21 Tháng Ba 2019
   VỀ ISCHOOLNET    Login  
Tin tức
THÔNG TIN CHÍNH
Danh sách chính thức học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2015-2016. Phát hành hồ sơ nhập học từ ngày 29/7/2015
Cập nhật bởi: lequydon - Vào ngày: 28/07/2015 8:32:21 CH - Số lượt xem: 14285
PHÁT HÀNH HỒ SƠ NHẬP HỌC TỪ NGÀY 29/7/2015
TẬP TRUNG HỌC SINH TRÚNG TUYỂN & XEM DANH SÁCH PHÒNG THI-SBD: 7:00 NGÀY 30/7/2015
TẤT CẢ HỌC SINH THAM DỰ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG: 6:45 NGÀY 01/8/2015
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2015-2016 ĐIỂM CHUẨN = 26. SỐ HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 457
Văn Trịnh Thiên
Ân
THCS Lý Tự Trọng
Mai Thị Hoàng
Anh
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Tuấn
Anh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hoàng
Anh
THCS Lý Tự Trọng
Phùng Thị Kim
Anh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Văn
Anh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Vân
Anh
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Thị Hồng
Ánh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thị Thu
Ba
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Văn
Bản
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Việt
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
Hồ Anh
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Gia
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Văn
Bảo
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Quốc
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
Hoàng Văn Quốc
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Hoàng
Bảo
THCS Lý Tự Trọng
La Thị Kim
Bình
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị
Bình
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thanh
Bình
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Văn
Bình
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Minh
Chánh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đinh Văn
Chánh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Trần Anh
Châu
THCS Lý Tự Trọng
Trang Thanh
Châu
THCS Lý Tự Trọng
Phan Lê Ngọc
Châu
THCS Lý Tự Trọng
Hồ Thị Hoàng
Châu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Minh
Chiến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Đại
Chiến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Văn
Chiến
THCS Lý Tự Trọng
Lê Văn
Chinh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
Chính
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Hoàng
Chỉnh
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Kim
Cúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Khắc
C­ường
THCS Lý Tự Trọng
Phan Nguyễn Thanh
Danh
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Xuân
Danh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Tiến
Đạt
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Thành
Đạt
THCS Lý Tự Trọng
Trịnh Ngọc
Định
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Văn
Đô
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Kim
Đô
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Nguyễn Cẩm
Đoan
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Kim
Đoan
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hữu
Đoan
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
Đức
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị Ph­ương
Dung
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Thuỳ
Dung
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thành
Dũng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Xuân
Dũng
THCS Lý Tự Trọng
D­ương Tấn Hải
D­ương
THCS Lý Tự Trọng
Trần Hoàng Ngọc
Duyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị Mỹ
Duyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Bùi Thị Mỹ
Duyên
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Trúc
Duyên
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Cẩm
Duyên
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Duyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Vũ Khắc
Ghi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Hà
Giang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Thị Thuỳ
Giang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Trần Thuỳ
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Minh
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Lê Cẩm
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Cao Thị Trúc
Giang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Trịnh Châu
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thị H­ương
Giang
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Thị Thuỳ
Giang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Quỳnh
Giao
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thu
THCS Lý Tự Trọng
Ca Thị Bích
Hạ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Ngô Quang Nhật
Hạ
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngô Nhật
Hạ
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thành
Hải
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Quỳnh
Hân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Kiều Ngọc
Hân
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Thu
Hằng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
