30 Tháng Bảy 2021
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Lịch ôn tập, lịch kiểm tra lại và danh sách học sinh khối 10, 11 phải kiểm tra lại
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 18/07/2020 5:17:53 SA - Số lượt xem: 2342

LỊCH ÔN TẬP, LỊCH KIỂM TRA LẠI VÀ DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 10, 11 PHẢI KIỂM TRA LẠI

LỊCH ÔN TẬP: Vào các Ngày 27, 28/7/2020

1.      KHỐI 10

Buổi

MÔN

Số lượng

Tại phòng

Thời gian

GC

Sáng

TOÁN

14

01

07:00 - 08:45

 

ANH

30

01

09:00 -10:45

 

SỬ

01

02

09:00 -10:45

 

Chiều

VĂN

19

01

  13:30 -15:15

 

01

01

15:30 – 17:15

 

HÓA

01

02

15:30 – 17:15

 

2.      KHỐI 11

Buổi

MÔN

Số lượng

Tại phòng

Thời gian

GC

Sáng

TOÁN

01

02

07:00-08:45

 

ANH

13

02

07:00-08:45

 

Chiều

01

02

13:30-15:15

 

HÓA

02

03

13:30-15:15

 

LỊCH KIỂM TRA: Ngày 30/7/2020

1.      KHỐI 10

Buổi

MÔN

Số

lượng

Tại

phòng

Thời gian

 làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu

 làm bài

Sáng

TOÁN

14

01

60 phút

07:00

07:05

SỬ

01

01

45 phút

08:25

08:30

ANH

15

01

45 phút

08:25

08:30

ANH

15

02

45 phút

08:25

08:30

Chiều

VĂN

19

01

90 phút

13:30

13:35

01

01

45 phút

15:25

15:30

HÓA

01

01

45 phút

15:25

15:30

 

3.      KHỐI 11

Buổi

MÔN

Số

lượng

Tại

phòng

Thời gian

 làm bài

Giờ

phát đề

Giờ bắt đầu

 làm bài

Sáng

TOÁN

01

03

60 phút

07:00

07:05

ANH

13

03

45 phút

07:00

07:05

Chiều

01

02

45 phút

13:30

13:35

HÓA

02

02

45 phút

13:30

13:35

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI - KHỐI 10

STT

Họ và Tên

Lớp

 TBCM

HL

HK

Toán

Văn

Hóa

Sử

Anh

1

Hoàng Quốc Bảo

10C10

5.5

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

2

Phan Đình Công

10C10

5.4

Yếu

Khá

X

 

 

 

 

X

3

Đoàn Thị Mai Linh

10C10

6.0

Yếu

Khá

X

 

 

 

 

X

4

Lê Viết Bảo Lộc

10C10

5.5

Yếu

Trung bình

X

X

 

 

 

X

5

Lâm Nhật Minh

10C10

5.6

Yếu

Trung bình

X

 

 

 

 

 

6

Nguyễn Văn Anh Nhật

10C10

4.9

Yếu

Khá

X

X

X

 

 

X

7

Nguyễn Hữu Phúc

10C10

5.6

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

8

Nguyễn Thị Minh Phương

10C10

6.0

Yếu

Trung bình

X

 

 

 

 

X

9

Nguyễn Hồng Thiên

10C10

6.1

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

X

10

Phạm Lê Thanh Thủy

10C10

4.9

Yếu

Khá

X

X

 

 

 

X

11

Tưởng Thị Cẩm Tiên

10C10

5.7

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

12

Nguyễn Quốc Bảo Tường

10C10

4.8

Yếu

Khá

X

X

 

 

X

 

13

Lê Đình Văn

10C10

5.3

Yếu

Khá

X

X

 

 

 

 

14

Nguyễn Thanh Vũ

10C10

5.2

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

X

15

Lê Kim Hằng

10C11

5.5

Yếu

Khá

X

X

 

 

 

 

16

Nguyễn Trần Công Huy

10C11

5.9

Yếu

Khá

X

 

 

 

 

 

17

Trần Đoan Huy

10C11

5.8

Yếu

Khá

X

X

 

 

 

 

18

Nguyễn Phan Trí

10C11

5.2

Yếu

Khá

X

 

 

 

 

 

19

Trần Huỳnh Ngọc Ánh

10C4

6.4

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

20

Nguyễn Quỳnh Giang

10C4

6.0

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

21

Nguyễn Văn Lợi

10C4

6.0

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

22

Đỗ Xuân Sơn

10C4

5.1

Yếu

Trung bình

 

X

 

X

 

X

23

Phạm Thị Bích Trâm

10C4

5.7

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

24

Cao Phan Thanh Vũ

10C4

5.3

Yếu

Trung bình

 

 

 

 

 

X

25

Trần Quốc Bảo

10C5

6.2

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

26

Lê Trúc Linh

10C5

5.8

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

27

Giáp Văn Nam

10C5

6.0

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

28

Nguyễn Công Trải

10C5

5.8

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

29

Nguyễn Thị Thùy Trinh

10C5

5.7

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

30

Phạm Hoàng Vũ

10C5

5.7

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

31

Trần Anh Vũ

10C5

5.9

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

32

Đỗ Thị Như Ý

10C5

5.8

Yếu

Khá

X

 

 

 

 

X

33

Phạm Ngọc Hùng Anh

10C6

6.3

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

34

Hứa Tấn Niệm

10C6

5.6

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

35

Lê Văn Phúc

10C6

5.9

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

36

Nguyễn Minh Quân

10C6

6.1

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

37

Nguyễn Thịnh

10C7

6.1

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

38

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

10C7

5.9

Yếu

Khá

 

 

 

X

 

 

