29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng.
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/12/2019 9:02:05 SA - Số lượt xem: 4951

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

(MÔN ANH XEM DANH SÁCH VÀ SBD RIÊNG)

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

11C4

2

110002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

11C5

3

110003

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

11C3

4

110004

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

11C6

5

110005

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

11C1

6

110006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

11C10

7

110007

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

11C2

8

110008

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

9

110009

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

10

110010

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

11C10

11

110011

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

11C8

12

110012

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

11C7

13

110013

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

11C3

14

110014

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

11C9

15

110015

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

11C10

16

110016

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

11C4

17

110017

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

11C11

18

110018

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

11C10

19

110019

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

11C6

20

110020

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

11C2

21

110021

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

11C10

22

110022

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

11C3

23

110023

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

11C4

24

110024

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

11C9

25

110025

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

11C3

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110026

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

11C1

2

110027

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

11C9

3

110028

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

11C1

4

110029

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

11C9

5

110030

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

11C3

6

110031

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

11C6

7

110032

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

11C7

8

110033

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

11C2

9

110034

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

11C7

10

110035

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

11C10

11

110036

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

11C8

12

110037

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

11C2

13

110038

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

11C9

14

110039

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

11C3

15

110040

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

11C11

16

110041

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

11C2

17

110042

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

11C2

18

110043

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

11C2

19

110044

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

11C6

20

110045

Võ Khánh

Dưỡng

Nam

04/09/2003

11C6

21

110046

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

11C8

22

110047

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

11C8

23

110048

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

11C8

24

110049

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

11C1

25

110050

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

11C5

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110051

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

11C1

2

110052

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

11C2

3

110053

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

11C10

4

110054

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

11C4

5

110055

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

11C1

6

110056

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

11C1

7

110057

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

11C8

8

110058

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

11C9

9

110059

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

11C6

10

110060

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

11C6

11

110061

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

11C10

12

110062

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

11C9

13

110063

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

11C6

14

110064

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

11C1

15

110065

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

11C1

16

110066

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

11C7

17

110067

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

11C3

18

110068

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

11C2

19

110069

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

11C6

20

110070

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

11C9

21

110071

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

11C10

22

110072

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

11C5

23

110073

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

11C4

24

110074

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

11C10

25

110075

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

11C1

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110076

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

11C3

2

110077

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

11C4

3

110078

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

11C8

4

110079

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

11C2

5

110080

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

11C6

6

110081

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

11C10

7

110082

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

11C5

8

110083

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

11C7

9

110084

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

11C3

10

110085

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

11C3

11

110086

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

11C3

12

110087

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

11C9

13

110088

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

11C3

14

110089

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

11C4

15

110090

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

11C10

16

110091

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

11C9

17

110092

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

11C8

18

110093

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

11C5

19

110094

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

11C8

20

110095

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

11C2

21

110096

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

11C10

22

110097

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

11C6

23

110098

