29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách lớp 12 năm học 2020-2021
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 28/08/2020 9:26:55 CH - Số lượt xem: 4060

DANH SÁCH LỚP 12 NĂM HỌC 2020-2021 

 

Lớp 12C1 - KHTN - GVCN: Nguyễn Thanh Dân

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Trần Tô Kim

Anh

 

 

2

Trần Thị Yến

Diễm

 

 

3

Đỗ Khắc

Doãn

 

 

4

Đoàn Ngọc

Đạt

 

 

5

Nguyễn Quang

Đạt

 

 

6

Đoàn 1uân

Đông

 

 

7

Nguyễn 1uân

Đông

 

 

8

Trương Bảo

Giang

 

 

9

Trương Thị Tuyết

Giang

 

 

10

Nguyễn Thúy

Hạnh

 

 

11

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

 

 

12

Nguyễn Phúc

Huy

 

 

13

Lê Phạm Thị Thu

Hương

 

 

14

Huỳnh Minh

Khiêm

 

 

15

Đinh Trần Anh

Khoa

 

 

16

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

 

 

17

Phan Văn

Khởi

 

 

18

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

 

 

19

Phan Ngọc

Lân

 

 

20

Nguyễn Thị

Linh

 

 

21

Phạm Trúc

My

 

 

22

Phan Thị Thúy

Nga

 

 

23

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

 

 

24

Nguyễn Thiện

Nhân

 

 

25

Trần Bảo

Nhật

 

 

26

Nguyễn Bảo

Nhi

 

 

27

Nguyễn Phương

Nhi

 

 

28

Phan Văn

Pháp

 

 

29

Lưu Vinh

Quý

 

 

30

Trần Lê Đoan

Thanh

 

 

31

Nguyễn Lê Duy

Thắng

 

 

32

Võ Đình

Thi

 

 

33

Nguyễn Đình

Thiện

 

 

34

Trần Thị Như

Thiện

 

 

35

Nguyễn Anh

Thư

 

 

36

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

 

 

37

Hoàng Minh

Tín

 

 

38

Nguyên Thị Thanh

Trà

 

 

39

Phạm Minh

 

 

40

Lê Hoàng Thảo

1uân

 

 

41

Trần Huỳnh Phi

Yến

 

 

Lớp 12C2 - KHTN - GVCN: Nguyễn Thị Hồng Giang

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Trần Thị Ngọc

Ánh

 

 

2

Nguyễn Thị Anh

Châu

 

 

3

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

 

 

4

Phan Phú

Duy

 

 

5

Phan Thị Mỹ

Duyên

 

 

6

Lê 1uân

Dương

 

 

7

Tưởng Thế

Dương

 

 

8

Phạm Thành

Đạt

 

 

9

Lê Ngọc

 

 

10

Nguyễn Phượng

Hằng

 

 

11

Trịnh Lương

Hậu

 

 

12

Nguyễn Thị Thu

Hiền

 

 

13

Võ Anh

Huy

 

 

14

Đinh Thị Ánh

Huyền

 

 

15

Lê Thu

Huyền

 

 

16

Trần

Hưng

 

 

17

Nguyễn Gia

Kiên

 

 

18

Nguyễn Thị Phương

Linh

 

 

19

Trần Huỳnh Trúc

Linh

 

 

20

Lê Thị Ly

Na

 

 

21

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

 

 

22

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

 

 

23

Nguyễn Thị Yến

Nhi

 

 

24

Trương Thị Hồng

Nhung

 

 

25

Cao Quỳnh

Như

 

 

26

Nguyễn Văn

Niêm

 

 

27

Nguyễn Thu

Phương

 

 

28

Trần Hằng

Phương

 

 

29

Nguyễn Thị Thu

Phượng

 

 

30

Võ Hoàng

Quân

 

 

31

Đỗ Thị 1uân

Quỳnh

 

 

32

Đoàn Công

Thành

 

 

33

Đặng Đình

Thiên

 

 

34

Thủy Phước

Thịnh

 

 

35

Nguyễn Ngọc

Tín

 

 

36

Nguyễn Thị Phương

Trang

 

 

37

Nguyễn Thị Mai

Trâm

 

 

38

Nguyễn Phạm Bảo

Trân

 

 

39

Nguyễn Phương

Uyên

 

 

40

Châu Lâm Hạ

Vi

 

 

Lớp 12C3 -KHTN  GVCN: Lê Văn Thành

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Phan Nguyễn Vân

Anh

 

