29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/12/2019 9:05:54 SA - Số lượt xem: 4842

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 11

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111001

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

11C3

2

111002

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

11C1

3

111003

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

11C3

4

111004

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

11C3

5

111005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

11C3

6

111006

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

11C1

7

111007

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

11C1

8

111008

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

11C3

9

111009

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

11C3

10

111010

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

11C1

11

111011

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

11C1

12

111012

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

11C1

13

111013

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

11C1

14

111014

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

11C1

15

111015

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

11C1

16

111016

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

11C3

17

111017

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

11C1

18

111018

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

11C3

19

111019

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

11C3

20

111020

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

11C3

21

111021

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

11C3

22

111022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

11C3

23

111023

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

11C3

24

111024

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

11C3

25

111025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

11C1

26

111026

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

11C1

27

111027

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

11C3

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111028

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

11C1

2

111029

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

11C1

3

111030

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

11C1

4

111031

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

11C3

5

111032

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

11C1

6

111033

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

11C1

7

111034

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

11C3

8

111035

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

11C1

9

111036

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

11C1

10

111037

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

11C1

11

111038

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

11C3

12

111039

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

11C1

13

111040

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

11C1

14

111041

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

11C1

15

111042

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

11C1

16

111043

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

11C3

17

111044

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

11C1

18

111045

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

11C3

19

111046

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

11C1

20

111047

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

11C3

21

111048

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

11C3

22

111049

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

11C1

23

111050

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

11C3

24

111051

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

11C3

25

111052

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

11C3

26

111053

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

11C1

27

111054

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

11C3

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

111055

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

11C1

2

111056

Hồ Thục

Quyên

Nữ

21/12/2003

11C3

3

111057

Lê Minh

Sỹ

Nam

26/06/2003

11C3

4

111058

Trần Lê Đoan

Thanh

Nữ

01/09/2003

11C1

5

111059

Nguyễn Lê Duy

Thắng

Nam

29/08/2003

11C1

6

111060

Võ Đình

Thi

Nam

16/05/2003

11C1

7

111061

Nguyễn Đình

Thiện

Nam

18/06/2003

11C1

8

111062

Trần Thị Như

Thiện

Nữ

23/12/2003

11C1

9

111063

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

Nữ

01/01/2003

11C3

10

111064

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

27/10/2003

11C1

11

111065

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

Nữ

14/02/2003

11C1

12

111066

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

05/07/2003

11C3

13

111067

Văn Anh

Thư

Nữ

04/01/2003

11C3

14

111068

Đinh Lê Hồng

Tín

Nam

19/11/2003

11C3

15

111069

Hoàng Minh

Tín

Nam

17/12/2003

11C1

16

111070

Nguyên Thị Thanh

Trà

Nữ

07/08/2003

11C1

17

111071

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

Nữ

22/08/2003

11C3

18

111072

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

Nam

26/03/2003

11C3

19

111073

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

Nữ

26/06/2003

11C3

20

111074

Phạm Minh

Nam

27/08/2003

11C1

21

111075

Võ Duy

Nam

14/02/2003

11C3

22

111076

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

Nam

08/01/2003

11C3

23

111077

Nguyễn Tịnh

Vân

Nữ

12/10/2003

11C3

24

111078

Cao Thảo

Vy

Nữ

03/11/2003

11C3

25

111079

Lê Hoàng Thảo

Xuân

Nữ

20/01/2003

11C1

26

111080

Đào Thị Hoàng

Yến

Nữ

18/12/2003

11C3

27

111081

Trần Huỳnh Phi

Yến

Nữ

11/01/2003

11C1

MÔN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 7 NĂM

Phòng 1- Thi tại phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

11C4

2

117002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

11C5

3

117003

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

11C6

4

117004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

11C10

5

117005

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

11C2

6

117006

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

7

117007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

11C5

8

117008

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

11C10

9

117009

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

11C8

10

117010

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

11C7

11

117011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

11C9

12

117012

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

11C10

13

117013

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

11C4

14

117014

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

11C11

15

117015

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

11C10

16

117016

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

11C6

17

117017

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

11C2

18

117018

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

11C10

19

117019

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

11C4

20

117020

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

11C9

21

117021

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

11C9

22

117022

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

11C9

23

117023

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

11C6

24

117024

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

11C7

25

117025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

11C2

26

117026

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

11C7

27

117027

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

11C10

Phòng 2- Thi tại phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117028

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

11C8

2

117029

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

11C2

3

117030

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

11C9

4

117031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

11C11

5

117032

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

11C2

6

117033

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

11C2

7

117034

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

11C2

8

117035

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

11C6

9

117036

Võ Khánh

Dưỡng

Nam

04/09/2003

11C6

10

117037

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

11C8

11

117038

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

11C8

12

117039

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

11C8

13

117040

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

11C5

14

117041

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

11C2

15

117042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

11C10

16

117043

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

11C4

17

117044

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

11C8

18

117045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

11C9

19

117046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

11C6

20

117047

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

11C6

21

117048

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

11C10

22

117049

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

11C9

23

117050

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

11C6

24

117051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

11C7

25

117052

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

11C2

26

117053

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

11C6

27

117054

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

