29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng.
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 21/12/2020 4:03:28 CH - Số lượt xem: 2628

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 

 

 

Phòng 1

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

Nữ

10/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

120002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

Nam

14/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

3

120003

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

4

120004

Trần Tiến

Anh

Nam

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

5

120005

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

6

120006

Nguyễn Thị Kim

Ánh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

7

120007

Trần Thị Ngọc

Ánh

Nữ

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

8

120008

Trịnh Thị Minh

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

9

120009

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

10

120010

Đoàn Gia

Bảo

Nam

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

11

120011

Huỳnh Quốc

Bảo

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

12

120012

Ngô Gia

Bảo

Nam

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

13

120013

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

120014

Trần Hoàng Quốc

Bảo

Nam

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

15

120015

Trần Nguyên

Bảo

Nam

30/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

120016

Trần Quỳnh

Bảo

Nam

18/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

17

120017

Trần Văn Nguyên

Bảo

Nam

25/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

18

120018

Mai Thanh

Bình

Nam

12/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

19

120019

Dương Minh

Châu

Nam

24/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

20

120020

Nguyễn Thị Anh

Châu

Nữ

18/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

21

120021

Hồ Đắc

Chinh

Nam

24/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

22

120022

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

23

120023

Hoàng Chí

Cường

Nam

09/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

24

120024

Phan Đỗ Đức

Cường

Nam

03/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

25

120025

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

26

120026

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

27

120027

Đoàn Vinh

Diệu

Nam

10/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

 

 

 

Phòng 2

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120028

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

2

120029

Dương Trí

Dũng

Nam

04/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

3

120030

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

4

120031

Trần Anh

Dũng

Nam

31/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

5

120032

Đỗ Quang

Duy

Nam

06/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C7

6

120033

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

Nam

13/06/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C2

7

120034

Huỳnh Tuấn

Duy

Nam

30/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

8

120035

Nguyễn Mậu

Duy

Nam

24/03/2003

TP Hồ Chí Minh

12C10

9

120036

Nguyễn Ngọc

Duy

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

10

120037

Phan Phú

Duy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

11

120038

Thái Mai

Duy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

12

120039

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

13

120040

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Nữ

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

14

120041

Phan Thị Mỹ

Duyên

Nữ

16/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

15

120042

Lê Xuân

Dương

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

16

120043

Tưởng Thế

Dương

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

17

120044

Phan Ngọc

Dưỡng

Nam

21/05/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

18

120045

Phạm Như

Đại

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

19

120046

Trần Thị Anh

Đào

Nữ

06/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

20

120047

Lê Hoàng

Đạo

Nam

30/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

21

120048

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

22

120049

Lê Tiến

Đạt

Nam

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

23

120050

Lê Văn

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

24

120051

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

25

120052

Phạm Thành

Đạt

Nam

11/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

26

120053

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

Nam

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

27

120054

Nguyễn Văn

Đô

Nam

17/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

 

 

 

Phòng 3

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120055

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

2

120056

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

3

120057

Lê Huỳnh

Đức

Nam

21/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

4

120058

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

Nam

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

5

120059

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

Nữ

02/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

6

120060

Đoàn Thị

Giang

Nữ

10/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

7

120061

Huỳnh Thị Thu

Giang

Nữ

26/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

8

120062

Lê Ngọc Bảo

Giang

Nữ

28/04/2003

Hội An, Quảng Nam

12C9

9

120063

Trần Nguyễn Hương

Giang

Nữ

22/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

10

120064

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

11

120065

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

12

120066

Phạm Thị Ngọc

Giàu

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

13

120067

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

120068

Lê Ngọc

Nữ

08/10/2003

TP Hồ Chí Minh

12C2

15

120069

Lê Thị Khánh

Nữ

13/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

16

120070

Nguyễn Thị

Nữ

25/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

17

120071

Trần Thanh

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

18

120072

Nguyễn Ung Tấn

Hải

Nam

18/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

19

120073

Võ Minh

Hải

Nam

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

20

120074

Nguyễn Đình

Hàn

Nam

27/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

21

120075

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

22

120076

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

23

120077

Trương Thị

Hạnh

Nữ

26/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

24

120078

Nguyễn Đình Quốc

Hào

Nam

10/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

25

120079

Nguyễn Phượng

Hằng

Nữ

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

26

120080

Nguyễn Thị Kim

Hằng

Nữ

25/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

27

120081

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

Nữ

09/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

 

