29 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu môn Tiếng Anh 12 (CT 7 năm) năm học 2020-2021
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 14/01/2021 7:04:45 CH - Số lượt xem: 3527

ĐIỂM KIỂM TRA HK1 BAN ĐẦU MÔN TIẾNG ANH KHỐI 12 (CT 7 NĂM) NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

 

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 1

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127001

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

10/12/2003

12C4

5

2

127002

Nguyễn Văn Hoàng

Anh

14/04/2003

12C5

4.8

3

127003

Trần Tiến

Anh

25/10/2003

12C6

3.5

4

127004

Nguyễn Thị Kim

Ánh

20/10/2003

12C10

4.8

5

127005

Trần Thị Ngọc

Ánh

12/02/2003

12C2

8.5

6

127006

Trịnh Thị Minh

Ánh

01/02/2003

12C6

6.8

7

127007

Trịnh Thị Ngọc

Ánh

01/02/2003

12C6

6.3

8

127008

Đoàn Gia

Bảo

27/12/2003

12C10

7.8

9

127009

Huỳnh Quốc

Bảo

07/08/2003

12C8

5

10

127010

Ngô Gia

Bảo

22/10/2003

12C7

6.3

11

127011

Trần Hoàng Quốc

Bảo

06/12/2003

12C9

6.8

12

127012

Trần Nguyên

Bảo

30/04/2003

12C10

7.5

13

127013

Trần Quỳnh

Bảo

18/06/2003

12C4

3

14

127014

Trần Văn Nguyên

Bảo

25/06/2003

12C11

3.5

15

127015

Mai Thanh

Bình

12/02/2003

12C10

5

16

127016

Dương Minh

Châu

24/04/2003

12C6

4

17

127017

Nguyễn Thị Anh

Châu

18/07/2003

12C2

8

18

127018

Hồ Đắc

Chinh

24/08/2003

12C10

4.8

19

127019

Hoàng Chí

Cường

09/12/2003

12C4

4.3

20

127020

Phan Đỗ Đức

Cường

03/07/2003

12C4

2.5

21

127021

Đoàn Vinh

Diệu

10/06/2003

12C9

3.8

22

127022

Dương Trí

Dũng

04/10/2003

12C9

4

23

127023

Trần Anh

Dũng

31/10/2003

12C7

4.3

24

127024

Đỗ Quang

Duy

06/10/2003

12C7

4.8

25

127025

Huỳnh Nguyễn Văn

Duy

13/06/2003

12C2

5.5

26

127026

Huỳnh Tuấn

Duy

30/03/2003

12C7

4.3

27

127027

Nguyễn Mậu

Duy

24/03/2003

12C10

2.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 2

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127028

Nguyễn Ngọc

Duy

16/06/2003

12C9

8

2

127029

Phan Phú

Duy

20/01/2003

12C2

6.8

3

127030

Thái Mai

Duy

29/04/2003

12C4

5.8

4

127031

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

23/01/2003

12C11

5.8

5

127032

Phan Thị Mỹ

Duyên

16/08/2003

12C2

7.3

6

127033

Lê Xuân

Dương

19/06/2003

12C2

8

7

127034

Tưởng Thế

Dương

10/02/2003

12C2

7.8

8

127035

Phan Ngọc

Dưỡng

21/05/2003

12C6

2.8

9

127036

Phạm Như

Đại

07/08/2003

12C8

5.8

10

127037

Trần Thị Anh

Đào

06/10/2003

12C8

7

11

127038

Lê Hoàng

Đạo

30/09/2003

12C8

3

12

127039

Lê Tiến

Đạt

07/08/2003

12C6

3

13

127040