Hằng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Thị Thu
Hằng
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Thanh
Hằng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tr­ương Thị Thanh
Hằng
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Thị Mỹ
Hạnh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Võ Đình
Hạnh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đặng Thị Vĩnh
Hảo
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Kim
Hậu
THCS Phan Tây Hồ
La Thành
Hậu
THCS Lý Tự Trọng
Phan Văn
Hậu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đào Tiến
Hậu
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Công
Hậu
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Thị Ái
Hậu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
L­ương Xuân
Hậu
THCS Lý Tự Trọng
Phan Thị Thu
Hiền
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Hiền
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Châu Thị Mỹ
Hiền
THCS Lý Tự Trọng
Võ Thị Thu
Hiền
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hồng
Hiền
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Minh
Hiếu
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị
Hiếu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Trung
Hiếu
THCS Lý Tự Trọng
Đỗ Xuân
Hiếu
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Thị
Hiếu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Minh
Hiếu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Đông
H­ưng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
D­ương Thị Thanh
Hoà
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Đình
Hoà
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Thái
Hoà
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Đức
Hoà
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Văn
Hoà
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Nh­ư
Hoài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đặng Xuân
Hoàng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Việt
Hoàng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đ­ường Thư­ợng
Hoàng
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Đình
Hoàng
THCS Lý Tự Trọng
Võ Ngọc
Hoàng
THCS Lý Tự Trọng
Lê Bá
Hoàng
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thái
Hoanh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Văn
Hội
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Đoàn Sông
Hồng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Việt
Hùng
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Xuân
Hùng
THCS Lý Tự Trọng
Trần Huy
Hùng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Ngọc
H­ưng
THCS Lý Tự Trọng
Trần Ngọc
H­ưng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Tiến
H­ưng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
H­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Xuân
H­ương
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Thu
H­ương
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thanh
Hữu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tr­ương Quang
Huy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lâm Gia
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Trần Gia
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Võ Gia
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Trần Văn
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Ngọc
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Tấn
Huy
THCS Lý Tự Trọng
Cao Thanh
Huy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Thị Mỹ
Huyền
THCS Phan Tây Hồ
Trần Vi
Kha
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Cao Minh
Kha
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Nguyên
Khang
THCS Lý Tự Trọng
Trần Chí
Khang
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Quỳnh
Khanh
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Uyên
Khanh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Kim
Khánh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Minh
Khánh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn Đông
Khánh
THCS Lý Tự Trọng
Trần Vĩnh
Khiêm
THCS Phan Tây Hồ
Nguyễn Đức
Khiêm
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đinh T­ư
Khoa
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Phạm Đăng
Khoa
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hoàng
Kiên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
Kiều
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thị Mỹ
Kiều
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Nh­ư
Kiều
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Ngọc
Lâm
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Hoàng
Lâm
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Lanh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Văn
Lập
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Văn
Lễ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Thái Thị Mỹ
Lệ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thị Kim
Liên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Thị
Liêu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị
Liễu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị Thuỳ
Linh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mai Ngọc