 

 

Phòng 4

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120082

Trần Thị Như

Hằng

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

2

120083

Võ Thị

Hằng

Nữ

07/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

3

120084

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

4

120085

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

5

120086

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

6

120087

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

Nữ

22/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

7

120088

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

8

120089

Nguyễn Trần Kiều

Hân

Nữ

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

9

120090

Võ Thị Mai

Hân

Nữ

06/02/2003

 

12C2

10

120091

Võ Trần Gia

Hân

Nữ

17/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

11

120092

Đoàn Trần Ái

Hậu

Nữ

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

12

120093

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

Nữ

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

13

120094

Nguyễn Trần

Hậu

Nam

13/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

14

120095

Phan Đình

Hậu

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

15

120096

Trịnh Lương

Hậu

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

16

120097

Võ Anh

Hậu

Nam

13/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

17

120098

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

Nữ

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

18

120099

Nguyễn Thị Thu

Hiền

Nữ

19/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

19

120100

Nguyễn Ngọc

Hiển

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

20

120101

Trần Quang

Hiển

Nam

08/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

21

120102

Cao Viết

Hiếu

Nam

08/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

22

120103

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

Nam

29/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

23

120104

Trần Trọng

Hiếu

Nam

09/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

24

120105

Trần Văn

Hiếu

Nam

12/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

25

120106

Trịnh Mạnh

Hiếu

Nam

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

26

120107

Võ Văn

Hiếu

Nam

18/09/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C11

 

 

 

Phòng 5

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120108

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C3

2

120109

Huỳnh Thị

Hòa

Nữ

01/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

3

120110

Trần Văn

Hòa

Nam

06/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

4

120111

Lương Nguyễn

Hoàng

Nam

08/12/2002

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

5

120112

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

6

120113

Lê Thị Ánh

Hồng

Nữ

23/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

7

120114

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

8

120115

Võ Vinh

Huân

Nam

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

9

120116

Cao Minh

Hùng

Nam

04/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

10

120117

Hà Lê

Hùng

Nam

11/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

11

120118

Nguyễn Văn

Hùng

Nam

20/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

12

120119

Quách Nguyên

Hùng

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

13

120120

Đinh Nguyễn Gia

Huy

Nam

23/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

14

120121

Đỗ Gia

Huy

Nam

20/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

15

120122

Huỳnh Ngọc

Huy

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

16

120123

Nguyễn Gia

Huy

Nam

14/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

17

120124

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C7

18

120125

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

Nam

13/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

19

120126

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

20

120127

Phạm Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

21

120128

Phạm Thành

Huy

Nam

22/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

22

120129

Phan Quốc

Huy

Nam

23/05/2003

Quế Sơn, Quảng Nam

12C4

23

120130

Trần Đức

Huy

Nam

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

24

120131

Võ Anh

Huy

Nam

19/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

25

120132

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

Núi Thành, Quảng Nam

12C3

26

120133

Dương Thanh

Huyền

Nữ

03/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

 

 

 