Lê Văn

Đạt

11/08/2003

12C5

5

14

127041

Phạm Thành

Đạt

11/08/2003

12C2

7

15

127042

Phùng Ngọc Tấn

Đạt

02/09/2003

12C10

3.5

16

127043

Nguyễn Văn

Đô

17/08/2003

12C9

4.5

17

127044

Lê Huỳnh

Đức

21/06/2003

12C8

5.5

18

127045

Nguyễn Ngọc Minh

Đức

23/10/2003

12C9

6

19

127046

Đặng Nguyễn Quỳnh

Giang

02/12/2003

12C6

4.5

20

127047

Đoàn Thị

Giang

10/10/2003

12C9

8.8

21

127048

Huỳnh Thị Thu

Giang

26/08/2003

12C10

5.8

22

127049

Lê Ngọc Bảo

Giang

28/04/2003

12C9

5

23

127050

Trần Nguyễn Hương

Giang

22/09/2003

12C5

5

24

127051

Phạm Thị Ngọc

Giàu

15/06/2003

12C7

6.3

25

127052

Lê Ngọc

08/10/2003

12C2

6

26

127053

Lê Thị Khánh

13/05/2003

12C6

5.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 3

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127054

Nguyễn Thị

25/11/2003

12C6

3.3

2

127055

Trần Thanh

07/12/2003

12C10

5.8

3

127056

Nguyễn Ung Tấn

Hải

18/08/2003

12C5

4

4

127057

Võ Minh

Hải

15/07/2003

12C4

6

5

127058

Nguyễn Đình

Hàn

27/07/2003

12C10

3.3

6

127059

Trương Thị

Hạnh

26/07/2003

12C9

7.5

7

127060

Nguyễn Đình Quốc

Hào

10/02/2003

12C8

3.3

8

127061

Nguyễn Phượng

Hằng

01/02/2003

12C2

5.8

9

127062

Nguyễn Thị Kim

Hằng

25/10/2003

12C5

5.5

10

127063

Nguyễn Thị Thanh

Hằng

09/07/2003

12C10

5.3

11

127064

Trần Thị Như

Hằng

02/09/2003

12C4

3.3

12

127065

Võ Thị

Hằng

07/07/2003

12C7

6.8

13

127066

Nguyễn Phạm Bảo

Hân

22/07/2003

12C9

5.3

14

127067

Nguyễn Trần Kiều

Hân

13/07/2003

12C4

2.8

15

127068

Võ Thị Mai

Hân

06/02/2003

12C2

8.8

16

127069

Võ Trần Gia

Hân

17/12/2003

12C10

7

17

127070

Đoàn Trần Ái

Hậu

19/06/2003

12C4

3.5

18

127071

Huỳnh Thị Nhân

Hậu

22/06/2003

12C8

3.8

19

127072

Nguyễn Trần

Hậu

13/04/2003

12C5

3.3

20

127073

Phan Đình

Hậu

20/10/2003

12C11

4.8

21

127074

Trịnh Lương

Hậu

22/11/2003

12C2

6.3

22

127075

Võ Anh

Hậu

13/01/2003

12C10

1.5

23

127076

Nguyễn Đức Ngọc

Hiền

14/02/2003

12C6

2.5

24

127077

Nguyễn Thị Thu

Hiền

19/05/2003

12C2

6.3

25

127078

Nguyễn Ngọc

Hiển

12/01/2003

12C9

4.5

26

127079

Trần Quang

Hiển

08/09/2003

12C11

7.3

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 4

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127080

Cao Viết

Hiếu

08/10/2003

12C5

5.3

2

127081

Nguyễn Hoàng Quốc

Hiếu

29/11/2003

12C11

5.8

3

127082

Trần Trọng

Hiếu

09/11/2003

12C7

7

4

127083

Trần Văn

Hiếu

12/08/2003

12C11

4.5

5

127084

Trịnh Mạnh

Hiếu

26/09/2003

12C5

3

6

127085

Võ Văn

Hiếu

18/09/2003

12C11

6.5

7

127086