Linh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
Linh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Thị Thảo
Linh
THCS Lý Tự Trọng
Thái Văn
Linh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
Linh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Từ Ngọc Thảo
Linh
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Kim
Loan
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Khánh
Lộc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Nh­
Lộc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
Lộc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị Ngọc
Lợi
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Minh
Lợi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Tấn Gia
Long
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Đức
Long
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Đình
Long
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Tuấn Xuân
Long
THCS Lý Tự Trọng
Lê Hoàng
Long
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Văn
Long
THCS Lý Tự Trọng
Trần Đức
Long
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Viết
Luận
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Mỹ
Luyến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Ngọc
Luyến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
D­ương Mai Thảo
Ly
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thị Thiên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Viết
Mân
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Cao
Minh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Văn
Minh
THCS Lý Tự Trọng
Lê Công
Minh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Kim
Minh
THCS Phan Tây Hồ
Trần Văn
Mới
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Tiểu
My
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Trà
My
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Lê Nhật
My
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hoàng
My
THCS Lý Tự Trọng
Lê Hoài
My
THCS Lý Tự Trọng
Lê Việt
Na
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Bích
Nga
THCS Lý Tự Trọng
Võ Thị Hiếu
Ngân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Thị Thảo
Ngân
THCS Lý Tự Trọng
Trần Nguyễn Thanh
Ngân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tr­ương Thị Thuỷ
Ngân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Thị Thảo
Ngân
THCS Phan Tây Hồ
Hồ Mỹ
Nghi
THCS Lý Tự Trọng
Trần Phạm Hữu
Nghĩa
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Đức
Nghĩa
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị Nh­ư
Ngọc
THCS Lý Tự Trọng
Hồ Thị Mỹ
Ngọc
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc
Nguyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thanh Thảo
Nguyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đặng Thị Thảo
Nguyên
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Kim
Nguyên
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Nguyệt
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Minh
Nguyệt
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đinh Thị Thanh
Nhàn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Trí
Nhân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Quốc
Nhân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Quang
Nhật
THCS Lý Tự Trọng
Đặng Minh
Nhật
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Quang
Nhật
THCS Lý Tự Trọng
Võ Hoài
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hữu
Nhi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Yến
Nhi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Ngô Thị Kiều
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
L­ương Thị Thảo
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Vũ Yên
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
Trần Ngọc Tú
Nhi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị Hồng
Nhi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mai Phan Long
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
T­ởng Thị Hoàng
Nhi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thị Ý
Nhi
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Quỳnh
Nh­ư
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Hiền
Nh­ư
THCS Lý Tự Trọng
Phan Nguyễn Quỳnh
Nh­ư
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thị Thu
Nh­ư
THCS Huỳnh Thúc Kháng
L­ưu Ph­ương
Nh­ư
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Bảo
Nh­ư
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Cẩm
Nhung
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Tuyết
Nhung
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Văn
Nhựt
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Bá
Nhựt
THCS Lý Tự Trọng
Võ Thanh Hàn
Ni
THCS Lý Tự Trọng
Phan Thị Cẩm
Ni
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Ngô Thục
Oanh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Cao Huy
Phú
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Ngọc
Phú
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Huỳnh
Phú
THCS Lý Tự Trọng
Phan Thị Hạ
Phúc
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc
Phúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn D­ương Hồng
Phúc
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Đình
Phúc