11C9

Phòng 3- Thi tại phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117055

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

11C10

2

117056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

11C5

3

117057

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

11C4

4

117058

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

11C10

5

117059

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

11C4

6

117060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

11C8

7

117061

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

11C2

8

117062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

11C6

9

117063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

11C10

10

117064

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

11C5

11

117065

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

11C7

12

117066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

11C9

13

117067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

11C4

14

117068

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

11C10

15

117069

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

11C9

16

117070

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

11C8

17

117071

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

11C5

18

117072

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

11C8

19

117073

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

11C2

20

117074

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

11C10

21

117075

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

11C6

22

117076

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

11C2

23

117077

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

11C9

24

117078

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

11C11

25

117079

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

11C5

26

117080

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

11C11

27

117081

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

11C7

Phòng 4-Thi tại phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117082

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

11C11

2

117083

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

11C5

3

117084

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

11C11

4

117085

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

11C5

5

117086

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

11C4

6

117087

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

11C11

7

117088

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

11C8

8

117089

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

11C5

9

117090

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

11C9

10

117091

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

11C9

11

117092

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

11C4

12

117093

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

11C8

13

117094

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

11C6

14

117095

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

11C5

15

117096

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

11C10

16

117097

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

11C9

17

117098

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

11C7

18

117099

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

11C11

19

117100

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C8

20

117101

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

11C11

21

117102

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

11C9

22

117103

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

11C9

23

117104

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

11C2

24

117105

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

11C4

25

117106

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

11C2

26

117107

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

11C2

27

117108

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

11C4

Phòng 5 – Thi tại phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117109

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

11C9

2

117110

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

11C2

3

117111

Trần Thị Diễm

Hương

Nữ

16/02/2003

11C6

4

117112

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

11C9

5

117113

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

11C11

6

117114

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

11C5

7

117115

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

11C11

8

117116

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

11C5

9

117117

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

11C6

10

117118

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

11C4

11

117119

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

11C11

12

117120

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

11C10

13

117121

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

11C4

14

117122

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

11C4

15

117123

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

11C2

16

117124

Trần Trung

Kiên

Nam

24/12/2003

11C11

17

117125

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

11C6

18

117126

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

11C6

19

117127

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

11C9

20

117128

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

11C4

21

117129

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

11C5

22

117130

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

11C11

23

117131

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

11C8

24

117132

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

11C11

25

117133

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

11C5

26

117134

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

11C2

27

117135

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

11C8

Phòng 6 – Thi tại phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117136

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

05/10/2003

11C7

2

117137

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

11C2

3

117138

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

11C11

4

117139

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

11C11

5

117140

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

11C8

6

117141

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

11C10

7

117142

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

11C9

8

117143

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

11C9

9

117144

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

11C6

10

117145

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

11C6

11

117146

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

11C8

12

117147

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

11C9

13

117148

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

11C8

14

117149

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

11C8

15

117150

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

11C9

16

117151

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

11C8

17

117152

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

11C10

18

117153

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

11C10

19

117154

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

11C11

20

117155

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

11C4

21

117156

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

11C5

22

117157

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

11C9

23

117158

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

11C4

24

117159

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

11C5

25

117160

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

11C8

26

117161

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

11C5

27

 

 

 

 

 

 

Phòng 7 – Thi tại phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117162

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

11C4

2

117163

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

11C4

3

117164

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

11C5

4

117165

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

11C10

5

117166

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003

11C6

6

117167

Huỳnh Ni

Na

Nữ

16/11/2003

11C9

7

117168

Lê Thị Ly

Na

Nữ

18/01/2003

11C2

8

117169

Võ Luyn

Na

Nữ

11/10/2003

11C5

9

117170

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

Nam

13/02/2003

11C2

10

117171

Lê Thị Kim

Ngân

Nữ

01/01/2003

11C7

11

117172

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

Nữ

09/01/2003

11C4

12

117173

Võ Thị Hoàng

Ngân

Nữ

31/12/2003

11C11

13

117174

Hồ Đắc

Nghĩa

Nam

15/10/2003

11C9

14

117175

Nguyễn Minh

Nghĩa

Nam

02/06/2003

11C6

15

117176

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

Nữ

28/06/2003

11C8

16

117177

Thái Bảo

Ngọc

Nữ

13/12/2003

11C11

17

117178

Lê Phương

Nguyên

Nữ

04/11/2003

11C11

18

117179

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

17/05/2003

11C6

19

117180

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

Nam

14/07/2003

11C2

20

117181

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

Nữ

02/02/2003

11C5

21

117182

Lê Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

15/07/2003

11C5

22

117183

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

07/06/2003

11C7

23

117184

Lê Trung

Nhân

Nam

08/08/2003

11C5

24

117185

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

26/09/2003

11C5

25

117186

Phan Thái

Nhân

Nam

25/02/2003

11C8

26

117187

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

Nam

10/02/2003

11C6

27

 

