Mode:     
28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Ngữ văn Minimize
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 10-21-22
Lượt xem (72)  Bình luận (0)
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 11CA CHIEU-21-22
Lượt xem (57)  Bình luận (0)
ĐỀ VÀ HDC KTGKII- 11CA SANG-21-22
Lượt xem (46)  Bình luận (0)
ĐỀ VÀ HDC KTGKII-VĂN 12-21-22
Lượt xem (213)  Bình luận (0)
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 12
Lượt xem (81)  Bình luận (0)
Các tin khác
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 11 26/02/2022
MA TRẬN ĐỀ KTGKII-21-22-VĂN 10 26/02/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 12 05/01/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 11 05/01/2022
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-2021-2022-LỚP 10 05/01/2022
ĐỀ VÀ HDC KTGKI-VĂN 12-21-22 08/11/2021
ĐỀ VÀ HDC (ĐỀ 2) KTGKI-VĂN 11-21-22 08/11/2021
ĐỀ VÀ HDC (ĐỀ 1) KTGKI-VĂN 11-21-22 08/11/2021
ĐỀ VÀ HDC KTGKI-VĂN 10-21-22 08/11/2021
MA TRẬN ĐỀ KTGKI-21-22-VĂN 10 18/10/2021
MA TRẬN ĐỀ KTGKI-21-22-VĂN 11 18/10/2021
CẤU TRÚC ĐỀ - MA TRẬN ĐỀ NGỮ VĂN 12 NH2021-2022 14/10/2021
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II-2020-2021-LỚP 10 13/05/2021
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II-2020-2021-LỚP 11 13/05/2021
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II-2020-2021-LỚP 12 11/05/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)