03 Tháng Bảy 2022
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2021-2022
Cập nhật bởi: nn_hvndm - Vào ngày: 11/08/2021 8:11:23 CH - Số lượt xem: 3684

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN - NĂM HỌC 2021-2022

(Kèm theo QĐ số 1509/QĐ-SGDĐT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở GDĐT Quảng Nam)

                   

STT

Họ và tên thí sinh

Giới tính

Ngày sinh

Tên trường THCS

Đối tượng tuyển thẳng

Điểm ƯT

Điểm xét tuyển

Điểm TBM CN lớp 9

Tổng ĐTBCN Toán 9, Văn 9

1

TÔ THỊ THANH DÂN

Nữ

2005/02/08

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

3

 

 

 

 

2

HOÀNG THỦY BẢO VI

Nữ

2006/06/27

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.5

40.5

9.1

18.2

3

QUÁCH HUỆ PHƯƠNG

Nữ

2006/08/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.5

40.5

8.6

16.9

4

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

Nữ

2006/08/10

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.6

18.8

5

NGUYỄN THỊ NGỌC UYÊN

Nữ

2006/06/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.4

18.2

6

NGUYỄN HỒNG HOA

Nữ

2006/03/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.4

18.1

7

ĐỖ LÊ TẤN AN

Nam

2006/01/16

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.3

18.2

8

PHẠM NGUYỄN BẢO VÂN

Nữ

2006/10/31

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.3

18.1

9

HUỲNH THỊ THÚY DIỄM

Nữ

2006/05/01

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.3

18.0

10

HUỲNH NGỌC HÂN

Nữ

2006/10/06

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.3

17.4

11

PHẠM LÊ NA

Nữ

2006/10/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.2

18.7

12

HUỲNH THỊ DIỆU HUYỀN

Nữ

2006/02/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.2

18.3

13

HỒ ĐOÀN THẢO QUYÊN

Nữ

2006/06/20

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.2

18.0

14

LÊ THỊ HOÀNG NGÂN

Nữ

2006/05/13

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.2

17.6

15

NGUYỄN NGỌC ANH TÀI

Nam

2006/02/10

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.2

17.5

16

MAI XUÂN TÙNG

Nam

2006/02/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

18.5

17

NGUYỄN THỊ HẢI NHI

Nữ

2006/05/03

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

18.1

18

LÊ NGUYỄN VĨNH KHANG

Nam

2006/03/29

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

18.1

19

NGÔ VŨ UYÊN

Nữ

2006/06/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

17.9

20

TRẦN MINH QUÂN

Nam

2006/04/07

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

17.5

21

TRƯƠNG THỊ BẢO PHÚC

Nữ

2006/05/17

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

17.4

22

NGÔ VĂN LẬP

Nam

2006/05/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

17.2

23

NGUYỄN LÊ MỸ TUYỀN

Nữ

2006/06/06

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

17.1

24

NGUYỄN THỊ TRINH

Nữ

2006/06/28

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

16.9

25

NGUYỄN TUẤN PHÁT

Nam

2006/02/27

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.1

16.1

26

HOÀNG THỊ TÀI

Nữ

2006/02/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

17.9

27

NGUYỄN MINH QUANG

Nam

2006/01/20

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

17.7

28

LÊ MINH HOÀNG

Nam

2006/03/27

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

17.6

29

NGUYỄN HOÀNG MINH THƯ

Nữ

2006/08/13

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

16.8

30

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

Nữ

2006/01/14

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

16.2

31

LÂM TRỊNH KHẢI

Nam

2006/04/16

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

9.0

16.2

32

ĐINH THỊ THANH THẢO

Nữ

2006/11/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

17.9

33

HUỲNH TRỌNG KHOA

Nam

2006/12/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

17.8

34

DOÃN THỊ MỸ HẠNH

Nữ

2006/11/03

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

17.6

35

PHẠM XUÂN AN

Nữ

2006/10/15

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

17.5

36

PHẠM VŨ KHA

Nam

2006/11/28

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

17.0

37

CA PHƯƠNG THANH

Nữ

2006/03/24

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

16.8

38

NGUYỄN ĐẠI THẮNG

Nam

2006/09/27

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

16.6

39

NGUYỄN XUÂN GIANG

Nữ

2006/04/10

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

16.5

40