 

2

Nguyễn Hoàng

Bảo

 

 

3

Nguyễn Quang

Chính

 

 

4

Huỳnh Thị Thu

Diễm

 

 

5

Đinh Đức

Dũng

 

 

6

Nguyễn Hạnh

Duyên

 

 

7

Đường Khánh

 

 

8

Trần Thu

Hạnh

 

 

9

Đặng Bảo

Hân

 

 

10

Lê Ngọc

Hân

 

 

11

Lương Thị Mỹ

Hân

 

 

12

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

 

 

13

Phan Thị Lệ

Hoa

 

 

14

Trương Thị Phương

Hoàng

 

 

15

Phan Thị Mai

Huyên

 

 

16

Nguyễn Duy

Khoa

 

 

17

Huỳnh Gia

Kiệt

 

 

18

Võ Thị Trúc

Linh

 

 

19

Trương Thị Ánh

Nhân

 

 

20

Lê Trương Yến

Nhi

 

 

21

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

 

 

22

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

 

 

23

Nguyễn Lê Hoàng

Như

 

 

24

Trịnh Lâm

Như

 

 

25

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

 

 

26

Trầm Lê Thế

Phương

 

 

27

Hồ Thục

Quyên

 

 

28

Lê Minh

Sỹ

 

 

29

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

 

 

30

Nguyễn Thị Anh

Thư

 

 

31

Văn Anh

Thư

 

 

32

Đinh Lê Hồng

Tín

 

 

33

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

 

 

34

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

 

 

35

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

 

 

36

Võ Duy

 

 

37

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

 

 

38

Nguyễn Tịnh

Vân

 

 

39

Cao Thảo

Vy

 

 

Lớp 12C4 - KHXH GVCN: Trà Thị Vi Na

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

 

 

2

Trần Quỳnh

Bảo

 

 

3

Hoàng Chí

Cường

 

 

4

Võ Minh

Hải

 

 

5

Nguyễn Trần Kiều

Hân

 

 

6

Trần Văn

Hòa

 

 

7

Nguyễn Văn

Hùng

 

 

8

Dương Thanh

Huyền

 

 

9

Trần Thị Thu

Huyền

 

 

10

Phạm Văn

Khánh

 

 

11

Bùi Long

Khương

 

 

12

Đào Viết

Kiên

 

 

13

Võ Thị Trúc

Ly

 

 

14

Lê Thị My

My

 

 

15

Trần Hân

Ni

 

 

16

Huỳnh Lê Kim

Quốc

 

 

17

Nguyễn Thị Ngọc

Quyên

 

 

18

Trần Thị Thanh

Quyên

 

 

19

Nguyễn Chiến

Quyết

 

 

20

Hồ Trần Khánh

Quỳnh

 

 

21

Hồ Thiện

Tâm

 

 

22

Trương Thị Minh

Thư

 

 

23

Võ Thị Phương

Uyên

 

 

24

Lý Phước

Vinh

 

 

25

Võ Thị Mỹ

Yên

 

 

26

Huỳnh Phạm Kim

Yến

 

 

27

Trần Thị Như

Hằng

12C5

 

28

Phan Đỗ Đức

Cường

12C9

 

29

Đoàn Trần Ái

Hậu

12C9

 

30

Trần Đức

Huy

12C9

 

31

Nguyễn Ngọc

Mạnh

12C9

 

32

Đinh Thị Diễm

Quyên

12C9

 

33

Thái Mai

Duy

12C9

 

34

Phan Quốc

Huy

12C9

 

35

Lưu Hùng

12C9

 

Lớp 12C5 –KHTN  GVCN: Huỳnh Thị Kỹ

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

 

 

2

Lê Văn

Đạt

 

 

3

Nguyễn Ung Tấn

Hải

 

 

4

Nguyễn Trần

Hậu

 

 

5

Cao Viết

Hiếu

 

 

6

Trịnh Mạnh

Hiếu

 

 

7

Huỳnh Thị

Hòa

 

 

8

Võ Vinh

Huân

 

 

9

Đỗ Gia

Huy

 

 

10

Phan Tuấn

Khải

 

 

11

Nguyễn Châu

Khanh

 

 

12

Tưởng Thế

Liêu

 

 

13

Nguyễn Thị

Linh

 

 

14

Nguyễn Bảo 1uân

Mai

 

 

15

Nguyễn Đức

Minh

 

 

16

Lê Thị Mộng

 

 

17

Trương Vũ

My

 