 

 

 

 

 

Phòng 8 – Thi tại phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117188

Lê Thị Uyển

Nhi

Nữ

01/08/2003

11C11

2

117189

Lê Thị Ý

Nhi

Nữ

07/11/2003

11C6

3

117190

Nguyễn Thị Yến

Nhi

Nữ

02/10/2003

11C2

4

117191

Phạm Thị Thùy

Nhi

Nữ

27/01/2003

11C6

5

117192

Phan Thảo

Nhi

Nữ

15/09/2003

11C9

6

117193

Phan Thị

Nhị

Nữ

01/04/2003

11C8

7

117194

Trương Thị Hồng

Nhung

Nữ

20/10/2003

11C2

8

117195

Cao Quỳnh

Như

Nữ

20/6/2003

11C2

9

117196

Nguyễn Thị Hoàng

Như

Nữ

20/08/2003

11C5

10

117197

Phan Trần Quỳnh

Như

Nữ

15/10/2003

11C7

11

117198

Thái Thị Huỳnh

Như

Nữ

09/09/2003

11C7

12

117199

Trần Hân

Ni

Nữ

28/02/2003

11C4

13

117200

Nguyễn Văn

Niêm

Nam

10/05/2003

11C2

14

117201

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

Nữ

03/05/2003

11C6

15

117202

Phan Phạm Thanh

Ny

Nữ

21/02/2003

11C6

16

117203

Võ Hồ Nhật

Ny

Nữ

23/6/2003

11C8

17

117204

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

Nữ

22/05/2003

11C10

18

117205

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

16/11/2003

11C6

19

117206

Phan Hoàng

Oanh

Nữ

23/12/2003

11C10

20

117207

Huỳnh Hữu

Phát

Nam

17/05/2003

11C7

21

117208

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

22/04/2003

11C9

22

117209

Hồ Thị Hoàng

Phi

Nữ

30/09/2003

11C6

23

117210

Dương Hoàng Tấn

Phúc

Nam

24/03/2003

11C11

24

117211

Nguyễn Văn

Phúc

Nam

30/06/2003

11C5

25

117212

Trần Đức

Phước

Nam

16/01/2003

11C9

26

117213

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

Nữ

20/01/2003

11C8

Phòng 9 – Thi tại phòng 12

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117214

Nguyễn Thu

Phương

Nữ

15/09/2003

11C2

2

117215

Trần Hằng

Phương

Nữ

17/01/2003

11C2

3

117216

Huỳnh Thị Như

Phượng

Nữ

15/09/2003

11C10

4

117217

Nguyễn Thị Thu

Phượng

Nữ

11/05/2003

11C2

5

117218

Nguyễn Thiện

Quang

Nam

19/06/2003

11C10

6

117219

Đỗ Nguyên

Quân

Nam

11/06/2003

11C8

7

117220

Hố Văn Anh

Quân

Nam

17/10/2003

11C9

8

117221

Nguyễn Minh

Quân

Nam

09/09/2003

11C10

9

117222

Trần Phước

Quân

Nam

04/01/2003

11C7

10

117223

Võ Hoàng

Quân

Nam

24/01/2003

11C2

11

117224

Đặng Anh

Quốc

Nam

31/10/2003

11C7

12

117225

Huỳnh Lê Kim

Quốc

Nam

29/09/2003

11C4

13

117226

Lê Văn

Quốc

Nam

24/08/2003

11C7

14

117227

Nguyễn Phú

Quốc

Nam

06/06/2003

11C7

15

117228

Phạm Nguyên

Quốc

Nam

08/02/2003

11C8

16

117229

Phạm Văn

Quốc

Nam

09/11/2003

11C8

17

117230

Phạm Văn Tấn

Quốc

Nam

26/06/2003

11C6

18

117231

Võ Ngọc

Quốc

Nam

01/01/2003

11C8

19

117232

Phạm Văn

Quy

Nam

24/12/2002

11C11

20

117233

Đinh Thị Diễm

Quyên

Nữ

27/01/2003

11C9

21

117234

Nguyễn Thị Ngọc

Quyên

Nữ

14/03/2003

11C4

22

117235

Trần Thị Thanh

Quyên

Nữ

19/05/2003

11C4

23

117236

Trần Thị Thảo

Quyên

Nữ

08/07/2003

11C11

24

117237

Nguyễn Minh

Quyền

Nam

25/06/2003

11C11

25

117238

Nguyễn Chiến

Quyết

Nam

11/10/2003

11C4

26

117239

Đào Thị Như

Quỳnh

Nữ

06/07/2003

11C5

Phòng 10 –Thi tại phòng 13

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

117240

Đặng Xuân

Quỳnh

Nữ

23/02/2003

11C7

2

117241

Đỗ Thị Xuân

Quỳnh

Nữ

18/02/2003

11C2

3

117242

Hồ Trần Khánh

Quỳnh

Nữ

23/12/2003

11C4

4

117243

Huỳnh Ngọc Như

Quỳnh

Nữ