29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 17/12/2019 9:08:42 SA - Số lượt xem: 4551

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

Phòng 1

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120001

Lê Trọng

An

Nam

14/6/2002

12C4

2

120002

Thái Đức

An

Nam

3/4/2002

12C10

3

120003

Cao Quỳnh

Anh

Nữ

6/11/2002

12C5

4

120004

Đoàn Minh

Anh

Nam

29/3/2002

12C10

5

120005

Đoàn Thị Kiều

Anh

Nữ

29/10/2002

12C7

6

120006

Huỳnh Nguyễn Lan

Anh

Nữ

9/10/2002

12C10

7

120007

Trần Công

Ánh

Nam

23/1/2002

12C10

8

120008

Hồ Bá

Bảo

Nam

18/7/2002

12C7

9

120009

Lê Quốc

Bảo

Nam

7/6/2002

12C7

10

120010

Nguyễn Huỳnh Khánh

Bảo

Nữ

5/11/2002

12C3

11

120011

Nguyễn Quốc

Bảo

Nam

13/6/2000

12C10

12

120012

Phan Đinh Quốc

Bảo

Nam

13/2/2002

12C1

13

120013

Trần Thanh

Bảo

Nam

3/11/2001

12C5

14

120014

Phạm Huỳnh Hải

Bằng

Nam

9/7/2002

12C4

15

120015

Phạm Thanh

Bằng

Nam

6/12/2002

12C4

16

120016

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

Nữ

14/2/2002

12C3

17

120017

Nguyễn Thị Thanh

Bình

Nữ

06/05/2002

12C9

18

120018

Phan Duy

Bình

Nam

25/9/2002

12C7

19

120019

Bùi Quỳnh

Châu

Nữ

22/9/2002

12C3

20

120020

Nguyễn Bảo

Chi

Nữ

10/7/2002

12C3

21

120021

Trần Thị Kim

Chi

Nữ

5/3/2002

12C9

22

120022

Nguyễn Văn

Chương

Nam

22/1/2002

12C6

23

120023

Hoàng Thọ

Cường

Nam

4/4/2002

12C6

24

120024

Nguyễn Thị Bích

Diệu

Nữ

14/8/2002

12C6

25

120025

Trần Thị Minh

Diệu

Nữ

11/10/2002

12C7

Phòng 2

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120026

Nguyễn Đăng

Duẫn

Nam

24/2/2002

12C2

2

120027

Huỳnh

Dũng

Nam

2/4/2002

12C8

3

120028

Nguyễn Tấn

Dũng

Nam

7/8/2002

12C8

4

120029

Phan Nhật

Duy

Nam

18/10/2002

12C9

5

120030

Đoàn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

24/6/2002

12C4

6

120031

Lại Thị Kim

Duyên

Nữ

2/12/2002

12C8

7

120032

Mai Thị Mỹ

Duyên

Nữ

4/6/2002

12C7

8

120033

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

3/2/2002

12C8

9

120034

Trần Thị Mỹ

Duyên

Nữ

29/1/2002

12C5

10

120035

Đinh Trần Khánh

Đan

Nữ

25/3/2002

12C3

11

120036

Nguyễn Quốc

Đạt

Nam

7/9/2002

12C2

12

120037

Nguyễn Quốc

Đạt

Nam

29/8/2002

12C9

13

120038

Tả Minh

Đạt

Nam

26/1/2002

12C4

14

120039

Trương Công

Đạt

Nam

8/5/2002

12C7

15

120040

Trương Quốc

Đạt

Nam

19/9/2002

12C10

16

120041

Nguyễn Văn

Điệp

Nam

4/12/2002

12C6

17

120042

Huỳnh Phúc Hạnh