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Thị Diễm
Phúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị Diễm
Phúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị
Phúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Hồ Thị Kim
Phụng
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hồng
Ph­ước
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hoàng
Ph­ước
THCS Lý Tự Trọng
Trần Văn
Ph­ước
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tôn Thị Mai
Ph­ương
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Đức Hà
Ph­ương
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc Uyên
Ph­ương
THCS Lý Tự Trọng
Lê Văn
Ph­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Cao Thị
Ph­ượng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Ngọc Thanh
Ph­ượng
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Ph­ượng
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Minh
Quân
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hoàng Anh
Quân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Minh
Quân
THCS Lý Tự Trọng
Trần Trung
Quân
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Minh
Quang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Văn
Quang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Văn
Quang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Kiến
Quốc
THCS Lý Tự Trọng
Lê Anh
Quốc
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Đắc
Quý
THCS Huỳnh Thúc Kháng
L­ương Thị Nh­ư
Quỳnh
THCS Lý Tự Trọng
Lê Tấn
Sang
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thanh
Sang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Bích
Sen
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Tấn
Sơn
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thị Thu
S­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Hoàng Công Phú
Tài
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Viết
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Ngô Tấn
Tài
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Anh
Tài
THCS Lý Tự Trọng
Đỗ Anh
Tài
THCS Lý Tự Trọng
Lê Đình
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Bùi Ngọc
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Tấn
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Văn
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Văn
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Tấn
Tài
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Ph­ương
Tâm
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Danh
Tâm
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Minh
Tâm
THCS Lý Tự Trọng
Đinh Nhật
Tân
THCS Lý Tự Trọng
Phan Văn
Tấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thị Quý
Thạch
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Quang
Thắng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
Thắng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Cao Tấn
Thắng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thảo Uyên
Thanh
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Tiến Ngọc
Thanh
THCS Lý Tự Trọng
Phạm Xuân
Thanh
THCS Lý Tự Trọng
Trần Văn
Thanh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tăng Nhật
Thành
THCS Lý Tự Trọng
D­ương Thị Thanh
Thảo
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
Thảo
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Ph­ương
Thảo
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Thanh
Thảo
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Vũ Ph­ương
Thảo
THCS Nguyễn Huệ
V­ương Nh­
Thảo
THCS Lý Tự Trọng
Phan Thị Thanh
Thảo
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Thân Đức
Thi
THCS Lý Tự Trọng
Đỗ Nguyễn Cao
Thiên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Ngọc
Thiện
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Trần Đình
Thiện
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Hoàng Ph­ước
Thiện
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc
Thiện
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thanh
Thìn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Long
Thịnh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Hoàng Thị Bích
Thu
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Thu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Anh
Th­ư
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị Minh
Th­ư
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Minh
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Minh
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Thị Anh
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hoàng Anh
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Lữ Nguyên Nhật
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Kim
Th­ư
THCS Lý Tự Trọng
Lê Nguyễn Vĩnh
Thuần
THCS Lý Tự Trọng
Ngô Văn
Thức
THCS Huỳnh Thúc Kháng
L­ương Đỗ Hoài
Th­ương
THCS Lý Tự Trọng
Trần Cao
Th­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Lê
Th­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lã Trọng
Th­ưởng
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị
Thuý
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Thị Thanh
Thuý
THCS Lý Tự Trọng
Ca Thị Ph­ương
Thuỳ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thị
