01 Tháng Mười Một 2020
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/12/2019 9:05:54 SA - Số lượt xem: 3995

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111001

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

11C3

2

111002

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

11C1

3

111003

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

11C3

4

111004

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

11C3

5

111005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

11C3

6

111006

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

11C1

7

111007

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

11C1

8

111008

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

11C3

9

111009

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

11C3

10

111010

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

11C1

11

111011

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

11C1

12

111012

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

11C1

13

111013

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

11C1

14

111014

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

11C1

15

111015

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

11C1

16

111016

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

11C3

17

111017

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

11C1

18

111018

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

11C3

19

111019

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

11C3

20

111020

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

11C3

21

111021

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

11C3

22

111022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

11C3

23

111023

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

11C3

24

111024

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

11C3

25

111025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

11C1

26

111026

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

11C1

27

111027

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

11C3

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111028

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

11C1

2

111029

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

11C1

3

111030

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

11C1

4

111031

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

11C3

5

111032

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

11C1

6

111033

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

11C1

7

111034

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

11C3

8

111035

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

11C1

9

111036

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

11C1

10

111037

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

11C1

11

111038

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

11C3

12

111039

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

11C1

13

111040

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

11C1

14

111041

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

11C1

15

111042

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

11C1

16

111043

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

11C3

17

111044

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

11C1

18

111045

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

11C3

19

111046

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

11C1

20

111047

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

11C3

21

111048

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

11C3

22

111049

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

11C1

23

111050

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

11C3

24

111051

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

11C3

25

111052

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

11C3

26

111053

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

11C1

27

111054

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

11C3

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111055

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

11C1

2

111056

Hồ Thục

Quyên

Nữ

21/12/2003

11C3

3

111057

Lê Minh

Sỹ

Nam

26/06/2003

11C3

4

111058

Trần Lê Đoan

Thanh

Nữ

01/09/2003

11C1

5

111059

Nguyễn Lê Duy

Thắng

Nam

29/08/2003

11C1

6

111060

Võ Đình

Thi

Nam

16/05/2003

11C1

7

111061

Nguyễn Đình

Thiện

Nam

18/06/2003

11C1

8

111062

Trần Thị Như

Thiện

Nữ

23/12/2003

11C1

9

111063

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

Nữ

01/01/2003

11C3

10

111064

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

27/10/2003

11C1

11

111065

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

Nữ

14/02/2003

11C1

12

111066

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

05/07/2003

11C3

13

111067

Văn Anh

Thư

Nữ

04/01/2003

11C3

14

111068

Đinh Lê Hồng

Tín

Nam

19/11/2003

11C3

15

111069

Hoàng Minh

Tín

Nam

17/12/2003

11C1

16

111070

Nguyên Thị Thanh

Trà

Nữ

07/08/2003

11C1

17

111071

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

Nữ

22/08/2003

11C3

18

111072

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

Nam

26/03/2003

11C3

19

111073

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

Nữ

26/06/2003

11C3

20

111074

Phạm Minh

Nam

27/08/2003

11C1

21

111075

Võ Duy

Nam

14/02/2003

11C3

22

111076

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

Nam

08/01/2003

11C3

23

111077

Nguyễn Tịnh

Vân

Nữ

12/10/2003

11C3

24

111078

Cao Thảo

Vy

Nữ

03/11/2003

11C3

25

111079

Lê Hoàng Thảo

Xuân

Nữ

20/01/2003

11C1

26

111080

Đào Thị Hoàng

Yến

Nữ

18/12/2003

11C3

27

111081

Trần Huỳnh Phi

Yến

Nữ

11/01/2003

11C1

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 7 NĂM

Phòng 1- Thi tại phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

11C4

2

117002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

11C5

3

117003

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

11C6

4

117004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

11C10

5

117005

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

11C2

6

117006

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

7

117007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

8

117008

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

11C10

9

117009

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

11C8

10

117010

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

11C7

11

117011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

11C9

12

117012

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

11C10

13

117013

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

11C4

14

117014

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

11C11

15

117015

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

11C10

16

117016

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

11C6

17

117017

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

11C2

18

117018

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

11C10

19

117019

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

11C4

20

117020

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

11C9

21

117021

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

11C9

22

117022

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

11C9

23

117023

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

11C6

24

117024

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

11C7

25

117025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

11C2

26

117026

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

11C7

27

117027

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

11C10

Phòng 2- Thi tại phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117028

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

11C8

2

117029

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

11C2

3

117030

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

11C9

4

117031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

11C11

5

117032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

11C2

6

117033

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

11C2

7

117034

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

11C2

8

117035

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

11C6

9

117036

Võ Khánh

Dưỡng

Nam

04/09/2003

11C6

10

117037

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

11C8

11

117038

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

11C8

12

117039

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

11C8

13

117040

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

11C5

14

117041

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

11C2

15

117042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

11C10

16

117043

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

11C4

17

117044

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

11C8

18

117045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

11C9

19

117046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

11C6

20

117047

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

11C6

21

117048

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

11C10

22

117049

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

11C9

23

117050

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

11C6

24

117051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

11C7

25

117052

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

11C2

26

117053

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

11C6

27

117054

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

11C9

Phòng 3- Thi tại phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117055