Đoan

Nữ

14/5/2002

12C4

18

120043

Nguyễn Ngọc Minh

Đoan

Nữ

3/5/2002

12C3

19

120044

Trần Nguyễn Châu

Đoan

Nữ

20/11/2002

12C7

20

120045

Lê Thanh

Đô

Nam

5/6/2002

12C5

21

120046

Lê Hương

Giang

Nữ

20/12/2002

12C3

22

120047

Lê Thị Thảo

Giang

Nữ

11/3/2002

12C6

23

120048

Trần Trúc

Giang

Nữ

9/9/2002

12C5

24

120049

Lê Thị Thu

Nữ

29/8/2002

12C5

Phòng 3

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120050

Nguyễn Lam

Nữ

19/11/2002

12C8

2

120051

Nguyễn Thị Thu

Nữ

26/9/2002

12C9

3

120052

Văn Thị Nhật

Hạ

Nữ

9/7/2002

12C3

4

120053

Ca Văn

Hải

Nam

9/8/2002

12C3

5

120054

Cao Phan Chí

Hải

Nam

26/10/2002

12C5

6

120055

Đỗ Bá

Hải

Nam

13/9/2002

12C9

7

120056

Nguyễn Đức

Hải

Nam

13/1/2002

12C5

8

120057

Phan Thanh

Hải

Nam

16/1/2002

12C5

9

120058

Trần

Hàn

Nam

1/9/2002

12C9

10

120059

Nguyễn Hồng

Hạnh

Nữ

5/10/2002

12C10

11

120060

Đặng Đức Phú

Hào

Nam

31/3/2002

12C9

12

120061

Nguyễn Đắc Nguyên

Hạo

Nam

8/2/2002

12C1

13

120062

Huỳnh Thị Thúy

Hằng

Nữ

7/12/2002

12C9

14

120063

Nguyễn Thị

Hằng

Nữ

2/11/2002

12C8

15

120064

Nguyễn Thị Thúy

Hằng

Nữ

1/2/2002

12C2

16

120065

Trần Thanh

Hằng

Nữ

14/2/2002

12C1

17

120066

Bùi Gia

Hân

Nữ

4/3/2002

12C2

18

120067

Hoàng Bảo

Hân

Nữ

12/12/2002

12C10

19

120068

Lê Nguyên

Hân

Nữ

15/4/2002

12C9

20

120069

Lê Vũ Ngọc

Hân

Nữ

7/11/2002

12C9

21

120070

Nguyễn Lương Bảo

Hân

Nữ

10/4/2002

12C7

22

120071

Nguyễn Ngọc

Hân

Nam

10/3/2002

12C8

23

120072

Nguyễn Ngọc Gia

Hân

Nữ

6/5/2002

12C3

24

120073

Nguyễn Thị Da

Hân

Nữ

24/4/2002

12C2

Phòng 4

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120074

Phạm Nguyễn Ngọc

Hân

Nữ

23/9/2002

12C10

2

120075

Trần Thị Ngọc

Hân

Nữ

20/11/2002

12C1

3

120076

Lê Thị Mỹ

Hậu

Nữ

20/8/2002

12C10

4

120077

Nguyễn Thị

Hậu

Nữ

2/2/2002

12C2

5

120078

Võ Xuân

Hậu

Nam

25/12/2002

12C3

6

120079

Lại Thị Thu

Hiền

Nữ

29/9/2002

12C4

7

120080

Nguyễn Văn

Hiệp

Nam

4/2/2002

12C8

8

120081

Lê Trung

Hiếu

Nam

18/1/2002

12C1

9

120082

Nguyễn Ngọc Bảo

Hiếu

Nữ

29/5/2002

12C1

10

120083

Nguyễn Thị

Hiếu

Nữ

27/6/2002

12C6

11

120084

Nguyễn Trung

Hiếu

Nam

1/4/2002

12C5

12

120085

Nguyễn Văn Trung

Hiếu

Nam

31/10/2002

12C7

13

120086

Trần Tấn

Hiếu

Nam

22/11/2002

12C5

14

120087

Trần Thị Minh

Hiếu

Nữ

24/10/2002

12C9

15

120088

Trần Thị Ngọc

Hiếu

Nữ

13/2/2002

12C8

16