 

18

Võ Luyn

Na

 

 

19

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

 

 

20

Lê Thị Ánh

Nguyệt

 

 

21

Lê Trung

Nhân

 

 

22

Nguyễn Thành

Nhân

 

 

23

Nguyễn Thị Hoàng

Như

 

 

24

Nguyễn Văn

Phúc

 

 

25

Đào Thị Như

Quỳnh

 

 

26

Trần Thúy

Quỳnh

 

 

27

Ngô Nguyễn Thanh

Sơn

 

 

28

Mai Kiều Huyền

Tâm

 

 

29

Nguyễn Hồng Hoàng

Thạch

 

 

30

Bạch Thanh

Thiện

 

 

31

Hồ Thanh

Thịnh

 

 

32

Nguyễn Thị Bích

Trâm

 

 

33

Từ Ngọc Minh

Trâm

 

 

34

Ca Văn

Trí

 

 

35

Bùi Thị Thanh

Trúc

 

 

36

Trần Thanh

Trường

 

 

37

Mai Phương

Uyên

 

 

38

Lương Tường

Vy

 

 

29

Trương Thị

Hạnh

12C4

 

39

Nguyễn Thị Kim

Hằng

12C6

 

40

Trần Nguyễn Hương

Giang

12C6

 

41

Nguyễn Thị Kim

Oanh

12C6

 

42

Nguyễn Thanh

Tùng

12C6

 

Lớp 12C6- KHXH GVCN: Nguyễn Thị Kim Khánh (A)

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Trần Tiến

Anh

 

 

2

Dương Minh

Châu

 

 

3

Phan Ngọc

Dưỡng

 

 

4

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

 

 

5

Lê Thị Khánh

 

 

6

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

 

 

7

Đinh Nguyễn Gia

Huy

 

 

8

Trần Thị Diễm

Hương

 

 

9

Huỳnh Ngọc

Khánh

 

 

10

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

 

 

11

Trần Thị Bích

Kiều

 

 

12

Nguyễn Hồ 1uân

Lộc

 

 

13

Đoàn Thị Ly

Na

 

 

14

Nguyễn Minh

Nghĩa

 

 

15

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

KHXH

 

16

Lê Thị Ý

Nhi

 

 

17

Phạm Thị Thùy

Nhi

 

 

18

Phan Phạm Thanh

Ny

 

 

19

Hồ Thị Hoàng

Phi

 

 

20

Phan Lê Như

Tâm

 

 

21

Phan Danh

Thịnh

 

 

22

Nguyễn Văn

Thương

 

 

23

Nguyễn Phi

Toàn

 

 

24

Hoàng Thị Thùy

Trang

 

 

25

Trần Thị Thanh

Trúc

 

 

26

Nguyễn Đình Anh

 

 

27

Trần Quang

Vinh

 

 

28

Trần Tiểu

Yến

 

 

29

Nguyễn Thị

12C9

 

30

Phan Thảo

Nhi

12C9

 

31

Lê Văn

Thuận

12C9

 

32

Nguyễn Thị Phương

Uyên

12C9

 

33

Nguyễn Thị Thảo

Vân

12C9

 

34

Bùi Thanh

12C9

 

35

Trịnh Thị Minh

Ánh

12C5

 

36

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

12C5

 

 Lớp 12C7 -KHTN GVCN: Trần Thị Thu Hà

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Ngô Gia

Bảo

 

 

2

Đỗ Quang

Duy

 

 

3

Huỳnh Tuấn

Duy

 

 

4

Phạm Thị Ngọc

Giàu

 

 

5

Võ Thị

Hằng

 

 

6

Trần Trọng

Hiếu

 

 

7

Nguyễn Hoàng

Huy

 

 

8

Phan Hoàng Khánh

Linh

 

 

9

Lê Thị Kim

Ngân

 

 

10

Nguyễn Thị Ánh

Nguyệt

 

 

11

Phan Trần Quỳnh

Như

 

 

12

Thái Thị Huỳnh

Như

 

 

13

Huỳnh Hữu

Phát

 

 

14

Trần Phước

Quân

 

 

15

Đặng Anh

Quốc

 

 

16

Lê Văn

Quốc

 

 

17

Nguyễn Phú

Quốc

 

 

18

Đặng 1uân

Quỳnh

 

 

19

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

 

 

20

Nguyễn Viết

Tài

 

 

21

Nguyễn Phi

Tâm

 

 

22

Võ Thanh

Thảo

 

 