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

11C10

2

117056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

11C5

3

117057

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

11C4

4

117058

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

11C10

5

117059

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

11C4

6

117060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

11C8

7

117061

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

11C2

8

117062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

11C6

9

117063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

11C10

10

117064

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

11C5

11

117065

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

11C7

12

117066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

11C9

13

117067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

11C4

14

117068

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

11C10

15

117069

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

11C9

16

117070

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

11C8

17

117071

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

11C5

18

117072

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

11C8

19

117073

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

11C2

20

117074

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

11C10

21

117075

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

11C6

22

117076

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

11C2

23

117077

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

11C9

24

117078

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

11C11

25

117079

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

11C5

26

117080

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

11C11

27

117081

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

11C7

Phòng 4-Thi tại phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117082

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

11C11

2

117083

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

11C5

3

117084

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

11C11

4

117085

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

11C5

5

117086

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

11C4

6

117087

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

11C11

7

117088

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

11C8

8

117089

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

11C5

9

117090

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

11C9

10

117091

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

11C9

11

117092

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

11C4

12

117093

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

11C8

13

117094

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

11C6

14

117095

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

11C5

15

117096

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

11C10

16

117097

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

11C9

17

117098

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

11C7

18

117099

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

11C11

19

117100

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C8

20

117101

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

11C11

21

117102

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

11C9

22

117103

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C9

23

117104

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

11C2

24

117105

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

11C4

25

117106

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

11C2

26

117107

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

11C2

27

117108

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

11C4

Phòng 5 – Thi tại phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117109

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

11C9

2

117110

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

11C2

3

117111

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

11C6

4

117112

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

11C9

5

117113

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

11C11

6

117114

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

11C5

7

117115

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

11C11

8

117116

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

11C5

9

117117

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

11C6

10

117118

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

11C4

11

117119

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

11C11

12

117120

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

11C10

13

117121

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

11C4

14

117122

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

11C4

15

117123

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

11C2

16

117124

Trần Trung

Kiên

Nam

24/12/2003

11C11

17

117125

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

11C6

18

117126

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

11C6

19

117127

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

11C9

20

117128

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

11C4

21

117129

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

11C5

22

117130

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

11C11

23

117131

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

11C8

24

117132

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

11C11

25

117133

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

11C5

26

117134

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

11C2

27

117135

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

11C8

Phòng 6 – Thi tại phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117136

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

05/10/2003

11C7

2

117137

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

11C2

3

117138

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

11C11

4

117139

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

11C11

5

117140

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

11C8

6

117141

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

11C10

7

117142

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

11C9

8

117143

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

11C9

9

117144

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

11C6

10

117145

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

11C6

11

117146

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

11C8

12

117147

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

11C9

13

117148

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

11C8

14

117149

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

11C8

15

117150

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

11C9

16

117151

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

11C8

17

117152

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

11C10

18

117153

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

11C10

19

117154

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

11C11

20

117155

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

11C4

21

117156

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

11C5

22

117157

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

11C9

23

117158

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

11C4

24

117159

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

11C5

25

117160

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

11C8

26

117161

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

11C5

27

 

 

 

 

 

 

Phòng 7 – Thi tại phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117162

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

11C4

2

117163

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

11C4

3

117164

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

11C5

4

117165

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

11C10

5

117166

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

11C6

6

117167

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

11C9

7

117168

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

11C2

8

117169

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

11C5

9

117170

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

11C2

10

117171

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

11C7

11

117172

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

11C4

12

117173

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

11C11

13

117174

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

11C9

14

117175

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

11C6

15

117176

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

11C8

16

117177

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

11C11

17

117178

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

11C11

18

117179

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

17/05/2003

11C6

19

117180

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

11C2

20

117181

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

11C5

21

117182

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

11C5

22

117183

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

07/06/2003

11C7

23

117184

Lê Trung

Nhân

Nam

08/08/2003

11C5

24

117185

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

11C5

25

117186

Phan Thái

Nhân

Nam

25/02/2003

11C8

26

117187

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

11C6

27

 

 

 

 

 

 