120089

Trần Trung

Hiếu

Nam

13/4/2002

12C8

17

120090

Nguyễn Thị Nhật

Hoa

Nữ

8/8/2002

12C10

18

120091

Lê Tấn

Hòa

Nam

13/5/2002

12C2

19

120092

Lê Công

Hoan

Nam

8/3/2002

12C7

20

120093

Bạch Đức

Hoàng

Nam

22/9/2002

12C9

21

120094

Phan Phước

Hoàng

Nam

21/1/2002

12C6

22

120095

Nguyễn Thị

Hội

Nữ

10/4/2002

12C5

23

120096

Hà Phạm Thị Duyên

Hồng

Nữ

11/4/2002

12C4

24

120097

Nguyễn Thị

Hơn

Nữ

26/9/2002

12C6

Phòng 5

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120098

Đoàn Văn

Hùng

Nam

24/7/2002

12C9

2

120099

Trần Phi

Hùng

Nam

22/1/2002

12C1

3

120100

Đoàn Công

Huy

Nam

28/8/2002

12C10

4

120101

Đỗ Anh

Huy

Nam

9/2/2002

12C2

5

120102

Lưu Văn

Huy

Nam

11/2/2002

12C9

6

120103

Ngô Đạt

Huy

Nam

29/7/2002

12C1

7

120104

Nguyễn Hữu Lê

Huy

Nam

1/3/2002

12C2

8

120105

Nguyễn Ngọc

Huy

Nam

24/11/2002

12C6

9

120106

Nguyễn Tấn

Huy

Nam

1/1/2002

12C5

10

120107

Nguyễn Thị Lan

Huy

Nữ

4/12/2002

12C4

11

120108

Trần Nguyên

Huy

Nam

10/6/2002

12C1

12

120109

Nguyễn Thị Thu

Huyền

Nữ

1/6/2002

12C2

13

120110

Trần Thị Ánh

Huyền

Nữ

9/10/2002

12C3

14

120111

Trương Thị Ngọc

Huyền

Nữ

23/4/2002

12C5

15

120112

Nguyễn Thanh

Hưng

Nam

23/8/2002

12C9

16

120113

Nguyễn Vĩnh

Hưng

Nam

8/10/2002

12C10

17

120114

Võ Phúc

Hưng

Nam

29/6/2002

12C8

18

120115

Nguyễn Thị Ngọc

Hương

Nữ

30/6/2002

12C9

19

120116

Nguyễn Thị Thu

Hương

Nữ

25/9/2002

12C3

20

120117

Phạm Thị Thanh

Hương

Nữ

9/12/2002

12C3

21

120118

Lương Gia

Hy

Nữ

25/10/2002

12C9

22

120119

Phạm Nguyên

Kha

Nữ

8/9/2002

12C1

23

120120

Nguyễn Quang

Khải

Nam

17/1/2002

12C2

24

120121

Phạm Ngọc Thụy

Khải

Nữ

26/8/2002

12C8

Phòng 6

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120122

Đoàn Văn Chí

Khang

Nam

7/2/2002

12C5

2

120123

Đinh Gia

Khánh

Nam

24/8/2002

12C1

3

120124

Đoàn Trọng

Khiêm

Nam

19/5/2002

12C3

4

120125

Lê Ngọc Đăng

Khoa

Nam

7/5/2002

12C2

5

120126

Trần Phước Đăng

Khoa

Nam

02/5/2002

12C1

6

120127

Võ Nguyễn Anh

Khoa

Nữ

4/7/2002

12C1

7

120128

Lê Trung

Kiên

Nam

1/9/2002

12C3

8

120129

Nguyễn Trung

Kiên

Nam

14/10/2002

12C3

9

120130

Nguyễn Xuân

Kiên

Nam

11/2/2002

12C7

10

120131

Võ Tuấn

Kiệt

Nam

17/8/2002

12C6

11

120132

Trần Thị Xuân

Kiều

Nữ

18/9/2002

12C4

12

120133

Nguyễn Tấn

Kỳ

Nam

28/7/2002

12C10

13

120134

Phùng Tấn

Kỷ

Nam

14/12/2002

12C6

14

120135