Huỳnh Thị

Hòa

01/12/2003

12C5

5

8

127087

Trần Văn

Hòa

06/11/2003

12C4

6

9

127088

Lương Nguyễn

Hoàng

08/12/2002

12C11

6.3

10

127089

Lê Thị Ánh

Hồng

23/10/2003

12C8

5

11

127090

Võ Vinh

Huân

01/05/2003

12C5

7.5

12

127091

Cao Minh

Hùng

04/04/2003

12C9

4.5

13

127092

Hà Lê

Hùng

11/06/2003

12C9

7.3

14

127093

Nguyễn Văn

Hùng

20/03/2003

12C4

8.5

15

127094

Quách Nguyên

Hùng

29/04/2003

12C11

8

16

127095

Đinh Nguyễn Gia

Huy

23/04/2003

12C6

3.5

17

127096

Đỗ Gia

Huy

20/07/2003

12C5

5.3

18

127097

Huỳnh Ngọc

Huy

29/04/2003

12C10

4.8

19

127098

Nguyễn Gia

Huy

14/12/2003

12C9

6.5

20

127099

Nguyễn Hoàng

Huy

23/12/2003

12C7

6.3

21

127100

Nguyễn Ngọc Gia

Huy

13/07/2003

12C11

4.5

22

127101

Phạm Đức

Huy

20/01/2003

12C11

5.3

23

127102

Phạm Thành

Huy

22/06/2003

12C11

4

24

127103

Phan Quốc

Huy

23/05/2003

12C4

3.3

25

127104

Trần Đức

Huy

20/01/2003

12C4

4.3

26

127105

Võ Anh

Huy

19/06/2003

12C2

5.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 5

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127106

Dương Thanh

Huyền

03/08/2003

12C4

6

2

127107

Đinh Thị Ánh

Huyền

27/05/2003

12C2

9.5

3

127108

Lê Thu

Huyền

04/12/2003

12C2

8

4

127109

Trần Thị Thu

Huyền

02/01/2003

12C4

8.3

5

127110

Đỗ Gia

Hưng

18/02/2003

12C9

5

6

127111

Trần

Hưng

31/05/2003

12C2

7.8

7

127112

Nguyễn Văn

Hửu

01/01/2003

12C9

2.8

8

127113

Huỳnh Quang

Khải

08/02/2003

12C11

4.5

9

127114

Phan Tuấn

Khải

18/12/2003

12C5

4.5

10

127115

Võ Ngọc

Khải

24/10/2001

12C11

2.8

11

127116

Nguyễn Châu

Khanh

22/04/2003

12C5

4

12

127117

Huỳnh Ngọc

Khánh

28/07/2003

12C6

4.3

13

127118

Phạm Văn

Khánh

18/12/2003

12C4

3.5

14

127119

Trần Thị Phương

Khánh

27/10/2003

12C11

3.5

15

127120

Lưu Trần Anh

Khoa

08/05/2003

12C10

2.8

16

127121

Bùi Long

Khương

14/07/2003

12C4

6.3

17

127122

Đào Viết

Kiên

01/02/2003

12C4

3

18

127123

Nguyễn Gia

Kiên

17/05/2003

12C2

5.3

19

127124

Nguyễn Thị Thanh Kim

Kiều

24/05/2003

12C6

2.5

20

127125

Trần Thị Bích

Kiều

19/10/2003

12C6

8

21

127126

Trần Gia

Kính

20/10/2003

12C9

7.8

22

127127

Đoàn Thị Mỹ

Lài

16/06/2003

12C9

5.5

23

127128

Tưởng Thế

Liêu

23/01/2003

12C5

4.5

24

127129

Chế Thị Thùy

Linh

04/01/2003

12C11

5.8

25

127130

Đặng Ngọc Khánh

Linh

22/10/2003

12C8

5.8

26

127131

Nguyễn Ngọc Phương

Linh

09/10/2003

12C11

3.3

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 6

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127132

Nguyễn Thị

Linh