Phòng 8 – Thi tại phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117188

Lê Thị Uyển

Nhi

Nữ

01/08/2003

11C11

2

117189

Lê Thị Ý

Nhi

Nữ

07/11/2003

11C6

3

117190

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

11C2

4

117191

Phạm Thị Thùy

Nhi

Nữ

27/01/2003

11C6

5

117192

Phan Thảo

Nhi

Nữ

15/09/2003

11C9

6

117193

Phan Thị

Nhị

Nữ

01/04/2003

11C8

7

117194

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

11C2

8

117195

Cao Quỳnh

Như

Nữ

20/6/2003

11C2

9

117196

Nguyễn Thị Hoàng

Như

Nữ

20/08/2003

11C5

10

117197

Phan Trần Quỳnh

Như

Nữ

15/10/2003

11C7

11

117198

Thái Thị Huỳnh

Như

Nữ

09/09/2003

11C7

12

117199

Trần Hân

Ni

Nữ

28/02/2003

11C4

13

117200

Nguyễn Văn

Niêm

Nam

10/05/2003

11C2

14

117201

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Nữ

03/05/2003

11C6

15

117202

Phan Phạm Thanh

Ny

Nữ

21/02/2003

11C6

16

117203

Võ Hồ Nhật

Ny

Nữ

23/6/2003

11C8

17

117204

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

22/05/2003

11C10

18

117205

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

16/11/2003

11C6

19

117206

Phan Hoàng

Oanh

Nữ

23/12/2003

11C10

20

117207

Huỳnh Hữu

Phát

Nam

17/05/2003

11C7

21

117208

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

22/04/2003

11C9

22

117209

Hồ Thị Hoàng

Phi

Nữ

30/09/2003

11C6

23

117210

Dương Hoàng Tấn

Phúc

Nam

24/03/2003

11C11

24

117211

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

30/06/2003

11C5

25

117212

Trần Đức

Phước

Nam

16/01/2003

11C9

26

117213

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

Nữ

20/01/2003

11C8

Phòng 9 – Thi tại phòng 12

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117214

Nguyễn Thu

Phương

Nữ

15/09/2003

11C2

2

117215

Trần Hằng

Phương

Nữ

17/01/2003

11C2

3

117216

Huỳnh Thị Như

Phượng

Nữ

15/09/2003

11C10

4

117217

Nguyễn Thị Thu

Phượng

Nữ

11/05/2003

11C2

5

117218

Nguyễn Thiện

Quang

Nam

19/06/2003

11C10

6

117219

Đỗ Nguyên

Quân

Nam

11/06/2003

11C8

7

117220

Hố Văn Anh

Quân

Nam

17/10/2003

11C9

8

117221

Nguyễn Minh

Quân

Nam

09/09/2003

11C10

9

117222

Trần Phước

Quân

Nam

04/01/2003

11C7

10

117223

Võ Hoàng

Quân

Nam

24/01/2003

11C2

11

117224

Đặng Anh

Quốc

Nam

31/10/2003

11C7

12

117225

Huỳnh Lê Kim

Quốc

Nam

29/09/2003

11C4

13

117226

Lê Văn

Quốc

Nam

24/08/2003

11C7

14

117227

Nguyễn Phú

Quốc

Nam

06/06/2003

11C7

15

117228

Phạm Nguyên

Quốc

Nam

08/02/2003

11C8

16

117229

Phạm Văn

Quốc

Nam

09/11/2003

11C8

17

117230

Phạm Văn Tấn

Quốc

Nam

26/06/2003

11C6

18

117231

Võ Ngọc

Quốc

Nam

01/01/2003

11C8

19

117232

Phạm Văn

Quy

Nam

24/12/2002

11C11

20

117233

Đinh Thị Diễm

Quyên

Nữ

27/01/2003

11C9

21

117234

Nguyễn Thị Ngọc

Quyên

Nữ

14/03/2003

11C4

22

117235

Trần Thị Thanh

Quyên

Nữ

19/05/2003

11C4

23

117236

Trần Thị Thảo

Quyên

Nữ

08/07/2003

11C11

24

117237

Nguyễn Minh

Quyền

Nam

25/06/2003

11C11

25

117238

Nguyễn Chiến

Quyết

Nam

11/10/2003

11C4

26

117239

Đào Thị Như

Quỳnh

Nữ

06/07/2003

11C5

Phòng 10 –Thi tại phòng 13

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117240

Đặng Xuân

Quỳnh

Nữ

23/02/2003

11C7

2

117241

Đỗ Thị Xuân

Quỳnh

Nữ

18/02/2003

11C2

3

117242

Hồ Trần Khánh

Quỳnh

Nữ

23/12/2003

11C4

4

117243

Huỳnh Ngọc Như

Quỳnh