Mode:     
28 Tháng Năm 2022
   VỀ ISCHOOLNET
   Login  
Điểm kiểm tra cuối học kỳ Minimize
Điểm KTCK2 sau phúc khảo các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022
Lượt xem (184)  Bình luận (0)
Điểm KTCK2 sau phúc khảo các môn Sở ra đề khối 10 năm học 2021-2022
Lượt xem (297)  Bình luận (0)
Các tin khác
Điểm KTCK2 sau phúc khảo các môn Sở ra đề khối 11 năm học 2021-2022 20/05/2022
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 11 năm học 2021-2022 12/05/2022
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 10 năm học 2021-2022 10/05/2022
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2021-2022 10/05/2022
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2020-2021 15/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021.Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (đủ các môn theo phòng thi) 15/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu khối 11 năm học 2020-2021.Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói (đủ các môn theo phòng thi) 15/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021-2 14/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021-2 14/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu khối 10 năm học 2020-2021 06/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021 06/05/2021
Điểm kiểm tra HK2 ban đầu khối 11 năm học 2020-2021.Môn Tiếng Anh chưa cộng điểm KT nói. 06/05/2021
Điểm kiểm tra HK1 ban đầu các môn Sở ra đề khối 12 năm học 2020-2021 25/04/2021
Điểm kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013 06/01/2013
Điểm kiểm tra học kỳ 2 - 9 môn năm học 2011-2012 Khối 10 16/05/2012
Open the calendar popup.
 
Bản quyền Trường THPT Lê Quý Đôn
Địa chỉ: 152 Trần Dư, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam    Điện thoại: 0235.3851248
Website: thpt-lequydon.edu.vn
Đơn vị phát triển: Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam (QTI)