29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2020-2021
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 21/12/2020 4:05:56 CH - Số lượt xem: 1815

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 12

DỰ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH (10 NĂM) NĂM HỌC 2020-2021

     

Phòng 1

     

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

121001

Phan Nguyễn Vân

Anh

Nữ

06/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

2

121002

Trần Tô Kim

Anh

Nữ

27/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

3

121003

Nguyễn Hoàng

Bảo

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

4

121004

Nguyễn Quang

Chính

Nam

04/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

5

121005

Huỳnh Thị Thu

Diễm

Nữ

19/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

6

121006

Trần Thị Yến

Diễm

Nữ

24/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

7

121007

Đỗ Khắc

Doãn

Nam

19/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

8

121008

Đinh Đức

Dũng

Nam

13/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

9

121009

Nguyễn Hạnh

Duyên

Nữ

31/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

10

121010

Đoàn Ngọc

Đạt

Nam

02/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

11

121011

Nguyễn Quang

Đạt

Nam

19/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

12

121012

Đoàn Xuân

Đông

Nam

08/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

13

121013

Nguyễn Xuân

Đông

Nam

18/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

14

121014

Trương Bảo

Giang

Nữ

05/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

15

121015

Trương Thị Tuyết

Giang

Nữ

29/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

16

121016

Đường Khánh

Nữ

06/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

17

121017

Nguyễn Thúy

Hạnh

Nữ

20/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

18

121018

Trần Thu

Hạnh

Nữ

21/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

19

121019

Đặng Bảo

Hân

Nữ

01/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

20

121020

Lê Ngọc

Hân

Nữ

27/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

21

121021

Lương Thị Mỹ

Hân

Nữ

31/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

22

121022

Nguyễn Thị Ngọc

Hân

Nữ

26/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

23

121023

Phan Thị Lệ

Hoa

Nữ

08/04/2003

Phú Ninh, Quảng Nam

12C3

24

121024

Trương Thị Phương

Hoàng

Nữ

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

25

121025

Châu Nguyễn Ngọc

Huân

Nam

18/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

26

121026

Nguyễn Phúc

Huy

Nam

12/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

27

121027

Phan Thị Mai

Huyên

Nữ

13/09/2003

Núi Thành, Quảng Nam

12C3

 

 

 

Phòng 2

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

121028

Lê Phạm Thị Thu

Hương

Nữ

16/06/2003

TP Hồ Chí Minh

12C1

2

121029

Huỳnh Minh

Khiêm

Nam

05/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

3

121030

Đinh Trần Anh

Khoa

Nam

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

4

121031

Nguyễn Duy

Khoa

Nam

14/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

5

121032

Lê Tuấn Nguyên

Khôi

Nam

07/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

6

121033

Phan Văn

Khởi

Nam

24/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

7

121034

Huỳnh Gia

Kiệt

Nam

22/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

8

121035

Trần Ngọc Tuấn

Kiệt

Nam

08/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

9

121036

Phan Ngọc

Lân

Nam

21/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

10

121037

Nguyễn Thị

Linh

Nữ

24/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

11

121038

Võ Thị Trúc

Linh

Nữ

20/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

12

121039

Phạm Trúc

My

Nữ

01/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

13

121040

Phan Thị Thúy

Nga

Nữ

06/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

14

121041

Nguyễn Phan Bảo

Ngọc

Nữ

21/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

15

121042

Nguyễn Thiện

Nhân

Nam

03/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

16

121043

Trương Thị Ánh

Nhân

Nữ

31/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

17

121044

Trần Bảo

Nhật

Nữ

28/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

18

121045

Lê Trương Yến

Nhi

Nữ

15/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

19

121046

Nguyễn Bảo

Nhi

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

20

121047

Nguyễn Ngọc Bảo

Nhi

Nữ

24/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

21

121048

Nguyễn Ngọc Uyển

Nhi

Nữ

08/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

22

121049

Nguyễn Phương

Nhi

Nữ

16/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

23

121050

Nguyễn Lê Hoàng

Như

Nữ

13/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

24

121051

Trịnh Lâm

Như

Nữ

15/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

25

121052

Lê Huỳnh Trâm

Oanh

Nữ

07/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

26

121053

Phan Văn

Pháp

Nam

18/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

27

121054

Trầm Lê Thế

Phương

Nữ

13/04/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

 

 

 

Phòng 3

 

 

 