23

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

 

 

24

Nguyễn Thị Nhật

Thuyền

 

 

25

Nguyễn Anh

Thư

 

 

26

Nguyễn Thị Giang

Thương

 

 

27

Huỳnh Ngọc

Tín

 

 

28

Lê Trần Nhật

Trâm

 

 

29

Bùi Thị Thanh

Trúc

 

 

30

Lê Ngọc

Trung

 

 

31

Cao Minh

Tuấn

 

 

32

Lê Quốc

Tuấn

 

 

33

Nguyễn Minh

Tuấn

 

 

34

Phạm Văn Anh

Tuấn

 

 

35

Phạm Võ Mỹ

Tuyên

 

 

36

Huỳnh Thị

Vĩnh

 

 

37

Phan Thị

Vui

 

 

38

Nguyễn Thị Nhật

Vy

 

 

39

Phạm Ngô Tường

Vy

 

 

40

Lê Thị Thu

Yến

 

 

41

Trần Anh

Dũng

12C6

 

42

Phan Thị 1uân

Thanh

12C4

 

43

Ngô Minh Quân

 

IEC Quãng Ngãi

 

Lớp 12C8 –KHXH GVCN: Huỳnh Thị Hoa Lài

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Huỳnh Quốc

Bảo

 

 

2

Phạm Như

Đại

 

 

3

Trần Thị Anh

Đào

 

 

4

Lê Hoàng

Đạo

 

 

5

Lê Huỳnh

Đức

 

 

6

Nguyễn Đình Quốc

Hào

 

 

7

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

 

 

8

Lê Thị Ánh

Hồng

 

 

9

Đặng Ngọc Khánh

Linh

 

 

10

Phạm Thị

Linh

 

 

11

Võ Văn

Linh

 

 

12

Phạm Quốc

Lợi

 

 

13

Huỳnh Vân

Ly

 

 

14

Lê Thảo

Ly

 

 

15

Trần Thị Mỹ

Ly

 

 

16

Nguyễn Văn

Minh

 

 

17

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

 

 

18

Phan Thái

Nhân

 

 

19

Phan Thị

Nhị

 

 

20

Võ Hồ Nhật

Ny

 

 

21

Đỗ Nguyên

Quân

 

 

22

Phạm Nguyên

Quốc

 

 

23

Phạm Văn

Quốc

 

 

24

Võ Ngọc

Quốc

 

 

25

Lê Viết

Sơn

 

 

26

Nguyễn Thị Mỹ

Tâm

 

 

27

Nguyễn Thái Quỳnh

Thương

 

 

28

Lê Thị Duy

Trâm

 

 

29

Trần Bình

Trị

 

 

30

Lê Văn

Trọng

 

 

31

Nguyễn Thành

Trung

 

 

32

Nguyễn Văn

Trường

 

 

33

Nguyễn Hạ

Vy

 

 

34

Nguyễn Thị Thu

Yên

 

 

35

Trần Thị Thảo

Quyên

12C11

 

36

Trần Minh

Thuận

12C11

 

37

Nguyễn Tấn

12C11

 

Lớp 12C9 - KHTN GVCN: Tô Thị Minh Trúc

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Trần Hoàng Quốc

Bảo

 

 

2

Đoàn Vinh

Diệu

 

 

3

Dương Trí

Dũng

 

 

4

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

 

 

5

Lê Ngọc Bảo

Giang

 

 

6

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

 

 

7

Nguyễn Ngọc

Hiển

 

 

8

Cao Minh

Hùng

 

 

9

Hà Lê

Hùng

 

 

10

Nguyễn Gia

Huy

 

 

11

Đỗ Gia

Hưng

 

 

12

Nguyễn Văn

Hửu

 

 

13

Trần Gia

Kính

 

 

14

Phạm Văn

Lĩnh

 

 

15

Phan Việt

Long

 

 

16

Đinh Thị Cẩm

Ly

 

 

17

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

 

 

18

Huỳnh Ni

Na

 

 

19

Hồ Đắc

Nghĩa

 

 

20

Nguyễn Hữu

Phát

 

 

21

Trần Đức

Phước

 

 

22

Hố Văn Anh

Quân

 

 

23

Huỳnh Ngọc Như

Quỳnh

 

 

24

Lê Viết

Thiện

 

 

25

Lê Hoài

Thương

 

 

26

Nguyễn Phạm Anh

Tuấn

 

 

27

Hồ Đắc

Việt

 

 