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

11C2

24

110099

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

11C9

25

110100

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

11C11

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110101

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

11C5

2

110102

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

11C11

3

110103

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

11C7

4

110104

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

11C11

5

110105

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

11C5

6

110106

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

11C11

7

110107

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

11C3

8

110108

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

11C5

9

110109

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

11C4

10

110110

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

11C11

11

110111

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

11C3

12

110112

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

11C8

13

110113

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

11C1

14

110114

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

11C5

15

110115

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

11C9

16

110116

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

11C9

17

110117

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

11C4

18

110118

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

11C8

19

110119

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

11C6

20

110120

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

11C5

21

110121

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

11C10

22

110122

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

11C9

23

110123

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

11C7

24

110124

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

11C11

25

110125

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

11C1

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110126

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C8

2

110127

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

11C11

3

110128

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

11C9

4

110129

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C9

5

110130

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

11C2

6

110131

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

11C3

7

110132

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

11C4

8

110133

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

11C2

9

110134

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

11C2

10

110135

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

11C4

11

110136

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

11C9

12

110137

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

11C2

13

110138

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

11C1

14

110139

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

11C6

15

110140

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

11C9

16

110141

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

11C11

17

110142

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

11C5

18

110143

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

11C11

19

110144

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

11C5

20

110145

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

11C6

21

110146

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

11C4

22

110147

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

11C11

23

110148

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

11C1

24

110149

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

11C1

25

110150

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

11C10

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110151

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

11C3

2

110152

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

11C1

3

110153

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

11C1

4

110154

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

11C4

5

110155

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

11C4

6

110156

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

11C2

7

110157

Trần Trung

Kiên

Nam

24/12/2003

11C11

8

110158

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

11C3

9

110159

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

11C1

10

110160

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

11C6

11

110161

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

11C6

12

110162

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

11C9

13

110163

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

11C4

14

110164

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

11C1

15

110165

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

11C5

16

110166

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

11C11

17

110167

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

11C8

18

110168

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

11C11

19

110169

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

11C1

20

110170

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

11C5

21

110171

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

11C2

22

110172

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

11C8

23

110173

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

05/10/2003

11C7

24

110174

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

11C2

25

110175

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

11C11

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110176

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

11C11

2

110177

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

11C3

3

110178

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

11C8

4

110179

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

11C10

5

110180

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

11C9

6

110181

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

11C9

7

110182

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

11C6

8

110183

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

11C6

9

110184

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

11C8

10

110185

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

11C9

11

110186

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

11C8

12

110187

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

11C8

13

110188

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

11C9

14

110189

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

11C8

15

110190

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

11C10

16

110191

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

11C10

17

110192

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

11C11

18

110193

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

11C4

19

110194

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

11C5

20

110195

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

11C9

21

110196

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

11C4

22

110197

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