STT

SBD

Họ và tên học sinh

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Lớp

1

121055

Lưu Vinh

Quý

Nam

27/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

2

121056

Hồ Thục

Quyên

Nữ

21/12/2003

TP Đà Nẵng

12C3

3

121057

Lê Minh

Sỹ

Nam

26/06/2003

Thanh Hóa

12C3

4

121058

Trần Lê Đoan

Thanh

Nữ

01/09/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

5

121059

Nguyễn Lê Duy

Thắng

Nam

29/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

6

121060

Võ Đình

Thi

Nam

16/05/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

7

121061

Nguyễn Đình

Thiện

Nam

18/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

8

121062

Trần Thị Như

Thiện

Nữ

23/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

9

121063

Nguyễn Trương Nhã

Thụy

Nữ

01/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

10

121064

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

27/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

11

121065

Nguyễn Hoàng Anh

Thư

Nữ

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

12

121066

Nguyễn Thị Anh

Thư

Nữ

05/07/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

13

121067

Văn Anh

Thư

Nữ

04/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

14

121068

Đinh Lê Hồng

Tín

Nam

19/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

15

121069

Hoàng Minh

Tín

Nam

17/12/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

16

121070

Nguyễn Thị Thanh

Trà

Nữ

07/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

17

121071

Hoàng Nguyễn Bảo

Trân

Nữ

22/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

18

121072

Đoàn Nguyễn Minh

Trí

Nam

26/03/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

19

121073

Nguyễn Ngọc Kiều

Trinh

Nữ

26/06/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

20

121074

Phạm Minh

Nam

27/08/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

21

121075

Võ Duy

Nam

14/02/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

22

121076

Nguyễn Trần Anh

Tuấn

Nam

08/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

23

121077

Nguyễn Tịnh

Vân

Nữ

12/10/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

24

121078

Cao Thảo

Vy

Nữ

03/11/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C3

25

121079

Lê Hoàng Thảo

Xuân

Nữ

20/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

26

121080

Trần Huỳnh Phi

Yến

Nữ

11/01/2003

Tam Kỳ, Quảng Nam

12C1

[Trở về]
Các tin khác
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm KTCK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 10 năm học 2021-2022 (new) (18/05/2022)
Điểm kiểm tra ban đầu các môn Sở ra đề khối 11 năm học 2021-2022 (18/05/2022)
Danh sách xếp lớp 10 năm học 2021-2022 (30/08/2021)
Kế hoạch tập trung học sinh và khai giảng năm học 2021 -2022 (30/08/2021)
Danh sách lớp 12 năm học 2021-2022 (24/08/2021)
Danh sách lớp 11 năm học 2021-2022 (24/08/2021)
Hướng dẫn tiếp nhận học sinh nhập học tại nơi cư trú do dịch Covid 19 của Sở GDDT và mẫu dơn xin nhập học do Covid 19 (23/08/2021)
Thông báo tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 (11/08/2021)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021-2022 (11/08/2021)
Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 vào các Trường THPT năm học 2021-2022 của Sở GD & ĐT Quảng Nam (06/05/2021)
Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh của UBND Tỉnh Quảng Nam năm học 2020-2021 (06/05/2021)
Học sinh trường THPT Lê Quý Đôn đoạt giải Nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia năm học 2020-2021 (31/03/2021)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 10 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (14/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 11 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm kiểm tra nói. Có điều chỉnh điểm môn Điạ. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021. Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói. (10/01/2021)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021 (10/01/2021)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK1 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2020-2021 (21/12/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2020- 2021. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (21/12/2020)
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học ngày 30,31/10/2020 (29/10/2020)
Thông báo về khảo sát chất lượng lớp 10 năm học 2020-2021 ngày 15/10/2020 (13/10/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự khảo sát (Ngày 15/10/2020) năm học 2020-2021 (13/10/2020)
Thông báo những học sinh Khối 10 năm học 2019-2020 lưu ban đến văn phòng nhà trường để nhà trường xếp lớp. (10/09/2020)
Thời khóa biểu TD & GDQP năm học 2020-2021 (03/09/2020)
Thông báo Ngày tựu trường học sinh lớp 10 năm học 2020-2021 (02/09/2020)
Danh sách lớp 11 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Danh sách lớp 12 năm học 2020-2021 (28/08/2020)