Thuỳ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Xuân
Thuỳ
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Bùi Thuỷ
Tiên
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị
Tiên
THCS Lý Tự Trọng
Cao Thị Thu
Tiên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Ngọc
Tiến
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hồng
Tin
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Văn
Tính
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Văn Việt
Toàn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Văn
Toàn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Văn Thanh
Toản
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Trần Ngọc
Trâm
THCS Lý Tự Trọng
Trần Quỳnh
Trâm
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Thị Thanh
Trâm
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đinh Nguyệt
Trâm
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Bảo
Trân
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Thái Lã Bảo
Trân
THCS Lý Tự Trọng
Lý ái Bảo
Trân
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Thuỳ
Trang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thu
Trang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị Thu
Trang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Vũ Huyền
Trang
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thị Thuỳ
Trang
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đinh Thị Thuỳ
Trang
THCS Lý Tự Trọng
Thái Minh
Trí
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Quang
Trí
THCS Lý Tự Trọng
Đặng Ph­ước
Trí
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Thị
Trí
THCS Phan Tây Hồ
Nguyễn Đức
Trí
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Thị Ph­ương
Trinh
THCS Lý Tự Trọng
Cao Thị
Trinh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Mai Thiên
Trúc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Quốc
Trung
THCS Lý Tự Trọng
Ngô Quốc
Trung
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Minh
Trung
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Ngọc
Trung
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Ngọc
Tr­ường
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Công
Tr­ường
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Đình
Tr­ường
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tr­ương Quang
Tr­ường
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thanh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Tấn
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Anh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Văn
T­ư
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Lê Anh
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
D­ương Văn
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Viết
Tuấn
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Nguyễn Anh
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Thái Trần Anh
Tuấn
THCS Lý Tự Trọng
Lê Quốc
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Anh
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Quốc
Tuấn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đoàn Thanh
Túc
THCS Lý Tự Trọng
Lê Xuân
Tùng
THCS Lý Tự Trọng
Bùi Quang
Tùng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thanh
Tùng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Đình
Tùng
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thanh
Tửu
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Huỳnh Thị Lâm
Tuyền
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Thanh
Tuyền
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thanh
Ty
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Thị Thanh
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Lê Mỹ
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Lê Thị Thanh
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Đoàn Thị Thảo
Uyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Vũ Nguyễn Đông
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Phan Hồng
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Cẩm
Uyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Mỹ
Uyên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Phùng Ngọc
Uyên
THCS Lý Tự Trọng
Tr­ương Bảo
Vân
THCS Lý Tự Trọng
L­ương Thế
Văn
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị T­ường
Vi
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Ngô T­ường
Vi
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị T­ường
Vi
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thị Yến
Vi
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Phạm Lâm
Viên
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Xuân
Việt
THCS Lý Tự Trọng
Kiều Trung
Việt
THCS Lý Tự Trọng
Huỳnh Thị Thanh
Việt
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Quang
Vinh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Ph­ước
Vĩnh
THCS Lý Tự Trọng
Hồ Nguyên
Vĩnh
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thế
Vĩnh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Đại
Vĩnh
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Quốc
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phan Thành
Vững
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Văn