11/07/2003

12C5

7.3

2

127133

Nguyễn Thị Phương

Linh

10/04/2003

12C2

6

3

127134

Phạm Thị

Linh

11/10/2003

12C8

4.5

4

127135

Phan Hoàng Khánh

Linh

10/05/2003

12C4

4.8

5

127136

Trần Huỳnh Trúc

Linh

26/02/2003

12C2

7

6

127137

Trần Thị Mỹ

Linh

17/01/2003

12C11

6

7

127138

Võ Thị Thùy

Linh

15/07/2003

12C11

9

8

127139

Võ Văn

Linh

22/02/2003

12C8

5.5

9

127140

Vy Bảo

Linh

20/09/2003

12C10

6.8

10

127141

Phạm Văn

Lĩnh

16/06/2003

12C9

3.3

11

127142

Phan Việt

Long

29/04/2003

12C9

2

12

127143

Nguyễn Hồ Xuân

Lộc

18/11/2003

12C6

2.5

13

127144

Nguyễn Tấn

Lợi

11/02/2003

12C9

5.8

14

127145

Phạm Quốc

Lợi

02/08/2003

12C8

7

15

127146

Đinh Thị Cẩm

Ly

18/10/2003

12C9

7.3

16

127147

Huỳnh Vân

Ly

04/02/2003

12C8

3.5

17

127148

Lê Thảo

Ly

06/12/2003

12C8

4.8

18

127149

Nguyễn Thị Cẩm

Ly

02/09/2003

12C9

6

19

127150

Trần Thị Mỹ

Ly

08/12/2003

12C8

5

20

127151

Trần Vũ Cẩm

Ly

27/02/2003

12C10

5

21

127152

Trương Thị Thảo

Ly

05/05/2003

12C10

8.3

22

127153

Võ Thị Mỹ

Ly

26/10/2003

12C11

5.8

23

127154

Võ Thị Trúc

Ly

16/01/2003

12C4

5.8

24

127155

Nguyễn Bảo Xuân

Mai

17/06/2003

12C5

4.8

25

127156

Nguyễn Ngọc

Mạnh

02/06/2003

12C4

6.8

26

127157

Nguyễn Phan Thoại

Miên

16/05/2003

12C9

8.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 7

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127158

Nguyễn Đức

Minh

20/02/2003

12C5

5

2

127159

Nguyễn Văn

Minh

21/11/2003

12C8

3.8

3

127160

Lê Thị Mộng

01/10/2003

12C5

7.3

4

127161

Lại Thị Trà

My

17/12/2003

12C9

4.3

5

127162

Lê Thị My

My

22/04/2003

12C4

6

6

127163

Trương Vũ

My

20/07/2003

12C5

6.3

7

127164

Nguyễn Đức

Mỹ

19/02/2003

12C10

7.8

8

127165

Đoàn Thị Ly

Na

19/07/2003

12C6

4

9

127166

Huỳnh Ni

Na

16/11/2003

12C9

3

10

127167

Lê Thị Ly

Na

18/01/2003

12C2

6.3

11

127168

Võ Luyn

Na

11/10/2003

12C5

6.5

12

127169

Nguyễn Hoàng Trung

Nam

13/02/2003

12C2

8

13

127170

Lê Thị Kim

Ngân

01/01/2003

12C7

5.3

14

127171

Nguyễn Hoàng Thu

Ngân

09/01/2003

12C9

5

15

127172

Võ Thị Hoàng

Ngân

31/12/2003

12C11

7

16

127173

Hồ Đắc

Nghĩa

15/10/2003

12C9

2.3

17

127174

Nguyễn Minh

Nghĩa

02/06/2003

12C6

3.5

18

127175

Nguyễn Thị Minh

Ngọc

28/06/2003

12C8

6

19

127176

Thái Bảo

Ngọc

13/12/2003

12C11

5.5

20

127177

Lê Phương

Nguyên

04/11/2003

12C11

7.5

21

127178

Nguyễn Thị Thảo

Nguyên

17/05/2003

12C6

4.3

22

127179

Nguyễn Văn Vĩnh

Nguyên

14/07/2003

12C2

8.5

23

127180

Trần Ngọc Thảo

Nguyên

02/02/2003

12C5

