Nguyễn Thành

Lợi

Nam

11/03/2004

10C4

5

100177

Nguyễn Văn

Lợi

Nam

02/03/2004

10C4

6

100178

Võ Thị

Lợi

Nữ

14/05/2004

10C11

7

100179

Cao Thị

Ly

Nữ

09/06/2004

10C2

8

100180

Nguyễn Đỗ Hiểu

Ly

Nữ

31/03/2004

10C4

9

100181

Nguyễn Hồ Xuân

Mai

Nữ

09/01/2004

10C8

10

100182

Phạm Thị Xuân

Mai

Nữ

02/11/2004

10C10

11

100183

Bùi Nhật

Minh

Nam

05/02/2004

10C1

12

100184

Lâm Nhật

Minh

Nam

31/05/2004

10C10

13

100185

Lương Bình

Minh

Nam

30/09/2004

10C4

14

100186

Nguyễn Quang

Minh

Nam

18/08/2004

10C9

15

100187

Trần Ngọc

Minh

Nam

08/03/2004

10C4

16

100188

Đinh Thị Diễm

My

Nữ

05/07/2004

10C3

17

100189

Đỗ Phan Linh

My

Nữ

05/02/2004

10C5

18

100190

Huỳnh Thị Hà

My

Nữ

27/06/2004

10C2

19

100191

Hứa Thị Trà

My

Nữ

23/06/2004

10C8

20

100192

Nguyễn Lê Thảo

My

Nữ

24/03/2004

10C7

21

100193

Võ Trần Khánh

My

Nữ

29/07/2004

10C8

22

100194

Nguyễn Tấn

Mỹ

Nam

07/12/2004

10C9

23

100195

Trương Mỹ

Mỹ

Nữ

01/03/2004

10C9

24

100196

Tưởng Thị Thùy

Mỹ

Nữ

02/08/2004

10C8

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100197

Nguyễn Thị Ngọc

Mỵ

Nữ

19/01/2004

10C5

2

100198

Đỗ Trần Ni

Na

Nữ

09/07/2004

10C2

3

100199

Huỳnh Thị Huyền

Na

Nữ

01/11/2004

10C7

4

100200

Lê Thị Mỹ

Na

Nữ

04/09/2004

10C6

5

100201

Nguyễn Nhật Y

Na

Nữ

24/07/2004

10C4

6

100202

Đoàn Văn

Nam

Nam

06/06/2004

10C7

7

100203

Giáp Văn

Nam

Nam

09/06/2004

10C5

8

100204

Nguyễn Gia

Ngân

Nữ

29/12/2003

10C5

9

100205

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

22/11/2004

10C11

10

100206

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

09/04/2004

10C4

11

100207

Phan Trần Hiếu

Ngân

Nữ

11/08/2004

10C3

12

100208

Thái Trúc Bảo

Ngân

Nữ

24/07/2004

10C7

13

100209

Nguyễn Lưu Thục

Nghi

Nữ

26/05/2004

10C4

14

100210

Đỗ Phú

Nghĩa

Nam

25/04/2004

10C2

15

100211

Huỳnh Trọng

Nghĩa

Nam

25/06/2004

10C2

16

100212

Trương Thị Thanh

Ngoan

Nữ

04/09/2003

10C11

17

100213

Đỗ Trương Yến

Ngọc

Nữ

24/12/2004

10C4

18

100214

Huỳnh Thị Thùy

Ngọc

Nữ

30/05/2004

10C8

19

100215

Nguyễn Huỳnh Bích

Ngọc

Nữ

27/06/2004

10C2

20

100216

Phạm Thị Bích

Ngọc

Nữ

15/08/2004

10C2

21

100217

Thái Nguyễn Văn

Ngọc

Nam

10/04/2004

10C11

22

100218

Trần Thiên

Ngọc

Nữ

17/05/2004

10C9

23

100219

Hồ Lê Thảo

Nguyên

Nữ

18/08/2004

10C3

24

100220

Mai Thảo

Nguyên

Nữ

06/01/2004

10C3

Phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100221

Nguyễn Chấn

Nguyên

Nam

02/04/2004

10C8

2

100222

Trịnh Khôi

Nguyên

Nam

05/11/2004

10C3

3

100223

Văn Thanh Thảo

Nguyên

Nữ

07/06/2004

10C3

4

100224

Võ Văn Thái

Nguyên

Nam

19/05/2004

10C7

5

100225

Võ Thanh

Nguyệt

Nữ

02/06/2004

10C11

6

100226

Lê Thị Thanh

Nhã

Nữ

23/02/2004

10C5

7

100227

Lê Hiếu

Nhân

Nam

12/04/2004

10C6

8

100228

Lê Nguyễn Thành

Nhân

Nam

05/08/2004

10C3

9

100229

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

16/01/2004

10C1

10

100230

Phạm Văn Trọng

Nhân

Nam

30/08/2004

10C6

11

100231

Trương Thành

Nhân

Nam

22/10/2004

10C9

12

100232

Nguyễn Văn Anh

Nhật

Nam

06/08/2004

10C10

13

100233

Trần Văn Anh

Nhật

Nam

23/05/2004

10C4

14

100234

Bùi Thị Ngọc

Nhi

Nữ

06/02/2004

10C2

15

100235

Cao Trần Hoàng

Nhi

Nữ

11/09/2004

10C2

16

100236

Mai Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

23/08/2004

10C4

17

100237

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

14/11/2004

10C7

18

100238

Nguyễn Thị

Nhi

Nữ

02/01/2004

10C11

19

100239

Nguyễn Thị Thảo

Nhi

Nữ

20/02/2004

10C4

20

100240

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

18/07/2004

10C3

21

100241

Phan Ngọc Quỳnh

Nhi

Nữ

03/02/2004

10C4

22

100242

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

18/07/2004

10C9

23

100243

Võ Thị Yến

Nhi

Nữ

19/03/2004

10C2

24

100244

Nguyễn Phan Quỳnh

Như

Nữ

28/06/2004

10C8

Phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

100245

Nguyễn Quỳnh

Như

Nữ

23/02/2004

10C6

2

100246

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

16/10/2004

10C10

3

100247

Phạm Thị Quỳnh

Như

Nữ

31/10/2004

10C8

4

100248

Phạm Thị Thanh

Như

Nữ

24/07/2004

10C8

5

100249

Thái Vũ Thanh

Như

Nữ

01/01/2004

10C5

6

100250

Trương Thị

Như

Nữ

30/11/2004

10C9

7

100251

Hoàng Gia

Ni

Nữ

05/12/2004

10C5

8

100252

Hứa Tấn

Niệm

Nam

02/08/2004

10C6

9

100253

Nguyễn Thị Bảo

Nin

Nữ

30/11/2004

10C8

10

100254

Cao Thị Mây

Ny

Nữ

27/06/2004

10C10

11

100255

Huỳnh Thị Lệ

Ny

Nữ

09/08/2004

10C11

12

100256

Trần Huỳnh

Phong

Nam

06/03/2004

10C7

13

100257

Nguyễn Trọng

Phú

Nam

22/05/2004

10C4

14

100258

Lê Hoàng

Phúc

Nam

18/08/2004

10C9