Trương Nguyễn Quỳnh

Lam

Nữ

28/3/2002

12C4

15

120136

Phạm Xuân

Lâm

Nam

24/5/2002

12C10

16

120137

Huỳnh Thị Thùy

Linh

Nữ

18/10/2002

12C7

17

120138

Lê Thị Kiều

Linh

Nữ

15/11/2002

12C4

18

120139

Nguyễn Huỳnh Thùy

Linh

Nữ

9/11/2002

12C5

19

120140

Phan Đình Khánh

Linh

Nữ

28/6/2002

12C2

20

120141

Tạ Vĩnh Hoàng

Linh

Nữ

7/7/2002

12C6

21

120142

Võ Nguyễn Hoài

Linh

Nam

30/6/2002

12C5

22

120143

Nguyễn Thị Hồng

Lĩnh

Nữ

26/6/2002

12C1

23

120144

Đinh Như

Loan

Nữ

16/09/2002

12C7

24

120145

Lê Hoàng

Long

Nam

07/06/2002

12C7

Phòng 7

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120146

Trần Ngọa

Long

Nam

16/4/2002

12C8

2

120147

Trương Bá

Long

Nam

27/4/2002

12C7

3

120148

Nguyễn Thị

Lộc

Nữ

4/9/2002

12C10

4

120149

Nguyễn Văn

Luân

Nam

1/8/2002

12C2

5

120150

Nguyễn Văn

Lực

Nam

5/12/2001

12C5

6

120151

Nguyễn Thanh Phúc

Lương

Nam

17/8/2002

12C7

7

120152

Cao Thị Mây

Ly

Nữ

21/6/2002

12C6

8

120153

Đỗ Thị Cẩm

Ly

Nữ

3/9/2002

12C4

9

120154

Huỳnh Khánh

Ly

Nữ

25/10/2002

12C8

10

120155

Mai Ngọc

Ly

Nữ

28/6/2002

12C6

11

120156

Ngô Thị Cẩm

Ly

Nữ

22/2/2002

12C6

12

120157

Nguyễn Thị

Ly

Nữ

16/11/2002

12C6

13

120158

Nguyễn Thị Hoàng

Ly

Nữ

14/10/2002

12C9

14

120159

Nguyễn Thị Ngọc

Ly

Nữ

20/10/2002

12C8

15

120160

Trần Thị Thảo

Ly

Nữ

3/7/2002

12C10

16

120161

Võ Thị Tuyết

Mai

Nữ

26/6/2002

12C5

17

120162

Huỳnh Kim

Mạnh

Nam

25/10/2002

12C6

18

120163

Nguyễn Lê Hòa

Mi

Nữ

5/1/2002

12C2

19

120164

Đoàn Thanh

Minh

Nam

21/7/2002

12C6

20

120165

Hoàng Phan Ngọc

Minh

Nam

25/4/2002

12C1

21

120166

Lê Đức

Minh

Nam

3/4/2002

12C9

22

120167

Nguyễn Duy

Minh

Nam

29/6/2002

12C1

23

120168

Võ Nguyễn Bình

Minh

Nữ

9/6/2002

12C2

24

120169

Dương Đông

My

Nữ

31/12/2002

12C10

Phòng 8

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120170

Đỗ Trương Hoàng

My

Nữ

5/10/2002

12C7

2

120171

Lương Dương Hà

My

Nữ

13/2/2002

12C3

3

120172

Nguyễn Tuấn

Mỹ

Nam

10/5/2002

12C8

4

120173

Huỳnh Viết

Nam

Nam

27/6/2002

12C3

5

120174

Lê Viết

Nam

Nam

27/2/2002

12C9

6

120175

Phạm Nguyễn Thành

Nam

Nam

9/8/2002

12C9

7

120176

Trần Văn

Nam

Nam

10/5/2002

12C7

8

120177

Nguyễn Thị

Nga

Nữ

9/2/2002

12C8

9

120178

Nguyễn Thị Huỳnh

Nga

Nữ

23/3/2002

12C6

10

120179

Thái Thị Thanh

Ngân

Nữ

1/10/2002

12C2

11

120180

Đặng Phước

Nghĩa

Nam

20/9/2002

12C6

12

120181