39

Trần Minh Thành

10C8

6.4

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

X

40

Hồ Gia Bảo

10C9

5.8

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

41

Huỳnh Thanh Dương

10C9

5.5

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

X

42

Trần Tư Đô

10C9

5.8

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

43

Lê Chí Hiếu

10C9

5.8

Yếu

Khá

 

X

 

 

 

 

44

Nguyễn Văn Kha

10C9

5.9

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

45

Nguyễn Phan An Tân

10C9

5.8

Yếu

Khá

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

19

1

2

1

30

 

DANH SÁCH HỌC SINH THI LẠI - KHỐI 11

STT

Họ và Tên

Lớp

 TBCM

HL

HK

Toán

Hóa

Anh

1

Trần Tiến Anh

11C6

6.5

Yếu

Khá

 

 

 

X

2

Dương Minh Châu

11C6

5.7

Yếu

Trung bình

 

 

X

 

3

Nguyễn Minh Nghĩa

11C6

5.8

Yếu

Khá

 

 

X

X

4

Lê Thị Ý Nhi

11C6

6.4

Yếu

Khá

 

 

 

X

5

Phan Lê Như Tâm

11C6

6.0

Yếu

Khá

 

 

 

X

6

Võ Đăng Cát Vũ

11C6

6.6

Yếu

Khá

X

 

 

 

7

Huỳnh Quốc Bảo

11C8

5.4

Yếu

Khá

 

 

 

X

8

Huỳnh Thị Nhân Hậu

11C8

5.3

Yếu

Khá

 

 

 

X

9

Lê Thị Ánh Hồng

11C8

5.5

Yếu

Khá

 

 

 

X

10

Phạm Thị Linh

11C8

5.5

Yếu

Khá

 

 

 

X

11

Phan Thái Nhân

11C8

5.4

Yếu

Trung bình

 

X

 

X

12

Phạm Nguyên Quốc

11C8

5.7

Yếu

Khá

 

 

 

X

13

Nguyễn Thành Trung

11C8

5.5

Yếu

Khá

 

 

 

X

14

Nguyễn Văn Trường

11C8

6.1

Yếu

Khá

 

 

 

X

15

Nguyễn Thị Thu Yên

11C8

6.0

Yếu

Trung bình

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

1

1

2

13

[Trở về]
Các tin khác
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 vào các Trường THPT năm học 2021-2022 của Sở GD & ĐT Quảng Nam (06/05/2021)
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của UBND Tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021 (06/05/2021)
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đoạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 (31/03/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 10 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 11 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm kiểm tra nói. Có điều chỉnh điểm môn Điạ. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021 (10/01/2021)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2020-2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (21/12/2020)
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học ngày 30,31/10/2020 (29/10/2020)
Thông báo về khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2020-2021 ngày 15/10/2020 (13/10/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự khảo sát (Ngày 15/10/2020) năm học 2020-2021 (13/10/2020)
Thông báo những học sinh Khối 10 năm học 2019-2020 lưu ban đến văn phòng nhà trường để nhà trường xếp lớp. (10/09/2020)
Thời khóa biểu TD & GDQP năm học 2020-2021 (03/09/2020)
Thông báo Ngày tựu trường học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 (02/09/2020)
Danh sách lớp 11 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Danh sách lớp 12 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 11 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 10 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Kết quả khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (Khóa ngày 13,14/7/2020) (17/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2019-2020 (10/07/2020)
Thông báo: Học sinh lớp 10 về điểm môn tiếng Anh (10/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng Bài thi KHTN và KHXH (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn Tiếng Anh lớp 11 (CT 10 năm ) HK2 năm học 2019-2020 (Chưa cộng điểm KT nói) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn tiếng Anh 11 ( CT 7 năm) năm học 2019-2020 (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (04/07/2020)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 (04/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 (03/07/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) (11/06/2020)
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (20/03/2020)
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng (14/03/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói) (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 (13/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 (11/01/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) (29/11/2019)
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 (01/09/2019)
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) (30/08/2019)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (28/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (20/08/2019)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) (19/08/2019)
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 (17/08/2019)
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm (16/08/2019)
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 (12/08/2019)
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) (03/08/2019)
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 (03/08/2019)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 (30/07/2019)
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Lịch ôn tập và Danh sách HS khối 10, 11 phải kiểm tra lại. (Lịch kiểm tra lại sẽ thông báo sau) (27/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu môn Tiếng Anh Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
HS cần phúc khảo khẩn trương đến VP làm đơn đề nghị chỉ trong sáng nay 25/5/2019 (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2018-2019. (25/05/2019)
Hướng dẫn về tổ chức kiểm tra phần trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 10, 11, học kỳ 2, năm học 2018-2019 (11/05/2019)
SBD và Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 2 năm học 2018-2019 (11/05/2019)
Danh sách HS khối 10 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. Môn Tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (11/05/2019)
Danh sách HS khối 11 và SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019. (11/05/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2018-2019. (05/05/2019)
Danh sách và SBD HS khối 12 dự kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 (23/04/2019)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2018-2019 các môn do Sở ra đề (19/04/2019)
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn (19/02/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề (15/01/2019)
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 (13/01/2019)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học (20/12/2018)
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 (11/12/2018)
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 (09/12/2018)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề (22/11/2018)
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 (02/09/2018)
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 (31/08/2018)
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. (31/08/2018)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm (27/08/2018)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. (27/08/2018)
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ (27/08/2018)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 (24/08/2018)
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (22/08/2018)
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 (21/08/2018)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 (20/08/2018)
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh (16/08/2018)
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 (14/08/2018)
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học (07/08/2018)
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT (03/08/2018)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 (03/08/2018)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)