V­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Lê Quốc
V­ương
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Thị T­ường
Vy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị T­ường
Vy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị T­ường
Vy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Trần Thị T­ường
Vy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Thị Nhật
Vy
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Thảo
Vy
THCS Lý Tự Trọng
Trần Thị Thuý
Vy
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Phạm Bảo
Vy
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Hoài Hạ
Vy
THCS Phan Tây Hồ
Đoàn Tr­ường
Vy
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Tr­ương Khánh
Vy
THCS Lý Tự Trọng
Đồng Trọng
Vỹ
THCS Lý Tự Trọng
Lê Khánh
Vỹ
THCS Lý Tự Trọng
Võ Ngọc
Win
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị
Xuyến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Võ Văn
Y
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Nh­ư
Ý
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Phạm Thị Nh­ư
Ý
THCS Huỳnh Thúc Kháng
T­ởng Thế
Ý
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Nguyễn Lê Châu
Yên
THCS Lý Tự Trọng
Nguyễn Thị Hoàng
Yến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đỗ Thị Hồng
Yến
THCS Huỳnh Thúc Kháng
[Trở về]
Các tin khác
Chương trình Văn nghệ XUÂN ƯỚC VỌNG ngày 23/2/2019 do HS-SV biểu diễn (19/02/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 10 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 11 các môn do Sở ra đề (đủ các môn) (15/01/2019)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 khối 12 các môn do Sở ra đề (15/01/2019)
Khẩn: Thời khóa biểu học chương trình học kỳ 2 năm học 2018-2019 thực hiện từ ngày 14/01/2019 (13/01/2019)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra môn tiếng Anh học kỳ 1 năm học 2018-2019 (25/12/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019 các môn học (20/12/2018)
Thông báo: Học sinh toàn trường đi học lại vào ngày mai, thứ tư, 12/11/2018 và Lịch học bù ngày thứ năm, 13/12/2018 (11/12/2018)
Thông báo: Toàn trường nghỉ học vào ngày mai, thứ hai 10/12/2018 (09/12/2018)
Lịch kiểm tra HK1 năm học 2018-2019 các môn do Sở GD-ĐT ra đề (22/11/2018)
Danh sách học sinh khối 12 và khối 11 tập trung ngày 04/9/2018 sau khi điều chỉnh nguyện vọng lần cuối ngày 31/8/2018 (02/09/2018)
Thời khóa biểu lớp học kỳ 1 năm học 2018-2019. Áp dụng tuần học thứ nhất từ 03/9/2018 (31/08/2018)
Lịch tập trung học sinh theo ca học ngày 04/9/2018, ổn định tổ chức lớp học, chuẩn bị cho Ngày khai giảng và tuần học đầu tiên của năm học mới. (31/08/2018)
Thời gian biểu học kỳ 1 năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Thời khóa biểu học Thể dục và Giáo dục Quốc phòng năm học 2018-2019 (31/08/2018)
Về việc sắp xếp lớp 10 năm học 2018-2019 theo kết quả khảo sát đánh giá năng lực Chương trình tiếng Anh 10 năm (27/08/2018)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH LỚP 10 NĂM HỌC 2018-2019 THEO SBD. (27/08/2018)
Danh sách xếp lớp học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 theo mã hồ sơ (27/08/2018)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2018-2019. Ngày tựu trường 27/8/2018: học sinh tập trung theo ca học, buổi sáng lúc 07:30; buổi chiều lúc 13:30 (24/08/2018)
Bảng điểm khảo sát năng lực học sinh lớp 10 năm học 2018-2019 (22/08/2018)
KHẨN: Về việc đăng ký thay đổi định hướng KHTN, KHXH đối với học sinh lớp 11 năm học 2018-2019. Danh sách dự kiến học sinh lớp 11 (21/08/2018)
Danh sách học sinh lớp 12 năm học 2018-2019 theo định hướng thi THPTQG năm 2019 (20/08/2018)
Danh sách học sinh các phòng khảo sát chất lượng 10 và số báo danh (16/08/2018)
Lịch khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2018-2019 (14/08/2018)
Thông báo về thời điểm phát hành hồ sơ đăng ký nhập học lớp 10 năm học 2018-2019 (08/08/2018)
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn và thời gian phát hành hồ sơ, nhận hồ sơ nhập học (07/08/2018)
Giới thiệu Định dạng đề thi đánh giá năng lực Tiếng Anh bậc 2 dành cho những HS tự nguyện đăng ký tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh mới ở lớp 10 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của Bộ GD-ĐT (03/08/2018)
Tìm hiểu trước về Hồ sơ nhập học và cách thức tổ chức dạy học phân hóa chính thức lớp 10 năm học 2018-2019 (03/08/2018)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc sắp xếp lại các lớp 11 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2018-2019 (31/07/2018)
Thông báo Về việc hoãn thời điểm tập trung học sinh khối 11 (năm học 2017-2018) vào ngày 01/8/2018. (27/07/2018)
Kết quả kiểm tra lại khối 10 và 11 năm học 2017-2018 và danh sách học sinh được lên lớp. (29/06/2018)
LỊCH ÔN TẬP VÀ LỊCH KIỂM TRA LÊN LỚP HÈ 2018 (30/05/2018)
Một số nội dung chính về Kê hoạch Ôn tập, kiểm tra lại Hè 2018 (30/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 10 (9 môn) (23/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 11 (9 môn) (23/05/2018)
Bài ôn luyện cho 11C1 (13/05/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 khối 12 (12/05/2018)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (09/05/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 10 và 11 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (27/04/2018)