Huỳnh Trần Thùy

Nghĩa

Nữ

18/5/2002

12C7

13

120182

Lương Minh

Nghĩa

Nam

10/5/2002

12C2

14

120183

Phan Hồng

Nghĩa

Nam

18/9/2001

12C5

15

120184

Nguyễn Thị Hồng

Ngọc

Nữ

7/11/2002

12C3

16

120185

Nguyễn Thị Kim

Ngọc

Nữ

26/8/2002

12C1

17

120186

Trần Thị Bảo

Ngọc

Nữ

15/6/2002

12C1

18

120187

Trương Linh

Ngọc

Nữ

6/11/2002

12C7

19

120188

Văn Ánh

Ngọc

Nữ

1/1/2002

12C2

20

120189

Võ Đào Hoài

Ngọc

Nữ

7/4/2002

12C9

21

120190

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

Nữ

7/9/2002

12C7

22

120191

Đặng Quốc

Nhã

Nam

21/9/2002

12C6

23

120192

Trần Thị Thúy

Nhàn

Nữ

10/1/2002

12C4

24

120193

Trương Thị Phúc

Nhân

Nữ

22/2/2002

12C2

Phòng 9

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120194

Nguyễn Tiến

Nhật

Nam

5/6/2002

12C6

2

120195

Lâm Tịnh

Nhi

Nữ

13/7/2002

12C4

3

120196

Lê Bùi Yến

Nhi

Nữ

5/6/2002

12C7

4

120197

Lê Phương

Nhi

Nữ

22/8/2002

12C3

5

120198

Mai Nguyễn Yến

Nhi

Nữ

4/7/2002

12C9

6

120199

Nguyễn Thị Vân

Nhi

Nữ

8/3/2002

12C3

7

120200

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

8/5/2002

12C4

8

120201

Trương Thị Mỹ

Nhi

Nữ

13/9/2002

12C1

9

120202

Võ Yến

Nhi

Nữ

8/1/2002

12C2

10

120203

Trần Thị Ý

Nhị

Nữ

19/4/2002

12C4

11

120204

Thái Thị Hồng

Nhung

Nữ

5/5/2002

12C8

12

120205

Dương Tâm

Như

Nữ

8/10/2002

12C8

13

120206

Hồ Thị Huỳnh

Như

Nữ

1/10/2002

12C10

14

120207

Lê Mai

Như

Nữ

8/7/2002

12C10

15

120208

Nguyễn Đoàn Quỳnh

Như

Nữ

15/9/2002

12C6

16

120209

Nguyễn Huỳnh Thảo

Như

Nữ

21/1/2002

12C6

17

120210

Nguyễn Thị

Như

Nữ

12/8/2002

12C6

18

120211

Nguyễn Thị Ngọc

Như

Nữ

18/2/2002

12C1

19

120212

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

27/1/2002

12C3

20

120213

Nguyễn Phạm Hàn

Ni

Nữ

21/8/2002

12C9

21

120214

Nguyễn Thị Bích

Nin

Nữ

26/3/2002

12C7

22

120215

Nguyễn Phan An

Ninh

Nam

4/6/2002

12C2

23

120216

Lê Nguyễn Hạ

Ny

Nữ

18/12/2002

12C10

24

120217

Nguyễn Thị Xuân

Ny

Nữ

16/5/2002

12C3

Phòng 10

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120218

Đặng Thục

Oanh

Nữ

29/5/2002

12C6

2

120219

Đoàn Kim

Oanh

Nữ

19/9/2002

12C3

3

120220

Trần Kim

Oanh

Nữ

6/12/2002

12C1

4

120221

Trần Thị Vân

Oanh

Nữ

7/9/2002

12C3

5

120222

Thái Văn

Pháp

Nam

24/7/2002

12C7

6

120223

Lại Hồng

Phát

Nam

18/3/2002

12C5

7

120224

Nguyễn Hữu

Phát

Nam

4/2/2002

12C2

8

120225

Tạ Xuân

Phú

Nam

