Mode:     
28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Cấu trúc đề, Ma trận đề, Đề và Đáp án KTGK, KTCK môn Lý Công nghệ Minimize
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 11_21-22
Lượt xem (90)  Bình luận (0)
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 10_21-22
Lượt xem (61)  Bình luận (0)
Đề và đáp án ktck2môn vật ý 12_21-22
Lượt xem (59)  Bình luận (0)
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 12- 21-22
Lượt xem (93)  Bình luận (0)
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 11- 21-22
Lượt xem (85)  Bình luận (0)
Các tin khác
Ma trận, đặt tả ktgk2 vật lý 10 21-22 12/03/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 12_21-22 14/01/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 11_21-22 14/01/2022
Đề và đáp án ktck1môn vật ý 10_21-22 14/01/2022
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 10 -hk1-2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 11 -hk1ca sáng -2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 11 -hk1-ca chiều 2021-2022 12/11/2021
Đề kiểm tra giữa kỳ 1 vật lý 12 -hk1-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả ktgk1 vật lý 12-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả ktgk1 vật lý 11-2021-2022 08/11/2021
Ma trận, đặc tả vật lý 10-2021-2022 08/11/2021
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối kỳ 2 vật lý 12-2020-2021 09/05/2021
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối kỳ 2 vật lý 11-2020-2021 09/05/2021
Hướng dẫn chấm đề kiểm tra cuối kỳ 2 vật lý 10-2020-2021 09/05/2021
Đề kiểm tra cuối kỳ 2 vật lý 12 -hk2-2020-2021 09/05/2021
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)