7.8

24

127181

Lê Thị Ánh

Nguyệt

15/07/2003

12C5

8.3

25

127182

Lê Trung

Nhân

08/08/2003

12C5

2.5

26

127183

Nguyễn Thành

Nhân

26/09/2003

12C5

5.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 8

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127184

Phan Thái

Nhân

25/02/2003

12C8

5.3

2

127185

Nguyễn Đăng Duy

Nhất

10/02/2003

12C9

5

3

127186

Bùi Nguyễn Hằng

Nhi

15/04/2003

12C11

8.3

4

127187

Lê Thị Uyển

Nhi

01/08/2003

12C11

8

5

127188

Lê Thị Ý

Nhi

07/11/2003

12C6

4.5

6

127189

Nguyễn Thị Yến

Nhi

02/10/2003

12C2

7

7

127190

Phạm Thị Thùy

Nhi

27/01/2003

12C6

7.5

8

127191

Phan Thảo

Nhi

15/09/2003

12C4

3.3

9

127192

Phan Thị

Nhị

01/04/2003

12C8

6

10

127193

Trương Thị Hồng

Nhung

20/10/2003

12C2

7.8

11

127194

Cao Quỳnh

Như

20/6/2003

12C2

7

12

127195

Nguyễn Thị Hoàng

Như

20/08/2003

12C5

7.3

13

127196

Phan Trần Quỳnh

Như

15/10/2003

12C7

5.5

14

127197

Thái Thị Huỳnh

Như

09/09/2003

12C7

6.3

15

127198

Trần Hân

Ni

28/02/2003

12C4

4.5

16

127199

Nguyễn Văn

Niêm

10/05/2003

12C2

6

17

127200

Nguyễn Thị Mỵ

Nương

03/05/2003

12C10

4.3

18

127201

Phan Phạm Thanh

Ny

21/02/2003

12C6

3.8

19

127202

Võ Hồ Nhật

Ny

23/6/2003

12C8

7.5

20

127203

Nguyễn Thị Kiều

Oanh

22/05/2003

12C10

6

21

127204

Nguyễn Thị Kim

Oanh

16/11/2003

12C5

5.8

22

127205

Phan Hoàng

Oanh

23/12/2003

12C10

4.5

23

127206

Huỳnh Hữu

Phát

17/05/2003

12C7

6.5

24

127207

Nguyễn Hữu

Phát

22/04/2003

12C9

3.8

25

127208

Hồ Thị Hoàng

Phi

30/09/2003

12C6

6.5

26

127209

Dương Hoàng Tấn

Phúc

24/03/2003

12C11

3.8

KIỂM TRA HK1 LỚP 12 TIẾNG ANH (7 NĂM) NH 2020-2021

Phòng 9

Khóa ngày: 04-14/2020

 

             

STT

SBD

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

Ng.ngữ

1

127210

Nguyễn Văn

Phúc

30/06/2003

12C5

4

2

127211

Trần Đức

Phước

16/01/2003

12C9

4

3

127212

Huỳnh Thị Tuyết

Phương

20/01/2003

12C11

4

4

127213

Nguyễn Thu

Phương

15/09/2003

12C2

5.8

5

127214

Trần Hằng

Phương

17/01/2003

12C2

5.5

6

127215

Huỳnh Thị Như

Phượng

15/09/2003

12C10

7

7

127216

Nguyễn Thị Thu

Phượng

11/05/2003

12C2

9

8

127217

Nguyễn Thiện

Quang

19/06/2003

12C10

8.3

9

127218

Đỗ Nguyên

Quân

11/06/2003

12C8

3.5

10

127219

Hồ Văn Anh

Quân

17/10/2003

12C9

5.5

11

127220

Ngô Minh

Quân

19/06/2003

12C7

7

12

127221

Nguyễn Minh

Quân

09/09/2003

12C10

3.5

13

127222

Trần Phước

Quân

04/01/2003

12C7

3.8

14

127223

Võ Hoàng

Quân

24/01/2003

12C2

5.8

15

127224

Đặng Anh

Quốc

31/10/2003

12C7

6

16

127225