11C5

23

110198

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

11C8

24

110199

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

11C5

25

110200

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

11C4

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110201

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

11C4

2

110202

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

11C1

3

110203

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

11C5

4

110204

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

11C10

5

110205

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

11C6

6

110206

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

11C9

7

110207

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

11C2

8

110208

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

11C5

9

110209

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

11C2

10

110210

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

11C1

11

110211

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

11C7

12

110212

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

11C4

13

110213

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

11C11

14

110214

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

11C9

15

110215

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

11C6

16

110216

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

11C1

17

110217

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

11C8

18

110218

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

11C11

19

110219

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

11C11

20

110220

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

17/05/2003

11C6

21

110221

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

11C2

22

110222

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

11C5

23

110223

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

11C5

24

110224

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

07/06/2003

11C7

25

110225

Lê Trung

Nhân

Nam

08/08/2003

11C5

Phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110226

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

11C5

2

110227

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

11C1

3

110228

Phan Thái

Nhân

Nam

25/02/2003

11C8

4

110229

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

11C3

5

110230

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

11C6

6

110231

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

11C1

7

110232

Lê Thị Uyển

Nhi

Nữ

01/08/2003

11C11

8

110233

Lê Thị Ý

Nhi

Nữ

07/11/2003

11C6

9

110234

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

11C3

10

110235

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

11C1

11

110236

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

11C3

12

110237

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

11C3

13

110238

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

11C1

14

110239

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

11C2

15

110240

Phạm Thị Thùy

Nhi

Nữ

27/01/2003

11C6

16

110241

Phan Thảo

Nhi

Nữ

15/09/2003

11C9

17

110242

Phan Thị

Nhị

Nữ

01/04/2003

11C8

18

110243

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

11C2

19

110244

Cao Quỳnh

Như

Nữ

20/6/2003

11C2

20

110245

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

11C3

21

110246

Nguyễn Thị Hoàng

Như

Nữ

20/08/2003

11C5

22

110247

Phan Trần Quỳnh

Như

Nữ

15/10/2003

11C7

23

110248

Thái Thị Huỳnh

Như

Nữ

09/09/2003

11C7

24

110249

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

11C3

25

110250

Trần Hân

Ni

Nữ

28/02/2003

11C4

Phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110251

Nguyễn Văn

Niêm

Nam

10/05/2003

11C2

2

110252

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Nữ

03/05/2003

11C6

3

110253

Phan Phạm Thanh

Ny

Nữ

21/02/2003

11C6

4

110254

Võ Hồ Nhật

Ny

Nữ

23/6/2003

11C8

5

110255

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

11C3

6

110256

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

22/05/2003

11C10

7

110257

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

16/11/2003

11C6

8

110258

Phan Hoàng

Oanh

Nữ

23/12/2003

11C10

9

110259

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

11C1

10

110260

Huỳnh Hữu

Phát

Nam

17/05/2003

11C7

11

110261

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

22/04/2003

11C9

12

110262

Hồ Thị Hoàng

Phi

Nữ

30/09/2003

11C6

13

110263

Dương Hoàng Tấn

Phúc

Nam

24/03/2003

11C11

14

110264

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

30/06/2003

11C5

15

110265

Trần Đức

Phước

Nam

16/01/2003

11C9

16

110266

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

Nữ

20/01/2003

11C8

17

110267

Nguyễn Thu

Phương

Nữ

15/09/2003

11C2

18

110268

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

11C3

19

110269

Trần Hằng

Phương

Nữ

17/01/2003

11C2

20

110270

Huỳnh Thị Như

Phượng

Nữ

15/09/2003

11C10

21

110271

Nguyễn Thị Thu

Phượng

Nữ

11/05/2003

11C2

22

110272

Nguyễn Thiện

Quang

Nam

19/06/2003

11C10

23

110273

Đỗ Nguyên

Quân

Nam

11/06/2003

11C8

24

110274

Hố Văn Anh

Quân

Nam

17/10/2003

11C9

25

110275

Nguyễn Minh

Quân

Nam

09/09/2003

11C10

Phòng 12

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110276

Trần Phước

Quân

Nam

04/01/2003

11C7

2

110277

Võ Hoàng

Quân

Nam

24/01/2003

11C2

3

110278

Đặng Anh

Quốc

Nam

31/10/2003

11C7

4

110279

Huỳnh Lê Kim

Quốc

Nam

29/09/2003

11C4

5

110280

Lê Văn

Quốc

Nam

24/08/2003

11C7

6

110281

Nguyễn Phú

Quốc

Nam

06/06/2003

11C7

7

110282

Phạm Nguyên

Quốc

Nam

08/02/2003

11C8

8

110283

Phạm Văn

Quốc

Nam

09/11/2003

11C8

9

110284

Phạm Văn Tấn

Quốc

Nam

26/06/2003

11C6

10

110285

Võ Ngọc

Quốc

Nam

01/01/2003

11C8

11

110286

Phạm Văn

Quy

Nam

24/12/2002

11C11

12

110287

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

11C1

13

110288

Đinh Thị Diễm

Quyên

Nữ

27/01/2003

11C9

14

110289

Hồ Thục

Quyên

Nữ

21/12/2003

11C3

15

110290

Nguyễn Thị Ngọc

Quyên

Nữ

14/03/2003

11C4

16

110291

Trần Thị Thanh

Quyên

Nữ

19/05/2003

11C4

17

110292

Trần Thị Thảo

Quyên

Nữ

08/07/2003

11C11

18

110293

Nguyễn Minh

Quyền

Nam

25/06/2003

11C11

19

110294

Nguyễn Chiến

Quyết

Nam

11/10/2003

11C4

20

110295

Đào Thị Như

Quỳnh

Nữ

06/07/2003

11C5

21

110296

Đặng Xuân

Quỳnh

Nữ

23/02/2003

11C7

22

110297

Đỗ Thị Xuân

Quỳnh

Nữ

18/02/2003

11C2

23

110298

Hồ Trần Khánh

Quỳnh

Nữ

23/12/2003

11C4

24

110299

Huỳnh Ngọc Như

Quỳnh

Nữ

29/08/2003

11C9

25

110300

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

Nữ

13/11/2003

11C7

Phòng 13

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

110301

Trần Thúy

Quỳnh

Nữ

11/12/2003

11C5

2

110302

Lê Viết

Sơn

Nam

23/06/2003

11C8

3

110303

Ngô Nguyễn Thanh

Sơn

Nam

25/11/2003

11C5

4

110304

Nguyễn Văn

Sơn

Nam

16/01/2003

11C4

5

110305

Lê Minh

Sỹ

Nam

26/06/2003

11C3

6

110306

Nguyễn Viết

Tài

Nam

25/09/2003

11C7

7

110307

Hồ Thiện

Tâm

Nữ

15/05/2003

11C4

8

110308

Lê Thị Thanh

Tâm

Nữ

05/09/2003

11C11

9

110309

Mai Kiều Huyền

Tâm

Nữ

16/09/2003

11C5

10

110310

Nguyễn Phi

Tâm

Nam

15/06/2003

11C7

11

110311

Nguyễn Thị Mỹ