Mode:     
28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Toán Tin Minimize
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022
Lượt xem (161)  Bình luận (0)
ĐỀ KTHK2 TIN 12 NĂM 2021-2022
Lượt xem (77)  Bình luận (0)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022
Lượt xem (130)  Bình luận (0)
ĐỀ KTHK2 TIN 11 NĂM 2021-2022
Lượt xem (64)  Bình luận (0)
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN12 NĂM 2021-2022
Lượt xem (57)  Bình luận (0)
Các tin khác
ĐỀ KTGK2 TIN 12 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GỮA KỲ 2 TIN11 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐỀ KTGK2 TIN 11 NĂM 2021-2022 05/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 12 (2021-2022) 02/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 11 (2021-2022) 02/04/2022
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ 2 - TOÁN 10 (2021-2022) 02/04/2022
ĐỀ KTGK1 TIN 11 NĂM 2021-2022 10/11/2021
ĐỀ KTGK1 TIN 12 NĂM 2021-2022 10/11/2021
MA TRẬN TIN 12 GK1 2021-2022 10/11/2021
MA TRẬN TIN 11 GK1 2021-2022 10/11/2021
MA TRẬN TIN 10 GK1 2021-2022 10/11/2021
Đề Toán 12 giữa kỳ I-2021-2022 03/11/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)