11/1/2002

12C2

9

120226

Huỳnh Ngọc Thành

Phúc

Nam

23/3/2002

12C10

10

120227

Lê Phan Hoàng

Phúc

Nam

12/12/2002

12C3

11

120228

Ngô Công

Phúc

Nam

02/9/2002

12C1

12

120229

Nguyễn Thanh

Phúc

Nam

3/9/2002

12C4

13

120230

Phan Văn

Phúc

Nam

11/11/2002

12C8

14

120231

Trần Thiên Bảo

Phúc

Nam

30/11/2002

12C10

15

120232

Huỳnh Long

Phụng

Nam

20/9/2002

12C8

16

120233

Lê Thị Hoàng

Phụng

Nữ

14/8/2002

12C4

17

120234

Hoàng Mai

Phương

Nữ

17/2/2002

12C7

18

120235

Phạm Nguyên

Phương

Nữ

5/4/2002

12C3

19

120236

Phan Kiều Vy

Phương

Nữ

10/11/2002

12C2

20

120237

Trần Ngọc Hoài

Phương

Nữ

7/1/2002

12C6

21

120238

Trần Thị Thanh

Phương

Nữ

28/10/2002

12C6

22

120239

Trần Văn

Quang

Nam

17/5/2002

12C2

23

120240

Huỳnh Anh

Quân

Nam

1/10/2002

12C6

24

120241

Nguyễn Minh

Quân

Nam

20/1/2002

12C9

Phòng 11

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120242

Nguyễn Nhật

Quân

Nam

22/8/2002

12C1

2

120243

Nguyễn Duy

Quốc

Nam

7/8/2002

12C8

3

120244

Nguyễn Phú

Quốc

Nam

7/11/2002

12C10

4

120245

Nguyễn Thị Lệ

Quyên

Nữ

28/2/2002

12C6

5

120246

Tôn Nữ Thục

Quyên

Nữ

13/7/2002

12C5

6

120247

Huỳnh Văn

Quỳnh

Nam

4/10/2002

12C8

7

120248

Ngô Thị Như

Quỳnh

Nữ

6/10/2002

12C1

8

120249

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

Nữ

5/5/2002

12C2

9

120250

Nguyễn Ngọc Thúy

Quỳnh

Nữ

12/11/2002

12C10

10

120251

Nguyễn Như

Quỳnh

Nữ

4/9/2002

12C2

11

120252

Nguyễn Song

Quỳnh

Nữ

29/7/2002

12C10

12

120253

Trần Nguyễn Mạnh

Quỳnh

Nam

25/10/2002

12C5

13

120254

Trịnh Ngọc

Quỳnh

Nữ

15/3/2002

12C1

14

120255

Đoàn Thị

Sang

Nữ

5/3/2002

12C6

15

120256

Bùi Thanh

Sơn

Nam

16/4/2002

12C9

16

120257

Nguyễn Thị Thu

Sương

Nữ

19/7/2002

12C7

17

120258

Trần Thị Tuyết

Sương

Nữ

4/8/2002

12C4

18

120259

Trần Văn

Sỹ

Nam

26/11/2002

12C8

19

120260

Võ Chí

Sỹ

Nam

1/11/2002

12C7

20

120261

Nguyễn Quang Hữu

Tài

Nam

1/2/2002

12C10

21

120262

Bùi Hà Minh

Tâm

Nữ

4/7/2002

12C10

22

120263

Phạm Minh

Tâm

Nam

10/9/2002

12C10

23

120264

Phạm Minh

Tâm

Nam

8/9/2002

12C8

24

120265

Nguyễn Bá

Tây

Nam

19/8/2002

12C4

Phòng 12

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120266

Lê Minh

Thạch

Nam

6/11/2002

12C2

2

120267

Lê Vũ

Thạch

Nam

25/8/2002

12C5

3

120268

Trương Công

Thạch

Nam

10/7/2002

12C4

4

120269

Nguyễn Nhật

Thái

Nam

30/3/2002

12C8

5

120270

Đỗ Phương

Thanh