TRẦN TẤN QUỐC

Nam

2006/04/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

16.4

41

NGUYỄN HỒNG THI

Nữ

2006/01/22

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.9

15.7

42

PHẠM THỊ THÚY LY

Nữ

2006/02/22

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

17.6

43

LÃ TRỌNG HUY

Nam

2006/07/31

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

17.3

44

NGUYỄN VÕ MỸ DUYÊN

Nữ

2006/08/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

17.2

45

NGUYỄN THỊ THANH THUẬN

Nữ

2006/07/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

17.0

46

ĐINH NGUYỄN ĐỨC HÙNG

Nam

2006/06/02

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

17.0

47

LÊ YẾN VI

Nữ

2006/02/15

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

16.6

48

NGUYỄN KHÁNH HIỀN

Nữ

2006/06/04

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

16.5

49

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN

Nữ

2006/11/13

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.8

16.1

50

HUỲNH THỊ THIÊN THANH

Nữ

2006/06/10

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.8

51

VÕ HOÀNG TRUNG

Nam

2006/02/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.6

52

BÙI BĂNG NHƯ

Nữ

2006/06/09

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.3

53

VÕ NGỌC HẢI

Nam

2006/06/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.1

54

PHẠM QUỲNH NHƯ

Nữ

2006/01/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.1

55

ĐỖ NGÔ BẢO NGUYÊN

Nữ

2006/11/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.1

56

PHẠM TOÀN THIỆN

Nam

2006/08/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

17.0

57

LÊ BẢO TRÂN

Nữ

2006/03/11

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.9

58

NGUYỄN DUY KHẢI

Nam

2006/06/09

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.8

59

NGUYỄN HÀ LINH

Nữ

2006/12/19

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.6

60

ĐOÀN CÔNG DANH

Nam

2006/06/16

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.4

61

NGUYỄN HƯNG THỊNH

Nam

2006/07/18

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.3

62

PHAN NGỌC KHOA

Nam

2006/05/21

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.7

16.2

63

TRẦN VÂN LY

Nữ

2006/07/07

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

17.3

64

NGUYỄN NGỌC DUY

Nam

2006/07/15

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.7

65

NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN

Nữ

2006/05/12

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.7

66

LÊ PHAN BẢO NGUYÊN

Nữ

2006/04/01

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.5

67

TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC

Nữ

2006/04/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.4

68

PHẠM TRẦN THANH PHƯƠNG

Nữ

2006/06/03

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.3

69

DƯƠNG TRỊNH MAI NA

Nữ

2006/03/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

16.2

70

NINH VĂN BẢO

Nam

2006/08/29

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

15.9

71

NGUYỄN LAN VY

Nữ

2006/12/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.6

15.4

72

TRẦN THỊ HÀ TIÊN

Nữ

2006/01/09

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.8

73

NGUYỄN HỮU THÔNG

Nam

2006/03/18

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.6

74

NGUYỄN HOÀNG NAM

Nam

2006/05/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.5

75

VÕ NGUYỄN BÌNH UYÊN

Nữ

2006/09/13

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.4

76

LÊ THỊ KIM OANH

Nữ

2006/08/20

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.4

77

NGUYỄN UYÊN PHƯƠNG

Nữ

2006/08/01

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.3

78

NGUYỄN NGỌC HUY NAM

Nam

2006/05/28

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.1

79

NGUYỄN CAO YẾN NHI

Nữ

2006/11/28

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.0

80

PHẠM QUANG HUY

Nam

2006/09/26

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

16.0

81

DƯƠNG HỒ NGUYÊN THAO

Nam

2006/02/24

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

15.6

82

LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN

Nữ

2006/09/13

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.5

15.6

83

PHẠM NHƯ KHUÊ

Nam

2006/10/18

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

16.7

84

DƯƠNG THỊ TUYẾT NHI

Nữ

2006/05/13

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

16.2

85