Thông báo về việc thu nhận hồ sơ nhập học lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2020-2021 (25/08/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 11 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Kết quả kiểm tra lên lớp khối 10 năm học 2019-2020 (31/07/2020)
Lịch ôn tập, lịch kiểm tra lại và danh sách học sinh khối 10, 11 phải kiểm tra lại (18/07/2020)
Kết quả khảo sát chất lượng lớp 12 năm học 2019-2020 (Khóa ngày 13,14/7/2020) (17/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 10 năm học 2019-2020 (10/07/2020)
Thông báo: Học sinh lớp 10 về điểm môn tiếng Anh (10/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng Bài thi KHTN và KHXH (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Danh sách phòng và SBD học sinh lớp 12 dự khảo sát chất lượng các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (Khóa ngày 13,14/7/2020) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn Tiếng Anh lớp 11 (CT 10 năm ) HK2 năm học 2019-2020 (Chưa cộng điểm KT nói) (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn tiếng Anh 11 ( CT 7 năm) năm học 2019-2020 (06/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (04/07/2020)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi TN THPT năm 2020 (04/07/2020)
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 12 năm học 2019-2020 (03/07/2020)
Danh sách học sinh Khối 12 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (17/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 7 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 môn Tiếng Anh (CT 10 năm) năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 11 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Danh sách học sinh Khối 10 & SBD dự kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (16/06/2020)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2019-2020 (các môn Sở ra đề) (11/06/2020)
Tham khảo Dạy học trên truyền hình, Dạy học trực tuyến cho học sinh lớp 10, 11 tại Hà Nội từ ngày 19/3/2020 gồm các môn Ngữ văn, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh (20/03/2020)
Tham khảo Dạy học qua truyền hình, Dạy học trực tuyến của học sinh cuối cấp tại một số đài địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Nội, Nam Định, Thừa Thiên - Huế, Hải Phòng (14/03/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 10 năm học 2019-2020. Riêng môn tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề Khối 11 năm học 2019-2020 (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT 10 năm năm học 2019-2020. (Chưa cộng điểm KT nói) (14/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn tiếng Anh LỚP 11 CT7 năm năm học 2019-2020 (13/01/2020)
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn do Sở ra đề khối 12 năm học 2019-2020 (11/01/2020)
Danh sách học sinh khối 12 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Danh sách phòng và SBD học sinh Khối 11 dự kiểm tra môn tiếng Anh HK1 năm học 2019-2020 (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 11 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020. Môn tiếng Anh xem danh sách phòng và SBD riêng. (17/12/2019)
Danh sách học sinh khối 10 và SBD dự kiểm tra HK1 năm học 2019- 2020 (17/12/2019)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2019-2020 (Các môn Sở ra đề) (29/11/2019)
Thời khóa biểu các lớp học kỳ 1 năm học 2019-2020. Học chính thức từ ngày 05/9/2019 (01/09/2019)
Lịch thực hiện chương trình học và các hoạt động giáo dục tuần sinh hoạt công dân – HSSV từ ngày 03/9 đến 07/9/2019 (Có điều chỉnh) (30/08/2019)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2019-2020 (28/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh lớp 11 năm học 2019- 2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (21/08/2019)
Danh sách học sinh các lớp 10 năm học 2019-2020 của Trường THPT Lê Quý Đôn (20/08/2019)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp NH 2019-2020. Ngày tựu trường 26/8/2019: HS tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 08:00 (K12 và các lớp 11C6 đến 11C11); buổi chiều lúc 14:30 (K10 và các lớp 11C1 đến 11C5) (19/08/2019)
Điểm khảo sát lớp 10 năm học 2019-2020 (17/08/2019)
KHẨN: Về việc tất cả học sinh lớp 10 năm học 2019-2020 đều học chương trình Tiếng Anh 10 năm (16/08/2019)
Danh sách học sinh, phòng thi, SBD khảo sát chất lượng lớp 10 ngày 13 và 14/8/2019 (12/08/2019)
Lưu ý khi làm hồ sơ nhập học lớp 10 về Nguyện vọng học Chương trình Tiếng Anh (trong Đơn nhập học) (03/08/2019)
Thông báo về việc phát hành hồ sơ, thu nhận hồ sơ nhập học, lịch khảo sát dành cho những học sinh có nguyện vọng làm thành viên đội bồi dưỡng lớp 10 năm học 2019-2020 (03/08/2019)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2019-2020 (30/07/2019)
Học sinh cần biết về việc học chương trình Tiếng Anh lớp 10 tại Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
Thông báo điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2019-2020 (29/07/2019)
KẾT QUẢ THI LẠI SAU PHÚC KHẢO KHỐI 10,11 NĂM HỌC 2018-2019 (06/06/2019)
Lịch kiểm tra lại khối 10, 11 ngày 05/6/2019 (30/05/2019)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)