Nam

14/4/2002

12C1

6

120271

Ngô Ngọc

Thanh

Nữ

15/9/2002

12C4

7

120272

Nguyễn Hồ Thanh

Thanh

Nữ

11/5/2002

12C2

8

120273

Huỳnh Văn

Thành

Nam

19/1/2002

12C6

9

120274

Ngô Lê

Thành

Nam

29/8/2002

12C10

10

120275

Phạm Tuấn

Thành

Nam

25/11/2002

12C1

11

120276

Đinh Như

Thảo

Nữ

23/5/2002

12C9

12

120277

Lê Thị Phương

Thảo

Nữ

13/8/2002

12C2

13

120278

Lương Phương

Thảo

Nữ

6/9/2002

12C3

14

120279

Ngô Thị Thanh

Thảo

Nữ

6/9/2002

12C1

15

120280

Nguyễn Hoàng Nguyên

Thảo

Nữ

18/11/2002

12C1

16

120281

Nguyễn Thạch

Thảo

Nữ

14/12/2002

12C8

17

120282

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

11/11/2002

12C10

18

120283

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

1/11/2002

12C2

19

120284

Nguyễn Thị Thanh

Thảo

Nữ

1/1/2002

12C4

20

120285

Trần Hương

Thảo

Nữ

17/12/2002

12C9

21

120286

Trần Quỳnh Ngọc

Thảo

Nữ

31/1/2002

12C6

22

120287

Trần Thị Thanh

Thảo

Nữ

5/8/2002

12C7

23

120288

Trần Thị Thu

Thảo

Nữ

8/5/2002

12C2

24

120289

Nguyễn Minh

Thắng

Nam

6/8/2001

12C10

Phòng 13

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp

1

120290

Trần Thị

Thêm

Nữ

22/6/2002

12C8

2

120291

Hoàng Bảo

Thi

Nữ

25/1/2002

12C1

3

120292

Hoàng Thị Mai

Thi

Nữ

25/2/2002

12C6

4

120293

Lê Uyên

Thi

Nữ

28/9/2002

12C5

5

120294

Nguyễn Hoàng Minh

Thi

Nữ

22/2/2002

12C3

6

120295

Huỳnh Sơn

Thiên

Nam

25/5/2002

12C5

7

120296

Hoàng Văn

Thiện

Nam

12/10/2002

12C9

8

120297

Nguyễn Hoàng Phước

Thiện

Nam

16/6/2002

12C4

9

120298

Nguyễn Ngọc

Thiện

Nam

12/7/2002

12C9

10

120299

Trần Nguyễn Bách

Thiện

Nam

25/12/2001

12C10

11

120300

Ca Hưng

Thịnh

Nam

27/3/2002

12C10

12

120301

Nguyễn Hoàng Ngọc

Thịnh

Nam

1/1/2002

12C10

13

120302

Nguyễn Song

Thoại

Nam

22/4/2002

12C10

14

120303

Phạm Thị Minh

Thông

Nữ

19/5/2002

12C5

15

120304

Phạm Trung

Thông

Nam

8/10/2002

12C5

16

120305

Trần Văn

Thống

Nam

1/4/2002

12C9

17

120306

Nguyễn Anh

Thơ

Nữ

18/2/2002

12C1

18

120307

Nguyễn Thị Xuân

Thu

Nữ

23/9/2002

12C1

19

120308

Phạm Thị Xuân

Thu

Nữ

12/10/2002

12C5

20

120309

Trần Văn

Thuận

Nam

21/5/2002

12C7

21

120310

Lê Thị Kim

Thùy

Nữ

21/11/2002

12C7

22

120311

Nguyễn Thị

Thùy

Nữ

1/12/2002

12C4

23

120312

Nguyễn Thị Phương

Thùy

Nữ

17/3/2002

12C5

24

120313

Nguyễn Thị Thu

Thùy

Nữ

19/11/2002

12C2

Phòng 14

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Lớp