28

Nguyễn Văn

Đô

12C4

 

29

Đoàn Thị Mỹ

Lài

12C4

 

30

Nguyễn Phan Thoại

Miên

12C4

 

31

Lại Thị Trà

My

12C4

 

32

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

12C4

 

33

Nguyễn Văn

Sơn

12C4

 

34

Lê Thu

Thảo

12C4

 

35

Nguyễn Trần Anh

Thư

12C4

 

36

Trịnh Ngọc

Thức

12C4

 

37

Lê Thị Linh

Trang

12C4

 

38

Đoàn Thị

Giang

12C6

 

39

Nguyễn Tấn

Lợi

12C6

 

40

Võ Đăng Cát

12C6

 

41

Nguyễn Ngọc

Duy

12C8

 

42

Lê Tiến Đạt

 

THPT Lê Lợi-Thanh Hóa

 

43

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

12C6

 

 

 

 

 

 

Lớp 12C10 - KHTN GVCN: Nguyễn Thị Thanh Hương

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Nguyễn Thị Kim

Ánh

 

 

2

Đoàn Gia

Bảo

 

 

3

Trần Nguyên

Bảo

 

 

4

Mai Thanh

Bình

 

 

5

Hồ Đắc

Chinh

 

 

6

Nguyễn Mậu

Duy

 

 

7

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

 

 

8

Huỳnh Thị Thu

Giang

 

 

9

Trần Thanh

 

 

10

Nguyễn Đình

Hàn

 

 

11

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

 

 

12

Võ Trần Gia

Hân

 

 

13

Võ Anh

Hậu

 

 

14

Huỳnh Ngọc

Huy

 

 

15

Lưu Trần Anh

Khoa

 

 

16

Vy Bảo

Linh

 

 

17

Trần Vũ Cẩm

Ly

 

 

18

Trương Thị Thảo

Ly

 

 

19

Nguyễn Đức

Mỹ

 

 

20

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

 

 

21

Phan Hoàng

Oanh

 

 

22

Huỳnh Thị Như

Phượng

 

 

23

Nguyễn Thiện

Quang

 

 

24

Nguyễn Minh

Quân

 

 

25

Trần Thị Thanh

Thanh

 

 

26

Đinh Thị Thu

Thảo

 

 

27

Phạm Trần Phương

Thảo

 

 

28

Trương Gia

Thắng

 

 

29

Trần Thị Minh

Thư

 

 

30

Trần Phước

Tín

 

 

31

Huỳnh Trương Bảo

Trân

 

 

32

Lưu Bảo

Trân

 

 

33

Nguyễn Phạm Thúy

Trinh

 

 

34

Trần Thị Thanh

Trúc

 

 

35

Trần Hiếu

Trung

 

 

36

Lê Nguyễn Bá

Trường

 

 

37

Trương Văn

Tùng

 

 

38

Nguyễn Trần Hoàng

 

 

39

Trần Thị Lâm

Vui

 

 

40

Lương Thùy

Vy

 

 

41

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

12C6

 

42

Phạm Bá

Vinh

12C6

 

Lớp 12C11 -KHTN GVCN: Nguyễn Thị Anh Thảo

 

STT

Họ và tên

ĐẾN TỪ LỚP

 
 

1

Trần Văn Nguyên

Bảo

 

 

2

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

 

 

3

Trần Quang

Hiển

 

 

4

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

 

 

5

Trần Văn

Hiếu

 

 

6

Võ Văn

Hiếu

 

 

7

Lương Nguyễn

Hoàng

 

 

8

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

 

 

9

Phạm Thành

Huy

 

 

10

Huỳnh Quang

Khải

 

 

11

Võ Ngọc

Khải

 

 

12

Trần Thị Phương

Khánh

 

 

13

Chế Thị Thùy

Linh

 

 

14

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

 

 

15

Trần Thị Mỹ

Linh

 

 

16

Võ Thị Thùy

Linh

 

 

17

Võ Thị Mỹ

Ly

 

 

18

Võ Thị Hoàng

Ngân

 

 

19

Thái Bảo

Ngọc

 

 

20

Lê Phương

Nguyên

 

 

21

Bùi Nguyễn Hằng

Nhi

 

 

22

Lê Thị Uyển

Nhi

 

 

23

Dương Hoàng Tấn

Phúc

 

 

24

Phạm Văn

Quy

 

 

25

Nguyễn Minh

Quyền

 

 

26

Lê Thị Thanh

Tâm

 

 

27

Trần Duy