Khẩn: Giới hạn ôn tập kiểm tra học kỳ 2 lớp 12 năm học 2017-2018 do Sở GD-ĐT gởi về trường. (24/04/2018)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 2 năm học 2017-2018 (24/04/2018)
Thông báo cho khối 11 ca sáng đi học chiều ngày 12/4/2018 (12/04/2018)
Thông báo Lịch Kiểm tra chung đề theo lớp ngày 15/3/2018 (08/03/2018)
Bộ GD-ĐT Công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2018. (24/01/2018)
Xem sản phẩm học tập của học sinh lớp 11C1 về Chủ đề Phong cách ngôn ngữ báo chí (21/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 12 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 10 (16/01/2018)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn do Sở ra đề, khối 11 (15/01/2018)
Thời khóa biểu lớp HK2 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 15/01/2018 (09/01/2018)
Một số gợi ý thêm về nội dung, nghệ thuật các tác phẩm văn xuôi Ngữ văn lớp 11 (02/01/2018)
Ma trận đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 các môn học theo đề của Sở (25/12/2017)
Danh sách học sinh khối 12 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 11 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Danh sách học sinh khối 10 dự kiểm tra học kỳ 1 năm học 2017-2018 (21/12/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 21, 22 và 23/12/2017 (20/12/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ I năm học 2017-2018 cấp THPT theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam. Các môn KT do trường ra đề sẽ có lịch riêng. (29/11/2017)
Thời khóa biểu lớp điều chỉnh (HK1 năm học 2017-2018) áp dụng từ ngày 20/11/2017 (20/11/2017)
THÔNG BÁO VỀ LỊCH HỌC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC TỪ NGÀY 09/11 ĐẾN HẾT NGÀY 11/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo đi học lại bình thường, bắt đầu từ chiều ngày 07/11/2017 (07/11/2017)
Thông báo nghỉ học ngày 06 tháng 11 năm 2017 (05/11/2017)
Thông báo về giờ vào lớp ca chiều từ ngày 06/11/2017 (04/11/2017)
Danh sách học sinh khối 12 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 11 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Danh sách học sinh khối 10 tham dự kiểm tra định kỳ chung đề HK1 năm học 2017-2018 (17/10/2017)
Học sinh ca chiều lưu ý về việc thực hiện TKB thứ năm (04/09/2017)
Thời khóa biểu lớp HK1 năm học 2017-2018 áp dụng từ ngày 05/9/2017 (03/09/2017)
Thời khóa biểu học môn Thể dục và GDQP học kỳ 1 năm học 2017-2018 (03/09/2017)
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2017-2018 tổ chức vào ngày 29/8/2017 (30/08/2017)
Danh sách học sinh tham gia khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 (Xem sơ đồ bố trí phòng học để biết phòng dự khảo sát) (19/08/2017)
Lịch khảo sát chất lượng đầu năm học 2017-2018 dánh cho học sinh khối 10 (19/08/2017)
Danh sách học sinh lớp 10 (tạm thời) chỉ sử dụng cho ngày tựu trường năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Danh sách học sinh 10 lớp 12 năm học 2017-2018 (19/08/2017)
Ngày tựu trường năm học 2017-2018 - Trường THPT Lê Quý Đôn (19/08/2017)
Sơ đồ bố trí phòng học các lớp năm học 2017-2018 (18/08/2017)
Hỏi đáp về việc tổ chức dạy học phân hóa, sắp xếp lại các lớp 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Kế hoạch dạy học phân hóa Khối 12 năm học 2017-2018 (15/08/2017)
Những điều cần biết chuẩn bị cho năm học mới 2017-2018 dành cho học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (10/08/2017)
Thông báo về tình hình tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 (08/08/2017)
Kết quả kiểm tra lại của khối 10 và 11 năm học 2016-2017 (02/08/2017)
Dự kiến Kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2017-2018 (28/07/2017)
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lại năm học 2016-2017 từ ngày 24/7/2017 đến hết ngày 27/7/2017 (19/07/2017)
Danh sách học sinh kiểm tra lại và môn bắt buộc, môn đăng ký kiểm tra lại. HS tự ôn. Dự kiến từ 24-28/7/2017, trường tổ chức ôn tập và kiểm tra lại. (11/06/2017)
Danh sách học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 2016-2017 (28/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 10 (23/05/2017)
Điểm KTHK2 năm học 2016-2017 các môn của khối 11 (23/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 10 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 11 (09/05/2017)
Phòng thi và SBD kiểm tra HK2 năm học 2016-2017-Khối 12 (04/05/2017)
Lịch kiểm tra HK2 năm học 2016-2017 các môn do Sở ra đề (18/04/2017)
Kết quả thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG năm 2017: Điểm 4 bài thi xét tốt nghiệp theo từng lớp (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi tổ hơp KHTN và KHXH (16/04/2017)
Điểm thi khảo sát chất lượng chuẩn bị thi THPTQG 2017 bài thi Ngữ văn, Toán, Anh (16/04/2017)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG lớp 12 cấp tỉnh năm học 2016-2017 (08/04/2017)
Bảng so sánh số huy chương đạt được qua Cuộc thi Olympic 24/3 Quảng Nam 2 năm 2016 và 2017 (26/03/2017)
Danh sách học sinh đạt Huy chương qua Kỳ thi Olympic 24/3 tỉnh Quảng Nam năm 2017 (26/03/2017)