PHẠM VIẾT HƯNG

Nam

2006/03/02

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

16.1

86

NGUYỄN QUỐC AN

Nam

2006/01/30

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

16.1

87

TRẦN MINH HIẾU

Nam

2006/07/20

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

16.0

88

PHAN QUỐC VIỆT

Nam

2006/10/12

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

15.8

89

LÊ THIỆN TÚ

Nam

2006/05/07

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

15.5

90

NGUYỄN VĨNH PHÚC

Nam

2006/06/18

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

15.2

91

HUỲNH GIA PHƯƠNG GIAO

Nữ

2006/10/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.4

14.7

92

NGUYỄN KHÁNH LINH

Nữ

2006/05/30

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.3

16.5

93

TRẦN KHÁNH QUỲNH

Nữ

2006/09/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.3

16.0

94

NGUYỄN THỊ HÀ DIỄM

Nữ

2006/02/23

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.3

15.3

95

TRẦN HOÀNG MAI KHA

Nữ

2006/11/01

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.3

14.9

96

HUỲNH THỊ NGỌC LINH

Nữ

2006/02/10

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.3

14.8

97

HUỲNH THỊ THỤC UYÊN

Nữ

2006/06/04

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.8

98

MAI XUÂN KHOA

Nam

2006/04/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.7

99

HUỲNH PHÚC THÀNH

Nam

2006/10/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.7

100

NGUYỄN MAI ĐOAN

Nữ

2006/06/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.5

101

LÊ HOÀNG PHƯỢNG VĨ

Nữ

2006/10/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.5

102

NGUYỄN THỊ THẢO NHI

Nữ

2006/08/10

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.2

15.1

103

HUỲNH THỊ Ý NHI

Nữ

2006/10/18

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.1

16.2

104

MAI BÙI LÊ HÂN

Nữ

2006/01/29

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.0

16.5

105

NGUYỄN TẤN KHOA

Nam

2006/03/12

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.0

15.0

106

NGUYỄN MINH HUY

Nam

2006/05/26

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

40.0

8.0

14.2

107

MAI NGỌC TRÂN

Nữ

2006/04/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

9.2

17.6

108

NGUYỄN ĐOÀN DUNG ÁNH

Nữ

2006/12/17

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.8

16.4

109

NGUYỄN QUỐC BẢO

Nam

2006/01/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.8

15.6

110

ĐỖ THẾ BẢO KHANG

Nam

2006/09/05

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.7

17.2

111

NGUYỄN BẢO NHƯ

Nữ

2006/02/10

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.7

16.4

112

PHAN BẢO HÂN

Nữ

2006/01/02

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.6

17.4

113

LÊ GIA BẢO

Nam

2006/02/09

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.6

16.8

114

NGUYỄN LƯU QUỲNH CHI

Nữ

2006/02/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.6

16.7

115

NGUYỄN HỮU LÂM

Nam

2006/06/07

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.6

16.2

116

NGUYỄN MINH QUÂN

Nam

2006/12/18

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.4

16.0

117

LÊ GIA BẢO

Nam

2006/10/02

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.4

15.9

118

HUỲNH LÊ THANH HẰNG

Nữ

2006/08/27

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.4

15.3

119

NGUYỄN ĐOÀN VĂN GIANG

Nam

2006/06/19

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.4

15.1

120

TRẦN THỊ BẢO NHƯ

Nữ

2006/08/10

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.3

15.9

121

TRƯƠNG THỊ KHÁNH VÂN

Nữ

2006/04/03

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.2

17.1

122

PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ

Nữ

2006/07/08

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.2

15.9

123

VÕ THỊ MINH CHÂU

Nữ

2006/07/12

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.1

16.8

124

NGUYỄN NHẬT THÙY TRANG

Nữ

2006/05/20

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.1

15.9

125

ĐỖ HOÀNG KHANG

Nam

2006/12/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.1

15.7

126

TRẦN MINH THẮNG

Nam

2006/11/09

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

16.1

127

NGUYỄN VŨ HIẾU

Nữ

2006/08/04

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

16.0

128

NGUYỄN MINH HÀO

Nam

2006/09/08

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.9

129

LÊ NGUYỄN UYÊN THỊNH

Nữ

2006/04/07