Phòng 6

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120134

Đinh Thị Ánh

Huyền

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

2

120135

Lê Thu

Huyền

Nữ

04/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

3

120136

Trần Thị Thu

Huyền

Nữ

02/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

4

120137

Đỗ Gia

Hưng

Nam

18/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

5

120138

Trần

Hưng

Nam

31/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

6

120139

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

TP Hồ Chí Minh

12C1

7

120140

Nguyễn Văn

Hửu

Nam

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

8

120141

Huỳnh Quang

Khải

Nam

08/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

9

120142

Phan Tuấn

Khải

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

10

120143

Võ Ngọc

Khải

Nam

24/10/2001

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

11

120144

Nguyễn Châu

Khanh

Nữ

22/04/2003

Gia Lai

12C5

12

120145

Huỳnh Ngọc

Khánh

Nam

28/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

13

120146

Phạm Văn

Khánh

Nam

18/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

14

120147

Trần Thị Phương

Khánh

Nữ

27/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

15

120148

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

16

120149

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

17

120150

Lưu Trần Anh

Khoa

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

18

120151

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

19

120152

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

20

120153

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

21

120154

Bùi Long

Khương

Nam

14/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

22

120155

Đào Viết

Kiên

Nam

01/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

23

120156

Nguyễn Gia

Kiên

Nam

17/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

24

120157

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

25

120158

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

26

120159

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

Nữ

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

 

 

 

Phòng 7

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120160

Trần Thị Bích

Kiều

Nữ

19/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C6

2

120161

Trần Gia

Kính

Nam

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

3

120162

Đoàn Thị Mỹ

Lài

Nữ

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

4

120163

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

5

120164

Tưởng Thế

Liêu

Nam

23/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

6

120165

Chế Thị Thùy

Linh

Nữ

04/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

7

120166

Đặng Ngọc Khánh

Linh

Nữ

22/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

8

120167

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

Nữ

09/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

9

120168

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

10

120169

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

11/07/2003

 

12C5

11

120170

Nguyễn Thị Phương

Linh

Nữ

10/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

12

120171

Phạm Thị

Linh

Nữ

11/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

13

120172

Phan Hoàng Khánh

Linh

Nữ

10/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

14

120173

Trần Huỳnh Trúc

Linh

Nữ

26/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C2

15

120174

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

17/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

16

120175

Võ Thị Thùy

Linh

Nữ

15/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

17

120176

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

18

120177

Võ Văn

Linh

Nam

22/02/2003

Tiên Phước, Quảng Nam

12C8

19

120178

Vy Bảo

Linh

Nữ

20/09/2003

Trà Vinh

12C10

20

120179

Phạm Văn

Lĩnh

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

21

120180

Phan Việt

Long

Nam

29/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

22

120181

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

Nam

18/11/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C6

23

120182

Nguyễn Tấn

Lợi

Nam

11/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

24

120183

Phạm Quốc

Lợi

Nam

02/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

25

120184

Đinh Thị Cẩm

Ly

Nữ

18/10/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C9

26

120185

Huỳnh Vân

Ly

Nữ

04/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

 

 

 

Phòng 8

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

120186

Lê Thảo

Ly

Nữ

06/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

2

120187

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

Nữ

02/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

3

120188

Trần Thị Mỹ

Ly

Nữ

08/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

4

120189

Trần Vũ Cẩm

Ly

Nữ

27/02/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C10

5

120190

Trương Thị Thảo

Ly

Nữ

05/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

6

120191

Võ Thị Mỹ

Ly

Nữ

26/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C11

7

120192

Võ Thị Trúc

Ly

Nữ

16/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

8

120193

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

Nữ

17/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

9

120194

Nguyễn Ngọc

Mạnh

Nam

02/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

10

120195

Nguyễn Phan Thoại

Miên

Nữ

16/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C9

11

120196

Nguyễn Đức

Minh

Nam

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

12

120197

Nguyễn Văn

Minh

Nam

21/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C8

13

120198

Lê Thị Mộng

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C5

14

120199

Lại Thị Trà

My

Nữ

17/12/2003

TP Hồ Chí Minh

12C9

15

120200

Lê Thị My

My

Nữ

22/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C4

16

120201

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

17

120202

Trương Vũ

My

Nữ

20/07/2003

TP Đà Nẵng

12C5

18

120203

Nguyễn Đức

Mỹ

Nam

19/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C10

19

120204

Đoàn Thị Ly

Na

Nữ

19/07/2003