Thời khóa biểu học môn tự chọn thi THPTQG 2017 dành cho lớp 12 (07/02/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 11 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 12 (17/01/2017)
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 khối 10 (17/01/2017)
Danh sách học sinh ôn luyện các môn KHTN và KHXH thi THPTQG năm 2017 (13/01/2017)
Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2016-2017. Áp dụng từ ngày 16/01/2017 (12/01/2017)
Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 (28/12/2016)
Danh sách phòng thi và Số báo danh KTHK1 năm học 2016-2017 (27/12/2016)
KHẨN: Điều chỉnh thông tin và Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Sở GD-ĐT. Nhà trường sẽ công bố Lịch thi các môn còn lại (chêm xen với Lịch của Sở) (28/11/2016)
Khảo sát chất lượng Hóa 12 dành cho HS đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng và đã đăng ký dự thi THPTQG bài thi KHTN. Nội dung: 4 chương đã học (HK1). Giờ mở đề: 9:25 ngày 24/11/2016 (22/11/2016)
Phương án tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 (28/09/2016)
Dự thảo Quy định về đánh giá thi đua trong học sinh. Áp dụng từ tuần thứ 2 ngày 12/9/2016 (10/09/2016)
Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 (27/08/2016)
Điểm khảo sát chất lượng lớp 10 đầu năm học 2016-2017 (26/08/2016)
Danh sách học sinh được lên lớp 11 và 12 năm học 2016-2017 sau kiểm tra lại (26/08/2016)
Thời khóa biểu Số 1 HK1 năm học 2016-2017 các lớp. Áp dụng từ ngày 05/9/2016 (26/08/2016)
Hỏi đáp về tổ chức dạy học phân hóa ở lớp 10 và 11 năm học 2016-2017 (26/08/2016)
Tập trung học sinh đầu năm học 2016-2017 và Kế hoạch thời gian trong buổi học (25/08/2016)
Lịch khảo sát chất lượng học sinh lớp 10 đầu năm học 2016-2017 vào sáng ngày 17/8/2016 (11/08/2016)
Danh sách và số báo danh học sinh lớp 10 tham dự khảo sát đầu năm học 2016-2017 (11/08/2016)
Thông báo số 4: Tập trung tất cả học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2016-2017 (06/08/2016)
Thông báo số 3 về tuyển sinh 10: Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập Trường THPT Lê Quý Đôn năm học 2016-2017 (05/08/2016)
Lịch ôn tập và Lịch kiểm tra lên lớp năm học 2015-2016 (04/08/2016)
Tham khảo đề khảo sát chất lượng đầu năm khối 10 (29/07/2016)
Kiểm tra lên lớp năm 2016- Môn đã chọn kiểm tra lại- Khối 11 (26/07/2016)
Kiểm tra lên lớp năm 2016- Môn đã chọn kiểm tra lại- Khối 10 (26/07/2016)
Thông báo số 2 về tuyển sinh 10 năm học 2016-2017 (26/07/2016)
Thông báo số 1 về tuyển sinh 10 năm học 2016-2017 (13/07/2016)
Thông tin dự kiến về kế hoạch khảo sát chất lượng và tổ chức dạy học phân hóa lớp 10 năm học 2016-2017 (16/06/2016)
Học sinh khối 10 và 11 đến trường từ ngày 23/5/2016 theo TKB-phát bài, phúc khảo, đăng ký môn thi lại... HS 12 tiếp tục ôn tập hoàn thành kế hoạch ôn tập thi (21/05/2016)
Điểm 8 môn khối 11 KTHK2 năm học 2015-2016. Chưa phúc khảo (15/05/2016)
Điểm 8 môn khối 10 KTHK2 năm học 2015-2016. Có điều chỉnh môn Hóa, Chưa phúc khảo (15/05/2016)
Điểm 9 môn - khối 12 KTHK2 năm học 2015-2016 theo đề của Sở GD-ĐT (14/05/2016)
Danh sách học sinh đạt giải cấp tỉnh Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và Olympic tài năng Tiếng Anh các cấp năm học 2015 - 2016 (12/05/2016)
TKB ca sáng áp dụng từ 11/5/2016. Riêng khối 12, thứ 5 ngày 12/5 ôn thi theo TKB thứ 3 (09/05/2016)
Lịch kiểm tra học kỳ 2 năm học 2015-2016 (Tổng hợp). Bổ sung: Môn CD Lớp 10C10 kiểm tra vào tiết 2 chiều thứ 7 (14/5/16) (02/05/2016)
Danh sách HS khối 12 được dự KTHK2 năm học 2015-2016 (02/05/2016)
Danh sách HS khối 11 được dự KTHK2 năm học 2015-2016 (02/05/2016)
Danh sách HS khối 10 được dự KTHK2 năm học 2015-2016 (02/05/2016)
Thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia năm 2016 tại THPT Lê Quý Đôn kiểm tra thông tin. Đến VP đề nghị điều chỉnh từ 04-06/5/2016. Mang theo phiếu số 2 (29/04/2016)
Kênh giáo dục Trung Học Phổ Thông miễn phí – Trường học Trực tuyến Sài Gòn (29/04/2016)
Lịch kiểm tra học kỳ 2 môn TD và GDQP chính thức (26/04/2016)
Lịch thi khảo sát chất lượng học sinh khối 12 theo đề chung của Sở (18/04/2016)
LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 CẤP THPT (Theo đề chung của Sở GDĐT Quảng Nam) (11/04/2016)
Tổ quốc trong tim, THPT Lê Quý Đôn, tiết mục dự thi Tiếng hát "Người đi gieo hạt" Cụm 2, sáng 07/4/2016 (07/04/2016)
Danh sách phòng thi KTCL thi THPT năm 2016 môn tự chọn vào ngày 20/4/2016 (02/04/2016)
Danh sách phòng thi KTCL thi THPT năm 2016 ba môn bắt buộc vào ngày 19-20/4/2016 (01/04/2016)
Cổng luyện thi THPT Quốc gia Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (23/03/2016)
Mẫu đề thi thử - đáp án môn Ngữ văn THPT quốc gia 2016 (21/03/2016)
Danh sách học sinh đạt giải trong Kỳ thi Olympic thành phố Tam Kỳ năm 2014 (16/04/2014)
Văn nghệ và Chung kết Cuộc thi tài trí Lê Quý Đôn lần thứ 15 năm 2014 (23/03/2014)
Chung khảo Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2013-2014 (23/03/2014)
Tin vui: Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn đỗ thủ khoa khối V ngành Kiến trúc ĐHBK Đà Nẵng (25/07/2012)
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)