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.7

130

HUỲNH NGỌC LINH

Nam

2006/03/28

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.6

131

VÕ HẠNH NHI

Nữ

2006/04/29

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.3

132

MAI TẤN TRƯỜNG

Nam

2006/07/20

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.3

133

PHAN HOÀNG MY

Nữ

2006/10/12

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

15.3

134

ĐOÀN PHAN DỰ

Nam

2006/03/06

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

14.9

135

TRẦN QUỐC HUY

Nam

2006/09/23

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

8.0

14.6

136

PHẠM THỊ LY NA

Nữ

2006/04/22

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.8

15.0

137

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Nữ

2005/10/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.8

14.8

138

TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ

Nữ

2006/04/07

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.7

15.2

139

NGUYỄN TẤN ĐỨC

Nam

2006/04/02

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.7

14.5

140

PHAN THỊ THÙY TRANG

Nữ

2006/09/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.6

14.3

141

NGUYỄN NGỌC LINH

Nữ

2006/12/25

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

39.0

7.2

13.4

142

VƯƠNG LỤC QUỐC

Nam

2006/02/17

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.5

38.5

7.4

13.3

143

TRẦN THANH PHÚ

Nam

2006/05/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.7

15.3

144

PHẠM NGUYỄN PHI LONG

Nam

2006/10/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.6

16.5

145

NGUYỄN TẤN PHÚ

Nam

2006/07/19

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.5

16.2

146

HUỲNH HƯƠNG LY

Nữ

2006/05/24

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.5

15.2

147

THÁI NGỌC HOÀNG GIANG

Nữ

2006/10/05

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.4

16.7

148

HUỲNH ĐỨC TÀI

Nam

2006/08/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.4

16.3

149

TRẦN ĐĂNG HẢI

Nam

2006/08/23

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.4

16.1

150

CHÂU THANH LÂM

Nam

2006/07/07

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.4

15.9

151

PHẠM HƯNG TOÀN

Nam

2006/10/15

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.4

15.7

152

VÕ TRẦN ANH KHÔI

Nam

2006/01/29

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.3

15.9

153

BÙI VŨ NGUYÊN THẢO

Nữ

2006/06/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.3

15.8

154

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

Nữ

2006/12/01

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.3

15.4

155

HUỲNH CHÂU THÚY VY

Nữ

2006/05/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.2

17.0

156

LÊ NGUYỄN BẢO LINH

Nữ

2006/01/26

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.2

16.3

157

NGUYỄN HỮU DANH

Nam

2006/10/03

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.2

15.4

158

NGUYỄN VŨ HUY HOÀNG

Nam

2006/02/17

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.1

15.8

159

PHẠM THANH PHƯƠNG

Nam

2006/04/15

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.1

15.4

160

NGUYỄN TỐ UYÊN

Nữ

2006/11/23

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.1

15.2

161

ĐẶNG NGỌC BẢO UYÊN

Nữ

2006/06/12

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.1

15.2

162

NGUYỄN TRẦN CÔNG CHƯƠNG

Nam

2006/01/03

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.1

15.1

163

HỒ THÙY TRANG

Nữ

2006/03/11

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.0

16.1

164

NGUYỄN GIA HIẾU

Nam

2006/10/28

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.0

16.0

165

NGUYỄN THỊ KIM THƯƠNG

Nữ

2006/09/18

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.0

15.2

166

NGUYỄN HOÀNG HỮU THẮNG

Nam

2006/11/02

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

8.0

15.0

167

TRẦN QUANG HUY

Nam

2006/05/25

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

7.9

15.8

168

ĐỖ NGUYỄN GIA BẢO

Nam

2006/01/22

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

7.9

15.7

169

HUỲNH NGUYỄN PHÚC LÂM

Nam

2006/11/13

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

7.9

15.5

170

TRẦN XUÂN TÀI

Nam

2006/10/27

Trường THCS LTT (Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

7.9

15.2

171

LÊ THỊ NGỌC DUYÊN

Nữ

2006/03/31

Trường THCS HTK(Tam Kỳ)

0

0.0

38.0

7.9

15.1

172

NGUYỄN T